Main Menu
User Menu

30.05.

30.5.

Státní útvary Datum Událost

30.5.1108 kresťanské sily Alfonsa VI sú porazené u Uclés (Cuenca) silami ktorým velí Yusuf ibn Tasufin30.5.1252 Zemřel - Fernando III - (král Kastilie a Toleda)
30.5.1434 Bitva u Lipan, po 14 letech ukončila husické války. V této bitvě se utkaly vojska radikálního hnutí pod vedenín Prokopa Holého a Panská Jednota.

30.5.1516 po smrti Fernanda II, Carlos I je menovaný jeho následníkom na tróne Aragonskom
30.5.1522 Zemřel - Burian II. Trčka z Lípy (královský podkomoří)

30.5.1539 na Floride, v zálive Tampa sa vyloďuje conquistador Hernando de Soto spolu so 600 vojakmi aby tu hladali zlato
30.5.1564 Zemřel brigádny generál James Barbour Terrill (brigádny generál CSA)30.5.1569 Zemřel kapitán Sancho de Londoño


30.5.1588 z Lisabonu vypláva posledná z lodí Neporazitelného námorníctva (Armada Invencible) smerom do Anglie kde bude následne zničená


30.5.1639 Zemřel - Íñigo de Argüello Carvajal (kapitángenerál Yucatánu)
30.5.1764 Narodil se polní maršál Thomas Grosvenor (plukovník: 97. pěší pluk)


30.5.1775 Narodil se generálporučík Antonio Remón Zarco del Valle y Huet (kancelář války Španělska)
30.5.1778 Zomrel filozof Voltaire ktorý svojimi myšlienkami ovplyvnil Francuzsku revolúciu.

30.5.1812 Narodil se generálmajor John Alexander McClernand (Divízny veliteľ.)
30.5.1819 Narodil se generál William Montagu Scott McMurdo (plukovník: 69. pěší pluk)
30.5.1821 Zemřel plukovník John Baker Holroyd (plukovník: 22. lehký dragounský pluk)
30.5.1825 Zemřel generál Richard Vyse (plukovník: 29. lehký dragounský pluk)

30.5.1830 Narodil se čestný generálmajor Edward Winslow Hinks (Divízny veliteľ.)
30.5.1832 Narodil se brigádny generál George Doherty Johnston (brigádny generál CSA)
30.5.1845 Zemřel generálporučík William George Harris (plukovník: 86. pěší pluk)


30.5.1845 Narodil se kapitángenerál viceadmirál - Amadeo I (Král Španělska)
30.5.1854 Narodil se polní maršál Franz Rohr von Denta (Veliteľ 1. armády.)
30.5.1854 Zemřel generál Peregrine Maitland (plukovník: 76. pěší pluk)
30.5.1860 Narodil se polní podmaršál Franz Weiss-Tihanyi von Mainprugg

30.5.1865 Zemřel generál James Shaw Kennedy (plukovník: 47. pěší pluk)
30.5.1869 Narodil se generálmajor Karl Brück (velitel: 12. dělostřelecký pluk)
30.5.1877 Zemřel brigádny generál James Phillip Simms (brigádny generál CSA)
30.5.1879 Narodil se divisní generál Josef Vitoušek
30.5.1880 Narodil se generálmajor Hermann Voigt-Ruscheweyh


30.5.1880 Zemřel generál Ramón Nouvilas y Rafols (Ministr války)
30.5.1880 Narodil se divizní generál Joaquín Fanjul Goñi
30.5.1881 Narodil se generál polní maršál Georg Karl Friedrich Wilhelm von Küchler (veliteľ Armádnej skupiny Sever)

30.5.1884 Narodil se kontradmirál Robert Alfred Theobald
30.5.1884 Narodil se generálmajor Lancelot Daryl Hickes (asistent tajomníka ministra vojny (1945-))
30.5.1885 Narodil se generálmajor Gerhard Richter

30.5.1887 Narodil se generálmajor Hugh J. Knerr
30.5.1891 Zemřel generál William Wyllie (plukovník: 109. pěší pluk)

30.5.1893 Narodil se generálmajor Norman Daniel Cota (velitel: 28. pěší divize)
30.5.1894 Narodil se zborový veliteľ Felix Antonovič Ingaunis (veliteľ 2. armády osobitného určenia)

30.5.1897 Narodil se kapitán John Lightfoot Trollope (velitel letky 43. perutě RFC)
30.5.1898 Narodil se generálporučík Georg von Rittberg (veliteľ 88. pešej divízie)
30.5.1898 Narodil se plukovník Franz Richard Heimann (velitel Dělostřeleckého pluku 156)


30.5.1900 Narodil se podplukovník Jakob Gansmeier (veliteľ 212. divízneho mušketierskeho práporu)


30.5.1905 Narodil se fregatní kapitán Hans Eckermann (velitel: 1. ponorková flotila)

30.5.1909 Narodil se - Gordon Gray (Ministr armády)


30.5.1909 Narodil se SS-Obersturmbannführer Paul Massel (velitel: Pluk tankových granátníků SS 10 Westland)
30.5.1910 Narodil se generál Frank Schaffer Besson (velitel: Materiálové velitelství Armády Spojených států)


30.5.1913 Narodil se podplukovník Hans Engelien (veliteľ 25. pluku pancierových granátnikov)


30.5.1913 Zemřel generálporučík Marcelo Azcárraga Palmero (ministr války)
30.5.1913 Končí balkánská válka. Řecko získalo všechny turecké ostrovy v Egejském moři.


30.5.1914 Narodil se rotný Anton Bayer (Držiteľ Rytierskeho kríža.)


30.5.1914 Narodil se podplukovník Hans Becker (Veliteľ 2. práporu, Pešieho pluku č. 116.)


30.5.1915 Narodil se kapitán Anton Becker (Držiteľ Rytierskeho kríža.)

30.5.1915 Narodil se generálporučík letectva Anatolij Ivanovič Puškin (veliteľ 36. leteckej armády /august-november 1967/)
30.5.1915 Italský nálet na Polu.
30.5.1916 Zemřel plukovník John Singleton Mosby (velitel gerilových jednotek na území Konfederace)
30.5.1916 Předehra k bitvy u Jutska, největší námořní bitvy 2. světové války. Britská rozvědka informovala o dalším chystaném útoku německých lodí. Britské lotďstvo vyplulo ještě dříve než německé lodě s cílem zničit německou eskadru.


30.5.1918 Narodil se kapitán Andreas Kuffner (veliteľ I./ SG 9)

30.5.1918 Narodil se podplukovník William Arthur Shomo (velitel 14. a 59. stíhací-přepadové perutě)


30.5.1918 V Pittsburgu byla uzavřena mezi českými a slovenskými krajanskými organizacemi v USA dohoda, která podporovala vznik československého státu s republikánskou formou vlády a s ústavou. Slovensku se v ní přisuzovalo autonomní postavení s vlastní administrativou a sněmem. Konkretizace definitivní podoby státu byla však logicky ponechána pozdějším rozhodnutím právoplatných zástupců obou národů v nově zbudovaném státě. Role T. G. Masaryka při vypracování tohoto dokumentu byla čistě inspirativní. Nešlo také o dohodu zástupců krajanských organizací s představiteli odboje (Masaryk). Dokument byl zápisem z jednání, nikoliv závaznou smlouvou, jak ji později vykládali představitelé slovenského autonomismu, když ji stavěli proti textu Martinské deklarace.
30.5.1919 Narodil se - Walther Richter (Richter byl členem posádky pozdějšího nositele Rytířského kříže Otto Engela v KG 53)


30.5.1919 Narodil se námořní nadporučík Gerhard Linck (ponorkový velitel)
30.5.1919 Narodil se major Karl-Erich Berg (velitel: Brigáda útočných děl 191)
30.5.1919 Začatá maďarská ofenzíva proti československým jednotkám. /boje proti Maďarskej republike rád/ 30.05.1919 - Obsadená Maďarskou Červenou armádou Rimavská Sobota a Lúčenec.

30.5.1934 Zemřel velkoadmirál Heihačiró Tógó (náčelník Imperiálneho námorného generálneho štábu)


30.5.1934 Narodil se generálmajor Alexej Archipovič Leonov (1976–1982 zástupce náčelníka střediska J. A. Gagarina pro výcvik kosmonautů.)

30.5.1935 Založen kýl lodi HMS Hardy (H 87)


30.5.1935 Bolivia akcepute 30 dňové prímerie počas vojny o Chaco sprostredkované Argentinou a Brasiliou

30.5.1938 Hitler vydal podrobné směrnice k připravovanému útoku proti ČSR ("Fall Grün").

30.5.1939 Prvý skúšobný let prototypu stíhacieho lietadla Fokker D.XXIII.
30.5.1940 Mussolini sdělil Hitlerovi, že je rozhodnut zúčastnit se války po jeho boku.
30.5.1940 Generální guvernér okupovaného území Polska Hans Frank vydal příkaz k likvidaci polské elity.

30.5.1941 Narodil se generálmajor Robert Franklin Foley (velitel: 2. armáda)

30.5.1941 Zemřel brigádní generál Edmund Louis Gruber (velitel: Škola pro velitele a důstojníky štábů Armády Spojených států)

30.5.1941 Loď HMS Oakley vyřazena ze služby (vešel do služby v polském námořnictvu v rámci RN ako ORP Kujawiak)
30.5.1941 Německý nálet na Dublin. Irská vláda protestovala.

30.5.1942 Ponorka U-445 uvedena do služby

30.5.1942 Ponorka I-31 uvedena do služby

30.5.1942 Ponorka Ro-106 spuštěna na vodu

30.5.1942 Ponorka Ro-107 spuštěna na vodu
30.5.1942 Zemřel brigádní generál in memoriam Bohumír Hrušák

30.5.1942 Zemřel gardový podplukovník Pjotr Maximovič Metjolkin (veliteľ 23. stíhacieho leteckého pluku)

30.5.1942 Zemřel podplukovník Boris Feoktistovič Safonov (veliteľ 2. gardového zmiešaného leteckého pluku Severnej flotily)
30.5.1942 Státní výbor obrany SSSR přijal usnesení o vytvoření Ústředního štábu partyzánského hnutí při hlavním stanu vrchního velení (v čele Ponomarenko). Při vojenských radách frontů se vytvářely partyzánské štáby: Úkrajinský (při vojenské radě Jihozápadního frontu), Brjanský, Západní, Kalininský, Leningradský a Karelofinský.
30.5.1942 Německá vojska přeťala koridor, kterým se stahovala 2.úderná armáda Volchovského frontu na východ a dokončila obklíčení jádra armády.
30.5.1942 Dokončeno formování Skupiny spo-jených partizánských oddílů Ukrajiny (generál Saburov).
30.5.1942 Britský nálet na Kolín nad Rýnem (operace Milénium, z 52 letišť odstartovalo celkem 1.047 bombardérů a svrhlo na město 1.459 t pum; 474 mrtvých, přes 5.000 raněných, 45.000 obyvatel zůstalo bez přístřeší; RAF ztratilo 40 letadel, dalších 45 strojů těžce poškozeno).
30.5.1942 Britský nálet na Mesinu.
30.5.1942 Japonské ponorky zaútočily na město Diégo-Suarez na Madagaskaru.
30.5.1942 Japonské ponorky ostřelovaly Sydney (4 ponorky potopeny).
30.5.1942 Spojenecký nálet na Dili (Timor), Kupang, Rangún a Myisťinu (Barma).
30.5.1942 Spojenecký nálet na Rabaul a Lae.
30.5.1942 Vytvořena čs. stíhací letecká skupina (Czechoslovak Fighter Wing)
30.5.1942 Americký 17. Operační svaz s opraveným Yorktownem vyplouvá k Midwayi
30.5.1943 Zemřel generálporučík Ernst Rupp (velitel: 97.myslivecká divize)

30.5.1944 Narodil se admirál Richard Willard Mies (velitel: Strategické velitelství)
30.5.1944 Narodil se generálmajor Břetislav Nytra (ředitel Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení)
30.5.1944 Vojska 2. ukrajinského frontu odrážela protiútoky německé 8.armády generála Wohlera v prostoru Jasy (Rumunsko).
30.5.1944 Britská 8.armáda obsadila město Arce (Itálie).
30.5.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Záhřeb.
30.5.1944 Odbojárov P.Baranova, Ľ.Zimmermana a J.Gavuru zatkli pri návrate z porady 30.mája na železničnej stanici vo Veľkých Uherciach.
30.5.1945 Zemřel generálmajor Emmo von Roden (velitel: 236. pěší divize)
30.5.1945 Zemřel podplukovník Erich Hammon (velitel: Tankový dělostřelecký pluk 119)
30.5.1945 V Praze se konala přehlídka čs. samostatné obrněné brigády
30.5.1945 Írán požádal o odchod spojeneckých vojsk ze svého území.
30.5.1945 Americká 6. armáda v součinnosti s filipínskými partyzány definitivně zlomila odpor Japonska na ostrově Luzon.
30.5.1945 Americká 10. armáda vytlačila japonskou 32. armádu z prost. Šuri na poloostrově Kijamu
30.5.1945 Egypt protestoval proti postupu francouzských vojsk v Sýrii a Libanonu.
30.5.1945 Britové započali s propouštěním 2,5 milionu německých válečných zajatců.
30.5.1945 Dánsko přijato do OSN. .
30.5.1945 V Londýně začalo jednání mezispojenecké komise o stíhání německých válečných zločinců.
30.5.1945 Americká 6. armáda obsadila hlavní město ostrova Mindanao Da-vao. Maršál Žukov jmenován sovětským členem Spojenecké kontrolní rady.

30.5.1945 Belgičtí socialisté žádali abdikaci krále Leopolda III.
30.5.1945 Vstupuje v platnost výnos Zemského národního výboru v Brně č.78/1945, který nařizuje všem Němcům bydlícím v obvodu města Brna, konkrétně ženám, dětem a mužům pod 14 a nad 60 let, aby se do 22:00 shromáždili za účelem vyvedení z města. V nařízení se mimo jiné praví, že tyto osoby si mohou vzít sebou věci co unesou, nikoli však klenoty a vkladní knížky. Zbývající muže pak výnos určoval na práci na odklízení válečných škod. Po jejím skončení následovalo opět vyvedení z města.


30.5.1947 Zemřel poručík radovej lode Georg von Trapp (Držiteľ Rytierskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.)
30.5.1948 v Československu sa konali parlamentné voľby, tentokrát už pod kontrolou komunistov. Konali sa aj voľby do Slovenskej národnej rady. Výsledky boli nasledujúce: KSS 80 zástupcov, Strana slovenskej obrody 17 a Strana slobody 3 zástupcov.

30.5.1952 Ponorka USS Wahoo uvedena do služby
30.5.1952 Zemřel generálmajor Alfred Dürr
30.5.1952 vrchní velení vojsk Spojených národů přebírá generál Mark Clark.

30.5.1955 Zemřel generál poručík Tóiči Sasaki (velitel 149 divízie)

30.5.1961 Zemřel generál Rafael Leonidas Trujillo Molina (prezident Dominikánské republiky)


30.5.1961 Narodil se kontradmiral Alexandr Vasilievič Turilin (veliteľ Novorossijskej námornej základne)

30.5.1964 Zemřel generálporučík John Taylor Selden (velitel: Základna námořní pěchoty Camp Pendleton)
30.5.1966 Zemřel major Alexander MacDonald Shook (velitel letky 4. námořní perutě RNAS)

30.5.1966 Zemřel admirál Vladimír Antonovič Alafuzov (náčelník Hlavného štábu námorníctva ZSSR (1944))
30.5.1967 Zemřel viceadmirál Hans Stohwasser (Držiteľ Rytierskeho kríža.)
30.5.1967 Egypt podepisuje obranný pakt s Jordánskem. egyptská vojska se přesunují do Sinaje a blokojí Tiranskou úžinu.
30.5.1968 Zemřel generálmajor Moritz von Drebber (velitel: 297. pěší divize)
30.5.1972 Severovietnamský útok na Kontum neuspěl díky jednotkám Jižního Vietnamu, které byly mohutně podporovány Americkými letadly.
30.5.1972 při teroristickém útoku v Tel Avivu je zabito 26 lidí.


30.5.1974 Zemřel četař Karl Wolf (28.02.1945 Rytířský kříž)


30.5.1978 Zemřel plukovník Karl Hermann Gotthard Handrick (velitel: 8. stíhací divize)

30.5.1982 Španielsko sa stáva 16 členom NATO
30.5.1983 Zemřel podplukovník Erich Klawe (veliteľ 457. granátnickeho pluku)

30.5.1983 Zemřel generál Alfred Maximilian Gruenther (velitel: Evropské velitelství Spojených států)
30.5.1985 Zemřel poručík Petr Pavelka (30.05.1985 zahynul při katastrofě letounu L-29 3406)
30.5.1985 Zemřel rotmistr Petr Hanusa (30.05.1985 zahynul při katastrofě letounu L-29 3406)

30.5.1985 Založen kýl lodi USS Wasp (LHD-1)


30.5.1988 Zemřel kapitán Robert Alber (velitel: 1. prapor 201. tankového pluku)

30.5.1989 Zemřel major James Harry Lacey (velitel, 17. peruť RAF)

30.5.1990 Založen kýl lodi USS Vicksburg (CG-69)

30.5.1990 Zemřel střelec Leo Engelmann (vládní komisař protektorátní Jihlavy)

30.5.1991 Loď HMS Argyll uvedena do služby

30.5.1991 Zemřel plukovník Josef Stehlík (velitel 1. letky 1. čsl. samostatného leteckého pluku v SSSR)


30.5.1992 Zemřel generál José Vega Rodríguez (náčelník: Hlavní štáb armády)

30.5.1994 Založen kýl lodi HMS Ocean
30.5.1995 Zemřel major Günther Gersteuer (velitel: Výsadková brigáda útočných děl 12)

30.5.1996 Zemřel generál James Karrick Woolnough (velitel: 1. jezdecká divize)

30.5.1998 Zemřel generálmajor Donald C. Grant (velitel: 47. pěší divize)
30.5.2000 Zemřel plukovník Josef Bernat


30.5.2005 Loď KP-166 vyřazena ze služby


30.5.2005 Loď KP-170 vyřazena ze služby


30.5.2005 Loď KP-172 vyřazena ze služby


30.5.2005 Loď KP-176 vyřazena ze služby

30.5.2008 Založen kýl lodi Ise

30.5.2008 v Tegucigalpe (Honduras) dojde k leteckej nehode Airbus A320-233, let 390 spoločnosti TACA 5 osob zahynulo

30.5.2012 Loď Stojkij spuštěna na vodu
URL : https://www.valka.cz/topic/chronicle/74351