Období první světové války (1914 - 1918) : 1914 - 1918 - První světová válka

Zpět na úvodní stránku

Přehled (470 článků)

 • První úspěch RAF aneb „záhadné“ sestřelení rudého trojplošníku

  👤Radek Enžl 🕔18.03.2008

  Před devadesáti lety, 1. 4. 1918 se britský Royal Flying Corps, tedy Královský letecký sbor patřící k pozemnímu vojsku, sloučil s Royal Navy Air Service, tedy Královskou námořní leteckou službou, a vzniklo tak první samostatné letectvo světa, slavné Royal Air Force, Královské vzdušné síly. Tento na první pohled pouze administrativní krok však zásadním způsobem zasáhl do života tří mužů. Tenkrát na obloze zuřila letecká válka a všichni tři v ní byli stíhači. Dva by se bez tohoto opatření nikdy nesešli u jedné jednotky a jeden z nich by tomu druhému nezachránil život. Třetí by pak nezemřel, tedy alespoň ne za okolností, o nichž vám budu nyní vyprávět...

  Zobrazit celý článek
 • Distinkce osmanské armády v období Velké války

  👤Edgar Pachta 🕔10.04.2018

  Krátce poté, co v roce 1914 vypukla 1. světová válka, postavila se na stranu Rakouska-Uherska a Německa Osmanská říše, jejíž armáda čítala po mobilizaci více než jeden milion mužů. Ačkoli sultánské Turecko bylo tehdy považováno za „chorého muže na Bosporu“, prošly jeho ozbrojené síly před Velkou válkou několika konflikty (revoluce Mladoturků 1908, válka s Itálií o Líbyji 1911 a balkánská válka v l. 1912 až 1913), které pro ně byly cenným zdrojem poznatků. Ačkoli v oblasti průmyslu a ekonomiky Osmanská říše silně pokulhávala za svými západními spojenci i protivníky, dosáhla její vojska pozoruhodných úspěchů, z nichž nejvýznamnější byla hrdinská a důmyslná obrana přístupu k Marmarskému moři v l. 1915–1916, známá jako bitva u Gallipoli, nebo mohutné ofenzívy roku 1916 v Íránu a Egyptě. Vleklá válka však Osmanskou říši vyčerpala. Do poloviny roku 1918 iniciativu na všech frontách převzal nepřítel, takže nezbývalo, než 30. října uzavřít příměří. V Turecku byl roku 1922 zrušen sultanát a v následujícím roce se země stala republikou.

  Zobrazit celý článek
 • Bitva u Tangy (2. až 5. listopadu 1914)

  👤Karel Oktábec 🕔19.03.2013

  V listopadu 1914 provedly jednotky britské koloniální indické armády pod velením generálmajora Aitkena obojživelný útok na přístav Tanga v Německé východní Africe, hájený německým koloniálním vojskem pod velením podplukovníka von Letow-Vorbecka. Přestože Britové disponovali několikanásobnou převahou v živé síle a absolutní převahou v pozemním i námořním dělostřelectvu, utrpěli porážku, která se – podobně jako jejich další „slavná“ africká porážka u Isandlwany – dostala až do Guinessovy knihy vojenských omylů...

  Zobrazit celý článek
 • Devět velbloudů barona von Richthofena

  👤PhDr. Jan Michl, PhD. 🕔08.03.2018

  Většina pozoruhodných událostí má obvykle zcela obyčejná vysvětlení. Ne jinak je tomu i s úctyhodným počtem 80 sestřelů Rudého barona Manfreda von Richthofena. Při podrobném seznámení se se všemi jeho oběťmi a s okolnostmi všech jeho vítězství nám náhle vše připadá logické a snadno pochopitelné.

  Zobrazit celý článek
 • kpt. i m. Antonín HALBICH

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔07.12.2003

  Byl ostatními velmi ceněn pro svou statečnost a taktickou rozvahu. Dle ostatních příslušníků roty byl velmi pracovitý, a mimo svého mimořádného talentu ve strategii se neustále snažil zdokonalovat výcvik ostatních úderníků. Sestavil pro příslušníky úderného praporu i příručku o ručních granátech všech známých typů i s nákresy. Z angličtiny přeložil návody k obsluze amerických kulometů. Byl uznávaný i pro své zbrojířské schopnosti, kdy často ostatní úderníky učil ovládat ukořistěné zbraně.

  Zobrazit celý článek
 • Začátky užívání bojových plynů na západní frontě 1. světové války

  👤Radim Chrást 🕔26.12.2009

  Začátek užívání bojových plynů na západní frontě.

  Zobrazit celý článek
 • Bachmač 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔09.05.2006

  Boje čs. legionářů v okolí Bachmače.

  Zobrazit celý článek
 • Osmičky v naší historii

  👤Karel Pacner 🕔10.01.2008

  V českém národě se říká, že ve 20. století je osmička na konci letopočtu pro nás osudová. Ovšem to není tak docela pravda – osmičky, které signalizovaly určitý přelom, známe i ze staletí minulých. Například v roce 1348 založil císař a král Karel IV. pražskou univerzitu – dnes Univerzitu Karlovu. V květnu 1618 vyhodili evangeličtí šlechtici dva císařské místodržící i s písařem z Pražského hradu – tato defenestrace byla počátkem panského odboje, který skončil definitivním podřízením českých zemí rodu Habsburků a jejich začleněním do rakouského mocnářství. V bouřlivém roce 1848, kdy propukla řada povstání ve střední Evropě, povstali rovněž obyvatelé Prahy – jejich porážka vedla k utužení rakouské vlády. O deset let později zahájilo činnost Národní divadlo v Praze – jeden ze symbolů vlastenectví. Roku 1878 se v Praze ustavila Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická – první dělnická strana v českých zemích.

  Zobrazit celý článek
 • Kyjev 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔29.11.2005

  Po známé bitvě u Zborova v červenci 1917 a následných červencových bojích tzv. Tarnopolského ústupu, který též jméno čs. vojáka proslavil, měla Československá střelecká brigáda citelné ztráty. Po přestálých bojích, v nichž se plně osvědčila, byla přesunuta do oblasti Volyně, kde žila silná česká komunita, k odpočinku a doplnění stavů ...

  Zobrazit celý článek
 • Osudy nositelů stříbrné medaile Za statečnost z Jesenicka

  👤Jan Sehnal 🕔28.01.2018

  Jeseničtí Němci v I. světové válce.

  Zobrazit celý článek
 • Polští nositelé Vojenského řádu Marie Terezie

  👤Jan Sehnal 🕔25.01.2018

  Poláci a slavný rakouský řád.

  Zobrazit celý článek
 • Velká válka nad Jadranem

  👤 🕔24.07.2014

  Bojové nasazení  - K. u. K Seeflugwesen / K. u. K. Seefliegerkorps v době Velké války.

  Jak si vedli námořní piloti rakousko-uherského námořnictva na létajících člunech proti převaze trojdohody a jejich spojenců?

  Zobrazit celý článek
 • Rytíři oblaků aneb ještě něco málo o stíhacích esech I. světové války (III.díl)

  👤Radek Enžl 🕔19.11.2007

  Kromě tří největších legend - Guynemer, Ball, von Richthofen, o kterých pojednával druhý díl článku, existoval za války celý zástup es. Mnohé jejich příběhy nám dnes znějí neuvěřitelně, protože si často neuvědomujeme způsob tehdejší vzdušné války. Tisk některé z těchto událostí pečlivě vybíral a ještě zatepla servíroval lačným čtenářům. A právě o nich je toto pokračování.

  Zobrazit celý článek
 • Rytíři oblaků aneb ještě něco málo o stíhacích esech I. světové války (II.díl)

  👤Radek Enžl 🕔13.11.2007

  Příběhy Garrose, Immelmanna, Boelcka a dalších prvních vzdušných válečníků položily základ legendy o stíhacích esech, jakožto o rytířích vzduchu. Při otázce proč tomu tak je, si musíme uvědomit, že I. světová válka byla prvním evropským konfliktem, kde nebojovaly malé profesionální armády, nýbrž miliony civilistů, oblečených do uniforem. Válka se nyní týkala celého národa v pravém slova smyslu...

  Zobrazit celý článek
 • Rytíři oblaků aneb ještě něco málo o stíhacích esech I. světové války (I.díl)

  👤Radek Enžl 🕔13.11.2007

  Během následujícího vyprávění nehodlám líčit životopisy slavných stíhačů Velké války – jsou poměrně dostatečně známy a na serveru www.valka.cz jsem jich publikoval dost. Chci vysvětlit, kde se vlastně vzala stíhací esa, a jak je možné, že kult „rytířů vzduchu“ je dnes takřka stejně silný, jako byl v době svého zrodu. Zkusíme se podívat také na motivaci es, jejich bojové umění, uznávání sestřelů apod.

  Zobrazit celý článek
 • Počátky vzduchoplavby a létání v Japonsku

  👤Ing. Vladimír Valchař 🕔23.11.2008

  Tento článek pojednává o vzniku leteckých sil v Japonsku. Popsány jsou první balónové lety a jejich vojenské využití, následují lety letadel těžších vzduchu a vznik letectva armádního a námořního. Popis vývoje končí ve druhé polovině dvacátých let, tedy v době, kdy se obě složky letectva rozvíjejí díky zahraniční pomoci.

  Zobrazit celý článek
 • Boje na Monte Ortigara (1917)

  👤Karel Oktábec 🕔27.06.2011

  Po skončení rakousko-uherské jarní ofenzivy (1916) se  fronta v prostoru náhorních plošin Folgaria, Lavarone a Asiago (Altipiano) ustálila na linii Monte Pasubio-Monte Maio-Monte Cimone-Roana-pevnost Interrotto-Monte Mosciagh-Monte Zebio-Monte Chiesa-Monte Campigoletti-Monte Ortigara. Rakušané své horské pozice důkladně opevnili, a tak jim nečinilo potíže odrazit již v létě 1916 několik italských místních útoků, mezi jinými i dva namířené proti nejsevernější výspě této linie - horskému masivu Monte Ortigara.

  Zobrazit celý článek
 • Dvanáct bitev na Soči (1915-1917)

  👤Karel Oktábec 🕔29.03.2011

  Od počátku války, kterou Itálie 23. května 1915 vyhlásila svému spojenci Rakousko-Uhersku, bylo hlavním úkolem italské armády dobýt rakousko-uherské přístavní město Terst. Pod velením maršála Luigiho Conte di Cadorny se o to pokusila celkem jedenáctkrát - v jedenácti bitvách na západoslovinské řece Soča.

  Zobrazit celý článek
 • Bitva v Argonnském lese

  👤Ivan Brož 🕔24.10.2017

  Když se vysloví „Argonne“, myslí se tím zalesněná hornatina v pařížské pánvi mezi údolím Aisne a Aire. A když se řekne „první světová válka a Argonnský les“, jde o poslední velkou operaci, která probíhala od 26. září 1918 do 10. listopadu 1918 – tedy do samotného konce celého tohoto válečného konfliktu. K tomu ovšem bylo třeba prolomit systém německých polních opevnění čili Siegfriedstellung. Skládal se ze čtyř pásem podél celé linie fronty o celkové hloubce 8 km. Významnou roli přitom sehrál americký expediční kontingent pod velením legendárního gen. Johna Pershinga, který měl společně s Francouzi zaútočit v oblasti řeky Mázy poblíž Argonnského lesa. Americký postup až k Sedanu, vzdálenému asi 50 km, by pak narušil obrannou linii Němců dále na sever.

  Zobrazit celý článek
 • Plukovník jezdectva Miroslav Brož

  👤 🕔26.02.2010

  Životopis plukovníka jezdectva Miroslava Brože, ruského legionáře "Starodružiníka" a prvorepublikového důstojníka jezdectva, posledního velitele 2. jezdeckého pluku "Sibiřský".

  Zobrazit celý článek