01.01.

1.1.

Avatar
Státní útvary Datum Událost
Velká Británie
1.1.1801 Začiatok platnosti zákona o reálnej únii medzi Anglickom a Írskom - koniec írskej autonómie. Štát prijal názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska.
Francie
1.1.1806 Matematik Pierre-Simon, Marquis de Laplace zrušil na Napoleonov návrh revolučný kalendár (platil od 21.09.1792).
Velká Británie
1.1.1915 U Plymouthu v Lyme Bay byla německou ponorkou U-24 potopena britská řadová bitevní loď Formidable (15.000 tun). Zahynulo 551 členů posádky.
Rusko
Turecko
1.1.1915 Začiatok bitky Sarikamiša v ktorej Rusi zasadili rozhodujúcu porážku Tureckej inváznej armáde.
Německé císařství
1.1.1916 Uskutočnil sa prvý let vzducholode Zepelin LZ 90 60p.
Německé císařství
1.1.1916 Nemci ztratili město Yaoundé v Kamerunu (Nemecká východná afrika).
Československo
1.1.1919 Po rokoch zákazu bola slávnostne obnovená činnosť Matice slovenskej.
Sovětský Svaz
1.1.1919 V rámci Sovietskeho zväzu bola vytvorená Bieloruská SSR.
Norsko
1.1.1925 Hlavné mesto Nórska zmenilo názov z Kristiania na Oslo.
Sovětský Svaz
1.1.1932 Dokončená výstavba Nižgorodsého automobilového závodu (Nižgorodskij avtomobilnyj zavod, dnešný GAZ) v meste Nižnij Novgorod a začatie sériovej výroby nákladných a osobných automobilov.
Velká Británie
1.1.1940 Ve Velké Británii byla vyhlášena mobilizace mužů ve věku od 18 do 27 let.
Francie
1.1.1940 Ve Francii byla vytvořena 1. československá divize.
Itálie
1.1.1940 Na Sicílii přistála první letadla Luftwaffe.
Třetí říše
1.1.1941 Britský nálet na Brémy.
USA
1.1.1942 26 států podepsalo ve Washingtonu deklaraci Spojených národů (k boji proti mocnostem fašistické Osy budou vynaloženy veškeré zdroje, s fašistickými státy nebude uzavřen separátní mír).
Sovětský Svaz
1.1.1942 Sovětská vojska odrazila druhý útok na Sevastopol. Kalininský front pronikl k Rževu a Zubcovu.
Středomořské válčiště
1.1.1942 Německé a italské letectvo provádělo denně nálety na Maltu.
Japonsko
Velká Británie
1.1.1942 Japonské letectvo zahájilo sérii náletů na Singapur.
Japonsko
Velká Británie
1.1.1942 Japonská 18. divize dobyla město Kuantan na východním pobřeží Malajska a směřovala k Johore Baru na jižním výběžku Malajského poloostrova.
Velká Británie
1.1.1942 312.čs. stíhací perut se přesunula z letiště Ayr na letiště Fairwood Common.
Sovětský Svaz
1.1.1943 Hlavní stan sovětského vrchního velení vydal směrnici k zřízení Jižního frontu.
Sovětský Svaz
1.1.1943 Kalininský front osvobodil Velikije Luki.
Sovětský Svaz
1.1.1943 5. úderná armáda (Stalingradský front) převedena k Jihozápadnímu frontu.
Sovětský Svaz
Třetí říše
1.1.1943 Německá 1.tanková armáda (gen. Mackensen) ustoupila od Tereku.
Třetí říše
1.1.1943 Velení německé 6. armády vydalo rozkaz o omezení používání munice. Pluk smí vypálit denně pouze 3 rány z lehkého děla, 2 rány z protitankového nebo protiletadlového děla a 1 ránu z těžkého děla.
Sovětský Svaz
1.1.1944 Začal útok Jižního frontu na Rostov na Donu. 62., 64. a 57. armáda (blokovaly nepřátelská vojska mezi Volhou a Donem z východu a ze západu) převedeny k Donskému frontu.
Západoevropské válčiště
Třetí říše
1.1.1944 Maršál Rommel převzal jako vrchní velitel skupiny armád "B" velení nad německými vojsky rozmístěnými severně od řeky Loiry (podřízen vrchnímu velitelství "Západ" v čele s maršálem Rundstedtem).
Západoevropské válčiště
USA
1.1.1944 Velitel nově zřízeného amerického strategického bombardovacího letectva v Evropě generál Spaatz přijel do Londýna
Švýcarsko
1.1.1944 Nad Verrieres došlo k střetnutí mezi německým a švýcarským letectvem.
Třetí říše
USA
Velká Británie
1.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín (386 letadel, 1401 t pum).
Československo
Francie
1.1.1944 V Alžíru začaly rozhovory mezi generálem de Gaullem (představitel Francouzského výboru národního osvobození) a prezidentem Benešem (vracel se z Moskvy do Londýna). de Gaulle znovu prohlásil mnichovskou doh. ze neplatnou. Jednání skončilo 4.1.
Japonsko
Velká Británie
1.1.1944 Indický XV. armádní sbor zahájil druhý útok v Arakanu (Barma).
Pacifické válčiště
Japonsko
USA
1.1.1944 Americké letadlové lodě zaútočily na Kavieng (Nové Irsko).
Třetí říše
1.1.1944 Němci uvedli do provozu novou podzemní továrnu na výrobu a vývoj raket V1 a V2. Továrnu zbudovali v horském masívu Hartz a prioritu dostaly rakety V1, protože V2 měly problémy s naváděcím zařízením. Pro obsluhu byl zřízen speciální 155. pluk s velitelem plukovníkem Wachtelem.
Slovenský stát
1.1.1944 Z funkcie veliteľ pozemného vojska v Banskej Bystrici bol odvolaný genenerál Anton Pulanich a novo vymenovaný genenerál Jozef Turanec. Náčelníkom štábu miesto podplukovníka Františka Urbana sa stal podplukovník gšt. Ján Golian.
Jugoslávie
1.1.1944 Jugoslávská národně osvobozenecká armáda byla reorganizována - vznikla 1, 2. a 3. armáda
Třetí říše
USA
1.1.1944 Americká 8. letecká armáda (569 bomb. letadel) útočila na mosty přes Rýn u Koblenze, Neuwiedu a Remagenu.
Řecko
1.1.1944 Představitelé řecké národně osvobozenecké organizace EAM/ELLAS zaslali Damaskinovi memorandum, v němž souhlasili se zastavením palby, jakmile začnou politická jednání. Delegace EAM/ELLAS přijela do hlavního štábu britských vojsk. 3.1. se ustavila koaliční vláda v čele s generálem Plastirasem. 5.1. přijel do Athén britský maršál Alexander a Macmillan. Přerušeny boje v Athénách a Pireu (britští stíhačí však napadli jednotky ELLAS). 8. I. vytlačili Britové jednotky ELLAS z Attiky. 11.1. uzavřeno příměří EAM s řeckou vládou a Brity. Od 14. I. zastavena palba. Oddíly ELLAS vyklidily Athény, Soluň a Pátráš. Výměna zajatců. 2. II. začaly v Athénách rozhovory mezi EAM a řeckou vládou. 12. II. uzavřela (na brit. pokyn) Plastirasova vláda ve Varkize (nedaleko Athén) doh. s EAM (demokratické svobody, zrušení válečného stavu, udělení amnestie politickým vězňům, očista státního aparátu, plebiscit, v němž lid rozhodne o státním zřízení, pak všeobecné volby do Ústavodárného shromáždění, odzbrojení všech ozbrojených složek a vytvoření nové armády). Zatímco EAM/ ELLAS splnila podmínky dohody, Plastirasova vláda využila rozpuštění oddílů ELLAS k upevnění své moci a nastolení monarchistického teroru. EAM se podpisem varkizské dohody dopustila zásadní chyby (chybné bylo též podřízeni ELLAS britskému velitelství pro Střední východ na základě dohody v Bejrútu a poté podřízení ELLAS generálu Scobiemu na základě dohody v Casertě -září 1944). V dubnu ustavena vláda v čele s admirálem Voulgarisem (zahájila otevřený teror proti lidově revolučním silám). Na postupimské konferenci předložil SSSR návrh, aby se řeckému regentovi doporučilo vytvořit demokratickou vládu v souladu s varkizskou dohodou.Občanská válka v Řecku trvala do r. 1947.
Západoevropské válčiště
Třetí říše
1.1.1944 Německá vojska vedla útočné akce v prostoru mezi Sarreguemines a Neunhofenem.
Pacifické válčiště
Filipíny
Japonsko
USA
1.1.1944 Americká 6. armáda byla stažena z ostrova Mindoro, aby se připravila k vylodění na Luzonu. Její pozice převzala 8. armáda.
Třetí říše
1.1.1944 Operace BODENPLATTE - poslední velký německý nálet na spojenecká letiště v jižním Holandsku, Belgii a severní Francii, 1035 stíhačů vyřadilo 479 spojeneckých letadel (vlastní ztráty 277 letadel) v rámci bitvy v Ardénách. Bitvu to však neovlivnilo a Luftwaffe se zcela vyčerpala.
Polsko
1.1.1944 Na základě programového manifestu 14 demokratických organizací v Polsku, vydaného 15.12.1943, se ve Varšavě ustavila Zemská národní rada (KRN, Krajowa rada narodowa) jakožto nejvyšší zastupitelský orgán v zemi. V čele KRN Bierut, jeden z vedoucích činitelů Polské dělnické strany. KRN vydala dekret o Lidové armádě (Armia Ludowa). Jejím jádrem byla Lidová garda (Gwardia Ludowa). Velitelem Armie Ludowe generál "Rola"-Zymierski.
Polsko
1.1.1944 Zemská národní rada rozhodla o přeměně Polského výboru národního osvobození v polskou prozatímní vládu (Lublin). Vstoupily do ní hlavní politické strany v čele s Polskou dělnickou stranou. Předsedou jmenován Osóbka-Morawski. Program: dokončit osvobození země, upevnit demokratické zřízení, obnovit rozvrácené hospodářství. USA a Velká Británie prozatímní vládu neuznaly (oficiálně oznámeno 4. 1.).
Belgie
Lucembursko
Nizozemí
1.1.1948 Belgicko, Holandsko a Luxembersko vytvorili spoločnú colnú úniu.
Indie
Pákistán
1.1.1948 OSN sjednává příměří mezi indickými a pákistánskými jednotkami. Věština Kašmíru je nyní v indických rukou.
Belgie
Lucembursko
Nizozemí
1.1.1948 Belgicko, Holandsko a Luxembersko vytvorili spoločnú colnú úniu.
Vietnamská demokratická republika
1.1.1950 Čínská lidová republika a Sovětský svaz uznaly Ho Chi Minovu Vietnamskou demokratickou republiku. Čína poté začala posílat vojenské poradce a moderní zbraně Viet Minhu, včetně automatických pušek, houfnic, minometů a nákladních aut. Velká část tohoto vybavení byla americké výroby a patřila čankajškovým vojskům, které Mao porazil. Pomocí tohoto nového vybavení a čínských poradců generál Giap přeměnil partyzánské oddíly v pravidelnou armádu včetně pěti lehkých a jedné těžké pěší divize.
Čína
1.1.1950 Čínská lidová republika a Sovětský svaz uznaly Ho Chi Minovu Vietnamskou demokratickou republiku. Čína poté začala posílat vojenské poradce a moderní zbraně Viet Minhu, včetně automatických pušek, houfnic, minometů a nákladních aut. Velká část tohoto vybavení byla americké výroby a patřila čankajškovým vojskům, které Mao porazil. Pomocí tohoto nového vybavení a čínských poradců generál Giap přeměnil partyzánské oddíly v pravidelnou armádu včetně pěti lehkých a jedné těžké pěší divize.
Sovětský Svaz
1.1.1950 Čínská lidová republika a Sovětský svaz uznaly Ho Chi Minovu Vietnamskou demokratickou republiku.
Korejská lid. dem. republika
1.1.1951 Pokračuje ofenzíva čínských komunistických jednotek, která byla ukončena 5.1.
Vietnamská republika
1.1.1968 Během ofenzívy Tet byl člověk podezřelý jako partyzán střelen do hlavy Jihovietnamským policejním velitelem generálem Nguyen Ngoc Loane, právě když byl filmován kameramanem NBC. Fotky z tohoto incidentu pořízené Eddiem Adamsem se objevily na předních stranách deníků po celé Americe hned příští ráno. Američané také sledovali nafilmovanou popravu na kanálu NBC. Další kontroverzní situace vznikla po rozhovoru s jedním americkým důstojníkem poté, co prohlásil "museli jsme to zničit, abychom to zachránili." Popisoval právě malé město poblíž Saigonu, které bylo srovnáno se zemí americkým náletem. Jeho tvrzení bylo později užíváno v mnoha metaforách o amerických zkušenostech ve Vietnamu.
Československo
1.1.1969 Do platnosti vstúpil ústavný zákon o federálnom zriadení Československa, schválený Národným zhromaždením v októbri 1968.
USA
1.1.1969 Henry Cabot Lodge, bývalý americký velvyslanec v Jižním Vietnamu byl jmenován Nixonem do role hlavního vyjednavače na pařížkých mírových rozhovorech.
Česká republika
Slovenská republika
1.1.1993 Po rozpade Československa vznikli dva nezávislé štáty - Česká republika a Slovenská republika.
Rusko
1.1.1995 Ruské a niektoré svetové denníky priniesli správy o tom, že keď sa útvary Ruskej armády a ďalších federálnych síl priblížili ku Groznému (v rámci 1. Rusko-čečenskej vojny) povstalci odpálili na prístupových cestách rádiom riadené míny plnené chlórom a diaľnice poliali kyselinou kyanovodíkovou. Komisia vyslaná na miesto 13.01. tieto správy nepotrvrdila. V súvislosti s týmito nepodloženými informáciami sa začali zo strany Ruských opozičných síl šíriť tiež nepodložené správy o používaní chemických zbraní v Čečensku Ruskými vojskami.
Slovenská republika
1.1.2000 Vzniklo Veliteľstvo Pozemných síl ASR.
1.1.2011 Šest pirátů na člunu pronásledovalo a střílelo na projíždějící chemický tanker. Několikrát se pokusili nalodit. Tanker provedl úhybné manévry a spustil protipirátská opatření a únosu se podařilo zabránit. K útoku došlo v 1321 UTC v Adenském zálivu.
Omán
1.1.2011 Ozbrojení piráti zaútočili a unesli projíždějící obchodní loď. K útoku došlo v 1536 UTC 130nm jihovýchodně od Salalahu.
Jemen
1.1.2011 Ozbrojení piráti pronásledovali a stříleli na projíždějící tanker. Kapitán zvýšil rychlost, dělal úhybné manévry a podařilo se mu zabránit nalodění. K útoku došlo v 2123 UTC 575 nm východně od ostrova Socotra.
Somálsko
1.1.2011 Dvanáct ozbrojených pirátů na dvou člunech pronásledovalo a střílelo na projíždějící remorkér. Díky prudkým manévrům a protipirátským opatřením se únosu podařilo zabránit. V oblasti byla spatřena mateřská loď. K útoku došlo v 0754 UTC 672 nm východně od Hobyo, Somáslko.
Somálsko
1.1.2011 Ozbrojení piráti pronásledovali projíždějící remorkér. Ten odpojil taženou loď, zvýšil rychlost a začal manévrovat. Bezpečnostní tým na palubě začal střílet světlice. Čluny přestaly útočit a vrátily se k předtím unesené lodi. K útoku došlo v 1950 UTC u Somálska.
URL : https://www.valka.cz/topic/view/74201