Main Menu
User Menu

Škola útočné vozby [1933-1935]

School of Armoured Troops

     
Název:
Name:
Škola útočné vozby
Originální název:
Original Name:
Škola útočné vozby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1935
Nástupce:
Successor:
Učiliště útočné vozby
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-15.09.1935 Pluk útočné vozby
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-15.09.1935 Milovice, barákový tábor /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby. Armádní technický magazín 29, 1997, č. 2, s. 71-73.
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Skola-utocne-vozby-1933-1935-t101937#368082Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/School-of-Armoured-Troops-t101937#368082Version : 0
MOD