Main Menu
User Menu

16.05.

16.5.

Státní útvary Datum Událost


16.5.1681 Narodil se - Juan Francisco de Güemes (místokrál Nového Španělska)


16.5.1688 Narodil se brigádní generál Hugh Sempill


16.5.1696 Zemřel - Maria Anna von Habsburg (Manželka Španielskeho krála)16.5.1790 Narodil se - Fernández Lindo y Zelaya Juan Nepomuceno (Hlava štátu El Salvador )

16.5.1800 Napoleon zahajuje prechod Álp

16.5.1801 Narodil se - William Henry Seward (Ministr zahraničních věcí)

16.5.1806 Narodil se generálmajor George Cadwalader (divízny veliteľ)


16.5.1809 Narodil se generálporučík Juan de Lara (ministr války Španělska)

16.5.1815 Zemřel plukovník Jonathan Williams (Superintendent: Vojenská akademie Spojených států)

16.5.1818 Narodil se čestný brigádny veliteľ Isaac Roberts Hawkins (Brigádny veliteľ.)16.5.1824 Narodil se generál CSA Edmund Kirby Smith (Veliteľ oblasti Trans-Mississippi (územie Konfederácie za riekou Mississippi))

16.5.1861 Narodil se generál pěchoty Johann von Henriquez (veliteľ 2. sočskej armády.)

16.5.1862 Zemřel brigádny generál Joseph Lewis Hogg (brigádny generál CSA)

16.5.1863 Zemřel brigádny generál Lloyd Tilghman (brigádny generál CSA)16.5.1868 Narodil se divisní generál Jan Horák16.5.1873 Narodil se divisní generál Alois Wach

16.5.1874 Zemřel čestný generálmajor George Lucas Hartsuff (Zborový veliteľ.)

16.5.1874 Zemřel generálporučík Robert A. Law (plukovník: 71. pěší pluk)

16.5.1876 Narodil se plukovník Forrest E. Overholser (náčelník štábu: 89. divize)


16.5.1879 Narodil se generál pěchoty Wolfgang Fleck


16.5.1883 Narodil se generál protiletadlových jednotek Emil Zenetti

16.5.1883 Narodil se praporčík Antoine Laplasse (francouzský předválečný pilot a balónové eso 1. sv. v. s 8 sestřely (7 sám, 1 sdílel), z toho 6 balónů (5 sám, 1 sdílel) a 2 pravděpodobnými)


16.5.1885 Narodil se generálporučík Max Dennerlein (velitel: 290. pěší divize)


16.5.1886 Narodil se generálmajor Hans Cabanis (vojenský velitel města Magdeburg)


16.5.1886 Narodil se generálporučík Georg Carp (velitel Armádní týlové oblasti 559)16.5.1890 Narodil se brigádní generál Karel Hašek


16.5.1890 Narodil se generálmajor Eberhard Herwarth von Bittenfeld

16.5.1890 Narodil se generálmajor (in memoriam) Morimasa Išida


16.5.1891 Narodil se generálmajor Kurt Hübner (velitel: 339. pěší pluk)

16.5.1891 Narodil se kapitán Adolf von Tutschek (stíhacie eso v 1. sv. vojne (27 zostrelov))


16.5.1892 Narodil se generál tankových jednotek Dietrich von Saucken (veliteľ 4. tankovej divízie)

16.5.1892 Narodil se generálporučík Manton Sprague Eddy (velitel: 9. pěší divize)
16.5.1894 Narodil se generálmajor Gerhard Fischer (vojenský velitel města Koblenz)

16.5.1894 Narodil se generálporučík Hobart Raymond Gay (velitel: 1. obrněná divize)


16.5.1896 Narodil se generálmajor Rudolf Sieckenius (velitel: 16. tanková divize)


16.5.1896 Narodil se generálmajor Matthias Peters (velitel: 432. pěší pluk)

16.5.1897 Založen kýl lodi Čitose


16.5.1897 Narodil se generálporučík Richard Schimpf (náčelník štábu 4. leteckej armády)

16.5.1907 Narodil se fregatní kapitán Eberhard Hoffmann (ponorkový velitel (U-165))

16.5.1910 Narodil se armádní generál Nikolaj Grigorjevič Ljaščenko (velitel: Turkestánský vojenský okruh)


16.5.1910 Narodil se plukovník v. v. Gertruda Engelová (šéflekárka týlu, 1. československý armádny zbor)
16.5.1911 Loď VN Georgios Averof uvedena do služby


16.5.1911 Narodil se plukovník Ernst Blauensteiner (náčelník štábu: II. výsadkový sbor)


16.5.1914 Narodil se korvetný kapitán Gerd Suhren (Držiteľ Rytierskeho kríža.)

16.5.1914 Narodil se generálmajor Charles Billingslea (velitel: 2. pěší divize)

16.5.1914 Narodil se generálplukovník letectva Nikolaj Vasilievič Petuchov (náčelník štábu 324. stíhacej leteckej divízie)

16.5.1915 Narodil se podplukovník v. v. Bernard Bražina (Je pochovaný na miestnom cintoríne v rodnej obci Hubová.)

16.5.1917 Do Petrohradu přicestoval z Anglie vůdce československého zahraničního odboje prof. T. G. Masaryk.

16.5.1918 Zemřel poručík Hans Joachim Wolff (Stíhacie eso (10 zostrelov).)


16.5.1918 Narodil se SS-Hauptsturmführer Johannes Scherg (velitel: 1. rota 4. tankového průzkumného praporu SS)


16.5.1918 zástupcovia Poľska (S.Glabiňski, W.Wiltos, A.Skrabek, J.Moraczenski) a Československa (K.Kramář, F.Staněk, V.Sis, P.Šámal) sa v Prahe dohodli na koordinácii spoločného postupu proti habsburskej politike a a aj na konkrétnych zásadách riešenia tzv. těšínskej otázky.

16.5.1919 Zemřel kontraadmirál Johannes Indrenius (10.07.1918 16.05.1919 Vrchní velitel flotily)


16.5.1919 Centrálna ruská národná rada v Užhorode sa uzniesla na podmienkach pripojenia územia Zakarpatskej Ukrajiny k česko-slovenskému štátu.16.5.1920 Zemřel poručík Marija Leontijevna Bočkarjova (jedna z prvých ruských žien armádnych dôstojníčok)


16.5.1921 Narodil se námořní nadporučík Kurt Eckel (ponorkový velitel (U-2325))

16.5.1921 Narodil se poručík Dudley Trevor Jay (stíhací eso (7+2-0+1-1 vítězství))

16.5.1922 Založen kýl lodi Harukaze

16.5.1922 Založen kýl lodi Karukaja

16.5.1923 Narodil se rotný Lars Paul Erich Hattinen (stíhací eso; 6 vítězství)

16.5.1924 Zemřel generálmajor Torsten Leonard Lode (04.03.1918 16.05.1918 náčelník štábu západní armády)

16.5.1929 Založen kýl lodi Rio de Janeiro Maru

16.5.1930 Narodil se generálmajor Guy Stanley Meloy (velitel: 82. výsadková divize)16.5.1933 Poselství prezidenta USA Roosevelta hlavám všech států účastnících se odzbrojovací konference. Návrh na uzavření soustavy dvoustranných smluv o neútočení a dohodu o omezení útočných zbraní. Německo 18.5. odmítlo jakékoli omezení svého zbrojení. 19.5. SSSR plně podpořil iniciativu USA. Rovněž ostatní účastníci konference vyjádřili s poselstvím souhlas.


16.5.1935 ČSR a SSSR podepsaly smlouvu o vzájemné pomoci (vázána na československo-francouzskou a sovětsko-francouzskou smlouvu).

16.5.1935 Nemecká vláda odmietla plniť Versaillesku zmluvu v ustanoveniach týkajúcich sa odzbrojenia.
16.5.1936 Narodil se viceadmirál Igor Ivanovič Rjabinin (veliteľ 14. eskadry ponoriek)

16.5.1938 Zemřel generál Alexander Leith-Hay (plukovník: 109. pěší pluk)

16.5.1939 Založen kýl lodi Jastreb


16.5.1940 Zemřel nadporučík Allen Benjamin Angus (stíhací eso (4+1-0-0 vítězství))

16.5.1940 Německá vojska se vylodila na ostrově Walcheren, zmocnila se Namuru a prolomila Maginotovu linii.
Generál Giraud, velitel francouzské 7. armády byl zajat se svým štábem. Brusel bezprostředně ohrožen. Belgická vláda přenesla své sídlo do Ostende.
Britské letectvo zahájilo bombardování Německa.
Roosevelt se obrátil k americkému lidu s poselstvím, v němž věnoval hlavní pozornost obraně USA.


16.5.1941 Amba Alagi je dobyto a vévoda z Aosty ustupuje dále do nitra Etiopie


16.5.1942 Ponorka U-467 spuštěna na vodu


16.5.1942 Ponorka U-468 spuštěna na vodu

16.5.1942 Ponorka I-11 uvedena do služby

16.5.1942 Zemřel kapitán Alexander Sergejevič Vachramov (veliteľ 322. samostatnej prieskumnej letky)


16.5.1942 Krymský front ustoupil na Tamaňský poloostrov.16.5.1942 Spojenecký nálet na Myisťinu (Barma).


16.5.1943 Zemřel kapitán Robert Barlow


16.5.1943 Zemřel poručík Vernon Byers

16.5.1943 Zemřel korvetný kapitán Asmus Nicolai Clausen (Veliteľ U-142, U-37, U-129, U-182.)


16.5.1944 Mezi Spojenci a Norskem byla uzavřena dohoda o správě osvobozeného norského území.16.5.1944 Francouzské a americké jednotky 5. armády obsadily města Pignataro a Castelonaroto (Itálie.).


16.5.1945 Zemřel SS-Sturmbannführer Wolfgang Röhder (velitel: 2. prapor útočných děl SS)
16.5.1945 Zemřel generálmajor Hugo von Abercron (průkopník letectví)


16.5.1945 Holandské jednotky se vylodily na Tarakanu.

16.5.1945 Prezident Beneš přijel do Prahy.


16.5.1945 SSSR obnovil diplomatické styky s Dánskem


16.5.1945 Na mesto Nagoje podniklo nálet 475 bombardérov B-29, ktoré zvrhli 3 609 ton zápalných bômb a vypálili plochu s rozlohou 9,8 km štvorcových. XXI. veliteľstvo bombardovacieho letectva bolo posilnené príletom bombardérov B-29 od XX. veliteľstva v Číne, kde už nebolo potrebné vykonávať strategické bombardovanie.16.5.1945 Američané obsadili na jižním Luzonu poslední japonskou obrannou baštu – poloostrov Bicol.


16.5.1946 Zemřel SS-Brigadeführer a Generálmajor policie Karl Eberhard Schöngarth (Vyšší velitel SiPo a SD v Krakově)

16.5.1950 Loď Čapajev uvedena do služby

16.5.1952 Zemřel brigádní generál Samuel Dickerson Rockenbach (velitel: 1. jezdecká divize)16.5.1953 Zemřel generál šéf intendantstva Josef Pešek
16.5.1953 Narodil se generálporučík Juan Antonio Carrasco Juan (náčelník: Společný štáb obrany)

16.5.1961 Založen kýl lodi USS Bronstein (FF-1037[i](16.06.1963-30.06.1975: DE-1037)[/i])

16.5.1961 Zemřel generálmajor Kijotake Kawaguči (velitel: Pevnost Cušima)


16.5.1961 Narodil se plukovník Alexandr Anatolievič Burlačenko (veliteľ 708. gardového vojenského dopravného leteckého pluku)

16.5.1962 Zemřel generálplukovník Nikolaj Ivanovič Gusev (velitel 47.armády)16.5.1965 Zemřel generálmajor Johannes Soodla (generálmí inspektor estonských jednotek v německé armádě)

16.5.1966 Zemřel brigádní generál Francis LeJau Parker (velitel: 1. jezdecká divize)
16.5.1969 Zemřel - Pavol Teplanský (minister financií vlády Slovenskej republiky 1938-1939)

16.5.1970 Loď USS Rathburne uvedena do služby


16.5.1972 Zemřel generálporučík Heribert von Larisch (velitel: 129. pěší divize)

16.5.1974 Založen kýl lodi HMS Glasgow


16.5.1979 Zemřel viceadmirál Herbert Straehler

16.5.1979 Zemřel generálmajor Thomas Edward deShazo (velitel: 2. pěší divize)

16.5.1980 Loď Vice-admirál Kulakov spuštěna na vodu


16.5.1980 Zemřel plukovník Georg Karl Briel (velitel: 57. granátnický pluk)

16.5.1981 Loď HMAS Townsville spuštěna na vodu


16.5.1987 Zemřel SS-standartenführer Max Schäfer (veliteľ ženijných oddielov v III. tankovom zbore SS)
16.5.1989 Zemřel podplukovník SS Kurt Werner Lischka (šéf Gestapa v Kolíně nad Rýnem a Paříži)

16.5.1992 Loď USS Curtis Wilbur spuštěna na vodu

16.5.1992 Zemřel plukovník Nikolaj Michajlovič Nikitin (veliteľ 1. gardovej stíhacej leteckej divízie)
16.5.1992 Zemřel Lt. Commander Leopold Martin Ferko (stíhacie eso (5 zostrelov, rok 1944))

16.5.1992 Loď USNS Tippecanoe (T-AO-199) spuštěna na vodu


16.5.1995 Zemřel generál Ramón Ascanio y Togores (náčelník Hlavního štábu armády)


16.5.1997 Zemřel major Friedrich Bader (velitel: Pluk horských myslivců 85)


16.5.1998 Zemřel námorný kapitán Gerhard von Kamptz (veliteľ 8. flotily minoloviek)


16.5.2001 Zemřel vrchný štábny strojník Heinrich Dammeier (Nositeľ Rytierskeho kríža.)

16.5.2003 Založen kýl lodi Méndez Núnez


16.5.2004 Zemřel podplukovník Friedrich-Karl Krützmann (velitel: Granátnický pluk Großdeutschland)

16.5.2005 Zemřel generál Andrew Jackson Goodpaster (velitel: 8. pěší divize)

16.5.2006 Loď Stěreguščij spuštěna na vodu

16.5.2013 Loď Bojkij uvedena do služby

16.5.2015 Založen kýl ponorky USS Indiana (SSN-789)
URL : https://www.valka.cz/topic/chronicle/74337