Ruské legie zblízka

Autor : 🕔30.09.2002 📕38.332

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Ruské legie zblízka
 2. Ruské legie zblízka
 3. Ruské legie zblízka
 4. Ruské legie zblízka
 5. Ruské legie zblízka
 6. Ruské legie zblízka
 7. Ruské legie zblízka
 8. Ruské legie zblízka
 9. Ruské legie zblízka
 10. Ruské legie zblízka
 11. Ruské legie zblízka
 12. Ruské legie zblízka
 13. Ruské legie zblízka
 14. Ruské legie zblízka
 15. Ruské legie zblízka
 16. Ruské legie zblízka
 17. Ruské legie zblízka
 18. Ruské legie zblízka
 19. Ruské legie zblízka
 20. Ruské legie zblízka

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Pohledy do každodenního života čs. legií v Rusku

Děkuji Mgr. Jaroslavě Kunzfeldové, že mi vyšla vstříc při zpřístupnění fondu odboje v MVM Olomouc.

Tuto práci věnuji svému dědečkovi Bohumilovi Lauermannovi, italskému legionáři, a všem ostatním dědečkům a pradědečkům legionářům.

Úvod

1. Vznik a vývoj ruských legií

2. Změny v organizaci vojska a jejich vliv na vnitřní vztahy mezi legionáři

2.1. Česká družina

2.2. Vliv únorové revoluce na Čsl. vojenskou organizaci

2.3. Postavení Čsl. vojska po protibolševickém vystoupení

2.4. Reorganizovaná armáda na magistrále

3. Hospodářské a technické zázemí Čsl. vojska

3.1. Armádní intendanstvo

3.2. Technické oddělení

3.3. Samostatné finanční zajištění Čsl. hnutí

3.4. Československá polní pošta

4. Kulturní a osvětová činnost v Čsl. legiích

4.1. Kultura a osvěta před rokem 1917

4.2. Rozvoj osvěty, kulturního a sportovního života po rozšíření Čsl. vojska

5. Závěr

6. Soupis pramenů a literatury

6.1. Tištěné prameny

6.2. Noviny a časopisy

6.3. Literatura

 

Do HTML převedl kolega Václav Moutvic

www.vajnsoft.aktualne.cz

Autor : 🕔30.09.2002 📕38.332

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře