Main Menu
User Menu

212. divize lidových granátníků [1944-1945]

212th People's Grenadier Division

212. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
212. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
212. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
212. pěší divize & 578. divize lidových granátníků
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.09.1944-DD.11.1944 Velitelství záložního vojska
DD.11.1944-DD.12.1944 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.12.1944-DD.04.1945 LXXX. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 XIII. armádní sbor SS
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.10.1944-01.04.1945 Sensfuß, Franz (Generalleutnant)
01.04.1945-21.04.1945 Ulich, Max (Generalmajor)
21.04.1945-08.05.1945 Buddenbrock, Hans Jobst Freiherr von (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.12.1944-DD.MM.RRRR Těžký oddíl stíhačů tanků pozemního vojska 657

Ručně vyplněné položky:
17.09.1944-08.05.1945 Divizní jednotky 212
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/212-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10238#465321Verze : 0
MOD
212. Volksgrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/212-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10238#31048Verze : 0
MOD
Operace:
Východní Prusko (10/1944 - 11/1944)
Německo (11/1944 - 05/1945)

Organizace:
Granátnický pluk 316
Granátnický pluk 320
Granátnický pluk 423
Dělostřelecký pluk 212
Protitankový prapor 212
Mušketýrský prapor 212
Polní doplňovací prapor 212
Ženijní prapor 212
Spojovací prapor 212
Zásobovací jednotka
URL : https://www.valka.cz/212-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10238#31052Verze : 0
MOD
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
říjen 1944
formování
BdE
Wehrkreise XXI
Schieradz
listopad 1944
záloha
OKH

Schieradz
prosinec 1944 - březen 1945
LXXX
7. Armee
B
řeka Mosela (Trier)
duben 1945
XIII. SS
1. Armee
G
Rýn, Franky
URL : https://www.valka.cz/212-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10238#99453Verze : 0