Asie : Rusko (RUS)

Zpět na úvodní stránku

Přehled (94 článků)

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: Úvod0

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

1 Úvod

Hospodářským, politickým či diplomatickým událostem mezi Sovětským svazem a Velkou Británií se věnovala již celá řada autorů. Hovoříme totiž o tématice, která zásadně formovala vývoj historie kontinuálně po dobu téměř celého minulého století. Úsilí vystihnout a poukázat na hlavní rozdíly mezi oběma světovými velmocemi v průběhu jejich historického vývoje bylo proto také popsáno a shrnuto v řadě odborných knih či případových studií a textů.

Zobrazit celý článek

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 2. Období let 1930 – 1933 0

👤Ing. Martin Knotek 🕔14.12.2011

2 Období let 1930 – 1933

Pro přehlednost vývoje předpokladů důležitých pro budování vzájemných vztahů mezi Velkou Británií a Sovětským svazem během třicátých let 20. století se diplomová práce individuálně zabývá politickou, ekonomickou a diplomatickou oblastí. Rozdělení a podrobnější přehled se pak na konci každé kapitoly soustředí na jejich shrnutí, které následně v závěru práce slouží k zodpovězení fundamentálních otázek analýzy diplomové práce.

Zobrazit celý článek

Kazaň 1918 3.0

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔08.02.2017

Konec nadějím (3. část)

Zobrazit celý článek

Kazaň 1918 2.0

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔08.02.2017

Tragédie obrany Kazaně (2. díl)

Zobrazit celý článek

Kazaň 1918 1.0

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔05.05.2016

Dobytí Kazaně (1. část)

Zobrazit celý článek

Kořist ve jménu státu0

👤Vladimír Marek 🕔03.02.2017

Sovětská trofejní služba se rodila až v průběhu války – v jejím závěru však již představovala velice výkonnou složku.

Zobrazit celý článek

Ivan IV. Hrozný - Vrah a kresťan na tróne0

👤Ján Kovačič 🕔28.06.2008

Veľké bojarské a kniežacie rody boli v 14. a 15. st. oporami a zároveň i odporcami moskovskej dynastie. Moc veľkého moskovského kniežaťa ich chránila pred pustošivými miestnymi vojnami i nájazdmi kočovníkov, ale zároveň sa usilovali i o spoluúčasť na tejto moci. V tomto nejednoznačnom vzťahu bojarov k panovníkovi zreteľne prevážil po smrti Vasilija III. (1533) rešpekt k autorite trónu. Postavili sa za jeho vtedy trojročného syna Ivana a ani po smrti jeho matky Jeleny Glinskej (bola r. 1538 otrávená) ho neopustili. Vládli v jeho mene, obohacovali sa, ale právo neplnoletého panovníka nedovolili spochybniť. Obaja strýcovia malého Ivana - Jurij a Andrej, bratia Vasilija III. - skončili v hladomorni. Táto vernosť bojarov malému Ivanovi bola predovšetkým dielom ich egoizmu, ktorý velil podporovať vládcu, ktorý sám panovať nemohol. Tým sa mocným rodom otvárala cesta k ničím neobmedzenej oligarchickej vláde.

Zobrazit celý článek

Rusko od smrti Ivana IV. po prvého Romanovca0

👤Ján Kovačič 🕔28.06.2008

Slovo cára bolo nezrušiteľným zákonom. Novým panovníkom sa vtedy stal neduživý 28 - ročný Fjodor, ktorého pravé miesto bolo skôr v kláštornej cele či v kostole, než na tróne. Násilnícky otec zlomil jeho - ináč pri Fjodorovom matnom intelekte nie príliš pevnú - vôľu tak dokonale, že sa už nikdy, ani ako cár, nestal úplne svojprávnym človekom.

Zobrazit celý článek

Doba palácových prevratov v Rusku v 18. storočí0

👤Ján Kovačič 🕔28.06.2008

Staré zvyklosti a poriadky následníctva boli smrťou cároviča Alexeja rozbité. Tradičné následnícke práva boli tiež porušené Petrovým nariadením, ktorým si vyhradzoval právo sám menovať svojho nástupcu. A tak sa samoderžavie stalo obeťou síl, ktoré samo vytvorilo. Po celých 37 rokov po smrti Petra I. rozhodovala o cároch garda, teda tie politické sily, ktoré dokázali gardu získať na svoju stranu.

Zobrazit celý článek

Rusové v zemi písku a pyramid0

👤František Chmelař 🕔02.01.2013

Článek zaznamenává vzpomínky dvou účastníků izraelsko-egyptského konfliktu, sovětských důstojníků, kteří veleli plro S-125 Něva a pojednává o činnosti sovětských specialistů, resp. přímo nově vytvořených útvarů PVO se sovětskými obsluhami na území Egypta a jejich působení proti izraelským letounům začátkem srpna 1970.

Zobrazit celý článek

Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 4. část 0

👤Luděk Kratochvíl 🕔19.11.2010

Večer 9. ledna připomíná Sankt-Petěrburg vřící kotel. Všechny zúčastněné strany jsou dnešními událostmi mírně řečeno velice překvapeny a hledají řešení, co dál. Obvinění padají na všech stranách, zatýká se, počítají mrtví a ranění, rozšiřují se fámy, roste nervozita.

