Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
OA vz. 30
Originální název:
Original Name:
OA vz. 30
Výrobce:
Producer:
DD.08.1933-DD.03.1934 Tatra akciová společnost pro pro stavbu automobilů a železničních vozů, Kopřivnice /
Období výroby:
Production Period:
DD.08.1933-DD.03.1934
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
51
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Náhon:
Configuration:
6x4
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
? kg
Užitečné zatížení:
Payload:
? kg
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
2500 kg
Celková délka:
Overall Length:
4020 mm
Celková šířka:
Overall Width:
1520 mm
Celková výška:
Overall Height:
2020 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
205 mm
Rozvor:
Wheelbase:
? mm - ? mm
Rozchod:
Track:
1300 mm - obe osi
Brzdová soustava:
Braking System:
- nožné hydraulické brzdy na všetky kolesá
- ručná parkovacia brzda mechanická
Elektrický systém:
Electrical System:
?
Pneumatiky:
Tyres:
6,5 x 20"
Pancéřování:
Armour:
3 - 6 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra typ 52 (vzduchom chladený zážihový 4-valec objemu 1910 cm3 s výkonom 23,7 kW pri 3000 ot./min.)
Převodovka:
Gearbox:
8+(2xR)
Spojka:
Clutch:
suchá trecia, štvorlamelová
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
56 l
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
10-15 km/h
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
20 l/100 km
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
200 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
150 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
? ° / ? °
Svah:
Gradient:
9 (11) °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
0,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,28 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,25 m
Výzbroj:
Armament:
3x ľahký guľomet ZB vz. 26 kalibru 7,92 mm (3.000 nábojov)
- 18 ks ručných granátov vz. 21
- osvetľovacia pištoľ vz. 30
- trhaviny
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Radomír Zavadil - Obrněný automobil OA vz.30, Jakab, rok vydania 2005, 1.vydanie, ISBN: 80-903637-1-7
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 5, Střední Evropa 1919-1945 1.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2004, ISBN 80-86158-32-2
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, 2.vydanie Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#560350Verze : 2
MOD
Fotografie v prílohe zobrazujú prototypy predchodcov OA vz. 30, ktoré vznikli na platforme pôvodne osobného vozidla Tatra 26 v roku 1926. Vozidlo, ktoré vzniklo z popudu armády prešlo náročnými testami a tie predčili očakávania. Pre mimoriadnu spokojnosť preukázanú testami zakúpila armáda ďalšiu platformu tohoto nákladného vozidla. Vo firme Tatra bol k 21.4.1927 vypracovaný ponukový výkres opancierovania platformy, ktorý armáda schválila a obe platformy sa mali prebudovať na obrnené vozidlá rozdielných prevedení.
Stroj s hranatou korbou (registračné číslo N II-674, neskôr evidenčné číslo 13.321) bol transportér polovice guľometného družstva. Stroj s otvorenou pevnou zhora otvorenou pozorovacou vežou bolo prieskumné prevedenie (registračné číslo N II-678, neskôr policajné číslo 13.322). Stroje boli vyrobené z nepancierovanej ocele. Obe vozidlá boli armádou prevzaté 21.6.1927 a v dňoch 27.7.1927 - 28.7.1927 prešli v oblasti Krkonoš víťaznými porovnávacími skúškami s konkurenčnými terénnymi vozidlami značiek Renault a Citroën-Kégresse. V roku 1927 sa ešte zúčastnili záverečných cvičení československej armády. Plnú spokojnosť s vozidlami však nenaplnil nedostatočne výkonný motor. Vozidlá boli odoslané do materskej firmy Tatra, kde sa mali podrobiť úpravám požadovaných armádou. Z prieskumného vozidla N II 678 bola odstránená hranolová veža a bola nahradená nízkou valcovitou otočnou vežou. Hoci existuje fotografia tejto úpravy, je zaujímavé, že nové fotografie tohoto vozidla z doby okupácie z 3/1939 zobrazujú vozidlo 13.322 (N II-678) v pôvodnej originálnej podobe s otvorenou pevnou zhora otvorenou pozorovacou vežou. Vozidlá boli armádou prevzaté v 12/1927.
Ide o vozidlá, ktorých fotografie pripojil kolega Jirka Tintěra, kde identifikuje ich označenie ako Tatra 4/12.

V tom čase začala firma Tatra vyrábať nový 4-valcový motor s výkonom 17,7 kW pripravovaný pre osobný automobil Tatra 30. Operatívne bolo rozhodnuté použiť i na platformách testovaných armádou. Bolo rozhodnuté použiť tento motor na platforme Tatra 26. Vyrobené osobné trojnápravové vozidlo prešlo mimoriadne úspešnými skúškami. Takáto platforma s novým motorom dostala označenie Tatra 26/30. Armáda v roku 1928 rozhodla o nákupe deviatich platforiem Tatra 26/30. Vozidlá boli pridelené Práporu útočnej vozby v Miloviciach, kde v práporných dielňach platformy obdržali drevené karosérie, ktoré mali imitovať obrnené automobily. Jednotlivé automobily mali namontované rôzne druhy výzbroje. Používali sa ľahké guľomety guľomety ZB vz. 26, či ťažké guľomety vz. 24 v pevných alebo otočných vežiach rôznych konštrukcií. Vozidlá obdržali registračné označenia NIV 601 - NIV 609. V rokoch 1928-1930 sa tieto vozidlá zúčastňovali cvičení, k výcviku nových vodičov i pre taktický výcvik.
3.4.1929 sa v Prápore útočnej vozby v Miloviciach konalo komisionálne jednanie o konečnej podobe pre ľahké šesťkolesové obrnené automobily Tatra. Záver znel, že vozidlo má byť vyzbrojené trojicou ľahkých guľometov ZB vz. 26. Jeden guľomet mal byť lafetovaný v otočnej veži, jeden voľný guľomet mal byť k dispozícii spolujazdcovi vedľa vodiča, ktorým mohol strieľať z okienka v smere jazdy. Tretí guľomet bol záložný. Pancierovanie sa ustálilo na hrúbke 5,5 mm. Tvar vozidla mal vychádzať z podoby prieskumnej verzie pôvodných prototypov vozidla.
V roku 1929 bol automobil T 26/30 s registračným označením NIV 601 odoslaný k firme Tatra, kde mal dostať plne pancierovanú karosériu. Dohodnutý termín vyhotovenia firma nesplnila a vozidlo sa dostalo naspäť do Milovíc 11.7.1930 a následne sa zúčastnil ostrých strelieb na delostreleckej strelnici v Brdoch.

Rozpracované

Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 5, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2004, ISBN 80-86158-32-2
Radomír Zavadil - Obrněný automobil OA vz.30, Jakab, rok vydania 2005, 1.vydanie, ISBN: 80-903637-1-7
www.ebay.de

CZK - OA vz. 30 - Stroj s otvorenou pozorovacou vežou bolo veliteľské prevedenie (registračné číslo N II-678, neskôr policajné číslo 13.322).

Stroj s otvorenou pozorovacou vežou bolo veliteľské prevedenie (registračné číslo N II-678, neskôr policajné číslo 13.322).
CZK - OA vz. 30 - Stroj s hranatou korbou (registračné číslo N II-674, neskôr evidenčné číslo 13.321) bol transportér polovice guľometného družstva.

Stroj s hranatou korbou (registračné číslo N II-674, neskôr evidenčné číslo 13.321) bol transportér polovice guľometného družstva.
CZK - OA vz. 30 - V pozadí vidieť predné časti oboch vozidiel.

V pozadí vidieť predné časti oboch vozidiel.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#373038Verze : 17
MOD
Vážení,
přikládám snímek dvou vzhledových variant předchůdce prototypu Tatry 72, který nesl označení Tatra 4/12.
Fotografii pořídil v roce 1927 Vojenský technický ústav během zkušebních jízd v Krkonoších.
CZK - OA vz. 30 - Zadní strana fotografie.

Zadní strana fotografie.
CZK - OA vz. 30 - Dvě zkušební verze obrněné Tatry 4/12

Dvě zkušební verze obrněné Tatry 4/12
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#131415Verze : 0
MOD
V polovici 20-tych rokov vyvíjala kopřivnická automobilka Tatra na báze nákladného auta Tatra 26/30 obrnený automobil. Od decembra 1926 do konca júla 1927 prešlo vozidlo náročnými skúškami, počas ktorých prekonalo po cestách a v teréne, celkom 6.750 km. Po ukončení skúšok bolo preznačené na OA vz. 29. Vozidlo bolo poháňané vzduchom chladeným benzínovým motorom s výkonom 29 kW pri 3.000 ot./min. Malo nezávisle odpružené polnápravy podvozku, štvorstupňovú prevodovku s dvojstupňovou redukciou a mechanické bubnové brzdy na všetkých šiestich kolesách. Pohonné hmoty boli vo dvoch 50-litrových nádržiach. Spotreba sa pohybovala v rozmedzí 13-15 litrov na 100 km. OA vz. 29 bol pokrytý nitovaným pancierovým plechom hrúbky 5 mm. Korba vychádzajúca z konštrukcie nákladného auta. So svojimi ostrými hranami a veľkými rovými plochami nebola z hľadiska balistiky veľmi vhodne riešená. Len nízka, zhora otvorená strelecká veža mala zaoblený tvar. Výzbroj mala byť tvorená dvoma ľahkými guľometmi ZB vz. 26, alebo jedným ťažkým guľometom Schwarzlose 7/24. Tatrovka zhotovila ešte ďalších 7 prototypov na ktorých sa skúšali rôzne druhy veží, výzbroje a výstroje.

MNO s dosahovanými výkonmi nebolo spokojné a preto až v roku 1934 objednalo už pod označením OA vz. 30 43 ks týchto vozidiel. Tie však už boli postavené na novom podvozku Tatra 72/30 so vzduchom chladeným štvorvalcom Tatra 71 o objemu 1910 cm3 s výkonom 22 kW pri 2650 ot./min. Zmenil sa aj tvar korby a technológia konštrukcie. Skladala sa zo zvarovaných plechov hrúbky 5-7 mm, dostala nové blatníky lepšie chrániace kolesá a celkovo zaoblenejšie tvary. Kuželovitá veža, nesúca jeden guľomet ZB vz. 26 bola zvarená z 12mm pancierového plechu. Rovnaká zbraň sa nachádzala v lafete v guľovitom čape v čele korby navľavo od vodiča. Tretia zbraň uložená vo vnútri slúžila ako pešia pre prípad opustenia vozidla. Nevýhodou ľahkého guľometu bola nemožnosť dlhotrvajúcej streľby kvôli nedostatočnému chladeniu hlavne. Predné svetlomety boli umiestnené v púzdrach po bokoch motorového krytu, zadné stopovky ostali nekryté. Kamufláž sa skladala z nepravidelných polí gaštahovohnedej, tmavozelenej a špinavobielej (okrovej).

V čase mobilizácie v roku 1938 mala Československá armáda v stave 51 pancierových automobilov OA vz. 30 pridelených prieskumným oddielom. Boli nasadené v Sudetoch proti militantným príslušníkom Henleinovej strany a na Podkarpatskej Rusi proti regulérnym maďarským jednotkám. V 1/1939 pri Mukačeve maďarská armáda ukoristila voz č.13.326. Po okupácii získala Wehrmacht v Čechách 30 strojov. Neskôr ich pridelovali policajným jednotkám.

Charles K. Kliment, Břetislav Nakládal - Slovenská armáda 1939-1945, vydaveteľstvo Naše vojsko, rok vydania 2003, ISBN: 80-206-0596-7 (ISBN (vydavateľstvo Ares): 80-86158-34-9)
J.Vogeltanz, M. Hus, M.Polák - Slovenská armáda 1939-45, uniformy - symbolika výstroj
Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
Zenit


Prepracoval: brano
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#30687Verze : 22
OA vz.30 v maďarskej armáde
Maďarská armáda ukoristila dňa 6.1.1939 jedno vozidlo evidenčného čísla 13.326 počas konfliktu pri Mukačeve. Maďari ho opravili a zaradili do výzbroje. Vozidlo prešlo intenzívnymi testami, počas ktorých niesol skúšobné číslo A 955 (v pôvodnej československej kamufláži). Následne bol s vojenským označením P 18 zaradený k 2. jazdeckému pancierovému pluku, kde sa až do roku 1941 používala ako cvičné vozidlo. Vozidlo bolo kamuflované maďarskou kamuflážou, na dverách mal znak maďarských obrnených jednotiek.

Radomír Zavadil - Obrněný automobil OA vz. 30, vydavateľstvo Jakab, 1. vydanie, rok vydania 2005, ISBN: 80-903637-1-7

CZK - OA vz. 30 -Web autora : https://cdn-live.warthunder.com/uploads/40/7dba93792a5f69b2cdc09f24020253385f4802_mq/oavz30.jpg

URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#657819Verze : 4
MOD
PA vz. 30 (OA vz. 30) v slovenskej armáde
Armáda Slovenského štátu prevzala 18 vozidiel. Svoj krst ohňom v slovenských službách mali 23.3.1939 - 26.3.1939 pri maďarskej invázii na východe v oblasti Michaloviec. Pri stroskotanom protiútoku narýchlo zostavenej jednotky na Maďarmi obsadenú obec Úbrež, zničili príslušníci Honvédségu OA vz. 30 ev.č. 13.401. Ďalšie nasadenie bolo lepšie zorganizované a obrnené vozy výrazne pomohli pri znovudobývaní obsadeného územia. Počas poľskej kampane zaisťovala slovenská armáda územie štátu, útočné akcie prebiehali len v obmedzenom rozsahu. Obrnené autá slúžili vo svojej primárnej roli ako prieskumné.
Najväčšieho nasadenia sa dočkali na ruskom bojisku v rámci Rýchlej brigády vytvorenej 8.7.1941 a od 8/1942 aj Zaisťovacej divízie. Vozidlo číslo 13.403 bolo zničené v boji pri Lipovci 23.7.1941, č.13.399 a 13.411 partizánmi 8.11.1942 u Lojeva.
Poškodené vozidlá sa priebežne vracali na Slovensko. Tu sa skupina dôstojníkov snažila odďalovať ich návrat ku bojovým jednotkám, aby ostali uchované pre pripravované Slovenské národné povstanie. Početný stav vozidiel k 29.8.1944 bolo 13 obrnených automobilov (žiadne nebolo bojaschopné). K povstaleckým jednotkám sa však nedostal ani jediný kus. Ukoristili ich nemecké jednotky a údajne päť kusov použili ako cvičné ciele na tankovej strelnici v Malackách.

Čísla vozidiel zaradených do slovenskej armády:

Evidenčné čísloPoznámka
13.327

13.328

13.329

13.378

13.379

13.393Pre nadmerné opotrebovanie zrušený v lete 1944.
13.394

13.398

13.399Zničené sovietskými partizánmi dňa 8.11.1942 u Lojeva
13.401Po vzniku Slovenského štátu bol v Prešove. Bol zničený 24.3.1939 v bojoch proti Maďarsku na východnom Slovensku (pri Úbreži, zahynul v ňom Mikuláš Klanica). Vozidlo bolo zrušené v 12/1939. Podvozok využitý ako výcviková pomôcka v Martine, diely využité pri opravách zvyšných OA.
13.402

13.403Zničené 22.7.1941 v boji pri Lipovci (ZSSR)
13.405

13.406

13.407

13.409

13.410

13.411Zničené sovietskými partizánmi dňa 8.11.1942 u Lojeva

CZK - OA vz. 30 -


CZK - OA vz. 30 -


CZK - OA vz. 30 -


CZK - OA vz. 30 -


CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#657731Verze : 3
MOD
OA vz.30 v rumunskej armáde
Po ústupe československých jednotiek z Podkarpatskej Rusi v dňoch 16.3.1939 - 17.3.1939 bolo v Rumunsku internovaných deväť vozidiel s číslami: 13.330, 13.380, 13.382, 13.386, 13.387, 13.389, 13.390, 13.392 a 13.395.

V rumunskej armáde plnili tieto automobily prieskumné a spojovacie úlohy. Niektoré vozidlá boli zaradené aj k osobnej stráži rumunského diktátora generála Antonesca (Batalionul de garda al maresalului Antonescu, prípadne Regimentul de garda al Conducatorului Statului).
V rokoch 1942-1943 boli tieto vozidlá väčšinou v opravách v servisnom stredisku firmy Škoda v Ploješti. Tu boli tri vozidlá zničené v lete 1944 pri americkom nálete.

www.worldwar2.ro
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#208989Verze : 7
MOD
Rumunskom zabavený automobil.

www.ebay.de

CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#596890Verze : 1
MOD
Obrněný automobil vzor 1930
- charakteristika: obrněný automobil
- krátká historie: prototyp a série vznikly z popudu československé armády
- výrobce: Tatra a.s., Kopřivnice
- značení výrobce: Tatra typ 72
- značení prototypu armádou: obrněný automobil vzor 30 (OA vz.30)
- předpokládané značení Wehrmachtu/SS-Waffen: le. Pz. Spw. 30 (t)
- předpokládané značení Schutzpolizei: leichte Sonder-Panzer 30 (t)
- rok výroby: 1933 a 1934
- vyroben: 51 kus
- hmotnost: 2,78 Mg (tuny)
- délka: 4,02 m
- šířka: 1,52 m
- výška: 2,02 m
- světlá výška: 0,205 m
- měrný tlak: ? MPa (? kg/cm2)
- chassis: 6x4
- pneumatiky: 5,50x18 (28x5,50 SS)
- pancéřování: 3-6 mm
- výzbroj: ve věži 1x 7,9 mm kulomet vz. 26, trup 1 až 2x 7,92 kulomet vz. 26
- zásoba střeliva: 3000 nábojů
- osádka: 3 osoby (velitel, řidič, střelec)
- motor: Tatra 52, benzín, 4 válce, chlazen vzduchem
- obsah: 1910 cm3
- výkon: 23,7 kW (32 k) při 3000 obrátkách za minutu
- maximální rychlost: 60 km/h
- rychlost v terénu: 10 až 15 km/h
- dojezd: 200 km
- dojezd v terénu: 100 km
- překážka, stupeň: 0,28 m
- příkop: 0,5 m
- brod: 0,35 m


Poznámka:
Dobré jízdní vlastnosti v terénu, velmi slabé pancéřování. Po roce 1939 bylo 18 kusů v armádě Slovenské republiky, 9 kusů převzalo Rumunsko, 1 kus ukořistilo Maďarsko, zbytek se dostal do výzbroje německých jednotek - pravděpodobně policie.


Zdroje:
R. Zavadil: Armored Vehicle Mk. 30, Zlínek No. 3, Vol. III (1996), page 67-79
R. Zavadil: Obrněný automobil vz. 30, Tatra 72, pancéřový vůz, Zlínek No. 3, ročník III (1996), strany 67-79
V. Francev, C. Kliment: Czechoslovak armored fighting vehicles 1918-1948, Schiffer Publ. 1997
V. Francev, C. Kliment: Československá obrněná vozidla 1918-1948, Praha 1999
ČSN 011300 Tabulky SI, Praha 1977
Jiří Tintěra: osobní poznámky 1970-1990


Internet:
www.drugawojnaswiatowa.org


Prehľad útočnej vozby OA vz.30
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#109649Verze : 2
MOD
Československé vozidlo

armor.kiev.ua

CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#30688Verze : 3
Předkládám tři obrázky Tatry 72 v německých službách.

- fond FH
- internet

CZK - OA vz. 30 - Vyzbrojená vozidla, bez břevnových křížů a bez identifikačních čísel.

Vyzbrojená vozidla, bez břevnových křížů a bez identifikačních čísel.
CZK - OA vz. 30 - Vyzbrojená vozidla, bez břevnových křížů a bez identifikačních čísel.

Vyzbrojená vozidla, bez břevnových křížů a bez identifikačních čísel.
CZK - OA vz. 30 - Neozbrojená vozidla s břevnovými kříži a identifikačními čísly Wh - prostřední s nápisem: Tatra

Neozbrojená vozidla s břevnovými kříži a identifikačními čísly Wh - prostřední s nápisem: Tatra
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#109661Verze : 1
MOD
Vážení,
přikládám snímek neznámého původu.
CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#139166Verze : 0
MOD
cgi.ebay.de
cgi.ebay.de

CZK - OA vz. 30 -


CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#219007Verze : 2
MOD
Takj sem si dál práci a překreslil jsem na počítači jen tak od oka vnitřní uspořádání v OA vz.30. Je to dle knihy "Obrněný autmobil OA vz.30". Snad to některým badatelům pomůže.
CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#232410Verze : 0
OA vz. 30 zoradené ako na prehliadke. Všimnite si, že dvere vodiča sú z vnútornej strany kamuflované rovnako ako z vonkajšej strany.

https://war-book.ru/vz-30-broneavtomobil/

CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#664137Verze : 2
MOD
Diskuse

Citace - Jiří Tintěra :


zbytek se dostal do výzbroje německých jednotek - pravděpodobně policie.Všech 10 vozů, které převzalo na přelomu února a března 39 četnictvo zabrala v březnu 39 říšskoněmecká policie. Konkrétně všechny 4 obrněné automobily dislokované u Zemského četnického velitelství Brno byly dne 21. března 1939 zabaveny říšskoněmeckou policií.
Datum zabavení zbývajících 6 vozů si z hlavy bohužel nepamatuji.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#213841Verze : 1

Citace - Daniel Nemes :

CS.


Foto z neidentifikovaných i-stránek.Táto fotografia OA vz. 30 č. 13.384 je aj na stránke
www.ondrejkovics-sandor.com


s popisom Dragounský pluk 11, Jazdecký priezvedný oddiel, nachádza sa tam aj fotografia Škoda P-II Želva č. NIX-67, tiež z 11. Drag pluku ako aj LT-35 neznameho čísla, , tančík vz. 33 a ďalšie fotografie.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#288812Verze : 0
MOD
Dobrý den, zajímám se z modelářského hlediska o OA vz. 30. Při hledání podkladů jsem narazil tady u vás na fotku obrněné Tatry v německých rukou. Tato Tatra byla upravena na Funkwagen. Chtěl bych se zeptat jestli náhodou nemáte víc informací o téhle úpravě, jde mi nejvíc o umístění té antény a označení této Tatry, jestli se trámový kříž vyskytoval i na zadních dveřích jak je vidět na fotkách jiných Tater v německých rukou.
Předem vám moc děkuji za odpověď.

www.ebay.de

CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#513713Verze : 3
Replika OA vz. 30 (13.331), Chráněná krajinná oblast Brdy, Bahna 2018, červen 2018. Vozidlo pochází ze sbírky soukromých majitelů.
CZK - OA vz. 30 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-vz-30-t10104#609550Verze : 2
MOD