Main Menu
User Menu

Banská Bystrica, Úřad vojenské správy [RRRR-RRRR]

Office of Military Administration / Banská Bystrica, Úrad vojenskej správy

     
Název:
Name:
Banská Bystrica, Úřad vojenské správy
Originální název:
Original Name:
Banská Bystrica, Úrad vojenskej správy
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1938-DD.MM.RRRR Budova sborového velitelství
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny na ul. Československej armády (?)
Obec:
Municipality:
Banská Bystrica
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°44'11.03"N 19°09'05.62"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1938 ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.09.1938-25.09.1938
VII. sbor
7th Corps
00.09.1938-25.09.1938
Velitelství dělostřelectva VII. sboru
7th Corps Artillery Command
15.09.1938-25.09.1938
Velitelství telegrafního vojska VII. sboru
7th Corps Signal Command
15.09.1938-25.09.1938
Velitelství ženijního vojska VII. sboru
7th Corps Engineer Command
24.09.1938-01.12.1938
1. oddělení /organisační/ štábu XV. hraničního pásma
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu XV. hraničního pásma
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
3. oddělení /operační/ štábu XV. hraničního pásma
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
4. oddělení /materiální/ štábu XV. hraničního pásma
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Letecká skupina štábu XV. hraničního pásma
Air Force Section of the Staff of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Velitelství XV. hraničního pásma
Headquarters of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Velitelství dělostřelectva XV. hraničního pásma
Artillery Headquarters of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Velitelství telegrafního vojska XV. hraničního pásma
Signal Troops Headquarters of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Velitelství ženijního vojska XV. hraničního pásma
Engineer Troops Headquarters of the 15th Border Zone
24.09.1938-01.12.1938
Štáb XV. hraničního pásma
Staff of the 15th Border Zone
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství intendanční služby XV. hraničního pásma
Logistic Services Command of the 15th Border Zone
25.09.1938-15.12.1938
Velitelství zdravotnické služby XV. hraničního pásma
Medical Services Command of the 15th Border Zone
27.09.1938-15.12.1938
Telegrafní prapor 65
65th Signal Battalion
15.12.1938-14.03.1939
VII. sbor
7th Corps
DD.MM.1943-DD.MM.1945
Vojenská akademie
Military Academy
22.06.1945-01.10.1947
VIII. sbor
VIII Corps
22.06.1945-01.10.1947
Velitelství dělostřelectva VIII. sboru
VIII Corps Artillery Command
01.10.1947-01.05.1948
VI. sbor
VI Corps
01.10.1947-01.05.1948
Velitelství dělostřelectva VI. sboru
VI Corps Artillery Command
15.09.1950-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva I. sboru
Artillery Headquarters of the 1st Corps
01.01.1951-01.11.1954
1. armádní sbor
1st Army Corps
01.01.1951-01.10.1956
Velitelství dělostřelectva 1. sboru
1st Corps Artillery Command
01.01.1954-01.01.1992
Krajská vojenská správa Banská Bystrica
Regional Military Command Banská Bystrica
01.11.1954-01.10.1956
1. střelecký sbor
1st Rifle Corps
29.08.1969-DD.MM.1982
Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání
Military Secondary School of Slovak National Uprising
01.01.1992-31.12.1992
Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
Higher Replacement Headquarters Banská Bystrica
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
Higher Replacement Headquarters Banská Bystrica
01.07.2005-01.09.2014
Útvar vojenské policie Banská Bystrica
Military Police Department in Banska Bystrica
01.04.2021-DD.MM.RRRR
Společné operační velitelství
Joint Operational Command
Regrutačná skupina Banská Bystrica

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Adresa: ul. ČS Armády 7

Budova veliteľstva bola postavená podľa projektu českého architekta Jaroslava Rösslera.
Zdroje:
Sources:
www.maps.google.com
https://www.bbsoo.sk/galeria/objekty/vojsko/
https://www.vhu.sk/data/att/3601.pdf
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#536167Verze : 2
MOD
Budova Sborového veliteľstva v čase výstavby v roku 1938, stav v roku 1941 a súčasný stav. Za pozornosť dávam to, že popred budovu tiekla rieka Hron, v súčasnosti už rieka Hron tečie asi 200 metrov od budovy.


https://www.bbsoo.sk/galeria/objekty/vojsko/

Banská Bystrica, Úřad vojenské správy [RRRR-RRRR] - Výstavba veliteľstva, 1938

Výstavba veliteľstva, 1938
Banská Bystrica, Úřad vojenské správy [RRRR-RRRR] - Stav z roku 1941

Stav z roku 1941
Banská Bystrica, Úřad vojenské správy [RRRR-RRRR] - Súčasnosť

Súčasnosť
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#648360Verze : 1
MOD
Diskuse
Ja by som pre odlíšenie navrhoval tieto kasárne premenovať na "Kasárne na ul. ČSA" (pokiaľ nezistíme či nemajú nejaký iný názov). Aby boli odlíšené od tých druhých, ktoré podľa GPS ležia na inom mieste.


Vychádzam z oficiálnej adresy objektu (napr. tu sídliaca Vojenská polícia má, resp. mala, keď bola samostatbným útvarom, adresu ul. ČSA 7).
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#536216Verze : 2
MOD
buko tie druhé kasárne bolo sídlo VG SNP v časti Rudlová na Ružovej ulici a boli vybudované v roku 1982. viem to lebo som tam chodil Smile. teraz je tam topo ústav a časť je scivilnená.
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#536217Verze : 0
MOD
Aký je ďalší osud týchto kasární?
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#589511Verze : 0
Zakládat heslo "Banská Bystrica, kasárna" je zcela pochybné. V září 1938, těsně před mobilisací, byl stav objektů (bez skladů) této posádky následující:
- Budova sborového velitelství (nová, velitelství VII. sboru)
- Budova divisního velitelství (bývalé gymnasium, velitelství 10. divise, posádkové velitelství)
- Městské kasárny (Pěší pluk 26, velitelství)
- Radvaňské kasárny (Pěší pluk 26, náhradní prapor)
- Automobilní kasárny (Králová, Automobilní rota 10)
- Budova vojenských soudů (býv. kapitula, Brigádní soud, ale část Divisního soudu s věznicí byla přifařena k civilní věznici)
- Budova vojenských úřadů (Doplňovací okresní velitelství, Vojenská evidence koňstva)
Ony Městské kasárny jsou nynější komplex budov mezi Třídou SNP a Partyzánskou cestou.
Z přehledu vojenských objektů k roku 1938 je jednoznačně vidět, že zakládání podobných hesel "X.Y., kasárna" směřuje k jedinému - buď jejich pozdějšímu smazání, nebo velmi náročné předělávce. Smazání je jednodušší.
Objekt s danými souřadnicemi byl v roce 1938 novostavbou a nazýval se "Budova sborového velitelství". Dnes se - podle mapy na seznam.cz - nazývá "Úrad vojenskej správy". Jak se nazýval za Slovenské republiky a po roce 1945, to zatím netuším (v letech 1945-1948 a 1950-1956 zde bylo umístěno sborové velitelství). Pochybuji ale, že někdy nesl pouhý název "kasárny", jak je uvedeno v titulku. A nikdy v něm nebylo dislokováno velitelství 10. divise.
Takže doporučuji věnovat se něčemu užitečnějšímu, než mechanicky zaplevelovat server hesly typu "X.Y., kasárna" - a to i v místech, kde nikdy žádná kasárna nebyla.
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#589522Verze : 3
MOD
Problém je v tom, že pokud dáme vojenskému objektu konkrétní název (ať původní, či nový) a budeme to cpát do všech období, tak budeme obecně za ... (doplň každý sám).
V rámci 1. republiky mít Kasárny čs.-sovětského přátelství, případně v ČSLA mít Kasárny Tomáše G. Masaryka, to by vypadalo opravdu skvěle!
Navrhuji (už několik let marně) prostě postupovat stejným způsobem jako u jednotek - pro každý konkrétní objekt založit heslo s přesným dobovým názvem a dát tam možnost odkazu na přejmenování, aby byla vidět kontinuita. A nelinkovat mechanicky objekt s názvem z období ČSLA např. do kukaček či 1. republiky, i když jde stále o stejné budovy.
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#589523Verze : 0
MOD
Příklad Praha-Smíchov (objekt "za tankem")
Za monarchie - Kasárny arcivévody Albrechta
Za 1. republiky - Kasárny Milana R. Štefánika
Za ČSLA - Kasárna Julia Fučíka
Za ČR - nejsou vojenským objektem.
Navíc tam byli za Protektorátu vladaři - 1. prapor.
Takže jak to nacpat do jednoho hesla, aby to bylo správně?
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#589524Verze : 2
MOD
Toto je heslo na KONKRÉTNY objekt sídliaci na KONKRÉTNEJ adrese (bez ohľadu na to, ako sa daný objekt nazýval). To že tu niekto z jednotiek trepe všetky jednotky sídliace v Banskej Bystrici je problém toho, kdo tie jednotky zakladá. Preto tu máme GPS súradnice a prelinky v riadku DALŠÍ NÁZVY!Ale inak ďakujem za doplnenie názvov, zrealizujem to v tabuľke. A mimochodom - na správny názov témy som upozorňoval už pred dvomi rokmi s tým, aby sa spresnilo o ktoré konkrétne objekty ide už v názve. Bohužiaľ, v tej dobe a z tých zdrojov nebol wade a ani ja schopný zistiť mimo súčasnej adresy objektu nič iné.
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#589529Verze : 8
MOD

Citace - Jiří Fidler :


Ony Městské kasárny jsou nynější komplex budov mezi Třídou SNP a Partyzánskou cestou.
Zdroje priamo z BB tvrdia, že tieto kasárne ležali na Skuteckého ulici - Mestské kasárne a majú to podložené aj fotografiami z prelomu 19. a 20. storočia. Je možné, že v priebehu rokov existovali v BB dvoje kasárne s rovnakým názvom?
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#589557Verze : 0
MOD

Citace - Flader :

Aký je ďalší osud týchto kasární?
Budova na ul. ČSA č. 7 stále slúži potrebám Ministerstva obrany. Viacero susediacich objektov, využívaných armádou padlo za obeť výstavbe pamätníka SNP.
URL : https://www.valka.cz/Banska-Bystrica-Urad-vojenske-spravy-RRRR-RRRR-t183601#589558Verze : 0
MOD