Main Menu
User Menu
Kdo vládne azbukou, ten si to může přelouskat
URL : https://www.valka.cz/pomocne-tema-t45357#49272Verze : 0
M. D. Bonč-Brujevič
URL : https://www.valka.cz/pomocne-tema-t45357#56890Verze : 0
M. V. Frunze
URL : https://www.valka.cz/pomocne-tema-t45357#57313Verze : 0
L.D.Trockij (uprostřed)
URL : https://www.valka.cz/pomocne-tema-t45357#58376Verze : 0
Již při ustavení první sov. vlády byl zřízen vojenský výbor (V. A. Antonov-Ovsejenko, N. V. Krylenko, P. J. Dybenko). V prosinci byl přeměněn na kolegium lidových komisařů vojenství a později na lidový komisariát vojenství.
Nejvyšší vojenská rada
zřízen RLK (Radou lid. kom.) 4. března 1918
Nejvyšší vojenský operativní orgán. Řídil obranu státu a formování Rudé armády. Skládala se nejdříve z vojenského velitele a dvou polit. komisařů...


velitelé:
M. D. Bonč-Brujevič (4.března - 26. dubna 1918)
N. I. Rattel (27. dubna - 6. září 1918)


komisaři:
4-18. března 1918
K. I. Šutko
P. P. Prošjan
19. března - 1. dubna 1918
L. D. Trockij - předseda
K. I. Šutko
P. P. Prošjan
1. dubna - 6. září 1918
L. D. Trockij - předseda
Podvojskij
Skljanskij
Mechonošin
Je. A. Bjerens
V. M. Altfater
V. A. Antonov-Ovsjenko - od 14. května
N. M. Potapov - od 4. června
Prošjan - 10. dubna - 6. července


Všeruský hlavní štáb
vznikl 8. května 1918 rozkazem Lid. kom. voj. zál.
polní štáb DRRA
URL : https://www.valka.cz/pomocne-tema-t45357#176983Verze : 0