Velká Británie (GBR) (1707 - současnost) : Královské letectvo (1918 - současnost)

Zpět na úvodní stránku

Přehled (117 článků)

 • Vánoce v exilu - Jak českoslovenští letci slavili válečné svátky

  👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔04.02.2013

  Vánoce 1940 byly nejsmutnějšími vmém životě. Před samým Štědrým dnem jsem dostal dva dopisy. Jeden od Vládi [Kubíčka] a druhý od Mirka [Plecitého], který již byl u squadrony jako seržant – střelec. První jsem otevřel Mirkův dopis, který začínal: „Milý Franto, považuji za svou povinnost sdělit Ti velmi smutnou zprávu, přestože tím pokazím Tobě a jiným Vánoce, neboť jsem si jist, že by ses to dozvěděl od jiných chlapců. Včera v noci startoval Jenda Křivda po delší době na mission. Za krátkou dobu byli nuceni se vrátit zpět z doposud nevysvětlitelných důvodů. Přistávali s plnou náloží bomb. Z neznámé příčiny však Jendův letoun havaroval již těsně před přistáním do lesa a úplně shořel. […] Promiň, že Ti kazím Vánoce, ale jsme přece chlapi!“ Ruce se mi třásly a pro slzy v očích jsem nemohl již ani přečíst dopis od Vládi. Byla to těžká rána pro mne. Ztratil jsem svého nelepšího kamaráda… Seděl jsem dlouho na své posteli a plakal jako děcko.

  LOUCKÝ, František: Zůstal jsem sám. Orbis, Praha 1946, s. 41–42.

  Zobrazit celý článek
 • Rozpačité entrée - bojový křest Bomber Command RAF

  👤Miroslav Šnajdr 🕔26.09.2012

  3 min. po poledni 3. září 1939, ve chvíli, kdy válečný stav mezi Spojeným královstvím a Německem trval pouhou hodinu, vzlétl z letiště ve Wytonu Blenheim Mk.IV sériového čísla N6215 ze stavu 139. Sq. RAF. Stroji, za jehož řízením seděl F/O A. M. McPherson, připadla vskutku historická role – vykonat první bojový let RAF nad nepřátelské území v nové válce. Podle instrukcí měla osádka provést průzkum Wilhelmshavenu a letišť v severozápadním Německu.

  Zobrazit celý článek
 • Emil Fechtner

  👤Michal Rak 🕔07.07.2003

  Dosáhl jednoho z prvních sestřelů mezi čs. piloty v Bitvě o Británii, nositel DFC, zemřel při srážce s jiným strojem v říjnu 1940.

  Zobrazit celý článek
 • Bitva o Barking Creek

  👤Michal Rak 🕔01.02.2006

  První letecký souboj stíhačů RAF ve 2. světové válce.

  Zobrazit celý článek
 • Myšlenkový svět stíhače - Britský pohled versus český

  👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔02.02.2013

  Vám, mlčenliví bratři, vám, kterým osud všechno dal a jen život vzal. Vám, váleční letci!

  Filip Jánský, Nebeští jezdci.

  Zobrazit celý článek
 • Pavel Wechsberg-Vranský I.

  👤Joey Pytlák Říha 🕔01.11.2005

  Druhoválečné osudy Pavla Wechsberga-Vranského

  Okupace

  Zobrazit celý článek
 • Vyústila nespokojenost se stravou v otevřenou vzpouru operačního personálu 311. československé bombardovací perutě?

  👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔01.02.2013

  Když (Ocelka) odešel z jídelny, Franta praštil vidličkou a nožem o stůl a křičel, co mu hrdlo stačilo: »Za takové žrádlo nepůjdeme přeci umírat, chlapi! Co tomu říkáte?« Letci s ním souhlasili a všichni odložili příbory. Franta, aby ho každý viděl a slyšel, vylezl na stůl: »Slyšeli jste, co říkal velitel? Že by za takové žrádlo nikam neletěl, a vy, berani, byste šli znovu jako na jatka; tomu se musí udělat konec, a to buď dnes, nebo nikdy. Víte dobře, jaký nás zase čeká nálet! Kamarádi, my se přeci nebojíme lítat, my se nebojíme fašistů, ale lumpárnu trpět dále nesmíme«. KOCMAN, Vincenc: Boj bez slávy. Brno 1962, s. 124-125.

  Zobrazit celý článek
 • Air Chief Marshal Sir Edgar Ludlow-Hewitt

  👤Radek Seiner 🕔03.03.2006

  Životopis maršála RAF, který zastával významné funkce v řadách RFC a RAF v období první světové války a který pod svým velením dovedl britské bombardovací letectvo na počátek druhé světové války.

  Zobrazit celý článek
 • Battly nad Sedanem

  👤Miroslav Šnajdr 🕔08.03.2018

  Skutečný soudný den nadešel pro osádky lehkých bombardérů Fairey Battle z Předsunuté letecké útočné armády (AASF) 14. května 1940. Britští letci v zastaralých letounech a bez náležitého zajištění vlastními stíhačkami byli velením nekompromisně vrženi přímo do epicentra probíhající bitvy, do oblasti Sedanu. Výsledkem se stal jeden z největších masakrů bombardérů RAF během celé druhé světové války.

  Zobrazit celý článek
 • Jindřich Beran

  👤Michal Rak 🕔01.03.2005

  První čs. stíhač, který během 2.sv.války padl v leteckém boji.

  Zobrazit celý článek
 • Svědectví Jaroslava Hlaďa

  👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔01.02.2013

  „K anglické operační jednotce přidělen jsem byl dne 19. ledna 1943, létal jsem rád a zuřivě, takže jsem do konce války, co do počtu akcí nad nepřítelem, zabral prvenství před starými leteckými příslušníky. V Anglii svoji leteckou horlivostí a odmítáním zařazení podle československého leteckého inspektorátu, jsem se znepřátelil s náčelníkem inspektorátu, majorem Schejbalem, který na schůzce starších velitelů se vyslovil, že nikdy žádné velení u československé jednotky nemohu dostat. Později však, když morálka u československé jednotky byla špatná, a letci se příliš často vraceli z operací pro ,defektní chod motoru‘, byl jsem přesto pověřen velením letky a později celé skupiny.“
  Plukovník letectva Jaroslav Hlaďo, 12. května 1950

  Zobrazit celý článek
 • První úspěch RAF aneb „záhadné“ sestřelení rudého trojplošníku

  👤Radek Enžl 🕔18.03.2008

  Před devadesáti lety, 1. 4. 1918 se britský Royal Flying Corps, tedy Královský letecký sbor patřící k pozemnímu vojsku, sloučil s Royal Navy Air Service, tedy Královskou námořní leteckou službou, a vzniklo tak první samostatné letectvo světa, slavné Royal Air Force, Královské vzdušné síly. Tento na první pohled pouze administrativní krok však zásadním způsobem zasáhl do života tří mužů. Tenkrát na obloze zuřila letecká válka a všichni tři v ní byli stíhači. Dva by se bez tohoto opatření nikdy nesešli u jedné jednotky a jeden z nich by tomu druhému nezachránil život. Třetí by pak nezemřel, tedy alespoň ne za okolností, o nichž vám budu nyní vyprávět...

  Zobrazit celý článek
 • Moose Wing Commander Robert Carl Fumerton

  👤Michal Rak 🕔22.02.2015

  Osudy nejúspěšnějšího stíhače z bojů nad Maltou George F. Beurlinga jsou poměrně známé. Jméno nejúspěšnějšího nočního stíhače již tak známo není. Byl jím shodou okolností také Kanaďan – Robert Carl „Moose“ Fumerton.

  Zobrazit celý článek
 • Soumrak mužů v modrém

  👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔04.02.2013

  „Bylo to kruté, poněvadž já jsem tehdy v lednu 1949 jako ‚zápaďák‘ ještě sloužil. Nakonec jsme byli vlastí takto oceněni – vyhozeni ze dne na den. Stráže mě vyprovázely z kasáren. Bylo to trpké. Já se vždy držel hesla – tam, kde je možno prospět, tam má každý udělat něco pro svoji vlast. Najednou jsem byl ‚zápaďák‘, ten, který táhne s kapitalisty.To nebylo v té době přípustné.“

  Plukovník letectva Petr Uruba, 14. 12. 2006

  Zobrazit celý článek
 • Zapomínaní válečníci slavné bitvy

  👤Miroslav Šnajdr 🕔09.11.2012

  V souvislosti se známou leteckou bitvou o Británii se při popisu aktivit RAF nejčastěji hovoří o pilotech Fighter Command. Je to logické, šlo o bitvu ze strany Spojeného království obrannou a její tíže ležela právě na bedrech pilotů a letounů Velitelství stíhacího letectva. Svým dílem do probíhajících bojů ovšem zasáhli také piloti a letadla dalších velitelství RAF.

  Zobrazit celý článek
 • Nepoučitelný „útěkář“

  👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔20.03.2011

  Nemám rád řeči typu, že jsme národem švejků. My, letci z Anglie, jsme nebyli žádní zbabělci. Šli jsme do každé akce s tím, že „tam“ můžeme zůstat. Ale pokud měl člověk padnout, tak alespoň za dobrou věc. V poválečných  letech jsme doufali, že republika zůstane demokratická a že naše životy budou bez velkých převratů. To se však nelíbilo soudruhům, kteří se chtěli ve všem opičit podle sovětského vzoru. To znamená nenávidět svobodu a vše západní a každého bývalého letce či vojáka ze Západu. Po komunistickém převratu v roce 1948 si většina zápaďáků brzy uvědomila, jak ta politická změna ovlivní naše životy, a bylo zřejmé, že nastane naše perzekuce.

  Zobrazit celý článek
 • Vývoz zbraní z Československa do kapitalistické ciziny (1950–1960)

  👤PhDr. Jan Michl, PhD. 🕔12.05.2011

  Tradice českého, resp. československého zbrojního průmyslu sahá nejen do času první československé republiky, ale mnohem dál, až do časů Rakouska-Uherska. Ve 30. letech patřilo Československo mezi desítku největších vývozců zbraní na světě a za nacistické okupace došlo k dalšímu růstu a modernizaci tohoto odvětví. Světová válka zbrojařské podniky na našem území příliš nepoškodila, takže se mohlo směle navázat na předválečné parametry exportu.

  Zobrazit celý článek
 • Válečný prožitek smrti

  👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔02.02.2013

  Bože, jak já se bojím. Teď, když jsem sám, to ani nemusím skrývat; už vlastně nemusím skrývat vůbec nic. Nemusím se starat o to, jak se tvářím, protože mě nikdo nevidí; dělí mě od nich totiž jedenadvacet tisíc stop a navíc bych v téhle chvíli, kdy mě to znovu popadlo, nedovedl nic předstírat, ani kdybych chtěl. Nic mě nenutí, abych stiskl zuby a zaťal žvýkací svaly jako tehdy při obědě, když ten desátník přinesl depeši s rozkazem a předal ji Tinkerovi, který zvedl oči, podíval se na mě a řekl: „Charlie, je řada na tobě. Teď musíš nahoru ty.“ Jako bych to nevěděl. Jako kdyby mi nebylo jasné, že teď to čeká mě.

  Roald Dahl, Přepínám. Deset příběhů o letcích a létání

  Zobrazit celý článek
 • Václav Cukr

  👤Michal Rak 🕔09.03.2005

  Životopis českého stíhacího pilota, účastníka Bitev o Francii a Británii a nejúspěšnějšího čs. letce na nejmodernější francouzské stíhačce D.520.

  Zobrazit celý článek
 • Morálka

  👤PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. 🕔02.02.2013

  Vliv intenzivního operačního nasazení na morálku letců v průběhu 2. světové války

  Abych řekl pravdu, kdyby to tak trvalo ještě nějakých 14 dnů a létal stále 3 až 4 hodiny denně nad frontou, byl bych s nervama hotov. Je rozdíl střetnout se s letouny bombardovacími, ať už jsou to Do 17 nebo He 111, nebo i s Me 110, ale střetnout se s 80 Me 109 a He 112, když nás bylo jen osm. To bylo vidět, jak se dělá převaha ve vzduchu. Ten den jsem měl čtyři He 112 (ve skutečnosti Bf 109E, pozn.aut.) za sebou a bylo skutečně kumšt se jich zbavit. Dostal jsem jednu střelu do vrtule. Avšak dne 12. května 1940, kdy jsem dostal dvě Ju 87, byl jsem napaden Me 109 a přinesl jsem si tři střely v palubní desce, které mi prolétly asi šest cm kolem hlavy v pravé straně kabiny. Dále jednu střelu přesně středem trupu a zastavila se až v pancíři. V křídlech jsem jich měl asi devět. Zachránilo mě jedině to, že Me 109 byl velmi blízko a já uslyšel jeho kulomety. Prudká zatáčka doprava a měl jsem od něj pokoj.

  Rotmistr letectva František Peřina, 26. 5. 1940

  Zobrazit celý článek