Studená válka (1945-1989) : 1948 - 1949 - Válka za nezávislost

Zpět na úvodní stránku

Přehled (23 článků)

Co předcházelo Válce za nezávislost?

👤Hana Lukešová 🕔09.07.2014

Po druhé světové válce spravovala území Palestiny Velká Británie, která stále bránila židovským přistěhovalcům ve vstupu do Svaté země, židovské uprchlíky internovali Britové do koncentračních táborů na Kypru. Antisemitismus byl v Evropě i po nacistickém běsnění velmi živý, 4. července 1946 zavraždili Poláci 42 Židů v Kielci, čtyřicet dva hodin poté se polští Židé vydali na cestu do Svaté země, koncem roku 1946 se počet židovských uprchlíků z Německa zvýšil na 130 tisíc.

Zobrazit celý článek

Je Stát Izrael vinen etnickými čistkami?

👤Hana Lukešová 🕔09.07.2014

V posledních letech řada komentátorů obviňuje Židy v Izraeli, že se během Války za nezávislost (1948-1949) snažili „vyčistit" stát Izrael od arabského obyvatelstva. Jaká je pravda?

Jak již bylo mnohokrát napsáno, dne 29. 11. 1947 Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci OSN, která rozdělovala bývalé britské mandátní území na stát židovský a arabský.

Zobrazit celý článek

STÁT IZRAEL: Jeho vznik a válka za nezávislost (III.)

👤Hana Lukešová 🕔09.07.2014

Obnova bojů na jihu 15. října 1948 způsobila i obnovu boje v Jeruzalémě. Toho dne jednotka Muslimského bratrstva vyhodila do vzduchu konečnou stanici v předměstí Arnona. Následujícího dne vyhodila Arabská legie do vzduchu izraelské předsunuté postavení na hoře Sion. Izraelci se pomstili tím, že vyhodili do vzduchu starou hrobku na témže svahu, ve které měla legie své místní velitelství.

Zobrazit celý článek

STÁT IZRAEL: Jeho vznik a válka za nezávislost (II.)

👤Hana Lukešová 🕔09.07.2014

Během příměří vyvinul Izrael veškeré úsilí, aby zlepšil svou vojenskou situaci. Izrael přivážel zbraně, zejména z Československa. Přistěhovalci z kyperských internačních táborů byli zařazeni do existujících, bojem prošlých jednotek. 2. července 1948 vznikl pod Syrskou vysočinou nový kibuc. Ležel osm kilometrů od oblasti obsazené syrským vojskem, které dobylo Mišmaš Ha-Jarden. Kibuc Kfar Ha-Nasi (Prezidentova vesnice), na počest Chaima Weizmana obývali přistěhovalci z Anglie a Austrálie. Týden po založení kibucu se octli osadníci uprostřed bitvy, když syrské jednotky porušily příměří a pokusily se obsadit západní břeh řeky Jordánu.

Zobrazit celý článek

STÁT IZRAEL: Jeho vznik a válka za nezávislost (I.)

👤Hana Lukešová 🕔09.07.2014

Před šedesáti lety, dne 14. 5. 1948, vyhlásil David Ben Gurion v sále telavivského muzea Stát Izrael. Bezprostředně po vyhlášení nezávislosti překročily armády pěti arabských států hranice bývalé mandátní Palestiny, ze severu Libanonci, z východu Syřané, Iráčané a Zajordánci, Egypťané z jihu. V den, kdy byla vyhlášena nezávislost, bombardovalo Tel Aviv egyptské letectvo. Arabové chtěli Stát Izrael zničit. Izrael však byl na válku připravený.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence X

👤Jaromír Vykoukal 🕔08.01.2012

Vyhlášení samostatného izraelského státu vyvolalo v naší společnosti vlnu sympatií. Tato vlna sympatií šla napříč všemi skupinami obyvatelstva a velký ohlas tato skutečnost vyvolala mezi válečnými veterány ze Svobodova sboru. Zde je potřeba si uvědomit, že velká část jednotek Svobodovy armády, hlavně dokud to byl samostatný prapor a potom brigáda, byla tvořena vojáky židovského původu.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence IX

👤Jaromír Vykoukal 🕔08.01.2012

Položení základů izraelského výsadkového vojska a výcvik budoucích izraelských tankistů

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence VIII

👤Jaromír Vykoukal 🕔08.01.2012

Třetí pilotní kurz

Byl zahájen 7. července 1948 a probíhal v Leteckém učilišti v Prostějově, u Pilotní školy III. Olomouc. Velitelem školní letky v té době byl štábní kapitán Antonín Ocelka.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence VII

👤Jaromír Vykoukal 🕔08.01.2012

Československý podíl na výcviku izraelských vojáků

Židovské ozbrojené síly, které od samého počátku musely čelit přesile svých protivníků, bojovaly z rozhodností odsouzenců k smrti. Od samého počátku všem bojovníkům bylo jasné, že nebojují jen o svůj nový stát, ale že možná čelí možnému vyhlazení všech Židů v jejich části Palestiny. Naštěstí na tom nebyli úplně špatně. Do služby okamžitě nastoupili všichni zdraví muži, kteří v řadách spojenců absolvovali boje proti německým armádám a jejich spojencům. A nebylo jich málo. Chaim Herzog ve své knize o arabsko-izraelských válkách uvádí, že válečné zkušenosti u různých zbraní mělo asi 30 000 izraelských mužů a žen. I poválečná imigrace, která pozůstávala i z mnoha zkušených vojáků, nezaváhala a zařadila se, kam bylo potřeba. Ale pořád to bylo málo. Arabské armády byly zezadu řízeny zkušenými profesionály z armád Velké Británie, Francie a dokonce i poraženého Německa.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence VI

👤Jaromír Vykoukal 🕔20.11.2011

Zájem o širší spektrum vojenského materiálu se objevil až v roce 1949.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence V

👤Jaromír Vykoukal 🕔19.11.2011

Urputně bojující právě se rodící izraelské vojenské síly měly i svoji leteckou složku. Byla nazývána Cheyl Ha Avir, a vznikla oficiálně 27. května 1948 z letecké složky Hagany, nazývané Šerut Avir.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence IV

👤Jaromír Vykoukal 🕔18.11.2011

V této kapitole se pokusím podle dostupných pramenů zrekonstruovat, co vlastně tyto dodávky obsahovaly. Bohužel řízená a živelná likvidace velkého množství dokumentů spojených těmito událostmi je hlavní příčinou toho, že se nelze dopracovat opravdu relevantních výsledků. Přesto i to, co je doložitelné, představuje úctyhodnou práci. Je ale potřeba vědět, že vše, co je zde uvedeno, bylo dodáno mimo jakoukoliv pochybnost.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence III

👤Jaromír Vykoukal 🕔15.11.2011

Izraelské ozbrojené síly vždy trpěly nedostatkem zbraní. Pokud se vrátíme k prvnímu dílu, je tam uvedeno, že na konci roku 1947 měla Hagana 900 kvalitních pušek, 900 lehkých kulometů a munici na tři dny boje. Chaim Herzog dokonce ve své knize o arabsko-izraelských válkách uvádí, že kulometů bylo 700 lehkých a 200 univerzálních. Já to zjednodušil a kulomety sečetl. Myslím si, že v dané době kategorie zbraní „univerzální kulomet“ neexistovala.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence II

👤Jaromír Vykoukal 🕔13.11.2011

Naše země po válce zjistila, že naprostá většina jejích občanů židovské národnosti byla okupační správou v Protektorátu a zvláštním chováním politického vedení Slovenského štátu odeslána do vyhlazovacích koncentračních táborů a zlikvidována. Z tohoto vědomí potom vzešla jistá míra pocitu potřeby toto alespoň nějak napravit. To byl jeden faktor, který se stal podhoubím pro vznik pomoci novému státu.

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence I

👤Jaromír Vykoukal 🕔13.11.2011

Vyhlášení státu Izrael 14. května 1948 bylo důsledkem druhé světové války, ve které se Židé stali terčem bezprecedentní konečné likvidace ze strany nacistů. Touha Židů po vlastní zemi nebyla jen výsledkem holocaustu, jedná se především o duchovní záležitost judaismu, související především s exody, kterými byli Židé ve své dlouhé historii několikrát podrobeni. Holocaust to jen urychlil. 

Zobrazit celý článek

Arabsko - izraelský konflikt (1)

👤Jana Doskočilová 🕔22.05.2003

Téměř každý den se z nejrůznějších sdělovacích prostředků dovídáme o „novinkách“ na Blízkém východě. Záměrně píši novinky do uvozovek, jednak proto, že určitě konflikty v Palestině nejsou nic nového pod sluncem, a jednak proto, že právě tyto novinky nejsou žádnými senzacemi, na které by se člověk těšil. Dle mého názoru většina lidí ale vlastně ani neví, co je příčinou těchto konfliktů a kam až sahá jejich minulost. Popravdě řečeno patřím mezi ně. Možná proto jsem si vybrala toto ožehavé téma - chtěla bych mu více porozumět a pochopit, co vede lidi k vzájemné nevraživosti.

Zobrazit celý článek

Historie arabsko-izraelského konfliktu

👤Petr Karas 🕔24.01.2003

Televize, noviny a další sdělovací prostředky nás velmi často přímo "bombardují" zprávami o nepokojích, násilnostech či dokonce válečných konfliktech v oblasti Středního východu. Problémy tohoto regionu lze roztřídit do několika základních skupin a tato práce by se měla zaměřit na problematiku arabsko-izraelských vztahů a příčiny dnešního stavu. Proto nás bude zajímat především Stát Izrael a státy s ním sousedící (Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon).

Zobrazit celý článek

Sinajská válka 1956

👤Radim Kapavík 🕔12.01.2004

Plán Sinajského tažení Izraelci přijali na začátku října 1956 a jeho hlavním cílem bylo učinit přítrž nájezdům teroristů na Izrael z egyptského území a donutit Egypt ukončit blokádu přístavu Eilat. Plány však byly po tajné dohodě s Británií a Francií 25. října pozměněny tak, aby se Izraelci ve shodě s nimi dostali co nejblíže k Suezskému průplavu...

Zobrazit celý článek

Československo a jeho vojenská pomoc státu Izrael v prvním období jeho samostatné existence: Zdroje

👤Jaromír Vykoukal 🕔08.01.2012

Použitá literatura

Zobrazit celý článek

Arabsko - izraelský konflikt (5)

👤Jana Doskočilová 🕔22.05.2003

Na jaře 1985 dochází k řadě nových vražd a násilností mezi palestinskými a židovskými radikály. Jsou uskutečňovány únosy západních i sovětských diplomatů, profesorů, židovských občanů apod.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře