Main Menu
User Menu
Reklama

Německý africký sbor [1941-1943]

German Africa Corps

Deutsches Afrika-Korps

     
Název:
Name:
Německý africký sbor
Originální název:
Original Name:
Deutsches Afrika-Korps
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.02.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství německých jednotek v Libyi
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.03.1941-DD.09.1941 Vrchní velitelství branné moci
DD.09.1941-DD.12.1942 Tanková skupina Afrika
DD.12.1942-DD.03.1943 Německo-italská tanková armáda
DD.03.1943-30.06.1943 1. armáda (italská)
Dislokace:
Deployed:
21.02.1941-DD.MM.1943 ?, ? /
DD.MM.1943-30.06.1943 ?, ? /

Velitel:
Commander:
21.02.1941-15.08.1941 Rommel, Erwin Johannes Eugen (Generalfeldmarschall)
15.08.1941-01.09.1941 Schaal, Ferdinand (Generalleutnant)
01.09.1941-15.09.1941 Müller-Gebhard, Phillip (Generalmajor)
15.09.1941-09.03.1942 Crüwell, Ludwig (General der Panzertruppe)
09.03.1942-19.03.1942 Nehring, Walther (General der Panzertruppe)
19.03.1942-29.05.1942 Crüwell, Ludwig (General der Panzertruppe)
29.05.1942-31.08.1942 Nehring, Walther (General der Panzertruppe)
31.08.1942-01.09.1942 Bayerlein, Fritz (Generalleutnant)
01.09.1942-02.09.1942 Värst, Gustav Friedrich Julius von (General der Panzertruppe)
02.09.1942-13.11.1942 Thoma, Wilhelm Josef Ritter von (General der Panzertruppe)
13.11.1942-28.02.1943 Fehn, Gustav (General der Panzertruppe)
28.02.1943-01.05.1943 Cramer, Hans (Generalleutnant)
01.05.1943-30.06.1943 Cramer, Hans (General der Panzertruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
21.02.1941-30.08.1941 Velitelství armádní týlové oblasti 556
DD.03.1941-01.08.1941 5. lehká divize
DD.03.1941-26.02.1943 Oddíl stíhačů tanků (samohybný) 605
01.05.1941-01.09.1941 Ženijní prapor (motorizovaný) 900
DD.05.1941-DD.09.1941 15. tanková divize
05.06.1941-01.08.1941 Dělostřelecký pluk 155
01.08.1941-DD.02.1943 21. tanková divize
DD.10.1941-13.05.1943 15. tanková divize
27.11.1941-07.12.1941 90. lehká africká divize
04.01.1942-09.01.1942 90. lehká africká divize
01.04.1942-04.04.1942 90. lehká pěší divize
01.04.1942-02.02.1943 Ramckeho paradesantní brigáda
02.02.1943-13.05.1943 Myslivecká brigáda letectva 1
22.02.1943-12.05.1943 90. africká divize
DD.03.1943-13.05.1943 164. lehká africká divize
DD.03.1943-13.05.1943 999. lehká africká divize

Ručně vyplněné položky:
21.02.1941-09.09.1941 Nachrichten-Abteilung Libyen
09.09.1941-30.06.1943 Panzer-Korps-Nachrichten-Abteilung 475
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Generalkommando Deutsches Afrika-Korps
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Nemecky-africky-sbor-1941-1943-t10059#409904Verze : 0
MOD
Deutsches Afrika-Korps (DAK)
URL : https://www.valka.cz/Nemecky-africky-sbor-1941-1943-t10059#30564Verze : 0
MOD
Finanční zaopatření vojáků DAKSlužební instrukce


I. Příslušníkům branné moci, nasazeným v Africe, náleží po dobu přítomnosti na africkém kontinentu každodenní příplatek v následující výši: mužstvo 2,- RM, poddůstojníci 3,- RM, důstojníci 4,- RM. Vojenští úředníci obdrží příplatek ve výši odpovídající jejich služebním hodnostem.


II. Africký příplatek náleží pouze příslušníkům branné moci nalézajícím se na africké půdě.


III. Africký příplatek představuje dovolenkovou a rekreační výpomoc. Nebude tedy vyplácen v Africe, nýbrž bude připsán oprávněnému příjemci k dobru a bude vyplacen při ukončení nasazení v Africe, či při trávení dovolené mimo Afriku.


IV. Při služebních cestách, přidělení a dovolených na půdě Afriky, při nemoci a zranění (po dobu strávenou v zařízeních a nemocnicích v Africe) bude africký příplatek vyplácen dále.


V. Po do dobu služebních cest, přidělení a dovolené mimo Afriku, při samozaviněném onemocnění, při nedovoleném vzdálení či zběhnutí, pod dobu vyšetřování, předběžného zadržení, zproštění služby, jakož i trestech na svobodě, po dobu zajetí a internace či pohřešování africký příplatek nenáleží.


VI. Příslušníkům branné moci nenasazeným v Africe při služebních cestách z mimo afrického území do Afriky africký příplatek nenáleží.


VII. V případě úmrtí budou africké příplatky, započítané až do dne smrti, vyplaceny vdově, manželským, za manželské prohlášeným a osvojeným dětem a rodičům (v tomto pořadí) bez ohledu na ostatní nároky. Ostatním pozůstalým může být africký příplatek se souhlasem vrchního velitelství příslušné části branné moci poskytnut jako výpomoc.Zdroj: M. Färber: Druhá světová válka v obrazech (ISBN: 80-7360-205-9)
URL : https://www.valka.cz/Nemecky-africky-sbor-1941-1943-t10059#109633Verze : 0