Evropa : Spojené království Velké Británie a Severního Irska (GBR)

Zpět na úvodní stránku

Přehled (95 článků)

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 5. Analytický rozbor

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

5 Analytický rozbor

Pro srovnání v diplomové práci uvedené a popsané teorie s vlastním analytickým rozborem je podstatné vymezení fundamentálních institutů v obou analyzovaných zemích. Vzájemné porovnání jejich důležitosti v jednotlivých časových obdobích jak pro Sovětský svaz, respektive pro Velkou Británii, za pomoci užití metody více kriteriální analýzy, by mělo ozřejmit z pohledu institucionální ekonomie vzájemnou provázanost politických, ekonomických a diplomatických vztahů mezi analyzovanými zeměmi v průběhu třicátých let 20. století.

Zobrazit celý článek

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 6. Závěr

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

6 Závěr

Teoretická část, spolu s výsledky analytického úseku diplomové práce ozřejmily vzájemné sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické relace z období let 1930 – 1939. Jejich interakce v historické periodě minulého století se po celou sledovanou dobu vyvíjela za značně specifických podmínek, které velkou měrou, pozitivně, ale hlavně i negativně, přispěly až ke konečnému stavu na konci třicátých let 20. století.

Zobrazit celý článek

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

7 Použité prameny a odborná literatura

Zobrazit celý článek

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 3. Období let 1934 – 1937

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

3 Období let 1934 – 1937

Pro přehlednost vývoje předpokladů důležitých pro budování vzájemných vztahů mezi Velkou Británií a Sovětským svazem během třicátých let 20. století se diplomová práce individuálně zabývá politickou, ekonomickou a diplomatickou oblastí. Rozdělení a podrobnější přehled se pak na konci každé kapitoly soustředí na jejich shrnutí, které následně v závěru práce slouží k zodpovězení fundamentálních otázek analýzy diplomové práce.

Zobrazit celý článek

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 4. Období let 1938 – 1939

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

4 Období let 1938 – 1939

Pro přehlednost vývoje předpokladů důležitých pro budování vzájemných vztahů mezi Velkou Británií a Sovětským svazem během třicátých let 20. století se diplomová práce individuálně zabývá politickou, ekonomickou a diplomatickou oblastí. Rozdělení a podrobnější přehled se pak na konci každé kapitoly soustředí na jejich shrnutí, které následně v závěru práce slouží k zodpovězení fundamentálních otázek analýzy diplomové práce.

Zobrazit celý článek

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: Úvod

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

1 Úvod

Hospodářským, politickým či diplomatickým událostem mezi Sovětským svazem a Velkou Británií se věnovala již celá řada autorů. Hovoříme totiž o tématice, která zásadně formovala vývoj historie kontinuálně po dobu téměř celého minulého století. Úsilí vystihnout a poukázat na hlavní rozdíly mezi oběma světovými velmocemi v průběhu jejich historického vývoje bylo proto také popsáno a shrnuto v řadě odborných knih či případových studií a textů.

Zobrazit celý článek

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 2. Období let 1930 – 1933

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

2 Období let 1930 – 1933

Pro přehlednost vývoje předpokladů důležitých pro budování vzájemných vztahů mezi Velkou Británií a Sovětským svazem během třicátých let 20. století se diplomová práce individuálně zabývá politickou, ekonomickou a diplomatickou oblastí. Rozdělení a podrobnější přehled se pak na konci každé kapitoly soustředí na jejich shrnutí, které následně v závěru práce slouží k zodpovězení fundamentálních otázek analýzy diplomové práce.

Zobrazit celý článek

Stoletá válka mezi Anglií a Francií 1337-1453

👤Tomáš Halada 🕔01.01.2002

Tento článek přibližuje stručně konflikt mezi Anglií a Francií trvající několik staletí - od dobytí Anglie v roce 1066 normanským vévodou Vilémem, který spojil Anglii s Normandií, a tím ji nevyhnutelně přivedl ke konfliktu s Francií, až po konec 15. století, kdy získala Francie zhruba dnešní územní rozlohu - se zaměřením na období označované jako stoletá válka, ale i vnitřní vývoj v Anglii a Francii v té době.

Zobrazit celý článek

Winston Spencer Churchill

👤Peter Frišo 🕔02.11.2002

Od svojich 10 rokov sa venujem histórii. Pri štúdii dejín Druhej svetovej vojny som sa dostal k osobnosti, ktorá vtedy tvorila dejiny. Bol to Winston Churchill - najväčšia hviezda Britského impéria. O tomto človeku sa popísalo mnoho kníh a veru sa ešte i popíše a má mnoho stránok i na nete, stačí zadať jeho meno na Altaviste a dostanete sa k mnohým menej i viac kvalitný stránkam. Študovať by ho mali nielen všetci historici, ale jeho život a dielo má podstatnú funkciu pre štúdium politológie a nesmieme zabúdať ani na Churchilla ako veľkého literáta a slušného maliara.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží XIV. – Cesta k Bosworthu

👤Radoslav Turik 🕔27.03.2010

Vláda kráľa Richarda nebola dlhá ani pokojná. Od začiatku si proti sebe panovník poštval mnoho ľudí a nešťastné okolnosti, ktoré sa spájali s jeho nástupom na trón oslabovali jeho pozíciu. To sa mu vypomstilo v čase , kedy musel čeliť pokusu Henricha Tudora o získanie trónu.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží XII. – Eduard a Richard

👤Radoslav Turik 🕔17.03.2010

Posledné roky kráľa Eduarda sa niesli v znamení pokojného vládnuti, ale aj zdravotných problémov. Bolo jasné, že ak kráľ zomrie, v čase neplnoletosti jeho syna bude v Anglicku vládnuť Richard vojvoda z Gloucesteru. Na dvore však existovala skupina, ktorá uvažovala inak.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží XI. - Koniec vojvodu z Clarence

👤Radoslav Turik 🕔04.03.2010

Po porážke vnútorných nepriteľov sa Eduard IV. zameral na zahraničnú politiku. Uskutočnil vojenské ťaženie do Francúzska, ktoré sa ale skončilo mierovým urovnaním medzi Anglickom a Francúzskom. V čase kedy sa mu na trńe darilo začal opäť zlostiť vojvoda z Clarence.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží IX. - Warwickova vzbura

👤Radoslav Turik 🕔03.03.2010

Dlhotrvajúci konflikt medzi kráľom Eduardom IV. a jeho bratrancom kniežaťom z Warwicku boli dlhý čas v kríze. Eduard IV. sa svojim starším bratrancom nenechal ovládať, čo nabúravalo Warwickove ambície. Vzájomné spory prerástli čoskoro do otvorenej vzbury . Knieža warwick plánoval zvrhnutie kráľa Eduarda IV.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží X. - Koniec Lancasterovcov

👤Radoslav Turik 🕔03.03.2010

Kráľovi Eduardovi IV. sa podarilo získať v Burgundsku finančnú podporu, ktorú potreboval na svoj návrat do Anglicka. Usilovne zberal sily a podarilo sa úspešne vylodiť v Anglicku, kde čoskoro sformoval novú armádu. Bol pripravný a rozhodnutý poraziť všetkých vzbúrencov a najmä definitívne sa porátať s vojvodom z Warwicku.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží VIII. - Eduard IV. a Warwick

👤Radoslav Turik 🕔03.03.2010

Bitka pri Towtone znamenala jeden z výrazných prelomov v konflikte známom ako Vojna ruží. Na bojisku triumfoval Eduard knieža z March a otvoril si cestu k trónu. Článok opisuje prvé roky jeho vlády a venuje sa problematickému vzťahu kráľa a jeho prvého veľmoža, ktorý prešiel premenou od úprimného priateľstva, až k nezmieriteľnej nenávisti.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží VII. - Krvavé roky

👤Radoslav Turik 🕔06.03.2010

V roku 1460 vojvoda z Yorku stratil trpezlivosť a zmocnil sa vlády. Celé roky sa snažil byť verným služobníkom trónu a odmenou mu boli iba urážky a dlhy. Lenže aj jeho prívržencov prekvapili Yorkove požiadavky. Jeho priatelia predpokladali, že cieľom povstania bolo získať kontrolu nad kráľom Henrichom VI. a nie zbaviť ho trónu. York však nekompromisne nastolil svoju požiadavku na kráľovský trón.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží VI. - York na vzostupe

👤Radoslav Turik 🕔07.03.2010

Po krátkom, ale intenzívnom strete pri St. Albans sa kráľovská armáda rozpadla. Víťazovi vojvodovi z Yorku padol do rúk aj kráľ Henrich VI. Osud anglického trónu mal v rukách.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží IV. - Kráľovstvo chaosu

👤Radoslav Turik 🕔12.03.2010

Po páde jedného z privilegovaných mužov kráľovského dvora sa situácia ešte viacej vyostrila. Pod neschopným vedením kráľa Henricha sa krajina rútila v ústrety anarchii. Zúfalý stav kráľovstva neustále provokoval Yorka k činu, pretože vedel, že na vine je najmä kráľov obľúbenec neschopný vojvoda Somerset. Konflikt medzi Yorkom a Somersetom kulminoval.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží III. - Pád vojvodu zo Suffolku

👤Radoslav Turik 🕔12.03.2010

Neúspechy vo vojne a neschopná vláda Henricha VI. a jeho poradcov neustále zhoršovali stav spoločnosti v Anglicku. Neprešiel mesiac, aby sa neobjavil ďalší dôkaz neschopnosti a korupcie na kráľovskom dvore. Nekonečnú reťaz neúspechov si niekto musel odniesť. V tejto časti si všimneme základné príčiny neutešeného stavu Anglického kráľovstva, tesne pred vznikom vojny ruží.

Zobrazit celý článek

Vojna ruží II. - Vláda Henricha VI.

👤Radoslav Turik 🕔11.03.2010

V tejto časti seriálu o vojne ruží si pripomenieme závažné udalosti,ktoré sa odohrali v záverečnej fáze Storočnej vojny a mali vplyv na vznik dynastického konfliktu v Anglicku. Zároveň si postupne predstavíme prvé významné osobnosti, ktoré do konfliktu zasiahli. hlavným motívom je, ale predstavenie prvého obdobia vlády slabého kráľa Henricha VI., ktorý má veľký podiel na vzniku vojny ruží.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře