Main Menu
User Menu

model 2015 OSSR

Diskuse
naša armáda by mala mať celkovo asi 26000 vojakov, teda ľudí v službe s hodnosťou, potom sú tam aj zamestnanci rôznych úradov a civilní zamestnanci...veľa sa hovorí o modeli 2010, resp. 2015, podľa ktorého by mal počet vojakov klesnúť na nejakých 23-24000....ak vieš viac, tak napíš..vďaka
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229384Verze : 0
No podľa modelu 2015 nemal počet vojakov prevýšiť 18-20000 tisíc. V súčasnosti je počet vojakov ešte nižší, nerátal som to, ale odhadujem tabuľkovo na 14-16000, nakoľko je dosť veľa tabuliek neobsadených tak stav je ešte nižší.


Je to spôsobené rozdielom medzi tabuľkami počtov (ktoré sú postavené na riešenie kríz, preto je časť útvarov v prípade kríz doplňovaná zálohami) a skutočným naplnením, ktoré závisí od finančných možností štátu.


Ale toto by sa malo presunúť už do diskusie. Okrem toho - presné počty väčšinou podliehajú určitému režimu utajenia, takže zatiaľ to bližšie špecifikovať nebudem. Ale dosť údajov je zverejnených v tlačových besedách MO, a dosť veľa sa dá zistiť z návrhu rozpočtu (ten je stavaný na počty personálu)..
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229386Verze : 0
MOD
..takže ak sa podarí naplniť tabuľkové počty, tak sa bude naša armáda skôr zväčšovať...možno priamo na počty stanovené v modeli 2015. A prečo práve model 2015?? Doteraz som počul iba o modeli 2010, kde mala mať armáda asi 23-24tisíc vojakov...inak čím ich bude menej tým lepšie (samozrejme do určitej hranice), ušetria sa peniaze, no nesmie to ísť na úkor bojaschopnosti...
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229413Verze : 0
Reálne sa moc zvyšovať nebude. O službu v armáde nie je veľký záujem, tak isto nie o všetky deklarované schopnosti armády podľa modelu 2010 bol záujem zo strany NATO, práve preto bol model 2010 prehodnotený na model 2015, ktorý má odrážať práve možné použitie armády v roku 2015 (samozrejme vzhľadom na znalosti v čase tvorby modelu). Ide tu hlavne o skĺbenie finančných možností štátu a poiadaviek NATO....
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229420Verze : 0
MOD
na bleskovkách som našiel pasáž o budúcoročnom štátnom rozpočte, kde sa spomínajú aj ozbrojené sily...


www.bleskovky.sk


Na obranu by malo ísť 31,7 mld. Sk


Na obranné výdavky sa v budúcom roku plánuje v návrhu štátneho rozpočtu vyčleniť 31,7 miliardy korún, čo predstavuje 1,6 percenta hrubého domáceho produktu. V porovnaní s tohtoročným rozpočtom tak dochádza v absolútnom vyjadrení k zvýšeniu celkových obranných výdavkov o 2,7 miliardy korún. Ako ďalej vyplýva z návrhu, ktorý dnes zverejnil rezort financií, najväčšiu časť výdavkov tvorí rozpočet kapitoly ministerstva obrany, a to 31,2 miliardy korún. V budúcom roku by malo byť v rezorte zamestnaných 18 044 profesionálnych vojakov a 6 780 civilných zamestnancov. Priemerný mzdový výdavok na profesionálneho vojaka sa rozpočtuje v sume 30 757 Sk a na občianskeho zamestnanca 17 302 Sk. Do prijatia novej koncepcie Dlhodobého plánu rozvoja rezortu do roku


2 020 by sa mala obmedziť regrutácia nových príslušníkov. Vytvoria sa tým podmienky na zvýšenie disponibilných zdrojov mzdových prostriedkov. Podľa materiálu budú ozbrojené sily pripravené pôsobiť v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. Slovensko bude v roku 2008 udržiavať v operáciách medzinárodného krízového manažmentu do 660 osôb. Príspevok do síl rýchlej reakcie NATO (NRF) by mal byť 907 osôb na šesť mesiacov.


Na zabezpečenie investičnej výstavby sa rozpočtujú prostriedky v celkovej sume 1,3 mld. Sk, z toho v rámci bežných výdavkov 335 miliónov korún a v rámci kapitálových výdavkov 926 miliónov Sk. Rozpočtované prostriedky umožnia pokračovať najmä v modernizácii letiska Sliač a leteckej techniky, umožnia dobudovanie Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť, výstavbu vojenského archívu v Trnave a začatie rekonštrukcie a prístavby objektov Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229432Verze : 0
na internete som našiel počet príslušníkov OS SR a počet výzbroje
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229656Verze : 0
súbory mod1 a mod2 sú zo zdroja na
www.mosr.sk/dokumenty/model_2015.ppt
mod1 je o výzbroji a mod2 je o počte príslušníkov...


čo sa týka počtu výzbroje, tak 33 mínometov v modeli 2015 je na obranu Slovenska veľmi málo (povedal by som, že to hraničí s vlastizradou)
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229678Verze : 0
To závisí ako sa na to pozeráš... Jedna mínometná čata má 4 mínomety. A každý prápor má jednu čatu... Práporov je v štruktúre OS SR 6 - dokopy 24 mínometov..... Stále mám o 9 mínometov viac.... Ide mínomety kalibru viac ako 90 milimetrov... Tie sú limitované zmluvou o KOS.
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229679Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

To závisí ako sa na to pozeráš... Jedna mínometná čata má 4 mínomety. A každý prápor má jednu čatu... Práporov je v štruktúre OS SR 6 - dokopy 24 mínometov..... Stále mám o 9 mínometov viac.... Ide mínomety kalibru viac ako 90 milimetrov... Tie sú limitované zmluvou o KOS.mne tu nesedí viac vecí:
mechanizovaných práporov máme 5 t.j. 20 mínometov (tankový min. čatu nemá).......
delostrelecká výzbroj sa do KOS ráta od 100 mm...


nič v zlom..... Razz
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229682Verze : 0
MOD
nazdar wade.... dik za opravu.


závisí aké mínomety sú v tých počtoch 33 ks - Ak iba tie, ktoré sú limitované zmluvou o KOS, tak potom ide o 120 mm mínomety PRAM-L a PRAM-S - ale tie by už vo výzbroji byť nemali, alebo sa mýlim? Postupne sa malo prechádzať na 98 mm mínomet vz.97 a snáď na 81 mm mínomet....
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229683Verze : 0
MOD
na 98mm mínomety sme postupne prešli pred 8 rokmi.... Razz Razz Razz a 81mm túžobne očakávame..... pram-l a pram-s sú iba uložené.... dôvodom bol ich kaliber nad 100 mm a pomerne veľkorysé plány na akvizície novej del. techniky (čo samozrejme nevyšlo)...
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229686Verze : 0
MOD
Ale nie všetci, lalebo ten postupný prechod trval tých 8 rokov - keď som bol na kurze v LM na prelome 2002/2003 tak spolužiak z PRoR nám rozprával o skúsenostiach z velenia batérii 120 mm mínometov - len si už nespomínam či išlo o ťahané, alebo samohybné.... Ale myslím že PRoR mal oba typy nie?
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229687Verze : 0
MOD
1.čatu mali pram-s a druhú pram-l
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229690Verze : 0
MOD
takže čo sa týka mínometov, zrejme sa jedná o mínomety vz.97 (teda 98mm), teda nepodliehajúce tej zmluve o delostreleckých zbraniach nad 100mm. Výber 98mm mínometu je šikovný, lebo o 2mm nižší kaliber sa na sile v podstate ani neprejaví, ale zato sa nejaká zmlva o odzbrojení elegantne obíde...


uvedenie počtu zbraní v onom zozname je trošku (aspoň pre mňa) zavádzajúci, lebo pod pojmom mínomet sa môže chápať, či už PRAM-S, vz. 97 alebo len vz.52...
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229705Verze : 0
ešte by som chcel opýtať ohľadom poštu personálu v modeli 2015 (mod2).
napr. voči modelu 2010 ubudne v modeli 2015 počet vojakov Pozemných síl o 1110 (z pôvodných 9140 na 8030), príslušníkov letectva z 5910 na 3620. Naopak počet príslušníkov a zamestnancov Síl výcviku a podporu narastie zo zhruba 4000 na 6000. Počet príslušníkov GŠ a Ministerstva obrany zostane zachovaný. Nie je to trošku proti logike, že sa redukuje počet vojakov v jednotkách a naopak, počet úradníckych mieste zostáva viacmenej zachovaný?Veď armáda je na to aby bojovali, nie aby sedeli v kanceláriách...
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229713Verze : 0
Na jednoho bojového vojaka by mali pripadať zhruba dvaja vojaci zabezpečovacieho personálu....


Zázrak je že se nezvyšuje počet príslušníkov GŠ a MO - v tých počtoch sú totiž zahrnutí aj naši príslušníci v štruktúrach NATO, ďalej útvarov a zariadení priamo podriadených GŠ a MO...


SVaP tiež nie sú žiadne kancelárske myši - okrem toho že zabezpečujú opravy a zásobovanie vzdušných a pozemných síl (ktoré na to nemajú sily a prostriedky) zabezpečujú prípravu personálu (základný a odborný výcvik jednotlivcom - mužstva a poddôstojníkov) a bojové zabezpečenie jednotiek vzdušných a pozemných síl - ak by došlo k nasadeniu jednotiek vzdušných a pozemných síl, tak SVaP vysielajú na ich podporu tiež jednotky zo svojej štruktúry....


Ale o zvyšovaní počtov v SVaP počujem po prvýkrát.... Veď my stále redukujeme.....
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229740Verze : 0
MOD
vďaka..v príspevku som chcel upozorniť na to, že viac sa redukujú bojové útvary, kým počty príslušníkov ministersta a GŠ viac menje zotrvávajú na pôvodnej polohe. Čo sa týka SVaP, tak je to bez debaty, je tam zdravotníctvo, spojári,výcvik,opravovňa techniky a logistika (ale o tej by sa dalo dlhšie rozprávať, lebo každá brigáda má jeden logistický prápor)...
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#229747Verze : 0
ohľadom modelu 2010, 2015 by som sa chcel opýtať, kde patria napr. vojenská polícia, vojenské zdravotníctvo (Nemocnica MOSR v BA, Nemocnica SNP v RK...)
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#230515Verze : 0
Vojenské zdravotníctvo spadá pod Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ružomberok. Vojenská polícia spadá priamo pod Ministerstvo obrany.
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#230521Verze : 0
MOD
..a VVZ Rk spadá pod Veliteľstvo výcviku a podpory....nemýlim sa??
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#230575Verze : 0
Veliteľstvo vojenského zdravotníctva nikdy pod VSVaP nespadalo. Vojenské zdravotnívcvo ako také v minulosti podliehalo priamo ministerstvu obrany. A v súčasnosti je vojenské zdravotníctvo jedno z veliteľstiev OS SR, tak isto ako veliteľstvo pozemných síl, vzdušných síl a síl výcviku a podpory a je priamo podriadené generálnemu štábu OS SR.
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#230612Verze : 0
MOD
chcel by som sa opýtať, či sa neplánuje nákup novej techniky?? nedávno som počul, že vraj sa má pre našu armádu nakúpiť systém BRAMS...
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#232285Verze : 0
To by som sa dosť divil. BRAMS je podľa môjho názoru mŕtvy dinosaurus..... Vojskovými skúškami síce prešiel, ale v súčasnosti je už zastaralý (vývoj systému sa začal niekedy v polovici 80-tych rokov, vývoj bol obnovený niekedy v rokoch 1993-1994, keď nám na Slovensku zostal jeden vyrobený prototyp systému STROP). Záverečné skúšky BRAMS prebiehali na prelome 2001/2002, odvtedy je systém nepoužívaný.....Čo sa týka nákupov výzbroje - všetko je podriadené našim záväzkom NATO - takže sa nakupuje technika pre jednotky, ktoré sú určené pre pôsobenie so silami NATO - hlavne nákladné automobily, sanitky, spojovacia technika, myslím že sa pl=anujú nejaké rádiolokátory.... Zvyšok bojovej techniky je relatívne moderný (BVP-1,2, OT-90, T-72, Strela-10M3, Igla, Zuzana, Modular.......)
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#232296Verze : 0
MOD
chcelo by to nejaké nové ručné zbrane, predsa vz.58 a vz.61 majú svoje časy za sebou...
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#232372Verze : 0
chcem sa opýtať: budeme musieť po nejakom čase prejsť na kalibre NATO (napr. 5,56x45, 7,62x51, 9x19)??
URL : https://www.valka.cz/model-2015-OSSR-t64350#235255Verze : 0