První světová válka (1914 - 1918) : 1914 - 1918 - První světová válka

Zpět na úvodní stránku

Přehled (463 článků)

Doss Alto 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔16.09.2003

V průběhu I. sv. války, po vstupu Itálie do války v r. 1915, probíhaly i na italském bojišti tvrdé boje. Mezi zajatými zde příslušníky rakousko-uherské c.k. armády bylo nemalé procento Čechů a Slováků.

Zobrazit celý článek

Vojenská pietní místa českých vojáků na Soči, Piavě a frontě v Alpách

👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔22.06.2013

Památky na oběti zvůle a násilí plynoucích z válek, vybojovaných pod výsostným žlutočerným praporem Habsburské monarchie, lze nalézt nejen na území bývalého okr. hejtmanství Poděbrady, ale i v přilehlých politických okresech. Se stoickým klidem se mnohdy vedle sebe, nebo v těsné blízkosti tyčí osamocené pomníky z období sedmileté války s Pruskem u Křečhoře na Kolínsku, obou koaličních proti napoleonských válek na Loučeňsku, prusko-rakouské války z roku 1866 na Křinecku, Královéhradecku a Velké války z let 1914–1918 v celé zmiňované oblasti. Bylo by nemístné se v samotném závěru celého pojednání ve zkratce nezmínit o válečných hrobech, vojenských hřbitovech a osáriích rakousko-uherských vojáků české národnosti umístěných v zahraničí.

Zobrazit celý článek

Východný front a boje v Karpatoch 1915

👤Viktor 🕔24.11.2007

Severovýchodné Slovensko sa v rokoch 1914 – 1915 stalo dejiskom ťažkých bojov. Následkom nich padlo alebo v dôsledku zranení zomrelo 37.400 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády, ktorí sú pochovaní na 236 vojenských cintorínoch. Tieto boje prebiehali v širšom strategickom kontexte karpatského úseku Východného frontu. Tento úsek sa stal miestom intenzívnych bojových operácií, ktoré ovplyvnili ďalší priebeh Prvej svetovej vojny.

Zobrazit celý článek

Bláznivě odvážný pilot

👤Vladimír Marek 🕔19.02.2015

Milan Rastislav Štefánik je znám jako astronom, politik, československý ministr války, generál a neúnavný bojovník za svobodu Československa. Významnou roli v jeho životě však sehrála i profese vojenského pilota. Především pak letecké operace nad srbskou frontou. Jako bojový pilot prožil na vlastní kůži zhroucení srbské fronty a část tragické ústupové anabáze přes Albánii.

Zobrazit celý článek

Lokální mobilizační statistika a příslušné vojenské útvary na Poděbradském c. k. okresním hejtmanství

👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔22.06.2013

Dle údajů v Poděbradsku bylo na území úředního okrsku okr. hejtmanství Poděbrady, kam příslušely soudní okresy Nymburk, Poděbrady a Králův Městec s více jak 80 většími politickými obcemi a které se zhruba kryje se současným okresem pouze bez menších území okolo Lysé nad Labem, na Rožďalovicku a Českobrodsku, povoláno do zbraně 8 223 mužů z celkového počtu 21 191 mužů.

Zobrazit celý článek

Kraské peklo - boje c. a k. pěšího pluku č. 98 na Soči v 11. italské ofenzívě

👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔03.08.2014

Italská jedenáctá ofenzíva, která zákonitě musela přijít i přes obrovské ztráty živé síly, se stala definitivně posledním pokusem gen. Cadorny o průlom fronty na řece Soči. Comando Supremo vypracovalo důmyslný operační plán, jehož cílem na jižním úseku fronty bylo prorazit linii K, obsadit větší část Komenského Krasu a izolovat obránce na Hermadě.

Zobrazit celý článek

Generálplukovník Rudolf Freiherr Stöger-Steiner von Steinstätten

👤Radoslav Turik 🕔08.09.2010

Stručný životopis generálplukovníka rakúsko-uhorskej armády.

Zobrazit celý článek

K. u. K Seeflugwesen / K. u. K. Seefliegerkorps

👤 🕔08.07.2014

Oficiální vznik rakousko-uherského námořního letectva je datován srpnem roku 1916, kdy vzniklo samostatné K. u. K Seeflugwesen. Později v roce 1917 byla tato složka přejmenována na K. u. K. Seefliegerkorps. Ale již v roce 1911 mělo námořnictvo své první dva námořní piloty, z niž jeden byl český námořní důstojník.

Zobrazit celý článek

Poválečné uspořádání ovlivňující vývoj výstavby a zachování vojenských památek na Velkou válku

👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔22.06.2013

Po ukončení bojů v roce 1918 se do domovských obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dlouho po uzavření příměří navraceli bývalí příslušníci zaniklé habsburské armády. Nejprve však museli projít čs. vládou nově zřízenými přejímacími či karanténními tábory, ve kterých absolvovali důkladná politická školení zavedená jako nutný ideologický dozor nad bývalým c. a k. vojskem a jeho veliteli. Tehdy se tomu odborně říkalo odrakouštění vracejícího se polního vojska.

Zobrazit celý článek

Penza 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔05.10.2007

Po květnovém incidentu v Čeljabinsku a přepadech československých částí bez předchozího vyhlášení nepřátelství v Marianovce, Zlatoustu a Irkutsku již byly Čechoslovákům úmysly sovětské vlády jasné. Bylo zřejmé, že v rámci obrany sboru a jeho zamýšlené cesty na francouzské bojiště přijdou těžké boje, protože sovětská vláda Československý armádní sbor jen tak ze svého kontrolovaného území nepropustí. Sovětská vláda chtěla dobře vyzbrojený, disciplinovaný a zkušený armádní sbor buď získat na svojí stranu, sliby či výhrůžkami, k boji proti svým nepřátelům nebo ho internovat a vydat Rakousko-Uhersku jako případný „dar“. Lživým slibům bolševiků již proto Čechoslováci po nedávných zkušenostech nevěřili. Zmíněným přepadením československých vlaků po předchozích průtazích a výhrůžkách projevila sovětská vláda vůči Čs. armádnímu sboru zcela jasně otevřené nepřátelství. Došlo tak následně k otevřené válce mezi Čs. armádním sborem a sovětskou vládou.

Zobrazit celý článek

Zborov 1917

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔24.11.2003

Drahá, zlatá mamičko!
Jsem český voják, revolucionář. Je nás celý pluk. Zítra, brzo zrána udeříme na vojska proradného císaře, probijeme se k Vám na Moravu, do Čech a přineseme Vám svobodu. My zvítězíme! Bude-li třeba, padneme všichni, jako naši předkové u Hvězdy na Bílé Hoře. To je naše rozhodnutí. Padnu-li, má zlatá mamičko, neplačte. Pomodlete se za mne a za nás všechny a buďte hrda, že Jste vychovala syna, který neváhal obětovat život pro blaho národa. Líbám a objímám Vás, má zlatá matičko...

Zobrazit celý článek

Alfred Viktor Redl - Kritická studie

👤Vladimír Mucha, Ing. 🕔06.01.2010

Představme si osobnost určující směr rakousko-uherské špionáže a kontrašpionáže počátku 20. století.

Zobrazit celý článek

Nižněudinsk 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔16.11.2004

Boje čs. legionářů tzv. Gajdovy skupiny u Nižněudinska v červnu 1918.

Zobrazit celý článek

Kljukvená 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔16.02.2004

Brzy po slavné bitvě čs. legionářů u Zborova vznikl v rámci nové 2. divize československého vojska v Rusku 1. samostatný úderný prapor. Nejprve ve formě samostatných úderných rot koncem roku 1917, jako elitní součást československého vojska. Tyto roty byly brzy sloučeny a vytvořily samostatný prapor, který podléhal přímo velení divize. Měl čtyři pěší roty, jednu rotu kulometnou, zákopnickou minometnou četu a logistické zabezpečení. Znakem úderného praporu, později velmi proslaveným, byla umrlčí lebka se zkříženými hnáty na červeném podkladu.

Zobrazit celý článek

Bezenčuk 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔23.02.2009

Navazuje volně na článek Alexandrovský most 1918, Lipjagy 1918 a částečně předchází článku Samara 1918.

Zobrazit celý článek

Samara 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔05.10.2004

Dobytí Samary čs. legionáři Penzenské skupiny v Rusku v červnu 1918.

Zobrazit celý článek

Divizní generál Karel Husárek

👤Radim Chrást 🕔15.11.2009

Jeden z hlavních tvůrců čs. hraničního opevnění, ruský legionář, generál čs. armády a nacistický vězeň.

Zobrazit celý článek

Čeljabinský incident 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔11.01.2007

"Po stažení Československého armádního sboru z Ukrajiny, po známých bojích u Bachmače v březnu 1918, nastalo obtížné jednání se sovětskou vládu o přesunu sboru přes celé Rusko do přístavu Vladivostok, odkud se lodními transporty měl sbor přepravit do Francie na západní frontu (byl tou dobou oficiálně součástí čs. vojska ve Francii) k pokračování boje proti Německu a Rakousko-Uhersku. Sovětská vláda se však pokoušela Čechoslováky zadržet a využít případně jejich bojový potenciál. V silném ovzduší nedůvěry a provokací nakonec v událostech kolem tzv. Čeljabinského incidentu vše vyústilo v otevřené nepřátelství mezi sovětskou vládou a Československým armádním sborem. Tyto události se staly počátkem nejslavnější části historie čs. vojska Rusku - sibiřské anabáze..."

Zobrazit celý článek

Od Čeljabinského incidentu k válce se sovětskou vládou (1918)

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔09.05.2007

Po tzv. Čeljabinském incidentu na jaře 1918, který byl vyústěním řady provokací ze strany sovětské vlády v napjaté situaci, následovaly zákeřné přepady dříve úmyslně rozdělených československých vlaků bez vyhlášení nepřátelství v Marianovce, Irkutsku a Zlatoustě přesilou sovětských jednotek. Tím došlo k otevřenému nepřátelství mezi Československým armádním sborem v Rusku a sovětskou vládou a následovala slavná sibiřská anabáze čs. legionářů v Rusku.

Zobrazit celý článek

Lipjagy 1918

👤Pavel Jaroslav Kuthan 🕔10.05.2004

Boje čs. legionářů 4. střeleckého pluku s přesilou sovětských jednotek u Lipjag v červnu 1918.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře