Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Antické válečnictví I.

📕27.554 🕔25.10.2006

Článek vznikl jako seminární práce na téma „Podoby válečných konfliktů antického světa". Mezi ozbrojenými silami prvních státních celků na Blízkém východě a římskými legiemi na sklonku 5. stol. n.l. stojí více než 3 000 let. Představit si, jakým způsobem se v této periodě měnila tvář starověkých bitevních polí, nejlépe pomůže přirovnání ke změnám na evropských bojištích, k nimž došlo mezi lety 1700 a 2000, tedy v desetkrát menší periodě.

Zobrazit celý článek

Antické válečnictví II.

📕23.045 🕔25.10.2006

Ženijní vojsko, válečné stroje a loďstvo.

Zobrazit celý článek

Palné zbraně v Českých zemích v době předhusitské a husitské

📕47.548 🕔25.02.2007

Černý prach popsaný Rogerem Baconem v roce 1242 se - až na změnu vzájemného poměru jednotlivých příměsí - používal až do poloviny 19. století. Zato palné zbraně se v průběhu těchto šesti staletí změnily k nepoznaní. Z hrubě opracovaných děl středověku se vyvinuly zbraně svou elegantní výzdobou připomínající spíše umělecká díla. Ale i přes všechny odlišnosti zůstal jejich koncept v základech stejný. K lepšímu pochopení vývoje Evropy formované do značné míry válečnými konflikty je nutné blíže prozkoumat počátky evropských palných zbraní...

Zobrazit celý článek

Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období

📕43.249 🕔04.07.2005

... Výzbroj slovanských bojovníků byla velmi silně ovlivněna sousedstvím s Franskou říší. Po vzoru tohoto vojensky silného národa nosili i Slované brnění, a stejně jako Frankové i oni pod brněním nosívali kytlici, velmi volnou košili dosahující po kolena, s rozevlátými rukávy ...

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře