Main Menu
User Menu

26.09.

26.9.

Státní útvary Datum Událost

26.9.1066 Anglické vojsko krále Harolda II. poráží norské nájezdníky, vedené Haraldem Hardraadou, v bitvě u Stamford Bridge poblíž Yorku.

26.9.1212 Císař Bedřich II vydal v Basileji Zlatou bulu sicilskou, kterou potvrdil povýšeni Českého knížectví na království.

26.9.1733 Narodil se kapitán Abraham Whipple (velitel: USS Providence)26.9.1755 Narodil se generál Josiah Champagné (plukovník: 41. pěší pluk, 17. (Leicestershireský) pěší pluk)


26.9.1838 Narodil se polní podmaršál Franz Olivier von Wallis

26.9.1841 Narodil se kapitán Stephen Benton Elkins (Ministr války)
26.9.1857 Narodil se brigádní generál Carlos Astillero Tejada
26.9.1866 Zemřel brigádny generál Danville Leadbetter (brigádny generál CSA)26.9.1871 Narodil se generál zdravotnictva Antonín Vlach26.9.1878 Narodil se generál justiční služby Václav Rousek26.9.1878 Narodil se generálplukovník Kurt Gebhard Adolf Philipp von Hammerstein-Equord (veliteľ Armádnej skupiny A)

26.9.1879 Narodil se brigádní generál George Bowditch Hunter (velitel: 87. divize)

26.9.1879 Zemřel polní maršál William Shearman Rowan

26.9.1881 Narodil se brigádní generál Frank David Henderson (velitel: 74. pěší brigáda)

26.9.1882 Narodil se kapitán řadové lodi Václav Voseček (Velitel námořní-letecké základny v Pule-Santa Catarina. )

26.9.1886 Narodil se admirál Nobutake Kondó (velitel: 2. flotila)


26.9.1887 Narodil se - Barnes Neville Wallis (konstruktér firmy Vickers)
26.9.1887 Narodil se generálporučík Walter Wittke (velitel: 170. pěší divize)

26.9.1888 Narodil se divisní generál in memoriam Alois Machačík

26.9.1888 Narodil se generálporučík (in memoriam) Genzó Minakami (velitel: Skupina pěchoty 56. divize)26.9.1890 Narodil se brigádní generál Alois Benda


26.9.1891 Narodil se generálmajor Arthur von Briesen (vojenský velitel Prahy)
26.9.1891 Narodil se generálmajor Johann von Stein (velitel: Divize č. 431)26.9.1892 Narodil se - Václav Nosek (ministr vnitra)
26.9.1892 Narodil se generálmajor Kurt Marlow (velitel: 614. dělostřelecký pluk)

26.9.1892 Narodil se generálmajor Tadaši Suzuki (velitel: Pevnost Tsugaru)


26.9.1894 Narodil se generálporučík Werner Schmidt-Hammer (velitel: 168. pěší divize)


26.9.1895 Narodil se SS-Gruppenführer a generálporučík policie Jürgen Stroop (Vedoucí SS a policie ve Lvově)

26.9.1895 Narodil se major Cornelius Clarkson Vermeule (velitel: 156. pěší brigáda)
26.9.1895 Narodil se SS-Oberführer Oskar Paul Dirlewanger (veliteľ útočnej brigády Dirlewanger)


26.9.1896 Narodil se brigádní generál Václav Kalina (veliteľ 15. divise)

26.9.1897 Narodil se nadporučík Arthur Percival Foley Rhys-Davids (anglické letecké eso 1. sv. v. s 25 sestřely [17 sražených do neřízeného pádu (14 sám, 3 sdílel), 4 zničené (3 sám, 1 sdílel), 2 zajaté (sám) a 2 zničené v plamenech (1 sám, 1 sdílel)])


26.9.1901 Narodil se generálplukovník Bohumil Teplý

26.9.1901 Narodil se plukovník Gordon Roy McGregor (velitel 1. a 2. perutě RCAF a 402. perutě)

26.9.1902 Narodil se generálmajor letectva Ivan Andrejevič Truškin (náčelník štábu 6. bombardovacieho leteckého zboru)

26.9.1902 Narodil se technický seržant Albert Anastasia (cvičil vojáky na dokaře v pevnosti Indianatown Gap (za své služby byl se ctí propuštěn z armády a získal americké občanství))

26.9.1903 Narodil se generálmajor František Řežábek (velitel, tankový prapor 1)

26.9.1903 Narodil se kapitán 1. triedy Pjotr Vasilievič Ševcov (náčelník štábu Ladožskej vojnovej flotily 2. formovania)

26.9.1904 Narodil se generálmajor letectva Alexandr Vasilievič Gaľkevič (náčelník štábu 5. bombardovacieho leteckého zboru)

26.9.1904 Narodil se plukovník Dmitrij Alexejevič Bušin (náčelník štábu 36. stíhacej leteckej divízie protivzdušnej obrany)


26.9.1906 Narodil se námořní nadporučík Helmut Metz (ponorkový velitel)


26.9.1907 Narodil se plukovník Hans Egon von Einem (velitel: Pluk tankových granátníků 21)
26.9.1908 Španělsko oznamuje porážku Maurů v Maroku.

26.9.1909 Narodil se generál Charles Hartwell Bonesteel (velitel: 24. pěší divize)


26.9.1909 Narodil se plukovník v. v. Bohumil Holubec (velitel Leteckého pluku 8)

26.9.1909 Narodil se generálmajor letectva Ivan Alexandrovič Kočergin (veliteľ 61. gardového stíhacieho leteckého zboru)

26.9.1911 Narodil se major Ivan Michajlovič Jerašov (veliteľ 672. bitevného leteckého pluku)

26.9.1911 Narodil se major Jevgraf Iosifovič Selivanov (veliteľ 198. bitevného leteckého pluku)26.9.1914 Afrika: Britské a francouzské válečné loďstvo vniklo do ústí řeky Kamerunu ve stejnojmenné německé kolonii a ostřelovalo hl. město Dualu, aby podpořilo vylodění své pěchoty. Němci sami vyhodili do povětří místní rozhlasovou stanici.

26.9.1916 Zemřel poručík Max Mulzer (stíhací pilot)

26.9.1917 Narodil se podplukovník Donald Murray Taylor (velitel 195., 197. a 193. perutě)

26.9.1918 Francie - Z České národní rady vznikla v Paříži Československá prozatimní vláda, v čele s T. G. Masarykem.

26.9.1919 Narodil se viceadmirál Alexej Michajlovič Gontajev (veliteľ 15. ponorkovej eskadry)


26.9.1920 Narodil se poručík Rolf Tittel (velitel čety, 6. rota, II. prapor, 31. granátnický pluk, 24. pěší divize)

26.9.1921 Narodil se poručík Robert Graham Bradley (nositel Námořního kříže)

26.9.1922 Zemřel generál jezdectva Ernst Wilhelm Arnold von Hoeppner (velitel Luftstreitkräfte)


26.9.1924 Narodil se nadsvobodník Josef Allerberger (odstřelovač 8./Pluk horských myslivců 144)

26.9.1925 Narodil se admirál Emiľ Nikolajevič Spiridonov (veliteľ Tichooceánskej floty 2. formovania)

26.9.1931 Narodil se generálmajor Stanislav Chromec (náčelník Správy úseku strategického riadenia Ministerstva obrany)

26.9.1931 Založen kýl lodi HMS Orion (85)
26.9.1931 Založen kýl ponorky R. Smg. Rubino
26.9.1931 Založen kýl ponorky R. Smg. Topazio

26.9.1933 Zemřel major William John Charles Kennedy-Cochran-Patrick (velitel 60. perutě RFC)

26.9.1936 Ponorka R. Smg. Corallo uvedena do služby


26.9.1937 Zemřel komodor 1. stupňa Eduard Samuilovič Panceržanskij (náčelník Námorných síl ZSSR /1924/)


26.9.1937 Ráno Hitler a Mussolini dorazili do vesnice Lalendorf, která se nacházela nedaleko výcvikové oblasti. Zhlédli zde závěrečnou fázi německých manévrů.


26.9.1938 Zemřel brigádní generál Juan Carrascosa Revellat (velitel: Spojovací pluk)

26.9.1938 Roosevelt zaslal Hitlerovi, Benešovi, Chamberlainovi a Daladierovi poselství, v němž doporučil "epřerušovat jednání o pokojném a konstruktivním vyřešení sporných otázek". Chamberlain vyslal k Hitlerovi svého osobního zmocněnce Wilsona s dopisem obsahujícím konkrétní návrhy na realizaci Hitlerových požadavků. Hitler pronesl v berlínském Sportovním paláci štvavý projev, v němž hrubě a nenávistně útočil na ČSR a žádal, aby československé pohraniční území bylo vydáno do 1.10.26.9.1939 Německý nálet na polskou pevnost Modlin (450 letadel).


Z Gibraltaru vyplul do Velké Británie první konvoj.


Německé letectvo provedlo první útok na britské loďstvo Home Fleet v Severním moři.


26.9.1939 Po leteckém útoku na Ark Royal, při kterém byla tato loď málem zasažena, oznamuje německá propaganda její potopení. Je to první z mnoha podobných lživých tvrzení, k nímž dojde v následujících měsících.


26.9.1939 Japonská ofenzíva proti Čchang-ša, byla zastavena asi 25 km od města.


26.9.1939 Prvý britský zostrel – posádka strmhlavého bombardéru Blackburn Skua z 803. squadrony zostrelila nad Severným morom nemecký lietajúci čln Dornier Do 18.

26.9.1939 První konvoj z Gibraltaru do Velké Británie nesl název H.G.1.

26.9.1939 Ve Francii byla dekretem rozvázaná Francouzská komunistická strana.

26.9.1939 Německá bitevní loď Admiral Graf Spee, (zatím nezaznamenala žádný úspěch) a cisternová loď Altmark se znovu setkali k doplnění paliva a zásob.

26.9.1940 Zemřel plukovník in memoriam Vladimír Horský (pilot 238. peruť RAF)

26.9.1940 Zemřel - Michail Iljič Koškin (Hlavní konstruktér sovětského středního tanku T-34.)

26.9.1940 Ponorka I-20 (I-20) uvedena do služby

26.9.1941 Loď Kazagumo spuštěna na vodu

26.9.1941 Zemřel plukovník Valentin Trofimovič Zotov (veliteľ 190. bitevného leteckého pluku)


26.9.1942 Zemřel brigádní generál in memoriam Miloslav Berka

26.9.1942 Zemřel brigádní generál in memoriam Jan Hubáček

26.9.1942 Zemřel generálporučík Kantaró Futagoiši (velitel: Pevnost Tokijského zálivu)

26.9.1942 Zemřel plukovník Carl H. Muller (náčelník štábu: 102. divize)


26.9.1942 Ponorka U-711 (U-711) uvedena do služby

26.9.1942 Ponorka U-417 (U-417) uvedena do služby


26.9.1942 Ve Stalingradu se vedly boje o střední a jižní část města. Na jednotlivých místech se nepříteli podařilo proniknout k Volze. Skončila novorossijsko-tamaňská obranná operace sovětských vojsk. Nepřítel upustil od dalšího útoku podél Černomořského pobřeží.


26.9.1942 Boj o konvoj ON 131 (trval do 30.9., potopena 1 loď).26.9.1942 Americká a australská vojska zahájila útok z prostoru Port Moresby přes pohoří Owena Stanleye směrem na města Gona a Buna (Nová Guinea).


26.9.1943 Zemřel poručík Josef Kociok (stíhač (SKG 210))


26.9.1943 Ponorka U-771 (U-771) spuštěna na vodu


26.9.1943 Brjanský front osvobodil první okresní město Bělorusska - Chotimsk. Voroněžský front překročil Dněpr u Svaromje (20 km severně od Kyjeva) a zmocnil se předmostí na jeho pravém břehu. Začala melitopolská útočná operace Jižního frontu. Hlavní úder směřoval severně od Melitopole na Michajlovku, Veseloje a Agajman. Vedlejší úder z prostoru jižně od Melitopole.26.9.1943 Francouzi se zmocnili korsického letiště Ghisonaccia.26.9.1943 v Egejském moři je v průběhu spojenecké okupace ostrovů Kós a Leros leteckými útoky potopen řecký torpédoborec Vasillisa Olga a následujícího dne HMS Intrepid.


26.9.1944 Zemřel nadporučík Kurt Goltzsch (velitel, 5. letka Stíhací eskadry 2)


26.9.1944 Zemřel kapitánporučík Erwin Ganzer (ponorkový velitel (U-871))


26.9.1944 Leningradský front v součinnosti s Baltským loďstvem pronikl k pobřeží Baltického moře v úseku Tallin-Pärnu a dovršil osvobození Estonska (s vyjímkou Moonsundského souostroví). 3. a 2. pobaltský front osvobodily města Ainaži, Salacgriva, Česis.


26.9.1944 4. ukrajinský front osvobodil Turku (nedaleko československých hranic).26.9.1944 Americká 3. armáda sváděla boje u Metz.26.9.1944 Britská 8. armáda překročila řeku Rubicon (Itálie).


26.9.1944 Britské letectvo provedlo nálet na Karlsruhe, Boulogne, Calais a Le Havre.


26.9.1944 Americké bombardovací letectvo (8. a 15. letecká armáda) provedlo nálet na Hamm, Brémy a Osnabrück.26.9.1944 Japonský nálet na americkou leteckou základnu u Čcheng-tu (Čína).
26.9.1944 2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR zahájila přesun na Slovensko.


26.9.1944 Mobilizace mužů na povstaleckém území Slovenska do 40 let. 1. čs. armáda na Slovensku tak dosáhla počtu 65 000 mužů


26.9.1945 Zemřel nadporučík Gerhard Leibnitz (velitel 2./NAGr. 5)
26.9.1945 Zemřel generál dělostřelectva Leonhard Kaupisch (veliteľ XXXI. armádneho zboru)


26.9.1945 Narodil se kontradmirál Valerij Vladimirovič Ivanov (veliteľ 18. ponorkovej divízie)


26.9.1945 První američan umírá ve Vietnamu. Během nepokojů v Saigonu byl zabit Lt. Col. A. Peter Dewey Viet Minhem, který si ho spletl s francouzským důstojníkem. Před svou smrtí vyplnil ještě Dewey hlášení o prohlubující se krizi ve Vietnamu a konstatoval, že by Spojené státy měli v Jihovýchodní Asii "uklidit".


26.9.1948 Narodil se Plukovník (v záloze) Vladimír Remek (ředitel Vojenského leteckého muzea Praha-Kbely)


26.9.1948 Narodil se brigádní generál Jesús del Olmo Pastor (ředitel: Kancelář ministra obrany)

26.9.1950 Zemřel generálmajor Elimar von Cranach


26.9.1950 31. pěší pluk 7. pěší divize (X.sbor) postupující východně od Inchonu navázal jižně od Suwonu kontakt s 1. plukem 1. jízdní divize (8. armáda).26.9.1950 Vojská OSN dobíjajú Soul - hlavné mesto Južnej Kórei, ktorý bol obsadený severokórejskými vojskami.


26.9.1952 Zemřel generálporučík Werner Otto Sanne (velitel: 34. pěší divize)
26.9.1952 Zemřel generálmajor Percy von Ascheberg (Veliteľ Okresnej vojenskej správy Wesel)

26.9.1955 Zemřel brigádní generál Richard Coulter (velitel: 55. pěší brigáda)


26.9.1957 Zemřel generálporučík Alfred Hemmann (velitel: 263. pěší divize)

26.9.1958 Zemřel generálmajor Osamu Kawašima (velitel: 82. pěší brigáda)

26.9.1961 Zemřel generál Robert Lawrence Eichelberger (velitel: I. sbor)

26.9.1961 Zemřel - Charles Erwin Wilson (Ministr obrany)


26.9.1961 Narodil se viceadmirál Sergej Gavrilovič Aljokminskij (veliteľ Kaspickej flotily)


26.9.1963 Zemřel korvetný kapitán Richard Seuss (Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami.)


26.9.1967 Zemřel generálporučík Ernst Häckel (velitel: 263. pěší divize)

26.9.1967 Zemřel brigádní generál Daniel Wray DePrez (velitel: 76. pěší brigáda)


26.9.1968 Zemřel generálmajor Wilhelm Knüppel (Náčelník štábu 4. tankovej armády.)

26.9.1970 Zemřel generálmajor David Goodwin Barr (velitel: 7. pěší divize)

26.9.1970 Zemřel brigádní generál Harcourt Hervey (velitel: 80. pěší brigáda)


26.9.1971 Zemřel letecký maršál Robert Henry Magnus Spencer Saundby (zástupce velitele bombardovacího velitelství RAF ve 2. sv. v.)


26.9.1975 Zemřel generálporučík Ernst-August Roth


26.9.1977 Zemřel generálmajor Adolf Westhoff (velitel: 122. pěší divize)

26.9.1979 Zemřel podplukovník Grigorij Michajlovič Mylnikov (velitel letky 15. gardového bitevního leteckého pluku)

26.9.1979 Zemřel plukovník Philippe Erulin (velitel 2.REP 1.7.1976-26.9.1978)

26.9.1980 Založen kýl lodi USS Halyburton (FFG-40)

26.9.1981 Loď Enseigne de Vaisseau Jacoubet spuštěna na vodu


26.9.1981 Zemřel SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní-SS Berthold Maack (velitel: 20. granátnická divize SS (estonská č.1))

26.9.1981 Loď USS Antrim (FFG-20) uvedena do služby


26.9.1983 Zemřel viceadmirál Helmuth Brinkmann (velitel: 2. admiralát Severní moře)
26.9.1984 Zemřel generálmajor in memoriam Milan Vesel (veliteľ posádky v Banskej Bystrici (1944, 1945))


26.9.1984 Zemřel generálmajor Josef Holcman (velitel Dělostřelecké divize)

26.9.1987 Zemřel plukovník Ivan Alexandrovič Zamorin (veliteľ 523. stíhacieho leteckého pluku)

26.9.1987 Loď USS Leyte Gulf (CG-55) uvedena do služby


26.9.1989 Loď MPK-228 Baškortostán (11 (od roku 1989)244 (od roku 1990)) uvedena do služby

26.9.1991 Loď USS Bagley (FF-1069) vyřazena ze služby

26.9.1992 Loď USS John S. McCain (DDG-56) spuštěna na vodu

26.9.1993 Zemřel armádní generál Semjon Pavlovič Ivanov

26.9.1995 Loď Homburg (M-1069) uvedena do služby

26.9.1996 Zemřel generálporučík Pavel Anatoljevič Sudoplatov (velitel zahraniční rozvědky NKVD)


26.9.1997 Zemřel generálmajor František Doležal (pilot (83223) 311. bombardovací perute)

26.9.2006 Zemřel plukovník Michail Sergejevič Ponomarjov (starší navigátor operatívneho oddelenia štábu 11. samostatnej armády PVO)

26.9.2007 Loď Ludwigshafen am Rhein (F264) spuštěna na vodu


26.9.2011 Zemřel poručík Georg Bose (velitel čety; 1./Oddíl útočných děl 177)

26.9.2013 Loď HMS Duncan (D37) uvedena do služby


26.9.2014 Zemřel podplukovník Georg-Hermann Greiner (Držiteľ Rytierskeho kríža s Dubovými ratolesťami.)
URL : https://www.valka.cz/topic/chronicle/74470