Články : Ostatní - nezařazeno

Zpět na úvodní stránku

Přehled (268 článků)

Piráti a jejich méně než optimistické vyhlídky

👤Ota Ulč 🕔07.02.2013

Ještě to není činnost zcela na vymření, piráti nebrázdí vody ve škunerech, kde by na stěžni  plápolal černý prapor s lebkou a zkříženými hnáty. Zmodernizovali se, jsou vybaveni automatickými zbraněmi, minomety i protipancéřovými kanony. Nezřídka mají lepší radary a vic koňských sil pod palubou než jejich případní pronásledovatelé...

Zobrazit celý článek

Akce Bachmač - Sokolovo 2013

👤Radim Chrást 🕔31.03.2013

Zpráva o neobvyklém zájezdu, na který se vydali v březnu 2013 příznivci vojenské historie.

Zobrazit celý článek

Pes přítelem nebo nepřítelem

👤Ota Ulč 🕔07.02.2013

Obdivuhodně věrní přátelé a nezřídka i spolubojovníci. Trošku jsem se do této tématiky zavrtal a přemnohé se na adrese www.uswardogs.org dozvěděl. Již v začátcích americké historie, v 18.století za revoluční iniciativy pionýrů zbavit se britského kolonálního jařma, velice využívali asistence čtvernohých spojenců, aby  vyčenichali a úspěšně se zakusovali do nemilovaných červenokabátníků a poté i v dalších válkách...

Zobrazit celý článek

Role UNRWA na Blízkém východě

👤Bc. Pavla Fajstavrová 🕔29.11.2011

5 Negativní aspekty působení UNRWA

Doposud se tato práce věnovala pozitivním vlivům UNRWA a jejím úspěchům. Nelze však opomenout i negativní aspekty působení agentury na Blízkém východě a její neblahé důsledky jak pro samotné palestinské obyvatelstvo, tak pro západní národy a mezinárodní společenství, jež činnosti agentury výrazně podporují. Tato kapitola negativa vyhodnotí a pokusí se je přehledně uvést v jednotlivých podkapitolách. Informace byly čerpány především z mediálních zdrojů, novinových článků, výroků jednotlivých politických představitelů a kritiků blízkovýchodní politiky.

Zobrazit celý článek

Role UNRWA na Blízkém východě

👤Bc. Pavla Fajstavrová 🕔29.11.2011

Závěr

Situace na Blízkém východě se značně vyhrotila v roce 1948 v období vyhlášení státu Izrael. V důsledku této události byly statisíce Palestinců nuceny opustit své domovy a přesidlovat do okolních oblastí, čímž nabyli status politických uprchlíků a utečenců. Mezinárodní společenství (v podobě OSN) na tuto situaci pohotově zareagovalo zřízením agentury United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), jež měla za cíl stabilizovat komplikovanou životní situaci těchto uprchlíků.

Zobrazit celý článek

Role UNRWA na Blízkém východě

👤Bc. Pavla Fajstavrová 🕔29.11.2011

4 Přínos programů UNRWA

Hlavním cílem UNRWA je pozitivní změna životních podmínek palestinských uprchlíků na Blízkém východě. Proto se tato kapitola věnuje již dosaženým úspěchům v šesti různých programech: vzdělávání, zdravotnictví, podpůrné sociální služby, drobné úvěry, údržba uprchlických táborů a infrastruktura a posledně nouzové projekty.

Zobrazit celý článek

Role UNRWA na Blízkém východě

👤Bc. Pavla Fajstavrová 🕔29.11.2011

3 Působení UNRWA

UNRWA působí celkem v pěti státech včetně vnitřního území Palestinské autonomie – pásmo Gazy, Západní břeh, Libanon, Sýrie a Jordánsko. Každé území má svá specifika, proto se pomoc UNRWA liší od potřeb tamních uprchlíků. Tato kapitola charakterizuje zmíněná území a uvádí základní informace o působení agentury.

Zobrazit celý článek

Role UNRWA na Blízkém východě

👤Bc. Pavla Fajstavrová 🕔29.11.2011

2 Vznik a funkce UNRWA

Agentura UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) byla zřízena v roce 1949 Organizací spojených národů za účelem pomoci palestinským uprchlíkům na Blízkém východě. Již od roku 1950 je aktivní a pokouší se ve spolupráci s místními vládami zlepšit situaci palestinských uprchlíků v oblasti zdravotní péče, vzdělání, infrastruktury aj. Působí především v uprchlických táborech v zemích sousedících s Izraelem – Libanon, Sýrie, Jordánsko, Západní břeh včetně východního Jeruzaléma a pásma Gazy.

Zobrazit celý článek

Role UNRWA na Blízkém východě

👤Bc. Pavla Fajstavrová 🕔29.11.2011

Úvod

Organizace spojených národů zřizuje po celém světě nespočet humanitárních, mírových, kulturních a jiných organizací a agentur za účelem monitoringu či přímo aktivního zasazení se o zlepšení podmínek ve zvolené oblasti. Jednou z takových agentur je právě United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East , jejímž úkolem je poskytovat pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě, zastávat jejich zájmy a zasazovat se o zlepšení jejich životní situace.

Zobrazit celý článek

Role UNRWA na Blízkém východě

👤Bc. Pavla Fajstavrová 🕔29.11.2011

1 Vznik a vývoj problému palestinských uprchlíků

Pro porozumění a zasazení problematiky palestinských uprchlíků do kontextu je nutné zmínit historické příčiny celého konfliktu. Tato kapitola uvádí jednotlivá období, která měla ve zmíněné problematice význam. Mimo zásadní zlomové události, jako byl vznik státu Izrael a šestidenní válka, kterým tato kapitola vymezuje nejvíce prostoru z důvodu největších uprchlických vln v těchto obdobích, se hovoří také o vzniku konfliktů mezi Židy a Araby vůbec. Dále jsou ve stručnosti zmíněna fakta o událostech následujících po šestidenní válce jako černé září 1970, invaze do Libanonu, arabské intifády a situace v oblasti Izraele a Palestiny v 21. století.

Zobrazit celý článek

The Origins of the CIA - Part 4

👤Prof. Emer. Rhodri Jeffreys-Jones BA, PhD 🕔03.01.2013

Discussing the origins of the CIA is not quite the same as explaining why it was formed. Origins imply a precedent that might have helped determine the shape of the new agency. But does it need to be a remembered precedent? 

Zobrazit celý článek

The Origins of the CIA - Part 3

👤Prof. Emer. Rhodri Jeffreys-Jones BA, PhD 🕔03.01.2013

Discussing the origins of the CIA is not quite the same as explaining why it was formed. Origins imply a precedent that might have helped determine the shape of the new agency. But does it need to be a remembered precedent?

Zobrazit celý článek

The Origins of the CIA - Part 2

👤Prof. Emer. Rhodri Jeffreys-Jones BA, PhD 🕔03.01.2013

Discussing the origins of the CIA is not quite the same as explaining why it was formed. Origins imply a precedent that might have helped determine the shape of the new agency. But does it need to be a remembered precedent? 

Zobrazit celý článek

The Origins of the CIA - Part 1

👤Prof. Emer. Rhodri Jeffreys-Jones BA, PhD 🕔03.01.2013

Discussing the origins of the CIA is not quite the same as explaining why it was formed. Origins imply a precedent that might have helped determine the shape of the new agency. But does it need to be a remembered precedent? 

Zobrazit celý článek

Europol and the FBI: Scope for mutual learning

👤Prof. Emer. Rhodri Jeffreys-Jones BA, PhD 🕔03.01.2013

With two decades since the official establishment of Europol, perhaps now there is a need for reflection on how Europol might further develop. What comparisons can be made between this federal agency and the FBI, a bureau that, for the better part of a century, has similarly operated in a federal polity?

Zobrazit celý článek

Jaderná energetika z pohledu energetické bezpečnosti

👤Zdislava Martínková 🕔08.08.2012

Počátek debaty o energetické bezpečnosti datujeme do období ropných šoků v 70. letech 20. století. Od té doby se téma energetické bezpečnosti postupně rozšířilo a kromě ropy zahrnulo i všechny ostatní zdroje energie, související infrastrukturu, rozhodovací procesy i trhy. Dnes je tento pojem používaný v mnoha disciplínách a jeho definice není v žádném případě jasná.

Zobrazit celý článek

Region Jihočínského moře jako bezpečnostní komplex

👤Juraj Nosál 🕔08.08.2012

Jihočínské moře a rostoucí zájem velmocí o něj plní titulní stránky novin. Následující text si klade za cíl zevrubnou analýzu této oblasti hned z několika dimenzí doufajíce, že tak přispěje k lepšímu pochopení této vzdálené, avšak pro geopolitiku 21. století patrně klíčové oblasti.

Zobrazit celý článek

Impérium (ne)vrací úder

👤Juraj Nosál 🕔07.08.2012

Komentář k blížicímu se 30. výročí války o Falklandské ostrovy.

Zobrazit celý článek

Výcvik s těmi nejlepšími

👤Ing. Radek ˝ICE˝ Panchartek 🕔10.11.2012

Možností projít výcvikem více či méně napodobujícím vojenské standardy je na trhu několik, počínajíc amatérskými nabídkami různých nadšenců přes airsoftové jednotky, jejich příslušníci většinou také viděli armádu jen na obrázku, po vysloužilé vojáky a veterány. Ale ani nabídka bývalých profíků není vyrovnaná. Záleží na zkušenostech. Program SOG Defence rozhodně patří ke špičce, pokud není úplně nejlepší.

Zobrazit celý článek

Konfliktný potenciál Arktídy: Pozícia a záujmy Kanady

👤sekuritaci.cz 🕔14.02.2012

Práca „Konfliktný potenciál Arktídy: Pozícia a záujmy Kanady“ sa zaoberá aktuálnym vývojom situácie v Arktíde na úrovni medzinárodných vzťahov. Práca je reakciou na prebiehajúce klimatické zmeny, roztápajúci sa ľadovec, prítomnosť nerastného bohatstva a narastajúce napätie v tejto oblasti. Cieľom práce je predstaviť región Arktídy a aktérov v ňom pôsobiacich,  zhodnotiť možnosť vypuknutia ozbrojeného konfliktu a priblížiť pozíciu Kanady v Arktíde. Autor uskutočňuje svoju analýzu na zá-klade primárnych zdrojov a článkov v odborných periodikách. Práca konštatuje existenciu konfliktu medzi arktickými štátmi. Ale riziko vypuknutia ozbrojeného konfliktu považuje za malé, pokiaľ zainteresované štáty budú naďalej rešpektovať existujúci právny rámec. Geopolitický význam Arktídy bude v budúcnosti rásť.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře