16.-18. století (1492-1789) : 1618 - 1648 - Třicetiletá válka

Zpět na úvodní stránku

Přehled (53 článků)

Armáda Ludvíka XIV. - část druhá

👤Evžen Petřík 🕔31.10.2005

Během dvaceti let se Ludvíkovi podařilo vybudovat největší armádu od dob antiky.

Zobrazit celý článek

Armáda Ludvíka XIV. - část první

👤Evžen Petřík 🕔14.03.2005

Ludvík XIV. byl nejmocnější panovník své doby. Aby mohl dosáhnout této pozice, musel vybudovat velkolepou armádu, která svým počtem a vycvičeností překonala kteroukoli jinou vojenskou sílu. Začátky však byly dosti krušné...

Zobrazit celý článek

Vůdcové českého stavovského vojska v letech 1618 - 1620

👤Tomáš Velička 🕔22.01.2010

Charakteristika hlavních velitelů českého stavovského vojska v letech 1618 až 1620. Úvahy nad národnostním složením těchto velitelů.

Zobrazit celý článek

Kryštof Harant z Polžic, Bezdružic a na Pecce a jeho doba

👤Richard Aubrecht 🕔02.11.2004

Cestovatel, skladatel a voják Kryštof Harant ve své době výrazně zasáhl do našich dějin „se zbraní v ruce“, což se mu také stalo osudným.

Zobrazit celý článek

Gustav II. Adolf a jeho přínos vojenskému umění – I. část

👤Tomáš Vlček 🕔17.02.2012

Gustav II. Adolf, přezdívaný *„Gustav Veliký“*, *„Lev Severu“*, *„Zlatý král“*, *„Gösta“* či *„Otec moderního boje“*, byl švédský král na počátku 17. století, který dokázal Švédsko zreformovat takovým způsobem, že se během jeho vlády stalo jednou z klíčových mocností prvního řádu a tuto pozici si uchovalo až do počátku 18. století. Osoba Gustava II. Adolfa je velice důležitá především pro oblast vojenství a strategie, neboť jeho vojenské reformy ovlivnily vývoj vojenského umění na dalších několik století a některé z nich přetrvávají v upravené podobě dodnes.

Zobrazit celý článek

Gustav II. Adolf a jeho přínos vojenskému umění – II. část

👤Tomáš Vlček 🕔17.02.2012

V první epizodě této studie jsme si nejdříve přiblížili mládí a rané období vlády Gustava II. Adolfa a politickou situaci v Evropě na počátku 17. století. Text končil popisem Gustavových vojenských reforem. Ve druhé epizodě na předchozí text navážeme a blížeji se podíváme na třicetiletou válku a účast Gustava II. Adolfa v politice a konfliktech tohoto celoevropského střetu. Popíšeme si nejvýznamnější bitvy, kterých se švédské vojsko účastnilo pod velením krále Gustava, bitvy u Breitenfeldu a u Lützenu, a zjistíme, jak se Gustavovi a jeho generálům podařilo implementovat zásadní reformy vojenského umění do reálného života. V závěru textu si také přiblížíme okolnosti smrti Gustava II. Adolfa a pohlédneme na poslední fázi třicetileté války a její výsledek.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 08.)

👤Karel Oktábec 🕔27.04.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 07.)

👤Karel Oktábec 🕔16.03.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 06.)

👤Karel Oktábec 🕔16.03.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 05.)

👤Karel Oktábec 🕔16.03.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 04.)

👤Karel Oktábec 🕔16.03.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 03.)

👤Karel Oktábec 🕔16.03.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 02.)

👤Karel Oktábec 🕔25.01.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 01.)

👤Karel Oktábec 🕔25.01.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Loket ve středověku a za třicetileté války

👤Richard Aubrecht 🕔16.12.2006

Stručné dějiny města a hradu Lokte.

Zobrazit celý článek

Bitva na Bílé hoře (8. listopadu 1620)

👤Karel Oktábec 🕔25.10.2011

V rámci konečného zúčtování s odbojnými českými stavy a jimi zvoleným českým králem Fridrichem Falckým vstoupily na podzim roku 1620 do Čech dvě nepřátelské armády.

Zobrazit celý článek

Obležení Prahy Švédy (červenec-říjen 1648)

👤Karel Oktábec 🕔25.10.2011

Te Deum laudamus! Tebe, Bože, chválíme!“ zpívaly zástupy Pražanů na děkovných bohoslužbách, které se konaly dne 6. listopadu 1648 v Týnském chrámu a na Staroměstském náměstí před ním. Na témže náměstí, na kterém před sedmadvaceti lety padly hlavy osmadvaceti českých (byť většinou německy mluvících) šlechticů a měšťanů, kteří de facto rozpoutali třicetiletou válku...

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 22.)

👤Karel Oktábec 🕔17.05.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 21.)

👤Karel Oktábec 🕔17.05.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Omyl učitele národů (díl 20.)

👤Karel Oktábec 🕔17.05.2009

Jan Amos Komenský a poslední bitva Třicetileté války.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře