Main Menu
User Menu
Reklama

326. divize lidových granátníků [1944-1945]

326th People's Grenadier Division

326. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
326. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
326. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
326. pěší divize & 579. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.09.1944-DD.12.1944 ?
DD.12.1944-DD.01.1945 7. armáda
DD.01.1945-DD.02.1945 LXXIV. armádní sbor
DD.02.1945-DD.03.1945 XIII. armádní sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 LIII. armádní sbor
DD.04.1945-DD.04.1945 Stellvertretend IX
Dislokace:
Deployed:
04.09.1944-DD.MM.RRRR Kaposvár, ? /

Velitel:
Commander:
23.12.1944-DD.04.1945 Kaschner, Erwin (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.09.1944-DD.04.1945 Dělostřelecký pluk 326
04.09.1944-DD.04.1945 Granátnický pluk 751

Ručně vyplněné položky:
04.09.1944-DD.04.1945 Divizní jednotky 326
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/326-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10247#465506Verze : 1
MOD
326. Volksgrenadier-Division padla do zajetí u Ruhru v dubnu 1945.

Operace:
Maďarsko (08/1944 - 12/1944)
Ardenny (12/1944 - 01/1945)
západní Německo (01/1945 - 04/1945)

Orgnizace:
Granátnický pluk 751
Granátnický pluk 752
Granátnický pluk 753
Dělostřelecký pluk 326
Polní doplňovací prapor 326
Spojovací prapor 326
Ženijní prapor 326
Zásobovací jednotka
URL : https://www.valka.cz/326-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10247#31070Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
září 1944 - listopad 1944
formování
pod velením Maďarské armády

Maďarsko
prosinec 1944
záloha
7. armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
leden 1945
LXXIV
15. Armee
B
Ardeny
únor 1945
XIII
7. armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
březen 1945
LIII
7. armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
duben 1945
stellv. IX
11. Armee
Západ
Harz
URL : https://www.valka.cz/326-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10247#101255Verze : 0