Zobrazit celý článek

Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 3. část 0

👤Luděk Kratochvíl 🕔01.03.2014

Na různých místech Sankt-Petěrburgu se od časného rána scházejí davy obyvatel, mužů, žen i dětí. Není to jeden pochod, ale spousty malých, které se slévají ze všech směrů k jedinému cíli, a tím je Zimní palác. Nálada v jednotlivých proudech je rozdílná, někdy připomínají církevní procesí, jindy zase bandy chystající se rabovat a ničit - podle toho, kteří vůdcové převzali taktovku.

Zobrazit celý článek

Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 2. část 0

👤Luděk Kratochvíl 🕔01.03.2014

Byla neděle, 9. ledna 1905 a v Sankt-Petěrburgu se schylovalo ke krvavému dramatu. Proti stopadesátitisícovému davu nesoucímu petici svému, v té době nepřítomnému, carovi do Zimního paláce stálo čtyřicet tisíc příslušníků vojska a policie s rozkazem dav do blízkosti Zimního paláce nevpustit... Nutno ovšem podotknout, že organizátoři pochodu o tom byli informováni.

Zobrazit celý článek

Krvavá neděle 9. (22.) ledna 1905 v Sankt-Petěrburgu - 1. část0

👤Luděk Kratochvíl 🕔01.03.2014

Car se odvrátil od lidu a dal do něj střílet... Tisíce obětí v Petrohradu... Kozáci rozstříleli pokojnou demonstraci kulomety a rozsekali šavlemi... tak psal soudobý tisk a doteď jsou někde tyto informace vydávány za pravdivé. 
Co se vlastně stalo a proč? Kolik bylo mrtvých? Dal rozkaz k palbě Mikuláš II.? Co nastartovalo „druhou“ ruskou revouci?

Zobrazit celý článek

Ruský venkov aneb proč Stalin kolektivizoval zemědělství0

👤Radim Kapavík 🕔12.02.2007

Stručné nastínění situace ruského venkova na konci 19. a na počátku 20. století, která vedla k jednomu z největších zločinů bolševického režimu - k násilné kolektivizaci rolnictva.

Zobrazit celý článek

Ekonomická situace SSSR v průběhu 1941-42 a spojenecká pomoc Lend-Lease - díl 13.0

👤Petr von Fenstein 🕔25.12.2012

Třináctý díl ze série věnované dopadu pomoci Lend-Lease na válečné úsilí SSSR, snažící se odhalit základní otázku - jaké dopady na rozpočet státu měla spolupráce LL a dále, zaplatili Sověti někdy za masivní dodávky od Spojenců? Obojí problematika je do dnešních dnů interpretována laiky (např. politickými komentátory), politiky i historiky velmi kreativně.

Zobrazit celý článek

Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy0

👤Bc. Jiří Waldhauser 🕔06.12.2011

4 Německo a jeho vliv na energetickou bezpečnost střední Evropy

SRN je spolu s RF jedním z nejvýznamnějších hráčů na evropském energetickém poli a vliv její politiky na EB středoevropských zemí je značný. Následující část práce se zaměřuje na současnou energetickou politiku Německa, vysvětluje její dopady na střední Evropu a snaží se zemím V4 doporučit opatření, která by v reakci na německé energetické cíle měly přijmout.

Zobrazit celý článek

Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy0

👤Bc. Jiří Waldhauser 🕔06.12.2011

5 Závěr

Prvním a pravděpodobně nejdůležitějším poznatkem, který z analýzy EB situace zemí V4 vyplývá je, že i přes existenci řady potenciálních i přímých hrozeb situace v žádném případě není kritická a obavy, mnohdy hraničící s hysterií, které část veřejnosti má, nejsou opodstatněné. Vlády zemí V4 mají v rukou širokou paletu nástrojů vnější a vnitřní energetické politiky, které mohou efektivně využít k dlouhodobému zajištění své energetické bezpečnosti.

Zobrazit celý článek

Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy0

👤Bc. Jiří Waldhauser 🕔06.12.2011

3 Dimenze a komponenty energetické bezpečnosti

To, že je chápání EB v médiích a politickém diskursu velmi zjednodušené a zabývá se pouze dílčími aspekty celku, přičemž jiné naprosto opomíjí, nijak nepřekvapuje. Bohužel je tomu tak i ve značné části odborných publikací. Někdy je EB považována za synonymum evropské závislosti na dodávkách ruského plynu, jindy je akcentována pouze problematika ropy, přičemž ostatní surovinové zdroje jsou opomíjeny, a v některých případech je EB zužována na emise skleníkových plynů a jimi způsobeného globálního oteplování. Velmi časté je také výhradní zaměření na vnější dimenzi EB a naprosté přehlížení té vnitřní.

Zobrazit celý článek

Současná role Německa a Ruska v energetické bezpečnosti Evropy0

👤Bc. Jiří Waldhauser 🕔06.12.2011

1 Úvod

Energetická bezpečnost je velmi často skloňovaným pojmem nejenom na politické scéně v České republice, ale ve všech zemích střední a východní Evropy. Řada plynových krizí, kterých byl tento region v posledních letech svědkem a které vážně narušily schopnost některých států zajišťovat pro své občany ty nejzákladnější služby, úvahy o energetice coby centrální součásti bezpečnostní architektury ještě zesílily. Napětí v arabském světě, havárie japonské jaderné elektrárny ve Fukušimě, tenčící se světové zásoby fosilních paliv a rostoucí energetické nároky nově industrializovaných zemí jsou jen příkladem některých dalších aktuálních výzev, které jsou navíc ve středoevropském regionu doplňovány velmi specifickou geopolitickou situací: dominujícím vlivem dvou silných hráčů, se kterými region sousedí.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře