Main Menu
User Menu

Velvary

okr. Kladno

     
Název:
Name:
Velvary
Originální název:
Original Name:
Velvary
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Kladno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°16'53.74"N 14°14'10.46"E
Místní části:
Local Municipalities:
Ješín, Malá Bučina, Velká Bučina
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1282
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Kateřiny, Pražská brána, postavená roku 1580, Paládium Panny Marie staroboleslavské – barokní pískovcový vysoký reliéf z roku 1674.
Barokní radnice postavená v letech 1721–1724, Mariánský sloup na náměstí krále Vladislava, Goticko-renesanční hřbitovní kostel sv. Jiří
Muzea:
Museums:
Městské muzeum
Osobnosti:
Personalities:
František Dvořák (1814–1894), otec skladatele Antonína Dvořáka, závěr života prožil u své dcery Jany ve Velvarech, kde je také pochován
Jan Antonín Koželuh (1738–1814), hudební skladatel, ředitel chrámového kůru u sv. Víta v Praze
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#578734Verze : 0
MOD
Velvary
(okr. Kladno)


V období 1.republiky součást politického okresu Kralupy nad Vltavou a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 2 367 obyvatel (z toho 2 346 osob národnosti československé, 14 osob národnosti německé a 1 osoba národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v srpnu 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
áhradní korouhev Dragounského pluku 1


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#183319Verze : 0
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské


Jednolodní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské je poprvé zmíněn roku 1337. Asymetricky umístěná čtverhraná věž o výšce 45 m je dominantou náměstí i města. Přestavěn renesančně a následně v 19. století regotizován.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
www.hrady.cz
cs.wikipedia.org

Velvary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#671353Verze : 0
Pražská brána


Poslední dochovaná brána (spolu s fortnou) z městského opevnění Velvar. Vystavena v renesančním stylu roku 1580 stavebníkem Bartolomějem Vlachem. Nachází se na jižním okraji historického městského jádra.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/brana-opevneni-prazska-brana
pamatkovykatalog.cz

Velvary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#671357Verze : 0
Fortna


Fortna čp. 203, je jedním z pozůstatků městského opevnění. Nachází se na západní straně historického jádra města.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz

Velvary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#671358Verze : 0
Městské opevnění


Původní vzhled a průběh městského opevnění není zcela znám. Terén je zde nepříliš členěný, prakticky rovný. Jednoduchá hradba stála zřejmě na umělém náspu. Opevnění mělo 4 brány, a to na severu Roudnickou, na západu Malovarskou (Slánskou), na jihu Pražskou, která se jediná dochovala a na východě Chržínskou (Mělnickou). Tyto brány pak doplňovala nejméně jedna fortna.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#671359Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého


Vrcholně barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
www.hrady.cz

Velvary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#671360Verze : 0
Mariánský sloup


Barokní sousoší z let 1716 až 1718 od sochařů Františka Tollingera a jeho syna Matěje Tollingera, ostatní kamenické práce jsou dílem Antonína Falkeho. Jedná se o velice kvalitní a členěné dílo. Ve spodní části sochy sv. Václava, sv. Floriána, sv. Prokopa a sv. Šebestiána. Na sloupu se pak nachází socha Panny Marie.


Zdroje:
pamatkovykatalog.cz
https://www.hrady.cz/mariansky-sloup-velvary

Velvary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#671361Verze : 0
Náměstí Krále Vladislava


Dominantou náměstí Krále Vladislava je pracný Mariánský sloupu, Dále vyniká zvláště budova radnice a spíše až v ulici Třebízského se nacházející kostel sv. Kateřiny Alexandrijske. Řada domů na náměstí je památkově chráněna. Nejvýznamnější z nich jsou Panská hospoda (Panský dům), Reduta a Bártovský dům.
Velvary - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Velvary-t46883#671680Verze : 0