Main Menu
User Menu

Bromberg

Bromberg

     
Název:
Name:
Bromberg
Originální název:
Original Name:
Bromberg
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.10.1942-10.01.1945
Dělostřelecký letecký oddíl Doplňovací skupiny blízkého průzkumu
Artillery Air Section of the Replacement Short Range Reconnaissance Group
DD.10.1942-10.01.1945
1. letka Doplňovací skupiny blízkého průzkumu
1st Squadron of the Replacement Short Range Reconnaissance Group
DD.10.1942-10.01.1945
2. letka Doplňovací skupiny blízkého průzkumu
2nd Squadron of the Replacement Short Range Reconnaissance Group
DD.10.1942-10.01.1945
3. letka Doplňovací skupiny blízkého průzkumu
3rd Squadron of the Replacement Short Range Reconnaissance Group
DD.10.1942-09.01.1945
Doplňovací skupina blízkého průzkumu
Replacement Short Range Reconnaissance Group
DD.10.1942-10.01.1945
Štáb Doplňovací skupiny blízkého průzkumu
Staff of the Replacement Short Range Reconnaissance Group
10.01.1945-20.01.1945
1. letka Doplňovací průzkumné eskadry 1
1st Squadron of the 1st Replacement Reconnaissance Wing
10.01.1945-20.01.1945
2. letka (blízká) Doplňovací průzkumné eskadry 1
2nd Squadron (Short Range) of the 1st Replacement Reconnaissance Wing
10.01.1945-20.01.1945
3. letka (blízká) Doplňovací průzkumné eskadry 1
3rd Squadron (Short Range) of the 1st Replacement Reconnaissance Wing
10.01.1945-20.01.1945
Dělostřelecký letecký oddíl Doplňovací průzkumné eskadry 1
Artillery Air Section of the 1st Replacement Reconnaissance Wing
10.01.1945-20.01.1945
I. skupina Doplňovací průzkumné eskadry 1
1st Group of the 1st Replacement Reconnaissance Wing
10.01.1945-20.01.1945
Štáb I. skupiny Doplňovací průzkumné eskadry 1
Staff of the 1st Group of the 1st Replacement Reconnaissance Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Bromberg-t102246#368824Verze : 1
MOD