Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce

📕10.057 🕔09.07.2010

Diplomová práce je věnována rusko-japonským vztahům po celou dobu jejich trvání s důrazem na období po druhé světové válce a problematiku Kurilských ostrovů. Obě země prošly ve dvacátém století velkými změnami. Japonsko, ve třicátých letech agresivní a militaristický stát, získalo po druhé světové války rozsáhlá území. Po porážce v roce 1945 bylo obsazeno okupačními vojsky, která převzala veškerou moc. Ve druhé polovině dvacátého století profitovalo ze strategicky výhodné pozice v Asii a z postavení významného spojence USA v bipolárním světě. Rychle se hospodářsky rozvíjelo a v šedesátých letech se zařadilo mezi nejsilnější ekonomiky světa. Stále však do jisté míry nese své stigma výbojného státu odpovědného za válku, které mu brání ve vyrovnání jeho politického vlivu na úroveň ekonomického.

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: 1. Prehistorie rusko-japonských vztahů

📕13.125 🕔09.07.2010

Rusko-japonské vztahy mají počátek již v sedmnáctém století, kdy začala ruská kolonizace Sibiře. Ruští kozáci dosáhli na přelomu třicátých a čtyřicátých let 17. století břehů Ochotského moře a začali prozkoumávat okolí řeky Amur a Sachalin. Jejich ambice ovšem hned v zárodku uťal rozmach Číny, která se pod nadvládou mandžuských kmenů spojila v silný stát, trvající až do roku 1911.

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: 2. Meziválečné období

📕12.482 🕔09.07.2010

Portsmouthská dohoda zůstala nezměněna až do konce 2. světové války, nicméně za občanské války v Rusku po říjnové revoluci a v první polovině dvacátých let Japonsko využilo zmatku a okupovalo sovětská území na Dálném východě. Po Velké říjnové revoluci se japonské jednotky účastnily mezinárodní intervence na ruský Dálný východ a spolu s ostatními spojeneckými vojsky došli až k Bajkalu.

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: 3. Rozvoj vztahů po válce

📕14.182 🕔09.07.2010

Japonsko, které vystupovalo ve druhé světové války v roli agresora, bylo spojenci poraženo. Již v roce 1943 bylo rozhodnuto o tom, že Japonsko bude muset platit reparace a válečné škody odpracovat. Po válce v Japonsku vládla okupační správa amerických vojsk, která se pokusila z Japonska vytvořit demokratický stát a svůj opěrný bod v Asii.

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: 4. Rusko-japonské vztahy na přelomu tisíciletí

📕9.133 🕔09.07.2010

Koncem roku 1999 Jelcin odstoupil a jmenoval Vladimira Putina jako svého nástupce. Zpočátku se zdálo, že Putin bude pokračovat v politice svého předchůdce, on sám vyjadřoval ochotu uzavřít mírovou smlouvu ve slíbené době. 26. března 2000 byl Putin zvolen novým ruským prezidentem a v září 2000 přijel do Japonska na oficiální návštěvu. Při jednání s japonským premiérem Joširem Morim se oba představitelé shodli na tom, že mírová smlouva do konce roku 2000 podepsána nebude a jejich vzájemné vztahy se dostali do starých kolejí.

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: 5. Kurilské ostrovy

📕19.929 🕔09.07.2010

První otázkou, kterou je třeba v souvislosti se statutem Kurilských ostrovů zodpovědět, je který z obou národů se tu usídlil jako první. Odpověď na ní jistě není nezajímavá, ačkoliv pro určení, komu by ostrovy dnes měly přináležet, není příliš relevantní.

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: 6. Současné vztahy

📕9.832 🕔09.07.2010

Důvodů ke spolupráci mají Japonsko a Rusko mnoho, a to jednak na poli politickém, jednak ekonomickém. Rusko už dávno není tak silnou a vlivnou velmocí, jak by sipřálo, Japonsko zase disponuje relativně malou politickou vahou v poměru ke své ekonomické síle. Oba státy by tedy rády zvyšovaly svůj vliv ve světové politice, na samotném asijském kontinentu jim však vyrůstá silná konkurence v podobě Číny. Do budoucna se dá předpokládat sílící pozice Číny a je v zájmu Ruska i Japonska spolupracovat, aby vyvážili její vliv a zabránili jí v získání postavení asijského hegemona.

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: Přílohy

📕7.852 🕔09.07.2010

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: Seznam literatury

📕5.692 🕔09.07.2010

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: Úvod

📕13.571 🕔09.07.2010

Diplomová práce je věnována rusko-japonským vztahům po celou dobu jejich trvání s důrazem na období po druhé světové válce a problematiku Kurilských ostrovů. Obě země prošly ve dvacátém století velkými změnami. Japonsko, ve třicátých letech agresivní a militaristický stát, získalo po druhé světové války rozsáhlá území. Po porážce v roce 1945 bylo obsazeno okupačními vojsky, která převzala veškerou moc. Ve druhé polovině dvacátého století profitovalo ze strategicky výhodné pozice v Asii a z postavení významného spojence USA v bipolárním světě. Rychle se hospodářsky rozvíjelo a v šedesátých letech se zařadilo mezi nejsilnější ekonomiky světa. Stále však do jisté míry nese své stigma výbojného státu odpovědného za válku, které mu brání ve vyrovnání jeho politického vlivu na úroveň ekonomického.

Zobrazit celý článek

Rusko-japonské vztahy po 2. světové válce: Závěr

📕9.948 🕔09.07.2010

Vztahy Ruska a Japonska byly od samého počátku provázeny nejasnostmi ohledně společných hranic. Ty se pak v průběhu historie několikrát změnily, definitivně byly vymezeny výsledky druhé světové války. Poválečná mezinárodní situace však vnesla dohady do tohoto uspořádání, původně odsouhlaseného vítěznými účastníky války.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře