Marshal of the RAF Sir William Dickson

Autor : 🕔10.04.2004 📕7.214

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 3.346,- Kč
♡ Chci přispět
     Celým jménem se jmenoval William Foster Dickson. Narodil se 24. září 1898 ve Velké Británii.
Vzdělání získal na školách v Bowden House v Seafordu a Haileybury College. 
     Dne 8. října 1916 vstoupil do řad britského námořnictva, respektive do jeho letecké složky (RNAS). 
Zde získal hodnost podporučíka. Je zajímavostí, že jedním z důvodů, proč vstoupil do britského
námořnictva bylo mimo jiné i to, že jeho matka byla přímým potomkem admirála Horatia Nelsona.
V průběhu první světové války se dostal k plnění různých úkolů v rámci námořního letectva.
Mimo jiné se zůčastnil zkoušek vzletů z konstrukce umístěné na dělové věži bitevní lodi HMS Revenge v říjnu 1918
a též i prvních zkoušek přistání na zadní letové palubě letadlové lodi HMS Furios.
     V červenci 1918 byl jedním ze sedmi pilotů letounů Sopwith Camel, kteří provedli nálet z paluby
letadlové lodi HMS Furios na hangáry u města Tondern, kde ležela základna německých vzducholodí.
Jednalo se o první letecký útok z letadlové lodi v dějinách.
Ze sedmi pilotů zúčastněných na této operaci jeden nouzově přistál poblíž letadlové lodi
pro poruchu motoru a byl zachráněn, další utonul po nouzovém přistání na moři,
tři další piloti byli internováni po nouzových přistáních v Dánsku a pouze Dickson a
poslední pilot se dokázali po útoku vrátit zpět ke své letadlové lodi. Dickson byl vyznamenán 
za tuto akci řádem D.S.O. .
Výsledkem tohoto útoku bylo zničení německých vzducholodí L54 a L60.
 
    Další zajímavostí Dickosonova života je i to, že roku 1918, tedy v době, kdy vznikala britská RAF,
vymyslel sir Dickson nový typ vojenské jídelní misky, který se používal ve službě ještě mnoho
let poté. Je zajímavé, že v té době vymyšlený typ letecké uniformy, která měla světlomodrou barvu,
byl v krátké době nahrazen tmavomodrou uniformou.
 
     Dne 1.srpna 1919 začal sir Dickson sloužit ve stálé službě v poválečné RAF v hodnosti Lieutenant.
Nejdříve sloužil jako pilot v části RAF, z které se postupem času stalo britské palubní letectvo (FAA).
Po svém návratu do služby "na pevnině" na počátku roku 1922 začal sloužit jako zkušební pilot
v Royal Aircraft Establishment ve Farnborough. Poté 23.3.1923 nastoupil do Air Ministry na místo
osobního asistenta Directora of Operations & Intelligence. Po třech letech služby na Air Ministry,
přesněji 19. července 1926, se navrátil k službě u prvoliniové letecké jednotky, v tomto případě
k 56. squadroně RAF, umístěné na letišti Biggin Hill.
 
    
     19. září 1927 nastoupil do štábního kurzu v Staff College RAF a po jeho absolvování byl povolán
do služby v zámoří, přesněji řečeno v Indii. Zde v průběhu dalších let sloužil jak u bojových jednotek,
tak i ve štábních funkcích.
 
     Po návratu do Velké Británie byl pověřen 14.ledna 1935 velením 25.squadrony RAF,
v té době vybavené letouny typu Hawker Fury a umístěné na letišti v Hawkinge.
 
     Začátek druhé světové války zastihl Dicksona ve funkci na ředitelství plánování (Directorate of Plans),
krátce poté, co absolvoval kurz na Imperial Defence College. Při práci na ředitelství plánování
(Directorate of Plans) blízce spolupracoval s Winstonem Churchilem a s náčelníky štábů.
Roku 1942 byl opět pověřen velením bojové jednotky, přesněji řečeno 17. května 1942 zahájil službu
ve velení 9. wingu Fighter Command.  Po půl roce převzal velení 10. wingu Fighter Command.

    
     V této době doprovázel maršála sira Leigh-Mallory při jeho inspekční cestě po jednotkách
Desert Air Force RAF. Výsledkem této cesty se stalo pověření Dicksona vytvořením první novodobé
jednotky RAF pro spolupráci s armádou. Tou se stala 83.Group, která se v budoucnosti stala základem
pro vytvoření 2. taktické letecké armády RAF (2. Tactical Air Force). Následně se rok zabýval
plánováním organizace a administrativy pro fungování leteckých jednotek pro spolupráci s armádou
a současně připravoval plány letecké podpory na vylodění v Normandii.
Zanedlouho však byl v této práci nahrazen maršálem Broadhurstem. Ironií bylo,
že dne 6. dubna 1944 mu bylo svěřeno velení jednotek Desert Air Force RAF, v té době se účastnících
bojů v Itálii, přičemž naradil dříve zmíněného maršála Broadhursta.

     
     Po návratu zpět na Britské ostrovy na konci roku 1944 zastával různé pozice na hlavním štábu
letectva. Nejdříve, od 21.prosince 1944, zde začal sloužit  jako Assistant Chief
of the Air Staff (Policy) a od 1.června 1946 jako Vice Chief of the Air Staff.
Od 1.března 1948 byl velícím důstojníkem RAF ve středomoří a na středním východě.
2.března 1950 se stal členem Air council jako Air Member for Supply and Organisation.
V této době se velmi angažoval v rozšiřování RAF, aby mohla čelit nebezpečí spočívajícímu v možné
účasti RAF ve válce v Koreji a dále vedl jednání a pomáhal plánoval rozmístění letounů USAF v Británii.
Roku 1953 nahradil sira John Slessora ve funkci náčelníka štábu letectva (Chief of the Air Staff ).
Poté pracoval v dalších vysokých funkcích ve štábu letectva až do svého propuštění z řad RAF
dne 16.července 1959.
   
     Po svém odchodu na penzi pracoval ve velkém množství charitativních organizací
a to až do své smrti dne 12. září 1987, kdy zemřel v nemocnici RAF ve Wroughtonu.
 

Citace k udělení vyznamenání DSO sira Dicksona, uveřejněná 21.září 1918 v novinách London Gazette  

     "Lieutenant William Forster Dickson předvedl značné množství zkušeností a obrovskou odvahu
při bombardovacím náletu, který byl veden na velkou vzdálenost. Úspěšně svrhl bomby z malé výšky na
základnu vzducholodí. Zde měli zničující účinek. Přestože se stal následně cílem nepřátelské palby,
podařilo se mu vrátit se zpět k mateřské základně a podařilo se mu získat vysoce důležité informace."
Autor : 🕔10.04.2004 📕7.214

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře