Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Současná zahraniční politika Íránu

📕6.527 🕔30.10.2010

V této práci chci najít příčiny chování Íránu na mezinárodní scéně a vysvětlit toto chování na základě analýzy vzájemných vztahů mezi Íránem a vybranými zeměmi, popisu novodobé historie Íránu a jeho vnitropolitické situace. Hlavním cílem práce je analyzovat vzájemné vztahy mezi Íránem a vybranými zeměmi. Dále se zabývám problémy, které se v těchto vztazích vyskytují.

Zobrazit celý článek

Současná zahraniční politika Íránu: 1. Historický vývoj Íránu ve 20.století

📕14.325 🕔30.10.2010

Události ve 2. polovině 20.století byly klíčové nejen pro vnitropolitický vývoj Íránu, ale zejména pro jeho zahraniční politiku. Ropné bohatství přineslo zemi větší schopnost ovlivňovat dění v regionu. Zároveň ropa způsobila větší zranitelnost země, a to z důvodu její závislosti na příjmu z ropy. Po válce se začala objevovat nespokojenost s činností Anglo-íránské naftové společnosti, neboť Írán měl oproti těžařům z těžby ropy jen malé příjmy. V důsledku toho byl ropný průmysl v roce 1951 znárodněn, což vyvolalo přerušení vztahů Velké Británie s Íránem. Poté se uskutečnila anglo-americká operace s cílem svrhnout premiéra Mohammada Mosaddeka, který se snažil o další reformy. Potlačení demonstrací na podporu Mosaddeka umožnilo návrat šáha do země.

Zobrazit celý článek

Současná zahraniční politika Íránu: 2. Vnitropolitický vývoj Íránu

📕16.725 🕔30.10.2010

Íránský politický systém je neobvyklý - spojuje prvky moderní islámské teokracie s prvky demokracie. Existují nevolené instituce v čele s velmi vlivným a konzervativním nejvyšším vůdcem, které doplňují volené instituce – prezident a parlament. Často dochází ke sporům mezi volenými a nevolenými institucemi – reformisty a konzervativci.

Zobrazit celý článek

Současná zahraniční politika Íránu: 3. Soudobé zahraničně-politické vztahy

📕21.229 🕔30.10.2010

Írán je již od 70. let považován za důležitý stát v regionu. Během studené války získal strategický význam. Jednou z nejvýznamnějších událostí v historii Íránu byla revoluce v roce 1979, která zviditelnila Írán a jeho moc. Ovlivnila bezpečnost států a narušila uspořádání v regionu. Írán se stal státem, který velmoci braly v úvahu při provádění jejich politiky. Navzdory revolučním myšlenkám se íránská zahraniční politika zaměřovala na pragmatický přístup - především po roce 1989.

Zobrazit celý článek

Současná zahraniční politika Íránu: Přílohy

📕14.901 🕔30.10.2010

Současná zahraniční politika Íránu: Přílohy

Zobrazit celý článek

Současná zahraniční politika Íránu: Seznam zkratek, seznam literatury

📕5.135 🕔30.10.2010

Současná zahraniční politika Íránu:
Seznam použitých zkratek
Seznam použitých zdrojů

Zobrazit celý článek

Současná zahraniční politika Íránu: Úvod

📕13.160 🕔30.10.2010

Írán je země, která v historii hrála velmi významnou roli – perská říše měla hlavní centrum v dnešním Íránu. I v současnosti se Írán snaží získat vedoucí úlohu v regionu. Írán je důležitou zemí z hlediska své rozlohy, populace, geografické polohy a surovinového bohatství. Již v 19.století se o území dnešního Íránu zajímaly z ekonomických důvodů evropské mocnosti.

Zobrazit celý článek

Současná zahraniční politika Íránu: Závěr

📕13.908 🕔30.10.2010

Současná zahraniční politika Íránu je vedena poměrně pragmaticky. Proto mluvit o teokratickém režimu, který se chová iracionálně, je přehnané. Výroky prezidenta Ahmadínežáda vyvolaly velký odpor a radikalizovaly podobu Íránu. Zahraniční politika Íránu však z velké míry záleží na nejvyšším vůdci, který zastává umírněnější postoj. Vzhledem k vnitropolitickým bojům mezi reformisty a konzervativci je politika Íránu vedena často na základě kompromisu.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře