Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

  • Ekonomicko-politická situace Rakouska v kontextu světového vývoje

    📕18.660 🕔06.01.2011

    Ekonomicko-politická situace Rakouska v kontextu světového vývoje se zaměřením na bankovní sektor
    Ekonomika vždy hrála důležitou roli v existenci jakéhokoli organizovaného útvaru (ať šlo o stát, kmenové uspořádání, obec či město). Neméně důležitou roli hraje ekonomika u jednotlivců. V každém období můžeme mezilidské vztahy, kterými se zabývá ekonomie, nazývat různě. Stejně tak každá teoretická ekonomická škola může mít různé názvosloví. V různých obdobích můžeme najít krize i konjunktury. Ať je směna provozována ve formě barterového systému nebo již pomocí peněz (nebo jiného všeobecně přijímaného aktiva) nebo jde o moderní operace s virtuálními ceninami na virtuálních trzích, vždy a všude tyto vztahy hrály nezastupitelnou úlohu a velmi silně formovaly možnosti budoucího vývoje teritoria, společnosti a jedinců.

    Zobrazit celý článek