Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Mezopotámie I. - Neolit

📕3.279 🕔27.07.2008

Území Předního východu bylo osídleno již ve starší době kamenné, a to druhem Homo Sapiens Neandretalis (jeskyně Šanídár - SV Irák - 50 - 40 tisíc let př.n.l.) Paleolitičtí si opatřovali obživu sběrem rostliné a živočišní potravy (zrní, plody, sběr drobných živočichů) i lovem (gazely, jeleni, kanci).

Zobrazit celý článek

Mezopotámie II. - Chalkolit

📕2.767 🕔27.07.2008

Chalkolit lze pokládat za jakési přípravné období, v němž se objevují některé základní rysy mezopotámské civilizace v zárodečných formách. Hlavní změna však je v přesunu centra vývoje postupně do jižní Mozopotámie.

Zobrazit celý článek

Mezopotámie III. - Vznik mezopotámské civilizace

📕2.973 🕔27.07.2008

Toto klíčové období je po archeologické stránce charakterizováno kulturou Uruckou (3500 – 3200 př.n.l.) a Džemdetnasrskou (3200 – 3000 př.n.l.), které navazují na obejdské kultury.

Zobrazit celý článek

Mezopotámie IV. - Ranědynastické období

📕3.361 🕔22.07.2008

V 1. pol. 3. tis. př.n.l. docházelo postupně v Mezopotámii k formování městských států, v jejichž čele stály dědičné vladařské dynastie. Proto se tato fáze nazývá ranědynastickým obdobím.

Zobrazit celý článek

Mezopotámie V. - Akkadské období

📕3.213 🕔22.07.2008

V akkadském období byl poprvé vytvořen větší státní útvar, který na delší dobu (asi 150 let) sjednotil celou Mezopotámii a přechodně ovládl i okolní oblasti (Asýrie, Elam). Jeho tvůrci navazovali na dřívější krátkodobé sjednocovací pokusy, které se datují již do ranědynastického období (např. Eanatum z Lagaše).

Zobrazit celý článek

Mezopotámie VI. - Období II. dynastie z Lagaše

📕2.665 🕔27.07.2008

Lagaští králové ovládali zřejmě je městský stát nevelkého rozsahu, který získal samostatnost nebo vznikl po pádu Akkadské dynastie.

Zobrazit celý článek

Mezopotámie VII. - Období III. dynastie z Uru

📕3.197 🕔22.07.2008

Vláda třetí dynastie urské znamenala významný přelom v mezopotámaských dejinách, neboť po dlouhém období rozdrobenosti bylo opět nastoleno centrální vedení pro celou Babylonii. Urští vladaři věnovaly mnoho usilí vybudování systému centrální správy, který by umožnil co nejefektivnější využívání hospodířských zdrojů země.

Zobrazit celý článek

Mezopotámie VIII. - Starobabylonské a staroasyrské období

📕3.536 🕔22.07.2008

Pro toto období mezopotámských dějin, které vyplňuje první polovinu 2. tisíciletí př.n.l., máme k dispozici prakticky nepřeberné množství písemného materiálu, který nám umožňuje dostatečně nahlédnout do událostí tohoto období. O ekonomických a sociálních poměrech nás informují desetitisíce administrativních záznamů, smluv, soukromých a úředních dopisů, právnických sbírek a jiných textů.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře