Přehled článků autora

stary

stary

Počet článků: 15 Počet shlédnutí: 380.384
Úplný profil autora: stary

Czechosłowackie oddziały Gwardii Narodowej w rejonie Morawskiej Ostrawy i Śląska Cieszyńskiego 1918-1919

W połowie października 1918 roku wszystko wskazywało na to, że upadek Monarchii Austro-Węgierskiej jest nieunikniony. To spowodowało pełną aktywizację polskich i czeskich sił niepodległościowych również w rejonie Morawskiej Ostrawy i Śląska Cieszyńskiego. 19 października została powołana Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, która 29 października uroczyście proklamowała przynależność Księstwa Cieszyńskiego do wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski. W odpowiedzi na to został 29 października utworzony w Polskiej Ostrawie Zemský Národní Výbor pro Slezsko, który dążył do przyłączenia Śląska Cieszyńskiego w granice Republiki Czechosłowackiej.

🕔︎ 12.03.2014 👁︎ 20.351

Fall Weiss na Těšínsku

Nevelká, ale průmyslově významná část Československa od Bohumína po Jablunkov na levém břehu řeky Olzy, kterou v říjnu 1938 obsadilo Polsko a stala se jeho součástí, nebyla 1. září 1939 svědkem urputných bojů. I přes její hospodářský význam ji Poláci nehodlali úporně bránit, ale přípravy na druhou světovou válku a průběh jejího prvního dne byly zaznamenány v obecních kronikách, polské historiografii, jak rovněž v německých válečných dokumentech.

🕔︎ 22.07.2019 👁︎ 27.958

I./ZG 2 nad Polskem

Přepadením Polska 1. září 1939 roku rozpoutalo fašistické Německo šestileté období celosvětové války. Pozemní, námořní i vzdušné síly obou těchto zemí se spolu utkaly v nerovném boji. Strategie „Blitzkriegu“ podpořená odpovídající vojenskou silou ve službě zrůdné ideologie uvrhla Polsko na okraj zániku. Jednou ze tří hlavních složek německých branných sil byly vzdušné síly – Luftwaffe.

🕔︎ 10.11.2007 👁︎ 43.344

I./ZG 2 nad Polskem

Jednoznačné hodnocení účasti, výsledků a intenzity bojového nasazení I./ZG 2 v září 1939 může být zavádějící. Polské stíhací letectvo nebylo kvalitativně ani kvantitativně rovnocenným protivníkem. V předběžném raportu o zkušenostech stíhacích jednotek Luftflotte 1 ze vzdušných bojů je uvedeno: „Nebyly zaznamenány žádné zkušenosti v boji proti rovnocennému protivníkovi, protože polská stíhací letadla nedosahovala rychlostí a stoupavostí kvalit Bf 109...“

🕔︎ 26.11.2007 👁︎ 21.281

Obrana Brestu v září 1939

V roce 1939 byl Brest hlavním městem poleského vojvodství. Byl významným dopravním uzlem a vojenským centrem středního úseku východní části Polska. V březnu 1921 se na základě polsko-sovětské smlouvy stal součástí Polska i se svými pevnostními stavbami.

🕔︎ 21.10.2006 👁︎ 68.760

POL - wz. 36 (granátomet)

Předem nabíjený 46 mm granátomet vz. 36 byl vylepšenou verzí granátometu vz. 30. Byl vyvíjen od roku 1931 do roku 1935 a po následných zkouškách byla v roce 1936 zahájena jeho výroba. Od začátku roku 1937 zařazován do výzbroje jako podpůrná zbraň malých pěších jednotek.

🕔︎ 29.11.2019 👁︎ 6.356

Polské obrněné vlaky 1939

Jednou ze součástí útočné vozby byly v roce 1939 rovněž obrněné vlaky, které se osvědčily už v průběhu bojů o polské hranice v létech 1918-1921. Poměrně značná palebná síla a pohyblivost je předurčovala k palebné podpoře pěších a jezdeckých jednotek jak rovněž k samostatné bojové činnosti .

🕔︎ 22.08.2019 👁︎ 7.932

První letecká bitva poslední světové války

Jak začala II. světová válka ve vzduchu? Nebyly to masivní útoky stovek bombardérů a úporné boje stíhacích uskupení, které známe z pozdějších období této války. Aktéři jejího začátku na obou bojujících stranách však vykázali spoustu odhodlání, které se zdá z pohledu intenzity pozdějších událostí nicotné, málo známé, ale přesto velmi zajímavé.

🕔︎ 10.07.2009 👁︎ 46.986

Stefan Pawlikowski

Stefan Pawlikowski se účastnil bojů již za první světové války a po jejím skončení se stal zkušebním pilotem. Když se Polsko v roce 1939 zhroutilo, utekl do Francie, kde se zúčastnil výcviku na základně polského letectva. Poté, když Francie padla, uprchl do Anglie, kde byl vzhledem ke svému věku požádán, aby zůstal v organizační funkci u letectva.

🕔︎ 17.03.2023 👁︎ 2.084

Účast slovenské polní armády Bernolák v německém tažení do Polska v září 1939

Po sedmdesáti létech od začátku německého tažení do Polska, které Poláci pojmenovali Polská obranná válka nebo také Zářijová kampaň a dalo začátek II. světové válce by se mohlo zdát, že historikové i široká veřejnost znají všechny její aspekty. Přesto existují skutečnosti, které byly do devadesátých let minulého století pečlivě utajovány nebo zamlčovány, a teprve díky politickým změnám v zemích východního bloku nastala možnost jejich komplexního poznání. Možnost přístupu k dochovaným originálním dokumentům, která již není omezována ideologickými vazbami, umožňuje vytvářet nové pohledy na veřejnosti málo známé skutečnosti.

🕔︎ 17.08.2009 👁︎ 42.384

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více