Námořní bitvy starověku

Autor: Anonymous 🕔︎︎ 👁︎ 10.581

Úvod

      Mohlo by se zdát, že velké námořní bitvy se odehrávaly až v novodobé historii. Opak je však pravdou. První válečná loďstva existovala již v nejstarších otrokářských státech a první zmínka pochází z období Staré egyptské říše kolem 4. tisíciletí př.n.l. Tato loďstva zpočátku sloužila pro přepravu otroků, kořisti a vojsk, a většina bojových akcí se odehrávala na pevnině. Teprve od zhruba 13. st. př.n.l. dochází ke klasickým námořním bitvám. Větší množství zpráv se nám však dochovalo až od počátku 5. st. př.n.l., a to především zásluhou Řeků.

      První námořní boje byly velice primitivní a učastnilo se jich také menší množství lodí. Většinou se jednalo spíše o menší náhodná střetnutí než o cílené námořní bitvy v pravém slova smyslu. V těchto bojích nezáleželo ani příliš mnoho na taktice, ale většinou rozhodovala zkušenost a obratnost posádek jednotlivých plavidel. Kromě námořních střetnutí nalezneme také zmínky o blokádách měst z moře při jejich dobývání. V těchto případech měla námořní převaha zásadní význam, neboť město, které se nepodařilo odříznout z moře, bylo možné zásobovat a posilovat, aniž tomu mohli útočníci nějak zabránit.

Reklama

      Postupem času se námořní technika zdokonalovala a zvětšoval se i počet lodí. První velké námořní bitvy se datují do období řecko-perských válek. V té době mělo již loďstvo zásadní význam, neboť přeprava vojsk se uskutečňovala po moři a pozemní vojsko a loďstvo spolu úzce spolupracovalo. Dalším důležitým obdobím byly punské války. V té době měli Římané a Kartáginci na moři až 500 válečných lodí, což představovalo sílu 150 000 námořníků a námořní pěchoty. Po přelomu letopočtu nastává velký úpadek námořnictva a na konci éry Římské říše slouží námořnictvo pouze jako prostředek proti nájezdům pirátů.

 

Předchozí stránka          Následující stránka

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více