Main Menu
User Menu
Reklama

Popelák, Johann

Popelak, Johann

     
Příjmení:
Surname:
Popelak
Jméno:
Given Name:
Johann
Jméno v originále:
Original Name:
Popelák Jan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.12.1894 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Letecké roty 5 na Slovensku v roce 1919
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- příslušník rakousko-uherského a československého letectva
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vlastní archiv
Vojenský ústřední archív Praha - www.vuapraha.army.cz - Fond Osobních spisů
URL : https://www.valka.cz/Popelak-Johann-t101941#368096Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
Popelak
Jméno:
Given Name:
Johann
Jméno v originále:
Original Name:
Popelák Jan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vlastní archiv
Vojenský ústřední archív Praha - www.vuapraha.army.cz - Fond Osobních spisů
URL : https://www.valka.cz/Popelak-Johann-t101941#458093Verze : 0
MOD
Oberleutnant Johann Popelák
Pozdější kapitán československého vojenského letectva


* 09. 12. 1894 Praha, Rakousko–Uhersko
+ ?


Pilot K. u K. Luftfahrtruppe s 3 sestřely
Pilot československého letectva


Jednotky: Flik 14, 33, 39, letecké roty 2 a 5 na Slovensku, letecký pluk číslo 1.


Narodil se 9. prosince 1894 v Praze, ale rodina bydlí v Jihlavě (nebo se velice záhy stěhuje). Chodil do 5. tříd obecné školy (v Okříškách a v Jihlavě), 7. tříd státní reálné školy s maturitou v Jihlavě a 4 ročníky (semestry) vyšší (vysoké) školy technické v Praze a vysokou školu obchodní. Podle jiných materiálů 2 semestry strojního inženýrství a 4 semestry techniky, obor obchodní. Jan Popelák byl černovlasý, modrooký a vysoký 186 cm.


Byl odveden 12. října (14. října) 1914 do rakousko–uherské armády v Jihlavě, jako jednoroční dobrovolník. Narukoval 14.10.1914 k rakousko–uherskému dělostřeleckému pluku číslo 23. Do 1.2.1915 absolvoval školu pro důstojníky v záloze v Českých Budějovicích a byl povýšen do hodnosti Zugsführer. Poté absolvoval kurs strojních pušek v Novém Jičíně a převelen k rakousko–uherskému pěšímu pluku číslo 13, kde se pravděpodobně stal zástupcem velitele oddílu strojních pušek. K 1.10.1915 je povýšen do hodnosti Kadett in der rezerve (Kadett feldwebel).


Od 20.9.1915 do 1.2.1916 je s plukem na bojišti, kde velí oddílu strojních pušek. K 1.1.1916 je povýšen na Leutnant in der rezerve. V jeho povyšování panuje nejistota a zmatek, protože ve služebním záznamu figuruje zároveň datum 1.1.1916, kdy byl povýšen na Fähnrich in der rezerve.


Na vlastní žádost absolvuje kurs pro letecké pozorovatele ve Vídeňském Novém Městě v době od 1.2.1916 do 1.5.1916. Následně je přiřazen jako letecký pozorovatel k Flik 14 (1.5.1916 - 1.2.1917), poté byl převelen k Flik 39 (1.2.1917 – 1.7.1917) a ještě později je poslán k Flik 33 (1.7.1917 – 1.2.1918). Veškerou svou bojovou činnost jako letec strávil na ruské frontě. K 1.10.1917 byl povýšen na Oberleutnant in der rezerve (záložní nadporučík). Od 1.2.1918 do 1.5.1918 absolvoval vyšší pilotní výcvik ve Vídeňském Novém Městě. Poté se vrací na Ukrajinu jako pilot dopravní letky se sídlem v Kyjevě.


Není zcela jasné kdy absolvoval pilotní výcvik a zda jej absolvoval v odborné škole nebo u letecké roty.


Do československé armády se dobrovolně přihlásil 22.11.1918, kdy se vrátil z Ukrajiny (přes Polsko). Do činné služby nastoupil 1.12.1918 jako nadporučík, kdy složil přísahu v Praze (do armády byl oficiálně přijat 25.7.1919). K 1.2.1919 je jmenován polním pilotem a zároveň je poslán do Francie se skupinou pilotů a mechaniků na přeškolení na francouzskou leteckou techniku. Zde se účastní akrobatického kurzu. Velitelem této skupiny byl major Otto Jindra.


Do vlasti se vrací až v červenci 1919, kdy je poslán na Slovensko jako pobočník velitele letecké roty 13. Podle jiných materiálů je nejprve na Slovensku zástupcem velitele letecké roty číslo 2 v Nitře a od 15.11.1919 do konce roku 1920 velitelem letecké roty číslo 5 na Slovensku. K 1.1.1920 je převelen do Prahy jako učitel létání.


Následně vykonával funkci pobočníka velitele leteckého pluku číslo 1 (1.11.1920 – 1.12.1920) v Praze, velitele 34. letecké roty (1.12.1920 – 1.3.1921) v Praze, velitel 32. letecké roty (podle jiných materiálů zástupcem velitele 32. letecké roty a technickým důstojníkem roty) (1.3.1921 – 31.12.1922) v Praze. K výročí založení republiky 28.10.1922 je povýšen na kapitána letectva. Dnem 1.4.1923 je převelen na M.N.O. jako referent vzduchoplavectva.


V osobním životě se oženil s Marií Buriánkovou dne 27.10.1921. Dcera Alexandra Eva se narodila 19.8.1922 a 24.4.1932 syn Jan.


V září 1928 obdržel na 12 měsíců dovolenou jako dočasně služby nezpůsobilý. Poté je přeložen do výslužby a stěhuje se i s rodinou do Jihlavy.Poznámky k textu:
Strojní puška – kulomet
Jednoroční dobrovolník – Einjährig Freiwillige
V roce 1921 při vyhlášení mobilizace přeletěl do Olomouce a převzal velení letecké roty číslo 33.
Na jaře roku 1923 havaroval s experimentálním letounem Avia B. H. 1bis, při přistávání během vojenských manévrů, letadlo vážně poškodil tak, že již nebylo ekonomické je opravovat.Vyznamenání:
Vojenský záslužný kříž III.třídy s válečnou dekorací (prosinec 1916), 2 x Vojenský záslužný kříž III.třídy s válečnou dekorací a meči na stuze (5.8.1917, 3.2.1918), Karlův vojenský kříž 1916 (říjen 1917)Seznam vítězství:

Pořadí Datum sestřelu / Čas Jednotka Na letounu Nepřítel Místo sestřelu
1. 23. 11. 1916 Flik 14 Hansa-Brandenburg C.I (26.60) (1 EA Brody-Beresteczko
2. 23. 11. 1916 Flik 14 Hansa-Brandenburg C.I (26.60) (1 EA Brody-Beresteczko
3. 23. 11. 1916 Flik 14 Hansa-Brandenburg C.I (26.60) (1 EA Brody-BeresteczkoPoznámky:
1. Feldwebel Julius BusaZdroje:
www.theaerodrome.com
www.valka.cz
Vlastní archiv
Vojenský ústřední archív Praha - www.vuapraha.army.cz - Fond Osobních spisů

URL : https://www.valka.cz/Popelak-Johann-t101941#368098Verze : 4