Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - Buket (stanica aktívneho RL rušenia, přehled verzí)

Букет

Buket (Букет, v prelade Kytica) je súhrnné označenie staníc aktívneho rádiolokačného rušenia SPS-22, SPS-33, SPS-44, SPS-55.SPS-22 (СПС-22) - stanica aktívneho rádiolokačného rušenia v pásme 22-30 cm


SPS-33 (СПС-33) - stanica aktívneho rádiolokačného rušenia v pásme 12,5-22 cm


SPS-44 (СПС-44) - stanica aktívneho rádiolokačného rušenia v pásme 10-12,5 cm


SPS-55 (СПС-55) - stanica aktívneho rádiolokačného rušenia v pásme 8-10 cm


Stanice boli určené pre zástavbu do rôznych druhov lietadiel REB, pričom celé označenie stanice obsahovalo aj index príslušného typu lietadla - napr. SPS-22-28, SPS-33-28 sú stanice určené pre lietadlá Jak-28PP, stanice SPS-22-16, SPS-33-16 pre lietadlá Tu-16P. Jednotlivé stanice boli v rámci jednoho typu lietadla vzájomne zameniteľné, v závislosti na predpokladanej činnosti (frekvenciách, ktoré bolo požadované zarušiť).


Stanica SPS bola plne automatická. Bola vybavená analyzátorom, ktorý analyzoval rádiolokačné frekvencie v dosahu a v závislosti na tom prelaďoval vlastný generátor rušiacich signálov. Stanica bola vybavená 4 až 6 vysielačmi, ktoré umožňovali súčasne rušiť niekoľko frekvencií v rôznych sektoroch, pričom môžu vytvárať krycie, ale aj zameriavacie rušenie, pričom výber rušenia zabezpečuje automatika v závislosti na situácii.

Zdroj: http://www.airwar.ru/enc/spy/yak28pp.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-Buket-stanica-aktivneho-RL-rusenia-prehled-verzi-t102324#368936Verze : 0
MOD
Reklama