Main Menu
User Menu

74. smíšená letecká divize

74th Mixed Aviation Division

74. zmiešaná letecká divízia

74-я смешанная авиационная дивизия (74 сад)

     
Název:
Name:
74. smíšená letecká divize
Originální název:
Original Name:
74-я смешанная авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
11.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká skupina plukovníka Giľa
Datum zániku:
Disbanded:
25.04.1942
Nástupce:
Successor:
rozformovaná
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.01.1942-25.04.1942 Vzdušné sily Južného frontu - 1. formovanie
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
11.01.1942-25.04.1942 Giľ, Jakov Illarionovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
11.01.1942-25.04.1942 Skripnikov, Pavel Petrovič1) (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 01.11.1941 do 25.04.1942

1) dočasne poverený výkonom funkcie
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 6 jazdeckých, tankových, vzdušných výsadkových divízií a správ delostreleckých, protilietadlových, mínometných, leteckých a stíhacích divízií, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 168780 z roku 1956 (Перечень № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизии и управлении артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. № 168780)
parnasse.ru
https://allaces.ru/sssr/struct/d/sad74.php
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/74-smisena-letecka-divize-t34789#624773Verze : 0
MOD
Od 11.01.1942 vykonával funkciu náčelníka štábu náčelník operatívno-prieskumného oddelenia divízie major P.P. Skripnikov. Vyplýva to jednak z jeho podpisu pod Bojovým denníkom jednotky za obdobie od 01.01.1942 do 27.04.1942 ako aj z návrhu na jeho vyznamenanie, kde je táto skutočnosť uvedená.

pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/74-smisena-letecka-divize-t34789#624787Verze : 1
MOD