Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

 • Český a slovenský legion v SSSR (1939-1942)

  📕21.396 🕔13.02.2006

  Po obsazení Československa hitlerovským Německem v březnu 1939 stovky vlastenců opustily svou zemi, aby se za jejími hranicemi zapojily do boje proti okupantům. Jedna z cest vedla přes Polsko, kde se již 30.04. v Krakově formuje (tehdy ještě ilegálně) první čs. vojenská skupina. Nepřátelský postoj polské vlády však celou situaci komplikoval, a tak většina z nich zvolila možnost odcestovat do Francie, kde vstoupila do cizinecké legie (později 1. čs. divize). Teprve napadení Polska Německem umožnilo čs. dobrovolníkům získat oficiální statut vojenské jednotky nazvané Český a Slovenský legion. Do prvních bojů legionáři zasáhli v polovině září u Tarnopole a osady Hluboczek Wielki, přičemž se jim podařilo sestřelit nepřátelský JU 88. Hroutící se polská obrana a s ní související hrozba zajetí legionu Němci si vyžádala rozhodnutí podplukovníka Svobody postupovat jihovýchodním směrem s úmyslem překročit rumunské hranice. Následující vývoj však donutil velitele vyhledat "azyl" na východě, v Sovětském svazu.

  Postupující Rudá armáda, která v návaznosti na doložky k sovětsko-německému paktu zahájila okupaci východního Polska, u osady Rakowiec 18.09. zajala větší část legionu a dopravila jeho příslušníky na sovětské území. Čs. legionáře tak čeká téměř tříleté období nejistoty v sovětských internačních táborech. Podívejme se, jak tuto skutečnost zachycují sovětské archivní dokumenty.

  Zobrazit celý článek
 • Perzekuce československých občanů v SSSR (1939-1945)

  📕17.982 🕔26.01.2006

  Ve 20. století byla řada československých občanů vystavena perzekuci sovětskou ústřední mocí, a to ve všech jejích podobách (od kolektivizace majetku, odsouzení do gulagů až po fyzickou likvidaci). Dle odhadu některých badatelů dosahuje celkový počet perzekuovaných neuvěřitelných 120 tis. osob.

  Zobrazit celý článek
 • Stalin o útoku Německa věděl a dokonce věděl kdy proběhne

  📕19.177 🕔23.11.2005

  Řeč dokumentů k situaci kolem 22.6.1941 o tam jaká byla znalost událostí na sovětské straně a podniknutá opatření.

  Zobrazit celý článek