Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

📕5.808 🕔30.03.2012

Závěr

Předpokladem celé konfiskace byl odsun většiny Němců. Do majetku, který tu po nich zbyl, byla ustanovena národní správa. Následná konfiskace však nepřinesla Československu jen přínosy v podobě nabytí majetkových hodnot, ale mimo to i řadu negativních důsledků

Zobrazit celý článek

Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

📕5.563 🕔30.03.2012

Seznam pramenů a literatury

Zobrazit celý článek

Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

📕4.268 🕔30.03.2012

Zobrazit celý článek

Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

📕6.430 🕔30.03.2012

Úvod

Konfiskace sudetoněmeckého majetku bývá někdy označována za oprávněnou majetkovou sankci vůči nepřátelům a vlastizrádcům českého národa. Na druhou stranu je v souvislosti s konfiskací ostře kritizováno popření jednoho ze základních demokratických principů, kterým je neporušitelnost soukromých vlastnických práv.

Zobrazit celý článek

Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

📕7.804 🕔30.03.2012

1. Odsun

Konfiskace majetku navazovala na odsun sudetských Němců, který byl jejím nutným předpokladem. V první kapitole se chci stručně zabývat jeho průběhem, legislativní stránkou přijatého řešení. Chci poukázat, jak složitým a někdy nedořešeným procesem odsun byl a jak proběhl nucený odchod německého obyvatelstva v Rumburku. Kdy bylo s odsunem v Rumburku započato? Jaká byla jeho rychlost, průběh? Kolika německých obyvatel se nucený odchod dotknul?

Zobrazit celý článek

Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

📕9.090 🕔30.03.2012

2. Právní rámec konfiskace

V této kapitole se chci zabývat základním právním rámcem změny vlastnických práv v poválečném Československu, zhodnotit jeho ucelenost, případnou chaotičnost. Na základě těchto východisek, chci později poukázat, jak konfiskace probíhala v Rumburku.

Zobrazit celý článek

Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

📕8.910 🕔30.03.2012

3. Rumburk

Město Rumburk leží v nejsevernější části Čech ve Šluknovském výběžku. Od roku 1850 do roku 1960 byl okresním městem a v Sudetech na severu Čech se řadil mezi nejvýznamnější obce. Představuje přirozené centrum Šluknovského výběžku, je důležitým uzlem silniční a železniční dopravy. Rumburk jako město v Sudetech byl do Mnichovské dohody (29. září 1938) považován za nezpochybnitelnou součást českého státu. Vzhledem k jeho poloze byl ovšem obklopen německy mluvícím obyvatelstvem.

Zobrazit celý článek

Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

📕8.345 🕔30.03.2012

4. Firma RINCO Werke průmyslový konfiskát

Moje výchozí hypotéza zní, že konfiskace neprobíhala podle jasně daného plánu, ale byla prováděna nárazově, nesystémově a dávala tak značný prostor pro různé nelegální převody majetku. Na příkladu firmy RINCO Werke se budu snažit svoji hypotézu prokázat. Budu se snažit odpovědět na otázky, proč došlo k uvalení národní správy, konfiskačnímu výměru a jaký byl ve výsledku osud podniku? Jaké pravomoci měli národní správci, kdo měl v rukou skutečnou moc při řízení podniku, při nakládání se zkonfiskovaným majetkem?

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře