Main Menu
User Menu

320. divize lidových granátníků [1944-1945]

320th People's Grenadier Division

320. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
320. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
320. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
588. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.10.1944-DD.01.1945 ?
DD.01.1945-DD.02.1945 XI. armádní sbor SS
DD.02.1945-DD.05.1945 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.05.1945-08.05.1945 1. tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
27.10.1944-DD.MM.RRRR Groß-Born, Vojenský výcvikový prostor Groß-Born /

Velitel:
Commander:
27.10.1944-14.02.1945 Kirschner, Ludwig (Generalmajor)
14.02.1945-19.02.1945 Scherenberg, Rolf (Oberst)
19.02.1945-08.05.1945 Kiliani, Emmanuel von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.11.1944-25.12.1944 Plehwe, Friedrich-Karl von (Oberstleutnant)
25.12.1944-10.01.1945 Tyrell, ? (Major)
10.01.1945-25.01.1945 Kruse, Heinz (Major)
25.01.1945-15.03.1945 Bennecke, Louis-Ferdinand (Major)
15.03.1945-DD.MM.1945 Meier, Hugo (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.10.1944-08.05.1945 Dělostřelecký pluk 320

Ručně vyplněné položky:
27.10.1944-08.05.1945 Divizní jednotky 320
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org
www.axishistory.com
www.balsi.de

URL : https://www.valka.cz/320-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10246#465313Verze : 3
MOD
Operace:
Polsko a ČSR (12/1944 - 05/1945)
URL : https://www.valka.cz/320-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10246#31067Verze : 0
MOD
Začátkem března 1945 byla divize přesunuta ze Slezska do obrany před Liptovský Mikuláš. Byla většinou složena z příslušníků policejních a pohraničních jednotek a příslušníků Volkssturmu.
URL : https://www.valka.cz/320-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10246#60019Verze : 0
320. pešia divízia bola v auguste 1944 v priebehu Jassko-Kišinevskej operácie Červenej armády rozbitá a jej zvyšky presunuli do priestoru Wroclaw, kde ich reorganizovali na 320. divíziu ľudových granátnikov.Divízia sa na začiatku decembra 1940 skladala z:
-peších plukov 585, 586, 587, každý pluk s troma prápormi
-delostreleckého pluku 320 (I, II, III. delostrelecký oddiel)
-oddielu stíhačov tankov 320
-ženijný prápor 320
-spravodajský prápor 320
-zásobovacie veliteľstvo
-320. divíznej podpornej jednotky


V priebehu bojov straty spôsobili, že sa zmenila vnútorná štruktúra útvarov a jednotiek divízie. K 18.9.1943 ju tvorili:
-granátnické pluky 585, 586, 587, pluky však mali len prápory
-peší prápor 320
-delostrelecký pluk 320 (I, II, III, IV. delostrelecký oddiel)
-oddiel stíhačov tankov 320
-ženijný prápor 320
-spravodajský prápor 320
-poľný prápor 320
-zásobovacie veliteľstvo


K 27.10.1944 mala divízia v podstate rovnakú organizáciu. Od 1.11.1944 do 11.2.1945 bol veliteľom divízie generálmajor Ludwig Kirschner(12.06.1904 - 11.02.1945).
Plukovník Rolf Scherenberg (27.05.1897- 10.06.1961) divízii velil dva týždne do 28. februára 1945, kedy
velenie divízie prevzal až do konca vojny plukovník Emmanuel von Kiliani (05.10.1898 - 22.11.1974).
V polovici januára 1945 na Ukrajine silné zväzky Červenej armády útočili pri Baranove, 120 km severovýchodne od Krakova a na konci januára svojim ľavým krídlom prerazili do
priestoru Beskýd. Po obsadení Krakova sa ťažké boje nemeckej armádnej skupiny Mitte (Stred) preniesli do hornosliezskeho priestoru a do okupovaných oblastí severného Slovenska.
29.1.1945 sa ríša musela vzdať Katovickej priemyselnej oblasti. Nemecké jednotky sa stiahli
na rieku Odra medzi Racibrórzom a Kedzierzyn-Kożle.


Divízia od januára 1945 musela ustúpiť z priestoru Źywiec – Jablonka – Bialsko Biala (60 km jz. Krakov) do priestoru Vysokých Tatier, kde mala za úlohu zastaviť postup Červenej
armády z južného Poľska cez Jablunkovský priesmyk na Slovensko a ďalej do Moravskej nížiny.

Veľmi tvrdé boje prebiehali o Źywiec, kde protivník dosiahol miestne úspechy. V čase, keď časti divízie bojovali pri Źywiec, bola na začiatku marca 1945 podstatná časť divízie presunutá do priestoru Liptovského Mikuláša, kde odolávala silným sovietskym útokom.


Pri príchode do Liptova do zostavy divízie patrili:
-3 pešie pluky (585., 586.,587.), každý o dvoch práporoch. V prápore boli 3 pešie
roty s 50 - 60 mužmi a rota ťažkých zbraní.
-5 delostreleckých oddielov
-jeden protitankový oddiel s rotou samohybných diel (11 kusov).
-Divízia bola zosilnená 582., 990. a 965. ochranným práporom, údernou skupinou kpt. Schneidera (prápor Hitlerjugend), SS Einsatzkompanie Ries a maďarským 46. peším plukom o dvoch práporoch


Boje v husto zalesnenej južnej časti Vysokých Tatier boli veľmi tvrdé. Do konca marca 1945 divízia s nasadením posledných síl dokázala udržať priestor Liptovského Mikuláša, potom však bola v ústupových bojoch v údolí Váhu zatlačená o 30 km západne k Martinu. Aj tento priestor v priebehu niekoľkých dní stratila.
Divízia bola zatlačená k Žiline, kde od začiatku apríla v niekoľkodňových bojoch znovu odolávala útokom protivníka. Potom bola presunutá cez Makov v smere na Valašské Meziříčí, kde sa znovu zapojila do ústupových bojov s prenikajúcim protivníkom. Posledné boje divízia zviedla pri LOTTOWITZ (Lotovice vých. Brno?), ďalej ustúpila do priestoru Havlíčkův Brod 80 km juhovýchodne od Prahy.


Zdroj: http://www.liponet.sk/obv_szpb/Boje/V.pdf
URL : https://www.valka.cz/320-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10246#398202Verze : 0