Main Menu
User Menu

objekt LII/101/A-180z

murovaný zához kvôli ceste za objektom

armádny úsek: VII. zbor
stavebný úsek: LII (Devín)
typ objektu: A-180
odolnosť: zosilnená
Nachádza sa v súkromnej záhrade
URL : https://www.valka.cz/objekt-LII-101-A-180z-t40875#157387Verze : 0
MOD
foto objektu
URL : https://www.valka.cz/objekt-LII-101-A-180z-t40875#157404Verze : 0
MOD
foto objektu
URL : https://www.valka.cz/objekt-LII-101-A-180z-t40875#157405Verze : 0
MOD