Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Současné konflikty v subsaharské Africe se zaměřením na Rwandu

📕6.529 🕔03.12.2010

Současné konflikty v subsaharské Africe se zaměřením na Rwandu

Zobrazit celý článek

Současné konflikty v subsaharské Africe: 1. Teoretická část

📕16.814 🕔03.12.2010

Od konce druhé světové války se ve světě uskutečnilo více než 200 ozbrojených konfliktů, přičemž řada z nich i v posledních dvaceti letech. Myšlenka základů světového řádu v podobě mezinárodněprávních zásad a pravidel, mnohostranných smluv a univerzálních mezinárodních organizací (OSN) za účelem udržování světového míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv, odzbrojování či hospodářské a kulturní spolupráce získávala u široké veřejnosti stále větší podporu.

Zobrazit celý článek

Současné konflikty v subsaharské Africe: 2. Analýza konfliktů

📕50.431 🕔03.12.2010

Ačkoliv Afrika disponuje značným nerostným bohatstvím, je nejchudším kontinentem světa. Určitou výjimku tvoří Jihoafrická republika a Botswana s vlastními kurzy měny a Nigérie s jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. OSN však řadí 33 afrických států do skupiny nejméně rozvinutých, kde se lidé živí převážně zemědělstvím. Co způsobuje chudobu? Počátky této špatné situace mnozí spatřují v kolonialismu, jiní naopak ve vyhlášení samostatností a následné korupci, despotismu, násilí a nestabilitě.

Zobrazit celý článek

Současné konflikty v subsaharské Africe: 3. Vybrané konflikty

📕25.070 🕔03.12.2010

Somálsko, Siera Leone, Keňa, Zimbabwe, Uganda.

Zobrazit celý článek

Současné konflikty v subsaharské Africe: 4. Etnické konflikty ve Rwandě

📕18.705 🕔03.12.2010

Podobně jako většina sporů subsaharské Afriky posledních dekád, také etnické konflikty a občanská válka ve Rwandě mají své kořeny v sociálních, politických i ekonomických faktorech předkoloniální epochy. První obyvatelé regionu Velkých jezer byli předchůdci dnešních příslušníků kmene Twa, jež tvoří asi 1 % celkové rwandské populace. Přibližně okolo roku 1000 před naším letopočtem se na území začali usazovat bantusky mluvící Hutuové, původem z centrální Afriky a orientovaní především na zemědělství, a o 500 let později také Tutsijové, jež přišli ze severu a živili se hlavně pastevectvím. Tito noví lidé téměř nahradili původní populaci. Až do genocidy v roce 1994 tvořili Tutsiové 10 % a Hutuové 90 % celkové rwandské populace.

Zobrazit celý článek

Současné konflikty v subsaharské Africe: Literatura

📕6.276 🕔03.12.2010

Seznam použité literatury a internetových zdrojů

Zobrazit celý článek

Současné konflikty v subsaharské Africe: Přílohy

📕11.238 🕔03.12.2010

Přílohy, fotogalerie

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře