Main Menu
User Menu

23.10.

23.10.

Státní útvary Datum Událost

23.10.787 Koniec II. Nicejského koncilu - koniec ikonoklazmu v Byzantskej ríši.

23.10.1491 Narodil se - Ignác z Loyoly (zakladatel a první Generální představený Tovaryštva Ježíšova)

23.10.1689 Narodil se - Johann Christoph z Bartensteinu (státní sekretář)

23.10.1729 Narodil se generál Charles Grey (plukovník: 98. pěší pluk)

23.10.1733 Zemřel - Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva (místokrál Nového Španělska)

23.10.1748 Narodil se generálporučík William Gardiner
23.10.1766 Narodil se maršal Francúzska Emmanuel de Grouchy (zborový veliteľ)


23.10.1770 Narodil se generál George Ramsay (plukovník: 26. pěší pluk)

23.10.1780 Zemřel generál John Mordaunt

23.10.1816 Zemřel generálporučík Forbes Champagné (velitel: Indická armáda)

23.10.1817 Narodil se brigádny generál James William Denver (Brigádny veliteľ.)

23.10.1820 Narodil se brigádny generál James Monroe Goggin (brigádny generál CSA)

23.10.1824 Narodil se brigádny generál Thomas Gamble Pitcher (Brigádny veliteľ)


23.10.1828 Narodil se brigádny generál CSA Turner Ashby (brigádny generál CSA)


23.10.1833 Zemřel generálporučík John Whitelocke (plukovník: 89. pěší pluk)

23.10.1834 Zemřel - Alí Šáh Kadžár Fath (Šáh Perzie (17.07.1797-23.10.1834))
23.10.1851 Zemřel plukovník Manuel María del Pilar Eduardo de Gorostiza y Cepeda (Minister zahraničných vzťahov)

23.10.1865 Narodil se brigádní generál Palmer Eddy Pierce (velitel: 77. divize)


23.10.1874 Narodil se generál zdravotnictva Josef Pícek

23.10.1875 Zemřel čestný brigádny generál Joseph Randolph Cockerill (Brigádny veliteľ.)


23.10.1878 Narodil se generál pěchoty Max Bock (Držiteľ Rytierskeho kríža s dubovými ratolesťami.)23.10.1879 Narodil se generálmajor Hugo Schefold (velitel: Polní velitelství 520)

23.10.1881 Narodil se generálporučík Tomoo Kodama (velitel: Západné obranná armáda)
23.10.1887 Narodil se brigádní generál František Lanč


23.10.1887 Narodil se generálporučík Albert Schwub
23.10.1888 Narodil se generál dělostřelectva Wilhelm Stemmermann (velitel, XI. armádní sbor)

23.10.1890 Narodil se Četař František Malina (Proslavil se jako oběť prvního vzdušného sestřelu – Taranu.)
23.10.1892 Narodil se generálmajor Johannes Schulz (velitel: 9. tanková divize)
23.10.1892 Narodil se generálmajor Hans Mönch (velitel: 3. horská divize)

23.10.1893 Zemřel generálmajor Thomas Leonidas Crittenden (divízny veliteľ)
23.10.1893 Narodil se generálporučík Hermann Flörke (veliteľ LXVI. armádneho zboru)

23.10.1894 Narodil se generálporučík Herman Miller Ainsworth (velitel: 36. pěší divize)
23.10.1895 Narodil se námořní kapitán Helmut Hunaeus (velitel: Hunaeusův prapor námořnictva)

23.10.1895 Narodil se armádní generál Vsevolod Nikolejevič Merkulov (ministr státní kontroly)
23.10.1896 Narodil se plukovník Joachim von Kronhelm (velitel: 27. tanková divize)
23.10.1896 Narodil se generálporučík Hans-Joachim von Horn (velitel: 198. pěší divize)


23.10.1897 Narodil se letecký vrchní maršál John Wakeling Baker (velitel 12.skupiny RAF)
23.10.1898 Narodil se kontradmirál Filipp Saveljevič Markov (veliteľ Kaukazského námorného obranného rajónu)
23.10.1898 Narodil se generálmajor Ernst Bolbrinker (nositel Rytířského kříže)

23.10.1899 Narodil se admirál Filipp Sergejevič Okťabrskij (veliteľ Čiernomorskej floty)

23.10.1904 Narodil se maršál letectva Vladimír Alexandrovič Suděc (zástupce ministra obrany SSSR)


23.10.1904 Narodil se námorný kapitán Hans Georg Friedrich "Fritz" Poske (Veliteľ U-504.)

23.10.1907 Narodil se maršál letectva Jevgenij Fjodorovič Loginov (prvý sovietsky minister civilného letectva /1964-1970/)


23.10.1910 Narodil se SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS Kurt Meyer (veliteľ 12. tankovej divízie SS " Hitlerjugend")
23.10.1910 Narodil se vrchný šikovateľ Ernst Kutschkau (veliteľ čaty v 3. granátnickom pluku)
23.10.1910 Narodil se generálporučík Gavriil Tarasovič Vasilenko (velitel: 4. armáda)
23.10.1914 Narodil se major Wilhelm-Ferdinand Galland (velitel II./JG 26)

23.10.1915 Bola schválená evakuácia Spojencov z Gallipoli.
23.10.1917 Zišlo sa ilegálne zasadnutie ústredného výboru boľševikov. (Viaže sa k VOSR)

23.10.1918 Narodil se plukovník Robert James Rankin (zástupce velitele 20. letecká divize)

23.10.1918 Narodil se major Bolesław Drobiński (velitel letky 303. a 317. perutě RAF)
23.10.1918 Na naliehanie poslanca nemeckého Reichstagu Pachera bol vytvorený osobitný výbor, poverený uskutočnením potrebných krokov na utvorenie samostatnej nemeckej oblasti – Deutschböhmen – v rámci rakúskeho štátu.


Vo Philadelphii začal sa Kongres utláčaných národností (trval do 26.októbra); okrem iného predstavitelia amerických Rusínov odovzdali T.G. Masarykovi memorandum, v ktorom žiadali pripojenie Zakarpatskej Ukrajiny k ČSR.


Vznikla Maďarská národná rada, ktorá mala v porovnaní s uhorským snemom čisto maďarská a mala za úlohu zachovať maďarskú identitu.
23.10.1923 Narodil se - Jaromír Hecht (velitel 2. československého tankového praporu)

23.10.1927 Zemřel generálmajor Joseph Theodore Dickman (velitel: 3. armáda)
23.10.1929 Zemřel polní podmaršál Franz Szende von Fülekkelecseny

23.10.1930 Narodil se generál Jack Neil Merritt (Velitel: Vysoká škola válečná Armády Spojených států)

23.10.1932 Zemřel plukovník Ralph Elliot Ingram (náčelník štábu: 98. divize)

23.10.1936 Loď HMS Hero uvedena do služby
23.10.1936 SSSR vydal prohlášení kritizující politiku „neintervence“ ve Španělsku
23.10.1937 Narodil se generálmajor Jiří Pisklák (vojenský představitel ČSFR u NATO)

23.10.1938 Narodil se námořní poručík William Marshall Roark (pilot McDonnell Douglas A-4C Skyhawk (VA-153))
23.10.1938 Polské bojůvky zahájily vlnu teroristických akcí proti Československu

23.10.1939 Ponorka USS Seadragon uvedena do služby

23.10.1939 Zemřel generál pěchoty Herbert Fischer
23.10.1939 Narodil se generálmajor Jiří Brůj (Velitel 15. motostřelecké divize)

23.10.1939 SS City of Flint, americký parník (5,000 BRT), vezoucí z New Yorku do Británie mazací oleje, byl zadržen na širém moři nedaleko norského pobřeží kapesní bitevní lodí Deutschland, ačkoliv byl deklarován jako neutrální. Byl to první případ zadrženého amerického plavidla ve 2. světové válce.

23.10.1939 Do oblasti určenou radiovou depeší Trevanionu, poslali Angličané svaz s letadlovou a 2 bitevními loďmi. Německá bitevní loď Admirál Graf Spee ale unikla.

23.10.1940 Zemřel letecký vicemaršál Charles Hubert Boulby Blount (velitel 2. skupiny RAF)
23.10.1940 Hitler se v Hendaye sešel se španělským diktátorem Frankem. Jednání o uzavření Středozemního moře obsazením Gibraltaru bylo neúspěšné.

23.10.1942 Britská 8. armáda generála Montgomeryho zahájila útok u El Alameinu (severní Afrika.). Operace LIGHTFOOT. Angličané měli obrovskou materiální převahu, přesto nedosáhli úspěchu. Jejich útok, který směřoval na sever k pobřeží, se zastavil v minovém poli a německé palbě. Tento manévr měl však pouze odlákat Rommelovi hlavní síly z jihu, kde měl být proveden hlavní úder.


23.10.1942 Spojenecké letectvo provedlo nálet na Janov, Savonu a Turín.


23.10.1942 Guadalcanal : Jelikož se japonské hlavní síly (7 000 vojáků 2.divize) stále nedostaly do výchozích pozic, byl jejich velitel generálmajor Kawaguči zbaven velení a nahrazen plukovníkem Šodžim. Zároveň byl útok znovu o 24 hodin odložen. Nepodařilo se ale informovat plukovníka Sumijošiho, který měl útočit ze západu přes řeku Mataniku, což také po setmění udělal. Za podpory dělostřelectva a tanků se jeho vojáci vyřítili na Američany, kteří je za použití divizního dělostřelectva zastavili. 12 rozstřílených japonských tanků a 600 mrtvých zůstalo před americkými liniemi.
23.10.1943 Zemřel podplukovník Walter Koch (velitel, Kochův útočný oddíl)
23.10.1943 Zemřel kapitánporučík Dietrich Schöneboom (Veliteľ U-58, U-431.)
23.10.1943 Zemřel námořní nadporučík Günther Jordan (ponorkový velitel (U-274))
23.10.1943 Zemřel Admirál eskadry Antonio Legnani (velitel Ponorkové flotily)
23.10.1943 Sovětská 51.armáda generála Krejzera (4.ukrajinský front generála Tolbuchina) osvobodila Melitopol. Německá 6.armáda začala ustupovat k Dněpru.

23.10.1943 Americká 5. armáda obsadila město Sparanise (Itálie).


23.10.1943 V prostoru Rabaulu došlo k velkým leteckým a námořním bojům.

23.10.1943 Německé torpédovky T.23 a T.37 potápějí v Lamanšském průlivu křižník HMS Charybdis a torpédoborec HMS Limbourne.
23.10.1944 Loď Yaku uvedena do služby
23.10.1944 Zemřel podplukovník Walter Marienfeld (velitel: Bombardovací eskadra 54)

23.10.1944 Narodil se generálporučík Thomas N. Burnette (velitel: 10. horská divize)
23.10.1944 Zemřel podplukovník Horst von Uslar-Gleichen (velitel Tankového oddílu Vůdcovy granátnické brigády)

23.10.1944 SSSR, USA a Velká Británie uznaly francouzskou prozatímní vládu.
23.10.1944 Karelský front osvobodil celou oblast Petsama (Pečengy) a pokračoval v osvobozování severního Norska.
23.10.1944 3.běloruský front pronikl do Východního Pruska.
23.10.1944 4.ukrajinský front osvobodil Chust (Zakarpatská Ukrajina) a rozvíjel útok ve směru na Cop.

23.10.1944 Britská 8. armáda obsadila město Cervia (Itálie).

23.10.1944 Britská a řecká vojska obsadila ostrov Euboia.

23.10.1944 Britské letectvo provedlo nálet na Essen (955 letadel, 4.522 tun pum) a na ostrov Walcheren.


23.10.1944 Japonská bitevní loď Musaši je potopena zásahy bomb a torpéd z amerických palubních letadel.


23.10.1944 Bitva v zálivu Leyte : Japonsko disponovalo celým zbytkem svého loďstva, 4 letadlovými loďmi, 9 bitevními, 19 křižníky, 33 torpédoborci, 700 letadly a poprvé byla japonská plavidla vybavena radarem. Proti nim stála 2 americká loďstva. 7. loďstvo pod velením admirála Kinkaida, se 6 bitevními loďmi, 16 doprovodnými letadlovými loďmi, 8 křižníky a 50 torpédoborci. 3. loďstvo pod velením admirála Halseyho s 8 velkými a 8 malými letadlovými loďmi, 6 bitevními loďmi, 15 křižníky, 58 torpédoborci a 1 400 letadly.
1. Americké ponorky Dace a Darter, operující společně, napadly STŘEDNÍ SVAZ admirála Kurity plujícího k Leyte. Těžké křižníky Atago, Maja a Takao byly zasaženy a těžce poškozeny. Vlajkový Atago a Maja se potopily a 360 mužů zahynulo. Takao se podařilo zachránit a vrátil se. Ponorka Darter při zpáteční plavbě najela na útes. Posádku zachránila Dace a odplula do Austrálie. Američané se tak dozvěděli o pohybu části japonského loďstva.
2. Američané na Leyte překročili úžinu San Juanico a obsadili břeh blízkého ostrova Samar. Tím si zajistili severní křídlo proti japonským útokům. Americký postup na ostrově začala podporovat i čerstvě vyloděná 155mm děla.
3. Generál MacArtur vstoupil v doprovodu filipínského presidenta Osmeri na Leyte, do čerstvě dobytého města Tacloban, kde při slavnostní ceremonii znovu ustanovil filipínskou vládu. Poté zastavil postup jednotek na Leyte, upevňoval dobyté pozice a čekal na výsledek námořního střetnutí.
4. Druhá letka Kamikaze se zformovala na ostrově Malabacatu.
23.10.1944 Němci odpálili 55 střel Fi-103 (V1) na Brusel. Poté byla další palba přesměrována na Antverpy.
23.10.1944 Velitel Německých sil v Itálii generál Kesselring se těžce zranil při dopravní nehodě.
23.10.1946 Zemřel SS oberstgruppenführer a generálplukovník policie Kurt Daluege (Zastupující říšský protektor )


23.10.1947 Zemřel generál letectva Martin Fiebig (veliteľ VIII. leteckého zboru)
23.10.1947 Zemřel generálmajor Adolf Fischer (velitel: 367. pěší divize)


23.10.1950 Zemřel generálporučík Philipp Linn (Inspektor ženijních jednotek)
23.10.1951 Zemřel generál pěchoty Ernst Kabisch
23.10.1955 Zemřel generálmajor Wilhelm Jolas (velitel: 69. dělostřelecký pluk)


23.10.1955 V Jižním Vietnamu se konalo referendum, které rozhodlo o sesazení císaře Bao Daje a o nastolení republiky.
Maďarsko
23.10.1956 Začíná maďarské povstání proti komunistům. Vzpouru vede Imre Nagy.

23.10.1957 Zemřel generálporučík Stanley Dunbar Embick (velitel: 3. armáda)
23.10.1957 Zemřel generálmajor Emil Cilc (velitel 3. tankové divize)
23.10.1959 Zemřel generálporučík Pietari Aleksanteri Autti (velitel 4. pěší divize, vojenského okruhu severní Perä, 3. pěší divize)
23.10.1965 Zemřel korvetný kapitán Ernst Hechler (Veliteľ U-870.)

23.10.1965 Zemřel generálporučík Vasilij Vasiljevič Novikov (velitel: 7. gardový tankový sbor)
23.10.1968 Zemřel generálmajor Heinz Furbach (velitel: 331. pěší divize)

23.10.1969 Loď USS Marvin Shields spuštěna na vodu


23.10.1972 Zemřel kapitánporučík Ralf Jürs (ponorkový velitel (U-778))


23.10.1974 Zemřel plukovník in memoriam Václav Vlček (velitelem I. perutě pluku T. G. Masaryka)


23.10.1974 Zemřel SS-Sturmbannführer Egon Gustav Adolf Zill (veliteľ koncentračného tábora)


23.10.1974 Zemřel generál delostřelectva Johann Sinnhuber (Držiteľ Rytierskeho kríža.)

23.10.1974 Zemřel plukovník Vladislav Květoň (velitel Leteckého pluku 6)

23.10.1977 Založen kýl lodi Šao-sing

23.10.1978 Založen kýl lodi USS Callaghan (DDG-994)


23.10.1978 Zemřel SS-Obersturmbannführer Hans Weiß (velitel: Těžký tankový oddíl SS 502)


23.10.1980 Zemřel SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS Gustav Krukenberg (velitel: 33. granátnická divize SS "Charlemagne" (francouzská č.1))


23.10.1981 Zemřel generálporučík Rudolf Sperl (Náčelník štábu L. armádneho zboru)

23.10.1982 Loď Enseigne de Vaisseau Jacoubet uvedena do služby


23.10.1982 Zemřel generálporučík Otto Elfeldt (velitel: 302. pěší divize)

23.10.1987 Zemřel generálplukovník Leonid Michajlovič Sandalov

23.10.1988 Loď USS Monterey spuštěna na vodu

23.10.1988 Zemřel armádní generál Zdeněk Novák (velitel dělostřelectva II. armády)

23.10.1989 Zemřel poručík Dennis Brown (rota R 13. parašutistického praporu)

23.10.1990 Zemřel major Max von der Planitz (velitel Oddílu stíhačů tanků 161)

23.10.1992 Loď Navarra spuštěna na vodu

23.10.1992 Zemřel generálplukovník Miloslav Zíka (Ministerstvo národní obrany, náměstek ministra)

23.10.1993 Loď USS Russell (DDG-59) spuštěna na vodu

23.10.1997 Zemřel kapitán Laurence Elroy Blumer (velitel 393. stíhací perutě)

23.10.1999 Loď USS O\'Kane uvedena do služby

23.10.2012 Zemřel plukovník Allan E. Aaronson


23.10.2012 Zemřel major Roland De La Poype (velitel letky, Stíhací skupina 3 Normandie-Niemen)
URL : https://www.valka.cz/topic/chronicle/74497