Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Cateau Cambrésis

📕4.868 🕔03.03.2011

Faleristické pojednání o napoleonských válkách.

Zobrazit celý článek

Cesta ke státnímu záslužnému řádu a jeho realizace

📕1.551 🕔03.03.2011

Vedoucím představitelům mladé poválečné rakouské republiky bylo jasné, že stát se neobejde bez celostátního záslužného řádu, který by jak před vlastním obyvatelstvem tak před cizinou reprezentoval svou suverenitu...

Zobrazit celý článek

Dělový kříž 1813-14

📕5.719 🕔18.02.2009

Armádní kříž z let 1813-14 byl založen císařem Františkem I. dne 13.května 1814 jako pamětní vyznamenání pro vojáky, kteří se v osudových střetnutích napoleonských válek zúčastnili polního tažení proti vojskům francouzského císaře Napoleona.

Zobrazit celý článek

Domácí Řád Jindřicha Lva

📕3.197 🕔20.02.2009

Brunšvický Domácí Řád Jindřicha Lva (Hausorden des Herzogs Heinrich des Lowen) byl založen v roce 1834 vévodou brunšvicko-luneburským Vilémem.

Zobrazit celý článek

Historie vzniku rakouských medailí ZA STATEČNOST

📕7.821 🕔07.03.2009

maršál Arnošt svobodný pán Laudon si uvědomuje,že vojáci jsou vystaveni těžkostem bojů,válečným útrapám i smrti a je nutno je tedy i nějak odměnit.Do této doby za hrdinské činy dostávali pouze finační odměnu,kterou většinou propijejí.Chybí viditelné ocenění zásluh a statečnosti vojáka.

Zobrazit celý článek

Osvobození ČSR a vzpomínka na US ARMY

📕7.015 🕔13.04.2009

Vzhledem k tomu,že je poměrně dobře zdokumentovaná oblast osvobození Československa Sovětskou armádou,chtěl bych ve svém krátkém článku ukázat na tu skutečnost,že část území ČSR osvobodila vojska USA.Předesílám,že mým úmyslem není snížit statečnost,hrdinství a obrovské nasazení všech sil a zdrojů,které sovětský lid přinesl ve společném boji proti fašismu.Můj článek si nedělá nárok na historickou preciznost,je určen především mladším faleristům,kteří ne vždy měli možnost objektivně se seznámit s tažením a boji armády USA a jejím podílu v boji proti fašismu.Zároveň se pokusím ukázat na druhy a množství udělovaných dekorací.

Zobrazit celý článek

Pamětní Verdunská medaile

📕3.928 🕔06.03.2009

Pamětní medaile města a pevnosti Verdun je známá,ale nikdo si neuvědomuje,že jde o medaili,které je velmi rozšířené, má mnoho typu a variant.

Zobrazit celý článek

Řád Zlatého rouna

📕3.842 🕔02.09.2011

Řád Zlatého rouna, který byl založen již v roce 1429 Filipem Dobrým, vévodou Burgundským, existoval dlouhá léta ve tvaru dvou, zcela samostatných řádů, které nesou stejné jméno a svůj vznik, historii a vznešenost odvozují od tohoto, vévodou Filipem založeným řádem. Jde tedy o řád domácího rodu Habsburského a ve Španělsku královského. Oba řády mají svoje postavení dodnes jako rodinné řády.

Zobrazit celý článek

Rakousko - Mexiko a čeští dobrovolníci: Vojenská záslužná medaile

📕6.218 🕔25.04.2009

Mexické medaile se na naše území dostaly a byla to především Vojenská záslužná medaile stříbrná či bronzová.Tyto medaile se na naše´území objevuji společně s českými a moravskými veterány,kteří byli příslušníky dobrovolnického sboru,který arcivévodu a pozdějšího císaře Maxmiliána doprovázeli.Expediční sbor se zúčastnil tamních bojů a po nezdařeném tažení a smrti císaře dne 19.června 1867 se jeho živí příslušníci vrátili zpět do vlasti.A celá řada jich byla těmito medailemi vyznamenána.

Zobrazit celý článek

Tyrolské medaile

📕4.433 🕔07.02.2009

Žádné ze zemí, které tvořily součást bývalého Rakouska, později Rakouska-Uherska se nedostalo takové cti a privilegia, aby pro její občany založil a vydal panovník tak velký a široký počet pamětních a záslužných vyznamenání jak tomu bylo v Tyrolsku. Důvodem panovníkovy péče o lid byla strategická poloha této horské alpské země, tvořící obrannou linii a výspu při západní a jižní hranici státu. Toto se plně prokázalo právě v letech 1793-1815, ale i později, v době politického kvasu a válek, které probíhaly na půdě Italie v polovině devatenáctého století.

Zobrazit celý článek

Vojenská pamětní medaile polního tažení z let 1848-1849

📕3.758 🕔27.02.2009

Tato zajímavá medaile Vatikánu se dosti často v našich sbírkách objevuje, ale málokdo ví, proč tomu tak je. Nacházíme ji v různých vyhotoveních, ražby jsou vždy pečlivé, bronzové, případně zlacené a patinované, ale velmi vzácně i zlaté či stříbrné. Proč právě tato medaile?

Zobrazit celý článek

Vyznamenání Západní dobrovolecké armády generála knížete Bermont-Avalova

📕4.064 🕔17.02.2009

Jde o zajímavý úsek dějin,kde se na bojích proti bolševikům podíleli jak Němci tak i Rusové. Z tohoto důvodu jsme dekorace gen. Bermont-Avalova zařadili do Německa, neb navazuji na historii jak Baltického kříže, tak Slezské orlice,ale i dalších dekorací,které se objevují jednak v Německu či Francii,ale i v ČSR po roce 1920.

Zobrazit celý článek

Záslužný řád Rakouské republiky

📕2.939 🕔03.03.2011

Vznik a vývoj Záslužného řádu Rakouské republiky 1918-1938

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře