Main Menu
User Menu
Reklama

Putnik, Radomir

Putnik, Radomir

Radomir Putnik

     
Příjmení:
Surname:
Putnik
Jméno:
Given Name:
Radomir
Jméno v originále:
Original Name:
Radomir Putnik
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.01.1847 Kragujevac /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr armády
- náčelník generálního štábu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radomir_Putnik
URL : https://www.valka.cz/Putnik-Radomir-t84740#733756Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Putnik
Jméno:
Given Name:
Radomir
Jméno v originále:
Original Name:
Radomir Putnik
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1863 Dělostřelecká škola Bělehrad
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Stanislava 1. třída s meči
Order of St Stanislaus 1st Class with Swords
Орден Святого Станислава 1-я степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-

Italské království [1805-1814] / Kingdom of Italy [1805-1814] DD.MM.RRRR

Řád železné koruny - rytíř
Order of Iron Crown - Knight
Ordine della Corona ferrea - cavalier
-

DD.MM.RRRR

Řád rumunské koruny 2. třída s meči
Order of Crown of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy - velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militärverdienstorden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na srbsko - turecké války 1876-1878
Commemorative Medal for Serbo-Turkish Wars 1876-1878
Споменица на Ϲрпско-турски рат 1876-1878
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na srbsko-tureckou válku 1912
Commemorative Medal for Serbo-Turkish War 1912
Споменица Српско-турског рата 1912
-

DD.MM.RRRR

Řád bílého orla 3. třída s meči
Order of White Eagle 3rd Class with Swords
Орден белог орла 3. cтепен са мачевима
-

DD.MM.RRRR

Řád bílého orla 4. třída s meči
Order of White Eagle 4th Class with Swords
Орден белог орла 4. cтепен са мачевима
-

DD.MM.RRRR

Řád bílého orla 5. třída s meči
Order of White Eagle 5th Class with Swords
Орден белог орла 5. cтепен са мачевима
-

DD.MM.RRRR

Medaile za chrabrost Miloše Obiliče stříbrná
Bravery Medal Milosh Obilic Silver
Mедаља за храброст Милош Обилић Сребрна
-

DD.MM.RRRR

Medaile za chrabrost Miloše Obiliče zlatá
Bravery Medal Milosh Obilic Golden
Mедаља за храброст Милош Обилић Златна
-

DD.MM.RRRR

Pamětní kříž na srbsko-bulharskou válku 1913
Commemorative Cross for Serbo-Bulgarian War 1913
Споменица Српско-бугарског рата 1913
-

DD.MM.RRRR

Medaile za horlivou službu 1913 - zlatá
Medal for Zealous Service 1913 - Golden
Медаља за ревносну службу у 1913
-

DD.MM.RRRR

Řád takovského kříže - komandér
Order of Cross of Takovo - Commander
Орден Таковског крста
-

DD.MM.RRRR

Řád takovského kříže - důstojník
Order of Cross of Takovo - Officer
Орден Таковског крста
-

DD.MM.RRRR

Řád takovského kříže - rytíř
Order of Cross of Takovo - Knight
Орден Таковског крста
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Sávy 1. třída
Order of St. Sava 1st Class
Орден Светог Саве 1. ред
-

DD.MM.RRRR

Řád Hvězdy Karadjordevičů 3. třída s meči
Order of Karageorge Star 3rd Class with Swords
Орден Карађорђева звезда 3. rед са мечевима
-

DD.MM.RRRR

Řád Hvězdy Karadjordevičů 4. třída
Order of Karageorge Star 4th Class
Орден Карађорђева звезда 4. rед
-

DD.MM.RRRR

Řád Hvězdy Karadjordevičů 2. třída
Order of Karageorge Star 2nd Class
Орден Карађорђева звезда 2. rед
-

DD.MM.RRRR

Řád Hvězdy Karadjordevičů - 1. třída
Order of Karageorge Star - 1st Class
Орден Карађорђева звезда
-

DD.MM.RRRR

Pamětní kříž na válku s Bulharskem 1885 - 1886
Commemorative Medal for the war with Bulgaria 1885-1886
Spomenica rata s Bugarskom 1885 - 1886
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na nastolení krále Petra I. na trůn
Commemorative Medal for Enthronement of King Peter I
Медаља за успомену избора краља Петра I.
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Michala a Sv. Jiří - rytíř komandér (2. třída)
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
Order of St Michael and St George - Knight Commander (2nd Class)
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Radomir_Putnik
URL : https://www.valka.cz/Putnik-Radomir-t84740#733757Verze : 0
MOD
polní maršál Radomír Putnik
* 24.01.1874, xxxxxx
+ 07.05.1917, xxxxxx
- polní maršál Srbského království
Polní maršál, v srbské vojenské hiaerchii, vojvoda,Radomír Putnik se narodil 24.ledna 1847. Již jako mladý kadet studoval od roku 1861 do roku 1866 odbornou, vojenskou dělostřeleckou školu v Bělehradě. Školu ukončil s výtečným hodnocením a byl vyřazen jako jeden z nejlepších poručíků školy.
V průběhu rusko-turecké války v letech 1876-1878 bojoval v hodnosti kapitána, později majora u Niše, Vranje a Gniplanje proti tureckým jednotkám.
V roce 1879 byl vyslán ke studiu na vojenskou akademii v carském Rusku. Akademii absolvoval opět s výtečným hodnocením, jako perspektivní a talentovaný důstojník byl jmenován velitelem Podunajské divize stálé armády.V roce 1884 byl povýšen do hodnosti podplukovníka a zároveň vřazen do sestavy kádrových důstojníků Generálního štábu královské srbské armády.
V roce 1886 je jmenován náčelníkem zpravodajského oddělení Generálního štábu,ale již v roce 1888 přebírá funkci náčelníka operačního oddělení Generálního štábu armády.V této funkci se osvědčil,projevil mimořádný talent pro štábní práci a následuje další postup.V roce 1889 je jmenován zástupcem náčelníka generálního štábu. Do roku 1893 přednáší taktiku a štábní službu na Vojenské akademii v Bělehradě.V roce 1893 přechází na velitelskou funkci a je zařazen k divizi v Šumdiji,která byla nejkvalitnější v celé Srbské armádě a stává se jejím velitelem.
V roce 1903,po restauraci dynastie Karadjorděvičů na srbský trůn vstupuje i do politického života.Je povýšen do hodnosti generála a přebírá funkci náčelníka generálního štábu srbské armády a stává se zároveň i členem válečné rady.
V letech 1904-1908 zastává funkci ministra válka. Jeho největším přínosem je to,že dokázal v armádě prosadit zkušenosti z rusko-japonské války,které později využil ve válkách z let 1912-1913 (balkánské války), ale hlavně dokázal,že je lepším stratégem než generalita Rakousko-Uherské armády v době tažení v Srbsku v letech 1914-15.
V roce 1912 byl náčelníkem generálního štábu a v průběhu I. balkánské války slavně zvítězil u Kumanova a Monastyru.V této době dosáhl i svého jmenování do hodnosti polního maršála(vojvody).Vedl srbskou delegaci při mírovém jednání s Tureckem.
V době tak zvané II.balkánské války v roce 1913 zvítězil v bitvě u Bregalnice.
V průběhu Velké války (1914-1916) velel srbské armádě v obranných bojích proti rakousko-uherské i německé ofenzivě. V průběhu bojů byl raněn, v těžkém zdravotním stavu absolvoval ústup nepřátelskou Albánii v zimě roku 1915.V těžkém zdravotním stavu byl transportován do francouzské nemocnice, ale na následky zranění umírá.Zemřel 17.května 1917.
V roce 1926 byly jeho ostatky převezeny do Srbska a byl mu vypraven státní pohřeb.
Polní maršál Radomír Putnik má své skvělé místo v historii Srbska i Černé Hory.
Prameny:
Ivankovič Stanko:Historijski prikaz nastanka ordena
Narodna encyklopedija SHS(plukovník Petar Lazarovič)
Todorovič Nada:Jugoslovenske i inostrane medalje,Bělehrad 1984
Vijna Enciklopedja sv.i-X Bělehrad 1969
URL : https://www.valka.cz/Putnik-Radomir-t84740#312190Verze : 1
Za vojenské zásluhy a službu knížecímu a později královskému domu byl Radomír Putnik vyznamenán moha řády a dekoracemi především Srbska,ale i dalších států. Některé jsou zdokumentované,ale jiné ještě stále čekají na upřesnění. Pokusíme se předložit ta,které jsou ověřená:
SRBSKO
V průběhu let 1883-1903 obdržel vojvoda Putnik řád Takovského kříže všech stupňů a to s meči.
V průběhu své služby v letech 1884—1912 obdržel vojvoda Putnik opět kompletní řád Bílého orla(bez mečů,meče jsou zřízený až v roce 1915)
Řád Karadjorděviče,klenot I.třídy s meči obdržel v roce 1912
Řád Sv. Sávy, velkokříž(modrý ornát 1883) v roce 1908
Řád Červeného kříže udělen v roce 1912
Medaile Za chrabrost I.stupně 1912
Zlatá medaile Za chrabrost Miloše Obeliče
Pamětní zlatá medaile krále Petara I. z roku 1904
Pamětní kříž na válku z let 1885-1886
Pamětní medaile I.balkánské války(Za bitvu na Kosovském poli 1912)
Pamětní kříž 2.balkánské války 1913
Černá Hora:
Řád Danila, klenot velkokříže obdržel v roce 1912
Medaile Za chrabrost Miloše Obeliče
Bulharsko:
Řád Za vojenské zásluhy II.třídy, byl udělen v době I.balkánské války 1912
Francie
Čestná legie, velkodůstojník v roce 1915
Rakousko-Uhersko
Řád Železné koruny III.třídy uděleno v roce 1884
Rumunsko:
Řád Rumunské koruny,komander řádu,udělen v roce 1884
Rusko:
Řád Sv.Stanislava s meči, II.třída,udělen v době války rusko-turecké v roce 1876
Tento soupis není úplný neb polní maršál Radomír Putnik musel obdržet i další vysoké řády z období války 1914.17,kdy jako vrchní velitel srbské armády dokázal porazit v roce 1914 vojska generála Oskara Potiorka..V tomto případě lze kalkulovat,že minimálně Rusko,ale i Velká Britanie udělili Putnikovi své vysoké vojenské řády. Obracím se na každého, kdo může poskytnout doklad o udělení dalších vyznamenání, aby doplnil tento soupis.
Na obrázku jsou odznaky Srbské Válečné akademie a to jednak:
Knížecí verze
Královská verze.
Putnik byl nositelem knížecí akademie,kterou později vyměnil za odznak královské vojenské akademie.
Literatura:
Totožná uvedena v první části příspěvku.
Putnik, Radomir - Odznaky jsou stříbrné a jde o starou jemnou vídeňskou práci

Odznaky jsou stříbrné a jde o starou jemnou vídeňskou práci
URL : https://www.valka.cz/Putnik-Radomir-t84740#312239Verze : 1
Památník maršála v Kragujevaci a hrobka v Bělehradě.
URL : https://www.valka.cz/Putnik-Radomir-t84740#734771Verze : 1
MOD