Main Menu
User Menu

78. divize lidových granátníků [1944-1945]

78th People's Grenadier Division

78. Volksgrenadier-Division

     
Název:
Name:
78. divize lidových granátníků
Originální název:
Original Name:
78. Volksgrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
78. granátnická divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1945
Nástupce:
Successor:
78. lidová útočná divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1944-01.01.1945 XI. armádní sbor SS
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
09.10.1944-01.01.1945 Weber, Alois (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

09.10.1944-01.01.1945 Divizní jednotky 178
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/78-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10231#465547Verze : 0
MOD
Operace:
Polsko (10/ 1944 - 01/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/78-divize-lidovych-granatniku-1944-1945-t10231#31037Verze : 0
MOD