Main Menu
User Menu

277. divize lidových granátníků [1944-1945]

277th People's Grenadier Division

277. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
277. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
277. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
277. pěší divize & 574. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
DD.04.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.09.1944-DD.12.1944 ?
DD.12.1944-DD.01.1945 LXXIV. armádní sbor
DD.01.1945-DD.04.1945 LXVII. armádní sbor
DD.04.1945-DD.04.1945 LXVI. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
04.09.1944-DD.04.1945 Viebig, Wilhelm (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.09.1944-08.03.1945 Dělostřelecký pluk 277
04.09.1944-DD.03.1945 Granátnický pluk 989
04.09.1944-09.03.1945 Granátnický pluk 990
04.09.1944-DD.02.1945 Granátnický pluk 991

Ručně vyplněné položky:
04.09.1944-DD.04.1945 Divizní jednotky 277
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/277-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10245#465319Verze : 0
MOD
277. Volksgrenadier-Division kapitulovala u Ruhru v dubnu 1945.

Operace:
Maďarsko (09/1944 - 12/1944)
západní Německo (12/1944 - 04/1945)

Organizace:
Granátnický pluk 989
Granátnický pluk 990
Granátnický pluk 991
Dělostřelecký pluk 277
Zásobovací jednotka
URL : https://www.valka.cz/277-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10245#31066Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
říjen 1944 - listopad 1944
formování
pod velením Maďarské armády

Maďarsko
prosinec 1944
LXXIV
7. armee
B
Ardeny
leden 1945
LXVII
15. Armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní)
únor 1945 - březen 1945
LXVII
5. Pz. Armee
B
vrchovina Eifel (ve stř. Porýní), řeka Roera
duben 1945
LXVI
11. Armee
Západ
Hessen, Harz
URL : https://www.valka.cz/277-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10245#101133Verze : 0