Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe

📕8.338 🕔06.12.2010

Také ve 21. století je africký kontinent neustále zmítán válkami a ozbrojenými konflikty. Od dob získání nezávislosti se více jak polovina afrických zemí stala účastníkem některého z konfliktů a v současné době se nachází buď ve stádiu boje za mír, nebo postkonfliktní mírové obnovy. Mír je pro Afriku jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zabezpečení příštího rozvoje kontinentu, ale do budoucna by bylo velmi obtížné, aby si požadovanou bezpečnost zajišťoval každý stát individuálně. Podle většiny vládních představitelů afrických států je jedinou cestou pro dosažení tohoto cíle přijetí společné strategie ve jménu solidarity a spolupráce, a to zejména s ohledem na prohlubující se celosvětovou globalizaci. Názorný příklad současných společných snah o „řešení afrických problémů pomocí afrických způsobů“, např. v oblasti bezpečnosti, lze spatřovat v projektu Africké unie.

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 1. Vývoj Africké unie

📕13.107 🕔06.12.2010

V této kapitole bych se chtěla věnovat skutečnostem, které předcházely vzniku Africké unie. Zaměřím se zejména na vznik a vývoj myšlenek panafrikanismu jako ideologického základu této organizace. Africkou unii lze považovat za třetí fázi institucionalizace panafrikanismu, přičemž za první fázi můžeme označit vytvoření Panafrického kongresu. Vznik Organizace africké jednoty byl pak vyústěním druhé fáze této institucionalizace. Principy fungování OAJ a výsledky její činnosti budou podrobně popsány a analyzovány ve druhé části této kapitoly.

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 2. Vznik Africké unie

📕12.003 🕔06.12.2010

V průběhu 90. let a na počátku 21. století bylo stále zřetelnější, že další fungování OAJ není možné a že je potřeba přetransformovat své zájmy a možnosti a na změny odehrávající se v mezinárodním společenství reagovat vytvořením nové organizace. Africká unie zahájila svou činnost v roce 2002 na summitu v jihoafrickém Durbanu, kde se sešli zástupci 53 afrických států. Nově vzniklá organizace si jako jeden ze svých hlavních cílů stanovila změnu vpřístupu k mírovým a bezpečnostním otázkám.

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: 6. Společná mise AU a OSN v Dárfúru

📕12.243 🕔06.12.2010

Současný konflikt v západosúdánském regionu Dárfúr bývá označován jako „největší humanitární katastrofa“ od konce studené války. Podle posledních statistik v tomto konfliktu, který se naplno rozhořel v roce 2003, přišlo o život v důsledku přímého násilí nebo z důvodu podvýživy a nemocí více jak 300 000 lidí a více jak 2,5 mil. bylo vyhnáno ze svých domovů. I přesto, že mezinárodní společenství mnohokrát deklarovalo snahu řešit stávající situaci a nedopustit tak další opakování takových událostí, jakou byla např. genocida ve Rwandě, nebylo do dnešní doby učiněno dostatečné množství potřebných a především rozhodných kroků k vyřešení dané krize.

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Přílohy

📕7.964 🕔06.12.2010

Mapa Afriky
Seznam států Africké unie
Regiony Afriky
Hlavní regionální organizace v Africe
Článek 4 Zakládacího dokumentu AU
Struktura orgánů Africké unie
Struktura mírové a bezpečnostní divize uvnitř Komise AZ
Mapa Súdánu
AMIS – administrativní sektory v Dárfúru
Charakteristika aktérů konfliktu v Dárfúru

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Seznam použité literatury

📕5.962 🕔06.12.2010

Seznam použité literatury

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Úvod

📕11.181 🕔06.12.2010

Také ve 21. století je africký kontinent neustále zmítán válkami a ozbrojenými konflikty. Od dob získání nezávislosti se více jak polovina afrických zemí stala účastníkem některého z konfliktů a v současné době se nachází buď ve stádiu boje za mír, nebo postkonfliktní mírové obnovy. Mír je pro Afriku jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zabezpečení příštího rozvoje kontinentu, ale do budoucna by bylo velmi obtížné, aby si požadovanou bezpečnost zajišťoval každý stát individuálně. Podle většiny vládních představitelů afrických států je jedinou cestou pro dosažení tohoto cíle přijetí společné strategie ve jménu solidarity a spolupráce, a to zejména s ohledem na prohlubující se celosvětovou globalizaci. Názorný příklad současných společných snah o „řešení afrických problémů pomocí afrických způsobů“, např. v oblasti bezpečnosti, lze spatřovat v projektu Africké unie.

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role při zajišťování bezpečnosti a stability v Africe: Závěr

📕7.935 🕔06.12.2010

Začátek 21. století je svědkem obnovené snahy afrických vládních představitelů o řešení konfliktů, mezi nimiž ve stále větší míře převažují konflikty vnitrostátní. Vedle klasických mírových operací se projevuje i snaha o zapojení do komplexních vnitrostátních konfliktů, zejména s ohledem na potřebu řešit rozsáhlé humanitární krize postihující velké množství civilního obyvatelstva Afriky.

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role...: 3. Bezpečnostní situace v Africe

📕12.588 🕔06.12.2010

Předpokládá se, že Afrika byla od 60. let 20. století svědkem přibližně 30 konfliktů, které stály život více jak 10 mil. obyvatel afrického kontinentu a na které bylo vynaloženo více jak 250 bil. USD. Od 80. let Afrika zažila více válek a ozbrojených konfliktů než jakýkoliv jiný kontinent.

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role...: 4. AU a spolupráce s regionálními ekonomickými společenstvími

📕11.054 🕔06.12.2010

Na setkání Rady ministrů OAJ v roce 1976 bylo učiněno rozhodnutí rozdělit Afriku do pěti hlavních regionů, v rámci kterých se následně formovala jednotlivá regionální ekonomická společenství. Tyto organizace měly od svého počátku sloužit jako centra regionálního ekonomického rozvoje, ale prostředí nestability a špatná bezpečnostní situace na mnoha místech Afriky zpomalovaly jejich hlubší integraci a rozvoj.

Zobrazit celý článek

Africká unie a její role...: 5. Spolupráce AU s OSN při řešení bezpečnostních otázek

📕10.239 🕔06.12.2010

Při zajišťování bezpečnosti a stability na africkém kontinentě se AU v oblasti finanční, materiální, institucionální, ale i logistické spoléhá na spolupráci s některými mezinárodními organizacemi, jako jsou např. EU, skupina nejvyspělejších zemí světa G8 nebo OSN. Ve své diplomové práci se zaměřím zejména na spolupráci s OSN jakožto nejdůležitějším partnerem v souvislosti s touto problematikou.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře