Období první světové války (1914 - 1918) : 1914 - 1918 - První světová válka

Zpět na úvodní stránku

Přehled (471 článků)

 • Poválečné uspořádání ovlivňující vývoj výstavby a zachování vojenských památek na Velkou válku

  👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔22.06.2013

  Po ukončení bojů v roce 1918 se do domovských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dlouho po uzavření příměří navraceli bývalí příslušníci zaniklé habsburské armády. Nejprve však museli projít čs. vládou nově zřízenými přejímacími či karanténními tábory, ve kterých absolvovali důkladná politická školení zavedená jako nutný ideologický dozor nad bývalým c. a k. vojskem a jeho veliteli. Tehdy se tomu odborně říkalo odrakouštění vracejícího se polního vojska.

  Zobrazit celý článek
 • Penza 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔05.10.2007

  Po květnovém incidentu v Čeljabinsku a přepadech československých částí bez předchozího vyhlášení nepřátelství v Marianovce, Zlatoustu a Irkutsku již byly Čechoslovákům úmysly sovětské vlády jasné. Bylo zřejmé, že v rámci obrany sboru a jeho zamýšlené cesty na francouzské bojiště přijdou těžké boje, protože sovětská vláda Československý armádní sbor jen tak ze svého kontrolovaného území nepropustí. Sovětská vláda chtěla dobře vyzbrojený, disciplinovaný a zkušený armádní sbor buď získat na svojí stranu, sliby či výhrůžkami, k boji proti svým nepřátelům nebo ho internovat a vydat Rakousko-Uhersku jako případný „dar“. Lživým slibům bolševiků již proto Čechoslováci po nedávných zkušenostech nevěřili. Zmíněným přepadením československých vlaků po předchozích průtazích a výhrůžkách projevila sovětská vláda vůči Čs. armádnímu sboru zcela jasně otevřené nepřátelství. Došlo tak následně k otevřené válce mezi Čs. armádním sborem a sovětskou vládou.

  Zobrazit celý článek
 • Zborov 1917

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔24.11.2003

  Drahá, zlatá mamičko!
  Jsem český voják, revolucionář. Je nás celý pluk. Zítra, brzo zrána udeříme na vojska proradného císaře, probijeme se k Vám na Moravu, do Čech a přineseme Vám svobodu. My zvítězíme! Bude-li třeba, padneme všichni, jako naši předkové u Hvězdy na Bílé Hoře. To je naše rozhodnutí. Padnu-li, má zlatá mamičko, neplačte. Pomodlete se za mne a za nás všechny a buďte hrda, že Jste vychovala syna, který neváhal obětovat život pro blaho národa. Líbám a objímám Vás, má zlatá matičko...

  Zobrazit celý článek
 • Alfred Viktor Redl - Kritická studie

  👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔06.01.2010

  Představme si osobnost určující směr rakousko-uherské špionáže a kontrašpionáže počátku 20. století.

  Zobrazit celý článek
 • Nižněudinsk 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔16.11.2004

  Boje čs. legionářů tzv. Gajdovy skupiny u Nižněudinska v červnu 1918.

  Zobrazit celý článek
 • Kljukvená 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔16.02.2004

  Brzy po slavné bitvě čs. legionářů u Zborova vznikl v rámci nové 2. divize československého vojska v Rusku 1. samostatný úderný prapor. Nejprve ve formě samostatných úderných rot koncem roku 1917, jako elitní součást československého vojska. Tyto roty byly brzy sloučeny a vytvořily samostatný prapor, který podléhal přímo velení divize. Měl čtyři pěší roty, jednu rotu kulometnou, zákopnickou minometnou četu a logistické zabezpečení. Znakem úderného praporu, později velmi proslaveným, byla umrlčí lebka se zkříženými hnáty na červeném podkladu.

  Zobrazit celý článek
 • Bezenčuk 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔23.02.2009

  Navazuje volně na článek Alexandrovský most 1918, Lipjagy 1918 a částečně předchází článku Samara 1918.

  Zobrazit celý článek
 • Samara 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔05.10.2004

  Dobytí Samary čs. legionáři Penzenské skupiny v Rusku v červnu 1918.

  Zobrazit celý článek
 • Divizní generál Karel Husárek

  👤Radim Chrást 🕔15.11.2009

  Jeden z hlavních tvůrců čs. hraničního opevnění, ruský legionář, generál čs. armády a nacistický vězeň.

  Zobrazit celý článek
 • Čeljabinský incident 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔11.01.2007

  "Po stažení Československého armádního sboru z Ukrajiny, po známých bojích u Bachmače v březnu 1918, nastalo obtížné jednání se sovětskou vládu o přesunu sboru přes celé Rusko do přístavu Vladivostok, odkud se lodními transporty měl sbor přepravit do Francie na západní frontu (byl tou dobou oficiálně součástí čs. vojska ve Francii) k pokračování boje proti Německu a Rakousko-Uhersku. Sovětská vláda se však pokoušela Čechoslováky zadržet a využít případně jejich bojový potenciál. V silném ovzduší nedůvěry a provokací nakonec v událostech kolem tzv. Čeljabinského incidentu vše vyústilo v otevřené nepřátelství mezi sovětskou vládou a Československým armádním sborem. Tyto události se staly počátkem nejslavnější části historie čs. vojska Rusku - sibiřské anabáze..."

  Zobrazit celý článek
 • Od Čeljabinského incidentu k válce se sovětskou vládou (1918)

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔09.05.2007

  Po tzv. Čeljabinském incidentu na jaře 1918, který byl vyústěním řady provokací ze strany sovětské vlády v napjaté situaci, následovaly zákeřné přepady dříve úmyslně rozdělených československých vlaků bez vyhlášení nepřátelství v Marianovce, Irkutsku a Zlatoustě přesilou sovětských jednotek. Tím došlo k otevřenému nepřátelství mezi Československým armádním sborem v Rusku a sovětskou vládou a následovala slavná sibiřská anabáze čs. legionářů v Rusku.

  Zobrazit celý článek
 • Lipjagy 1918

  👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔10.05.2004

  Boje čs. legionářů 4. střeleckého pluku s přesilou sovětských jednotek u Lipjag v červnu 1918.

  Zobrazit celý článek
 • Air Chief Marshal Sir Edgar Ludlow-Hewitt

  👤Radek Seiner 🕔03.03.2006

  Životopis maršála RAF, který zastával významné funkce v řadách RFC a RAF v období první světové války a který pod svým velením dovedl britské bombardovací letectvo na počátek druhé světové války.

  Zobrazit celý článek
 • Obrněná auta na stráži svobody

  👤Edgar Pachta 🕔10.04.2018

  V letech první světové války došlo k nebývalému rozvoji různých motorových bojových prostředků, k nimž vedle tanků či letadel patřily obrněné automobily. Ačkoli myšlenka osobního automobilu, dodatečně vybaveného kulometnou výzbrojí byla realizována již v prvních letech minulého století, první sériově vyráběná vozidla, vybavená pancéřováním a jednou až dvěma otočnými věžemi spatřila světlo světa na bojištích Velké války. Faktem je, že obrněná auta produkovaly v podstatě všechny větší státy, které se konfliktu zúčastnily. A několik takových vozidel se nacházelo i ve výzbroji našich zahraničních vojsk.

  Zobrazit celý článek
 • George Smith Patton

  👤Norbert Mogyorósi 🕔13.06.2004

  Životopis legendárneho amerického generála a priekopníka v používaní tankov, ktorý sa podieľal na osvobodení Európy a spolu so svojou slávnou 3. armádou se dostal až na územie Československa.

  Zobrazit celý článek
 • Karlov vojenský kríž (Karl-Truppen-Kreuz)

  👤Ivan Chudý 🕔09.12.2009

  Krátke rozprávanie a najbežnejšom vyznamenaní Rakúsko - Uhorskej monarchie - okolnosti jeho vzniku, popis ako aj spôsob nosenia.

  Zobrazit celý článek
 • První úspěch RAF aneb „záhadné“ sestřelení rudého trojplošníku

  👤Radek Enžl 🕔18.03.2008

  Před devadesáti lety, 1. 4. 1918 se britský Royal Flying Corps, tedy Královský letecký sbor patřící k pozemnímu vojsku, sloučil s Royal Navy Air Service, tedy Královskou námořní leteckou službou, a vzniklo tak první samostatné letectvo světa, slavné Royal Air Force, Královské vzdušné síly. Tento na první pohled pouze administrativní krok však zásadním způsobem zasáhl do života tří mužů. Tenkrát na obloze zuřila letecká válka a všichni tři v ní byli stíhači. Dva by se bez tohoto opatření nikdy nesešli u jedné jednotky a jeden z nich by tomu druhému nezachránil život. Třetí by pak nezemřel, tedy alespoň ne za okolností, o nichž vám budu nyní vyprávět...

  Zobrazit celý článek
 • Distinkce osmanské armády v období Velké války

  👤Edgar Pachta 🕔10.04.2018

  Krátce poté, co v roce 1914 vypukla 1. světová válka, postavila se na stranu Rakouska-Uherska a Německa Osmanská říše, jejíž armáda čítala po mobilizaci více než jeden milion mužů. Ačkoli sultánské Turecko bylo tehdy považováno za „chorého muže na Bosporu“, prošly jeho ozbrojené síly před Velkou válkou několika konflikty (revoluce Mladoturků 1908, válka s Itálií o Líbyji 1911 a balkánská válka v l. 1912 až 1913), které pro ně byly cenným zdrojem poznatků. Ačkoli v oblasti průmyslu a ekonomiky Osmanská říše silně pokulhávala za svými západními spojenci i protivníky, dosáhla její vojska pozoruhodných úspěchů, z nichž nejvýznamnější byla hrdinská a důmyslná obrana přístupu k Marmarskému moři v l. 1915–1916, známá jako bitva u Gallipoli, nebo mohutné ofenzívy roku 1916 v Íránu a Egyptě. Vleklá válka však Osmanskou říši vyčerpala. Do poloviny roku 1918 iniciativu na všech frontách převzal nepřítel, takže nezbývalo, než 30. října uzavřít příměří. V Turecku byl roku 1922 zrušen sultanát a v následujícím roce se země stala republikou.

  Zobrazit celý článek
 • Bitva u Tangy (2. až 5. listopadu 1914)

  👤Karel Oktábec 🕔19.03.2013

  V listopadu 1914 provedly jednotky britské koloniální indické armády pod velením generálmajora Aitkena obojživelný útok na přístav Tanga v Německé východní Africe, hájený německým koloniálním vojskem pod velením podplukovníka von Letow-Vorbecka. Přestože Britové disponovali několikanásobnou převahou v živé síle a absolutní převahou v pozemním i námořním dělostřelectvu, utrpěli porážku, která se – podobně jako jejich další „slavná“ africká porážka u Isandlwany – dostala až do Guinessovy knihy vojenských omylů...

  Zobrazit celý článek
 • Devět velbloudů barona von Richthofena

  👤PhDr. Jan Michl, PhD. 🕔08.03.2018

  Většina pozoruhodných událostí má obvykle zcela obyčejná vysvětlení. Ne jinak je tomu i s úctyhodným počtem 80 sestřelů Rudého barona Manfreda von Richthofena. Při podrobném seznámení se se všemi jeho oběťmi a s okolnostmi všech jeho vítězství nám náhle vše připadá logické a snadno pochopitelné.

  Zobrazit celý článek