Main Menu
User Menu

Kronika roku 1944

Year 1944 Chronicle

Státní útvary Datum Událost

1.1.1944 Zemřel poručík Alfréd Benedikt


1.1.1944 Zemřel generálmajor Christian Pagels (velitel: 696. pěší pluk)
1.1.1944 Zemřel kontradmirál Fritz Conrad


1.1.1944 Zemřel námořní kapitán Friedrich Badermann (velitel: Badermannův pluk námořnictva)


1.1.1944 Zemřel námořní nadporučík Klaus-Dietrich König (ponorkový velitel)

1.1.1944 Zemřel generálporučík Hisaši Tokinori (velitel: 2. brigáda těžkého dělostřelectva)

1.1.1944 Maršál Rommel převzal jako vrchní velitel Skupiny armád B velení nad německými vojsky rozmístěnými severně od řeky Loiry (podřízen Hlavnímu velitelství Západ v čele s maršálem Rundstedtem).


1.1.1944 Velitel nově zřízeného amerického strategického bombardovacího letectva v Evropě generál Spaatz přijel do Londýna1.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín (386 letadel, 1401 t pum).

1.1.1944 Němci uvedli do provozu novou podzemní továrnu na výrobu a vývoj raket V-1 a V-2. Továrnu zbudovali v horském masívu Hartz a prioritu dostaly rakety V-1, protože V-2 měly problémy s naváděcím zařízením. Pro obsluhu byl zřízen speciální Protiletadlový pluk 155(W) s velitelem plukovníkem Wachtelem.


1.1.1944 Americká 8. letecká armáda (569 bomb. letadel) útočila na mosty přes Rýn u Koblenze, Neuwiedu a Remagenu.

1.1.1944 Německá vojska vedla útočné akce v prostoru mezi Sarreguemines a Neunhofenem.


1.1.1944 Operace BODENPLATTE - poslední velký německý nálet na spojenecká letiště v jižním Holandsku, Belgii a severní Francii, 1035 stíhačů vyřadilo 479 spojeneckých letadel (vlastní ztráty 277 letadel) v rámci bitvy v Ardénách. Bitvu to však neovlivnilo a Luftwaffe se zcela vyčerpala.

1.1.1944 Na základě programového manifestu 14 demokratických organizací v Polsku, vydaného 15.12.1943, se ve Varšavě ustavila Zemská národní rada (KRN, Krajowa rada narodowa) jakožto nejvyšší zastupitelský orgán v zemi. V čele KRN Bierut, jeden z vedoucích činitelů Polské dělnické strany. KRN vydala dekret o Lidové armádě (Armia Ludowa). Jejím jádrem byla Lidová garda (Gwardia Ludowa). Velitelem Armie Ludowe generál "Rola"-Zymierski.

1.1.1944 Zemská národní rada rozhodla o přeměně Polského výboru národního osvobození v polskou prozatímní vládu (Lublin). Vstoupily do ní hlavní politické strany v čele s Polskou dělnickou stranou. Předsedou jmenován Osóbka-Morawski. Program: dokončit osvobození země, upevnit demokratické zřízení, obnovit rozvrácené hospodářství. USA a Velká Británie prozatímní vládu neuznaly (oficiálně oznámeno 4. 1.).


1.1.1944 Nad Verrieres došlo k střetnutí mezi německým a švýcarským letectvem.


1.1.1944 V Alžíru začaly rozhovory mezi generálem de Gaullem (představitel Francouzského výboru národního osvobození) a prezidentem Benešem (vracel se z Moskvy do Londýna). de Gaulle znovu prohlásil mnichovskou doh. ze neplatnou. Jednání skončilo 4.1.1.1.1944 Indický XV. armádní sbor zahájil druhý útok v Arakanu (Barma).


1.1.1944 Americké letadlové lodě zaútočily na Kavieng (Nové Irsko).

1.1.1944 Z funkcie veliteľ pozemného vojska v Banskej Bystrici bol odvolaný genenerál Anton Pulanich a novo vymenovaný genenerál Jozef Turanec. Náčelníkom štábu miesto podplukovníka Františka Urbana sa stal podplukovník gšt. Ján Golian.

1.1.1944 Jugoslávská národně osvobozenecká armáda byla reorganizována - vznikla 1., 2. a 3. armáda.

1.1.1944 Představitelé řecké národně osvobozenecké organizace EAM/ELLAS zaslali Damaskinovi memorandum, v němž souhlasili se zastavením palby, jakmile začnou politická jednání. Delegace EAM/ELLAS přijela do hlavního štábu britských vojsk. 3.1. se ustavila koaliční vláda v čele s generálem Plastirasem. 5.1. přijel do Athén britský maršál Alexander a Macmillan. Přerušeny boje v Athénách a Pireu (britští stíhačí však napadli jednotky ELLAS). 8. I. vytlačili Britové jednotky ELLAS z Attiky. 11.1. uzavřeno příměří EAM s řeckou vládou a Brity. Od 14. I. zastavena palba. Oddíly ELLAS vyklidily Athény, Soluň a Pátráš. Výměna zajatců. 2. II. začaly v Athénách rozhovory mezi EAM a řeckou vládou. 12. II. uzavřela (na brit. pokyn) Plastirasova vláda ve Varkize (nedaleko Athén) doh. s EAM (demokratické svobody, zrušení válečného stavu, udělení amnestie politickým vězňům, očista státního aparátu, plebiscit, v němž lid rozhodne o státním zřízení, pak všeobecné volby do Ústavodárného shromáždění, odzbrojení všech ozbrojených složek a vytvoření nové armády). Zatímco EAM/ ELLAS splnila podmínky dohody, Plastirasova vláda využila rozpuštění oddílů ELLAS k upevnění své moci a nastolení monarchistického teroru. EAM se podpisem varkizské dohody dopustila zásadní chyby (chybné bylo též podřízeni ELLAS britskému velitelství pro Střední východ na základě dohody v Bejrútu a poté podřízení ELLAS generálu Scobiemu na základě dohody v Casertě -září 1944). V dubnu ustavena vláda v čele s admirálem Voulgarisem (zahájila otevřený teror proti lidově revolučním silám). Na postupimské konferenci předložil SSSR návrh, aby se řeckému regentovi doporučilo vytvořit demokratickou vládu v souladu s varkizskou dohodou. Občanská válka v Řecku trvala do r. 1947.


1.1.1944 Americká 6. armáda byla stažena z ostrova Mindoro, aby se připravila k vylodění na Luzonu. Její pozice převzala 8. armáda.


1.1.1944 gen. Franco odmietne uznať Mussoliniho Italsku sociálnu republiku


2.1.1944 Zemřel kapotánporučík Hans Benker (ponorkový velitel)

2.1.1944 Loď Nagoja Maru vyřazena ze služby (potopena / sunk by USS Herring (SS-233))


2.1.1944 Americká 6. armáda se vylodila u Saidoru (Nová Guinea). 7 200 Američanů pod velením generála Martina se vylodilo zcela bez odporu.2.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín (311 letadel, 1116 t pum).2.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Akjab, Rabaul a Marshallovy ostr.


2.1.1944 Anglický generál Montgomery byl oficiálně jmenován velitelem pěších jednotek v operaci OVERLORD.

3.1.1944 Loď USS Nehenta Bay (CVE-74) uvedena do služby


3.1.1944 Vojska 1. ukrajinského frontu osvobodila Novograd Volynskij.

3.1.1944 Generál Montgomery přijel do Londýna, aby se ujal funkce velitele britských invaznich vojsk.3.1.1944 Spojenecká vojska obnovila útok na italské frontě (předpolí tzv. Gustavovy linie).
3.1.1944 Spojenci se dohodli o otázkách nezávislosti Sýrie a Libanonu.3.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Akjab a Marshallovy ostr.


3.1.1944 Britské letectvo podniklo nálet na Berlín. RAF ztratila 27 bombardérů Lancaster se 168 členy posádek z 383 nasazených letounů. Poškození německého hlavního města byla zanedbatelná.


3.1.1944 Maj. Gregory Pappy Boyington, najúspešnejší stíhací pilot USMC (28 zostrelov) a veliteľ VMF-214 bol pri Rabaule zostrelený a padol do zajatia.

3.1.1944 Japonské velení si uvědomilo, že jejich 2. divize v osadě Sio na Nové Guineji jsou ohroženy americkým vyloděním u Saidoru a vydalo jim rozkaz k ústupu a to dále na západ do Madangu. 350km dlouhý ústup džunglí se ale stal pro vojáky pochodem smrti, při kterém umírali po desítkách a do Madangu jich nakonec dorazilo jen 50%. (Z původních 20 000).


4.1.1944 Zemřel generálporučík Nikolaj Nikolajevič Švarc (náčelník štábu Západného frontu /1920/)


4.1.1944 Polskou prozatímní vládu uznal SSSR.


4.1.1944 Vojska 2. ukrajinského frontu očistila od nepřítele železniční trať Velikije Luki-Něvel.


4.1.1944 1. ukrajinský front (v jeho sestavě 1. československá samostatná brigáda) osvobodil Bílou Cerkev.

4.1.1944 Prezídium Nejvyššího sovětu SSSR vyznamenalo partyzánského velitele Kovpaka a Fjodorova druhou Zlatou hvězdou hrdiny SSSR.4.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Kiel a Münster4.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Marshallovy ostrovy

4.1.1944 Protože Američané v Pacifiku rychle postupovali, začali Japonci hledat nové základny a opevňovat atol Eniwetok. Na ostrově přistálo 2 586 vojáků stažených z Kvantungské armády. S nimi se vylodilo i 300 japonských a 500 korejských dělníků, dělostřelectvo, minomety, tanky a pár letadel. Jejich velitel generál Nišida zahájil ihned opevňování ostrova.


5.1.1944 Zemřel generálporučík Erich Gudowius (vedoucí oddělení na Vojensko-historickém odboru OKH)

5.1.1944 Loď USS Petrof Bay (CVE-80) spuštěna na vodu

5.1.1944 Ponorka U-1009 (U-1009) spuštěna na vodu

5.1.1944 Ponorka U-1010 (U-1010) spuštěna na vodu

5.1.1944 Ponorka U-1200 (U-1200) uvedena do služby


5.1.1944 Vojska 1. ukrajinského frontu osvobodila Berdičev.

5.1.1944 Libanonští představitelé zahájili v Káhiře jednání o arabské jednotě.5.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Kiel, Neuss, Štětín (348 letadel, 118 t pum)


5.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul

5.1.1944 V Jefremově byla založena 2. československá paradesantní brigáda v SSSR


5.1.1944 Konala sa v obci Podlavice (súčasť Banskej Bystrice) schôdza ilegálnej KSS, oboznámili sa s prípravou ozbrojeného povstania a vytváraním partizánskych jednotiek./viaže sa k SNP/


6.1.1944 Zemřel generálporučík Oskar Buchholz (výzbrojní inspektor Reichsweru)

6.1.1944 Zemřel podplukovník Ivan Ananievič Samochvalov (veliteľ 172. stíhacieho leteckého pluku 2. formovania)

6.1.1944 Zemřel podplukovník Dmitrij Konstantinovič Leško (zástupca veliteľa 9. stíhacieho leteckého zboru)6.1.1944 Loď ORP Gryf spuštěna na vodu

6.1.1944 Ponorka U-1207 (U-1207) spuštěna na vodu
6.1.1944 Ponorka U-878 (U-878) spuštěna na vodu


6.1.1944 Vojska 1. ukrajinského frontu osvobodila Čudnov a Gorodnicu.6.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul a Marshallovy ostrovy


6.1.1944 Japonské jednotky v síle 2 praporů dorazily k americkým pozicím u Arawe na Nové Británii, aby na ně zaútočily.


6.1.1944 Konala sa v obci Podlavice (súčasť Banskej Bystrice) schôdza ilegálnej KSS, oboznámili sa s prípravou ozbrojeného povstania a vytváraním partizánskych jednotiek./viaže sa k SNP/


7.1.1944 Ponorka U-368 (U-368) uvedena do služby

7.1.1944 Ponorka U-1234 (U-1234) spuštěna na vodu


7.1.1944 Americká 5. armáda obsadila San Vittore (Itálie).

7.1.1944 Projaponská vláda Svobodné Indie přesídlila do Barmy.

7.1.1944 134. čs. polní skupina zařazena do britského taktického letectva


8.1.1944 Zemřel korvetní kapitán Friedrich Deetz (ponorkový velitel (U-757))


8.1.1944 Zemřel kapitánporučík Christian Reich (velitel U-416 a U-426)


8.1.1944 Ponorka U-400 (U-400) spuštěna na vodu

8.1.1944 Ponorka U-1103 (U-1103) uvedena do služby


8.1.1944 Běloruský front zahájil kalinkovičsko-mozyrskou útočnou operaci.


8.1.1944 2. ukrajinský front osvobodil Kirovograd.


8.1.1944 Polská 2. divize zformovaná v SSSR přibyla na sovětsko-německou frontu.

8.1.1944 Jugoslávské národně osvobozenecké jednotky vyklidily město Banja Luka.

8.1.1944 Mussolini, šéf italské fašistické sociální republiky, uspořádal 8. až 10.1. ve Veroně soud s 18 příslušníky Velké fašistické rady za to, že jej v červenci 1943 přinutili k demisi. Mezi odsouzenými k trestu smrti byl bývalý ministr zahraničních věcí hrabě Ciano (zeť Mussoliniho), maršál de Bono, Marinelli, Pareschi, Gotthardi. Rozsudky byly provedeny 11.1.


8.1.1944 Generál Wilson a generál Devers převzali velení ve Středomoří.


8.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul a Marshallovy ostr.


8.1.1944 Brigáda Jan Žižka se vydala na pochod z úpatí Psunje do Banije. V Čazmě musela převzít 40 koňských vozů novinového papíru a tytu dovézt do Gliny. Přehazování přes řeku Sávu bylo ve dnech 15. a 16.1. ztěžováno útočícími Kozáky 15. sboru. Přesto dorazila po 200 km cesty dne 17.01 do cíle v Glině.


9.1.1944 Zemřel generálmajor Georg von Priem (velitel: Polní velitelství 674)


9.1.1944 Generál Bedell Smith jmenován náčelníkem štábu vrchního velitelství spojeneckých expedičních sil generála Eisenhowera.


9.1.1944 Cianova manželka hraběnka Edda (dcera Mussoliniho) odešla ilegálně do Švýcarska, kde byla internována.


9.1.1944 Britský XV. indický sbor (generál Christison) dobyl přístav Maungdaw (Barma).9.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul.

9.1.1944 Američané dokončili na Bougainvillu další vzletovou dráhu pro stíhače a nazvali jí PIVA Y. Z ostrova mohou nyní startovat bombardéry i stíhači k náletům na Rabaul a nad nejvýznamější japonskou základnou v jižním Tichomoří se začala stahovat temná mračna.9.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Marshallovy ostrovy

10.1.1944 Zemřel plukovník Alexej Iljič Šelest (veliteľ 620. nočného bombardovacieho leteckého pluku)

10.1.1944 Zemřel kapitán 2. triedy Nikolaj Konstantinovič Kirillov (náčelník štábu Osinoveckej námornej základne)


10.1.1944 Zemřel generálporučík Karl-Albrecht von Groddeck (velitel: 161. pěší divize)

10.1.1944 Ponorka U-1273 (U-1273) spuštěna na vodu10.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Sofii10.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Kendari (Celebes)


10.1.1944 Rudá armáda prolomila blokádu Leningradu. Při tom padlo 100 000 Němců.


11.1.1944 Zemřel vrchný šikovateľ Hans Peterburs (pilot v ZG 76)

11.1.1944 Zemřel - Galeazzo Ciano (ministr zahraničí Italského království)

11.1.1944 Ponorka U-246 (U-246) uvedena do služby

11.1.1944 Ponorka U-1006 (U-1006) uvedena do služby

11.1.1944 Ponorka Ro-45 (Ro-45) uvedena do služby

11.1.1944 Ponorka U-879 (U-879) spuštěna na vodu


11.1.1944 Vojska 1. ukrajinského frontu osvobodila Sarny.11.1.1944 Britské a americké letectvo zahájilo operace, které měly připravit podmínky pro invazi v Evropě11.1.1944 Spojenecké letectvo provedlo nálet na Pireus (Řecko).

11.1.1944 Komisař spravedlnosti Francouzského výboru národního osvobození de Menthon oznámil, že Flandin, Peyrouton, Boisson, Bergeret a další 283 osoby, které aktivně spolupracovaly s nacisty, budou souzeny vojenským tribunálem.


11.1.1944 Americké jednotky odrazily japonský pokus o invazi na mysu Gloucester (Nová Británie).11.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Oschersleben, Halberstadt, Magdeburg a Braunschweig (663 letadel, 59 letadel sestřeleno)11.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Marshallovy ostrovy

11.1.1944 Prestrelka partizánov so žandármi v obci Kurimka, v okrese Svidník, v ktorej prišli o život jeden partizán a dvaja žandári zo stanice v Hrabovčíku.

11.1.1944 Plukovník James Howard velitel 356th Fighter Squadron, sám doprovázel 401st Bombardment Group. I když mu došla munice pokračoval v předstíraných útocích na německé stíhače. Za tuto akci byl vyznamenán Medailí cti, nejvyšším americkým vyznamenáním.

12.1.1944 Zemřel podplukovník Michail Antonovič Krivcov (veliteľ 54. bombardovacieho leteckého pluku)

12.1.1944 Zemřel podplukovník Lance Cleo Wade (veliteľ letky 145. perutě RAF)


12.1.1944 Zemřel kapitán Herbert Amann (velitel: 1. baterie Oddílu útočných děl 905)

12.1.1944 Loď USS Rudyerd Bay (CVE-81) spuštěna na vodu

12.1.1944 Ponorka U-323 (U-323) spuštěna na vodu

12.1.1944 Ponorka U-1271 (U-1271) uvedena do služby


12.1.1944 Vojska 3. úderné a 10. gardové armády (2. pobaltský front) přešla v prostoru západně od Novosokolnik k útoku proti německé 16. armádě.

12.1.1944 Německé vrchná velitelství branné moci vypracovalo plán operace Norimberk (v případě, že se Spojenci vylodí v Portugalsku nebo na španělském biskajském pobřeží, měla německá vojska obsadit Pyreneje).
12.1.1944 Spojenecká vojska prolomila německé obranné pásmo na řece Garigliano a zaútočila na Gustavovu linii (Itálie). Boje trvaly do 17.1.


12.1.1944 Americká 5. armáda obsadila Cervano (Itálie).


12.1.1944 Churchill a generál de Gaulle jednali v Marrákeši (Maroko).

12.1.1944 Prednosta 15. oddelenia prezídia ministerstva vnútra, dr. Starinský, predložil ministrovi Machovi návrh bezpečnostných opatrení v okresoch Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Stropkov a Svidník.


13.1.1944 Zemřel generálmajor Karl Baer (velitel: 306. pěší divize)

13.1.1944 Zemřel major Konstantin Grigorievič Fedotov (veliteľ 28. stíhacieho leteckého pluku protivzdušnej obrany)


13.1.1944 Zemřel generálmajor Gerhard Weber (velitel: 41. pěší pluk)

13.1.1944 Loď USS Duluth (CL-87) spuštěna na vodu

13.1.1944 Loď HMCS Annan (K 404) uvedena do služby


13.1.1944 Ponorka U-1053 (U-1053) spuštěna na vodu

13.1.1944 Ponorka U-1201 (U-1201) uvedena do služby

13.1.1944 Ponorka U-1208 (U-1208) spuštěna na vodu

13.1.1944 Ponorka U-1229 (U-1229) uvedena do služby

13.1.1944 Státní výbor obrany SSSR vydal výnos o rozpuštění Ústředního štábu partyzánského hnutí. Partyzánské hnutí měly nadále řídit ústřední výbory komunistických stran příslušné sovětské republiky a jim podřízené štáby partyzánského hnutí.13.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Makasar a Balikpapan.


13.1.1944 Americké jednotky na Nové Británii narazily na hlavní pásmo japonské obrany a jejich postup se zastavil. Dva americké pluky s tanky a dělostřelectvem nedokázaly prorazit přes 4 300 japonských obránců pod velením generála Macundy.13.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul.


14.1.1944 Zemřel major Franz Ferdinand Colloredo-Mansfeld (velitel 132. perutě)


14.1.1944 Zemřel generálmajor Hermann Stempel (padl v boji)

14.1.1944 Zemřel svobodník Alija Nurmuhametqyzy Moldagulová (odstřelovačka 54. nezávislé střelecké brigády)


14.1.1944 Zemřel kapitán Johann Aistleitner (velitel, 5./JG 26)


14.1.1944 Zemřel plukovník Hans-Günther von Obernitz (policejní prezident v Norimberku)

14.1.1944 Loď Sazanami vyřazena ze služby (potopena ponorkou SS-218 USS Albacore jihovýchodně od ostrova Yap [img_6 comment=Velké japonské císařství (1868-1945)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/jpn.gif[/img_6] / Sunk by submarine SS-218 USS Albacore southeast of Yap island [img_6 comment=Velké japonské císařství (1868-1945)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/jpn.gif[/img_6])


14.1.1944 Leningradský a Volchovský front v součinnosti s Baltickým loďstvem a partyzány zahájily útok, jehož cílem bylo porazit německá fašistická vojska v prostoru Leningradu a Novgorodu. Útok začal úderem 2. úderné armády (generál Feďuninskij) z předmostí u Oranienbaumu ve směru na Ropšu. Do útoku přešla i 59. armáda (generál Korovnikov) v prostoru Novgorodu.


14.1.1944 Běloruský front spolu s partyzány osvobodil Kalinkoviči a Mozyr.
14.1.1944 V Londýně zahájila činnost Evropská poradní komise. Byla zřízena na základě usnesení moskevské konference ministrů zahraničních věcí SSSR, USA a Velké Británie z října 1943. Tvořili ji zástupci SSSR, USA a Velké Británie, od 11.11.1944 též Francie. Byl to stálý orgán, který měl projednávat nejzávažnější mezinárodní problémy (mj. vypracování podmínek kapitulace nepřátelských států, příprava a nastolení poválečného mírového uspořádání světa apod.).14.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Braunschweig (472 letadel, 2005 t pum během 23 min.)14.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Akjab

14.1.1944 Minister F. Čatloš v prípise nemeckému generálovi pri ministerstve národnej obrany uvádza, že potrebu zmilitarizovania východného Slovenska odôvodňuje aj terajšia situácia, keď sa tamojší partizánski velitelia usilujú rozvracať bezpečnosť a konsolidáciu tohto pohraničia.


14.1.1944 Na Nové Británii zaútočili Američané překvapivě na japonskou obranu z boku a vytlačili ji. Při tom bylo zabyto 3 200 Japonců. Ostatní se i s velitelem stáhli a dál kladli odpor. Američané však zahájili leteckou blokádu japonské posádky a vojáci generála Macundy začali umírat bez přísunu potravin, léků a munice. Generál proto požádal velení v Rabaulu o možnost stáhnout se z boje.


14.1.1944 Generál Eisenhower přiletěl do Londýna, aby se ujal příprav operace Overlord. Usadil se na předměstí v Bushley parku a zřídil zde organizaci SHAEF, kde pro přípravu invaze pracovalo 6 specializovaných oddělení se 6 756 odborníky a specialisty.

15.1.1944 Zemřel generálmajor Boris Nikitovič Aršincev (veliteľ 11. gardového streleckého zboru)

15.1.1944 Ponorka U-485 (U-485) spuštěna na vodu

15.1.1944 Ponorka U-1102 (U-1102) spuštěna na vodu

15.1.1944 Ponorka U-871 (U-871) uvedena do služby


15.1.1944 Vojska 42. armády generála Maslennikova (Leningradský front) zahájila útok v prostoru Pulkovských výšin ve směru na Krasnoje Selo a Ropšu.


15.1.1944 1. ukrajinský front zakončil žitomirsko-berdičevskou operaci, v níž porazil německou 1. a 4. tankovou armádu. Fronta se posunula o 80 až 200 km na západ, osvobozen Novograd Volynskij, Žitomir, Bila Cerkva, Berdičev, Ržiščev a Korostěň.


15.1.1944 Americká 5. armáda obsadila Monte Trocchino (Itálie).


15.1.1944 Francouzský sbor (generál Juin) obsadil Monte Santa Croce. Skončily boje o předpolí Gustavovy linie (Itálie).

15.1.1944 V Japonsku vznikla antifašistická demokratická organizace Liga osvobození japonského národa z poroby.
15.1.1944 Britský vládní výbor v čele s Attleem předložil návrh plánu rozdělení Německa. Hranice mezi západní a východní zónou měla vést od Lübecku přes Helmstedt, Eisenach až po Hof. 18.2. vyslovila souhlas vláda SSSR a 1.6. vláda USA, která odvolala svůj původní návrh (linie měla protínat Berlín).

15.1.1944 Generál Jodl referoval o vlastní inspekci obranných zařízení podél atlantského pobřeží. Rychlost opevňovacích prací na něho žádný velký dojem neudělala.


15.1.1944 Eisenhowerovi začaly být poskytovány informace ze systému ULTRA, které se vztahovaly k vylodění.


15.1.1944 Australané dobyli na Nové Guineji osadu Sio.


16.1.1944 Zemřel kapitánporučík Rudolf Bahr (velitel U-305)


16.1.1944 Zemřel korvetní kapitán Willy Mattke (velitel U-61 a U-544)


16.1.1944 Vojska 54. armády (Volchovský front) přešla do útoku na Ijubanském směru.16.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Klagenfurt16.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul

16.1.1944 Německý tankový velitel Wittmann získal Železný kříž. (Bylo to za boje u Ljubaru, kde zničil Rusům během 2 dnů 6 tanků, 20 protitankových děl, 60 polních děl a 32 nákladních automobilů).


16.1.1944 Na Nové Británii zaútočila americká jednotka s podporou lehkých tanků, dělostřelectva, minometů a letectva, na japonské síly v oblasti Arawe. Japonce zde rozprášila a od té doby byl v oblasti klid.

17.1.1944 Zemřel štábní kapitán in memoriam František Král (Velitel protitankové baterie)

17.1.1944 Zemřel plukovník Pjotr Fjodorovič Ševcov (veliteľ 66. leteckej brigády)

17.1.1944 Zemřel major Fjodor Nikiforovič Škoda (veliteľ 47. bitevného leteckého pluku vojenského námorníctva)


17.1.1944 Zemřel námořní nadporučík Gerhard Kluth (ponorkový velitel)


17.1.1944 Volchovský front osvobodil Novgorod a Podberezje.


17.1.1944 2. ukrajinský front zakončil kirovogradskou operaci. Způsobil německé 8. armádě těžké ztráty, postoupil o 45 km na západ a osvobodil Kirovograd.


17.1.1944 Americká 5. armáda zahájila útok na italské frontě a na třech místech překročila řeku Garigliano.

17.1.1944 Generál Bradley jmenován velitelem amerických vojsk v rámci Eisenhowerových invazních sil.17.1.1944 Sovětská Pravda otiskla zprávu o setkání Ribbentropa s dvěma britskými činiteli (jednání o separátním míru). Britské ministerstvo zahraničních věcí zprávu popřelo.17.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul


17.1.1944 britská trpasličí ponorka X 20 provádí tajný průzkum nedaleko pobřeží Normandie. Z ponorky jsou vysazeny skupiny průzkumníků COPP, které po čtyři dny sbírají vzorky půdy z pláží a měří sklon terénu.17.1.1944 V Itálii začala bitva o opevněný klášter na hoře MONTE CASSINO, bráněný jednotkami SS. Tato hora byla ústředním bodem německé obranné Gustavovi linie.


18.1.1944 Zemřel Major v záloze Eugene Jules Emile Camplan (francouzské letecké eso 1. sv. v. se 7 sestřely (4 sám, 3 sdílel))

18.1.1944 Loď USS Kadashan Bay (CVE-76) uvedena do služby

18.1.1944 Loď HMS Urania (R 05) uvedena do služby

18.1.1944 Ponorka I-400 (I-400) spuštěna na vodu

18.1.1944 Ponorka U-1007 (U-1007) uvedena do služby

18.1.1944 Prozatímní vláda přesídlila do Varšavy18.1.1944 Tohoto dne začala první bitva o Monte Cassino. Útok vedl britský X. sbor podél pobřeží. A také se jim podařilo vytvořit předmostí.


19.1.1944 Zemřel major Georg Roland Burchard Michael (veliteľ II./ 26. pluku pancierových granátnikov)

19.1.1944 Loď Kacuragi spuštěna na vodu

19.1.1944 Loď USS Saginaw Bay (CVE-82) spuštěna na vodu


19.1.1944 Ponorka U-484 (U-484) uvedena do služby


19.1.1944 Ponorka U-1013 (U-1013) spuštěna na vodu


19.1.1944 Ponorka U-1168 (U-1168) uvedena do služby


19.1.1944 Vojska 42. armády (Leningradský front) ovládla Krasnoje Selo. 2. úderná armáda osvobodila Ropšu. Obě armády se setkaly v prostoru jihovýchodně od Ropši a dovršily porážku petěrgofsko-strelninského uskupení nepřítele.


19.1.1944 V Jefremově zformována 2. československá paradesantní brigáda v SSSR

19.1.1944 Z Pearl Harboru vypluly americké invazní síly k provedení operace FLINTLOCK.

20.1.1944 Loď Fujuzuki spuštěna na vodu


20.1.1944 Ponorka U-773 (U-773) uvedena do služby


20.1.1944 Ponorka U-321 (U-321) uvedena do služby

20.1.1944 Ponorka U-1052 (U-1052) uvedena do služby


20.1.1944 Leningradský a Volchovský front dovršily porážku křídelních uskupení německé 18. armády a vytvořily příznivé podmínky k útoku na frontě od Koporského zálivu až po Ilmeňské jezero
20.1.1944 Americká 5. armáda obsadila Minturno, britská 8. armáda Suio, Tufo a Argento (Itálie)


20.1.1944 Maršál Tedder jmenován zástupcem vrchního velitele spojeneckých expedičních sil.20.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín (697 letadel, 2401 t pum)20.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Paramušir (Kurily)
20.1.1944 Spojenecká armáda zahájila v Itálii ofenzívu na prolomení Gustavovy linie. I přes to, že útoku předcházela silná dělostřelecká příprava, byla zastavena dobře opevněnou a připravenou německou obranou.


21.1.1944 Zemřel major Heinrich Alexander Ludwig Peter zu Sayn-Wittgenstein (veliteľ NJG 2)


21.1.1944 Zemřel kapitán Kurt Heinrich Wilhel Heintz (velitel, V./KG 2)


21.1.1944 Zemřel nadporučík Edwin Bader (průzkumný pilot Luftwaffe)

21.1.1944 Loď USS Vincennes (CL-64) uvedena do služby

21.1.1944 Ponorka Ro-116 (Ro-116) uvedena do služby


21.1.1944 Vojska Leningradského a Volchovského frontu zahájila pronásledování nepřítele. Osvobozeno město Mga.


21.1.1944 Německý nálet na Londýn (IX. letecký sbor, 447 letadel ve 2 vlnách).
Začala operace Little Blitz; trvala do 26.4.1944.21.1.1944 Americký nálet na sídlo německého velitelství ve Frascati (Itálie)


21.1.1944 Britská ponorka potopila japonský křižník Kuma v Malackém průlivu21.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Magdeburg (585 letadel, 20241 pum během 34 min.)


21.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Paramušir (Kurily)


21.1.1944 Generál Eisenhower vydal první rozkazy k operaci OVERLORD. Schválil plány rozšiřující oblast vylodění až na Conteninský poloostrov a rozšířil 3 divize prvního sledu na 5 a na další 2 druhého sledu. Před vyloděním budou shozeny do týla 3 výsadkové divize místo 2 brigád. Protože byl nedostatek vyloďovacích plavidel a všechny jednotky bude nutné vycvičit, vyzbrojit a přepravit posunul termmín vylodění o měsíc. Zároveň posunul ještě více operaci ANVIL (vylodění v jižní Francii), která měla původně probíhat souběžně. S tím ale nesouhlasili Američané.


22.1.1944 Zemřel kapitán Manfred Meurer (veliteľ I./ NJG 1)


22.1.1944 Zemřel kapitán Franz Hahn (velitel: I. skupina Stíhací eskadry 4)


22.1.1944 Zemřel generálmajor Ernst Michael (velitel: 205. pěší divize)


22.1.1944 Ponorka U-399 (U-399) uvedena do služby

22.1.1944 Hitler odvolal velitele skupin armád Sever maršála Küchlera. Jeho funkci převzal generál Model.22.1.1944 Americký VI. sbor (5. armáda) se vylodil u Anzia a Nettuna.


Američané se spolu s menšími spojeneckými jednotkami a oddílem Commandos vylodili v Itálii u Anzia, 30km jižně od Říma. Tímto manévrem obešli Gustavovu obrannou linii. Vylodění se nesetkalo s žádným odporem a vojáci se v perimetru na plážích začali opevňovat. To ale byla strategická chyba, neboť měli ihned postupovat do vnitrozemí. Takto získali Němci potřebný čas, aby přisunuli zkušené vojáky a zorganizovali protiútok. Spojencům se však svoje pozice podařilo udržet.22.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul

23.1.1944 Zemřel podplukovník (In memoriam) Šigeo Nangó (velitel: 2. letecká bojové skupiny 59. perutě)
23.1.1944 Zemřel setník Franz Gierster (velitel Granátnického praporu ke zvláštnímu použití 540)


23.1.1944 Černomořské loďstvo vysadilo desant v přístavu Kerč.

23.1.1944 Protektorátní kolaboranti založili v Praze fašistickou Ligu proti bolševismu. Hlavním organizátorem byl český nacionalista E. Moravec.


23.1.1944 Jugoslávské národně osvobozenecké jednotky osvobodily město Jajce.


23.1.1944 Australské jednotky obsadily Maukiryo (Nová Guinea).23.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul a Admiralitní ostr.


23.1.1944 Japonský generál Macunda dostal povolení k ústupu z Nové Británie a se zbytkem svých vojáků se stáhl do Rabaulu. Tím zde Američané získali kontrolu nad mysem Gloucester a tím i kontrolu nad Vitiazovou úžinou - strategicky významnou spojnicí.


24.1.1944 Zemřel generálmajor Botho Kollberg (veliteľ 23. pešieho pluku)


24.1.1944 Leningradský front osvobodil města Puškin a Sluck.


24.1.1944 2. a 1. ukrajinský front zahájily korsuňševčenkovskou útočnou operaci.


24.1.1944 Americká 5. armáda obsadila Anzio a Nettuno (Itálie).


24.1.1944 Politická jednání mezi Hitlerem a norským fašistou Quislingem.


24.1.1944 Čínská vojska obsadila Mingru Ga (Barma).24.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul24.1.1944 Německé pozemní síly dorazily ke spojeneckým pozicím u Anzia. Zde se zformovaly do 14. armády a s podporou 200 tanků a Luftwaffe zahájily na perimetr okamžitě sérii útoků.24.1.1944 Francouzské jednotky znovu neúspěšně zaútočily na německá postavení na Monte Cassinu.


25.1.1944 Zemřel generálmajor Heinrich Geerkens (velitel: 9. polní divize (L))

25.1.1944 Zemřel kontradmirál William Edward Reynolds (5. velitel Pobřežní stráže Spojených států (1919-1924))

25.1.1944 Ponorka U-1274 (U-1274) spuštěna na vodu

25.1.1944 Ponorka U-1235 (U-1235) spuštěna na vodu25.1.1944 Začala druhá bitva o Monte Cassino americkým pokusem překročit Rapido 24. divizí. I tento pokus skončil neúspěchem.


26.1.1944 Zemřel plukovník Johannes Hoppe (velitel: Pluk tankových granátníků 12)

26.1.1944 Zemřel vojín Vasilij Lukič Novak (kulometčík 615. střeleckého pluku)

26.1.1944 Zemřel podplukovník Sergej Fedotovič Prostakov (veliteľ 131. gardového bitevného leteckého pluku)

26.1.1944 Loď Suzukaze vyřazena ze služby (potopena 140 námořních mil severozápadně od Ponape [img_6 comment=Federativní státy Mikronésie (FSM)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/fsm.gif[/img_6] ponorkou SS-184 USS Skipjack / Sunk by SS-184 USS Skipjack 140 nautical miles nordwest of Ponape [img_6 comment=Federativní státy Mikronésie (FSM)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/fsm.gif[/img_6])

26.1.1944 Loď USS Marcus Island (CVE-77) uvedena do služby

26.1.1944 Ponorka U-1230 (U-1230) uvedena do služby


26.1.1944 Ponorka U-869 (U-869) uvedena do služby


26.1.1944 Leningradský front osvobodil Krasnogvardějsk a přeťal železniční trať Krasnogvardějsk-Narva.


26.1.1944 Argentina přerušila diplomatické styky s Německem a Japonskem.


26.1.1944 Libérie vyhlásila Německu a Japonsku válku.

26.1.1944 Německé vrchní velitelství branné moci připravovalo plán operace Margarethe II (obsazení Rumunska). 28.2. zastavil Hitler další práce.


26.1.1944 Sovietska armáda znovu (po 900 v obležení) vstoupila do Leningradu. Během obléhání zde zemřel asi 1 milión lidí. Poté sovietska armáda zahájila operace vedoucí k vyčištění celé oblasti.

27.1.1944 Zemřel podplukovník Samuel Duncan Puller (velitel: 1. nájezdnický pluk námořní pěchoty)


27.1.1944 Zemřel SS-Brigadeführer a generálmajor policie Wilhelm Hartenstein (velitel: 1. pěší brigáda SS (mot.))

27.1.1944 Zemřel staršij seržant Zinaida Alexandrovna Samsonova (Hrdina Sovietskeho zväzu)


27.1.1944 Zemřel major Generálního štábu Georg Olaf Bagge af Boo (náčelník štábu 4. tankové divize)

27.1.1944 Zemřel plukovník Ivan Romanovič Pimenov (náčelník štábu 31. tankového zboru)

27.1.1944 Ponorka USS Scabbardfish (SS-397) spuštěna na vodu

27.1.1944 Ponorka U-1202 (U-1202) uvedena do služby


27.1.1944 Sovětská vojska definitivně prolomila blokádu Leningradu. Volchovský front ovládl železniční stanici Peredolskaja a přeťal trať Leningrad-Dno.


27.1.1944 1. ukrajinský front (13. armáda a 60. armáda) zahájil rovensko-luckou útočnou operaci.

27.1.1944 Hitler požadoval intenzívní nacionálně socialistickou výchovu vojáků.


27.1.1944 Americká vojska ovládla Natamo (ostrov Nová Británie).27.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín (481 letadel, 1761 t pum)


27.1.1944 Angličané poprvé předvedli Eisenhowerovi DD tanky. Jednalo se o speciálně upravené tanky Sherman, které pomocí 2 lodních šroubů a plachtové obšívky mohly plout na vodě. Generál požádal okamžitě Američany o jejich urychlenou výrobu pro operaci OVERLORD.


28.1.1944 Zemřel generálmajor Adelbert Schulz (veliteľ 7. tankovej divízie)

28.1.1944 Zemřel generálmajor George Hamilton Cameron (velitel: V armádní sbor)


28.1.1944 Zemřel kapitánporučík Curt Barleben (ponorkový velitel)


28.1.1944 Zemřel námořní nadporučík Gustav Lüssow (velitel U-571)

28.1.1944 Ponorka U-1272 (U-1272) uvedena do služby


28.1.1944 Vojska 54. armády Volchovského frontu osvobodila Ljubaň.


28.1.1944 1. ukrajinský front pronikl k Zvenigorodce a spojil se s 2. ukrajinským frontem.


28.1.1944 Korsuňševčenkovské uskupení nemeckých vojsk (XLII. armádní sbor generála Lieba 1. tankové armády a XI. armádní sbor generála Stemmermanna 8. armády) odříznuto od hlavních sil. V obklíčení uvázlo 9 pěších divizí, 1 tanková divize SS, 1 motorizovaná brigáda SS a další jednotky.

28.1.1944 Italský Výbor národního osvobození se na svém zasedání v Bari vyslovil proti Badogliově vládě a králi Viktoru Emanuelovi III.28.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín (596 letadel, 1954 t pum)


29.1.1944 Zemřel nadporučík Willy Kientsch (veliteľ 6./ JG 27)


29.1.1944 Zemřel generálmajor Siegfried Marseille (velitel: 324. místní velitelství (Kursk))

29.1.1944 Ponorka I-368 (I-368) spuštěna na vodu

29.1.1944 Založen kýl ponorky USS Spikefish (SS-404)


29.1.1944 Vojska 2. pobaltského frontu osvobodila Novosokolniki.


29.1.1944 Německý nálet na Londýn (asi 60 letadel).29.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Frankfurt n. M. a Ludwigshafen (806 letadel, asi 1900 t pum)29.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul a Marshallovy ostrovy. Nálet na Japonská letiště na Marshallových ostrovech provedla i americká letadla z letadlových lodí USS Essex, USS Intrepid a USS Cabot admirála Mitchera. Jednalo se o přípravu operace FLINTLOCK. Všechna japonská letadla zde byla zničena a do konce války se tu již žádná neobjevila.

30.1.1944 Zemřel generálmajor letectva Nikolaj Alexandrovič Tokarev (veliteľ 1. mino-torpédonosného leteckého pluku vzdušných sil vojenského námorníctva)

30.1.1944 Zemřel generálmajor Vladimir Vasilievič Tichomirov (náčelník štábu 34. armády)


30.1.1944 Zemřel kapitánporučík Georg-Wilhelm Basse (ponorkový velitel (U-339, U-314))

30.1.1944 Loď HMS Hardy (R 08) vyřazena ze služby (potopen v Barentsově moři / sunk in the Barents Sea)

30.1.1944 Ponorka U-1014 (U-1014) spuštěna na vodu


30.1.1944 Čs. exilová vláda v Londýně uznala Poľskú Prozatímni vládu.


30.1.1944 - Leningradský a Volchovský front postoupily na čáru Narvský záliv, Kingisepp, Siverskij, Ljubaň, Čudovo, Oreděž, řeka Luga, Velikoje Selo, Šimsk. Příznivé podmínky pro rozvíjení útoku na Narvu a Lugu. Německá 18. armáda v nebezpečí obklíčení.


30.1.1944 3. a 4. ukrajinský front zahájily nikopolsko-krivorožskou útočnou operaci.30.1.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín (489 letadel, 1961 t pum), Braunschweig a Hannover.


30.1.1944 Americká 5. armáda prolomila „Gustavovu linii“ severně od Monte Cassina.


30.1.1944 Americký VI. sbor přešel do útoku z předmostí u Anzia a Nettuna.


30.1.1944 Německý nálet na Londýn (285 letadel).


30.1.1944 Spojenecké letectvo v Pacifiku provedlo nálet na Rabaul, Marshallovy ostr. a ostrov Wake.


30.1.1944 Americká letadla z letadlových lodí admirála Shermana Essex, Cabot a Intrepid provedla nálet na atol Eniwetok a ještě na zemi zničila 15 japonských letadel.


30.1.1944 Američané zahájili v Tichomoří operaci FLINTLOCK - vylodění na atolech Majuro a Kwajalein v Marshallově souostroví. Atol Kwajalein je největší na světě a na ploše 655 čtverečních metrů se rozkládá 93 jeho ostrovů. Američané z nich hodlali obsadit Roi-Namur a Kwajalein - hlavní japonský opěrný bod souostroví.


30.1.1944 K atolu Kwajalein dorazil svaz 4 bitevních lodí, 3 těžkých a 3 lehkých křižníků, 15 výsadkových a mnoha dalších plavidel. Ta zahájila na ostrov předinvazní ostřelování.


30.1.1944 Na atolu Majuro byl ze 2 torpédoborců bez odporu vysazen průzkumný oddíl. Od domorodců se dozvěděl, že Japonci v počtu 350 mužů se zdržují na jiném ostrově, na Darritu. Oddíl se poté stáhl zpět na lodě.


31.1.1944 Zemřel námořní nadporučík Heinz Jaschke (ponorkový velitel (U-592))


31.1.1944 Zemřel kapitán Rudolf Heger (velitel 4. roty, 96. dělostřelecký pluk)

31.1.1944 Loď Jasukuni Maru vyřazena ze služby (potopena / sunk by USS Trigger (SS-237))

31.1.1944 Loď USS Franklin (CV-13) uvedena do služby

31.1.1944 Loď USS Sargent Bay (CVE-83) spuštěna na vodu

31.1.1944 Založen kýl lodi USS Bismarck Sea (CVE-95)

31.1.1944 Ponorka Ro-117 (Ro-117) uvedena do služby

31.1.1944 Ponorka Ro-47 (Ro-47) uvedena do služby

31.1.1944 Ponorka I-44 (I-44) uvedena do služby


1.2.1944 Zemřel generálmajor Hans von Knauer (velitel: Polní velitelství Vannes)


1.2.1944 Zemřel major Ewald Baranek (velitel: 58. tankový ženijní prapor)


1.2.1944 Zemřel SS-Brigadeführer Franz Kutschera

1.2.1944 Zemřel rotmistr James Alexander ml. Connelly (americké stíhací eso a ničitel balónů 1. sv. v. ve francouzském letectvu se 7 potvrzenými sestřely (2 sám, 5 sdílel), z toho 2 balóny (1 sám, 1 sdílel) a 2 pravděpodobnými (1 sám, 1 sdílel))

1.2.1944 Založen kýl lodi Kiri

1.2.1944 Založen kýl lodi Momi

1.2.1944 Loď Umikaze vyřazena ze služby (potopena nedaleko atolu Truk v Karolínách [img_6 comment=Federativní státy Mikronésie (FSM)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/fsm.gif[/img_6] ponorkou SS-217 USS Guardfish / Sunk by SS-217 USS Guardfish near atol Truk in Caroline islands [img_6 comment=Federativní státy Mikronésie (FSM)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/fsm.gif[/img_6])

1.2.1944 Ponorka U-1008 (U-1008) uvedena do služby


1.2.1944 Leningradský front překročil řeku Lugu, dobyl město Kingisepp a pronásledoval německá vojska až do vzdálenosti necelých dvou kilometrů od estonských hranic. Jižněji mezi Lugou a Utorgošem však Němci podnikli několik dílčích úspěšných protiútoků.


1.2.1944 Na italské frontě v oblasti Monte Maiola severně od Cassina pokračovala americká 34. divize v úderech na německé pozice.


1.2.1944 Americký 52. operační svaz admirála Turnera vylodil jednotky 8. pěší divize na ostrově Kwajalein v Marshallových ostrovech. I přes velmi tuhý japonský odpor Američané v podvečer získali již třetinu ostrova. Intenzivní boj pokračuje také na ostrově Namur.


Na ostrově Kwajalein se nacházelo 4 000 japonských obránců, pod velením admirála Akijami. Ti provedli v noci klasický útok ale byli zmasakrováni.

Na ostrově Roi-Namur bylo připraveno 3 700 obránců v 9 železobetonových pevnostních monstrech a 65 bunkrech postavených podle německého vzoru.

1.2.1944 Ve Francii došlo k dohodě mezi ozbrojenými silami všech ilegálních organizací. Vznikly tzv.Francouzské vnitřní síly - FFI


1.2.1944 Po odlietaní svojho druhého operačného turnusu odišiel na zaslúžený odpočinok tretí veliteľ Československého wingu, W/Cdr František Doležal a jeho funkciu prevzal W/Cdr Tomáš Vybíral, ktorý dovtedy pôsobil vo funkcii veliteľa 312. squadrony.
2.2.1944 Zemřel podplukovník Aquilla James Dyess (velitel 1. praporu, 24. pluk námořní pěchoty)


2.2.1944 Americké jednotky obsadily ostrovy Roi a Namur v Marshallových ostrovech. Jejich ztráty činily 740 padlých a raněných, z 3 700 japonských obránců prakticky nikdo nepřežil. Nadále pokračovalo dobývání ostrova Kwajalein.


2.2.1944 Vojska 3. a 4. ukrajinského frontu provedla prudký útok na předsunuté pozice německé 6. armády u Nikopolu. Sovětská 13. armáda generála Puchova, začleněná do 1. ukrajinského frontu, dobyla Luck a Rovno. Sověti též na severu překračují hranice Estonska a obsazují město Vanakula.
2.2.1944 U Anzia se spojenecký postup zastavil. Díky těžkým ztrátám však byli Němci nuceni odložit plánovaný mohutný útok, jenž měl tohoto dne začít.
3.2.1944 Zemřel generálmajor Hermann von Wedel (velitel: 10. polní divize (L))

3.2.1944 Zemřel kapitán Robert Murray Hanson (2. nejúspěšnější stíhací eso americké námořní pěchoty ve 2. sv. v. s 25 potvrzenými sestřely a 2 pravděpodobnými; 10. celkově)

3.2.1944 Zemřel plukovník Filimon Vladimirovič Vladimirov (veliteľ 201. stíhacej leteckej divízie)


3.2.1944 Zemřel generálmajor Helmut Wortmann (padl v boji)

3.2.1944 Loď Macu spuštěna na vodu

3.2.1944 Loď USS Savo Island (CVE-78, CVHE-78 [i](od / from 12.06.1955)[/i], AKV-28 [i](od / from 07.05.1959)[/i]) uvedena do služby

3.2.1944 Ponorka U-1051 (U-1051) spuštěna na vodu

3.2.1944 Ponorka U-870 (U-870) uvedena do služby


3.2.1944 Vojska 1. a 2. ukrajinského frontu osvobodila města Smela, Špola, Zvenigorodka, Kaněv a Boguslav. V Moskvě je oznámeno obklíčení velkého seskupení německých vojsk u Korsuně Ševčenkovského. Hitler zakázal svým generálům jakýkoli ústup z oblasti. Von Manstein se rozhodl pomoci obklíčeným vojskům a započal se shromažďováním tankových sil.3.2.1944 Britské a americké letectvo provedlo nálet 1100 letounů na Wilhelmshaven.


3.2.1944 Na ostrově Burton u Kwajaleinu v Marshallových ostrovech proběhlo další vylodění amerických jednotek. Letouny z letadlových lodí amerického 58. operačního svazu admirála Gindera provedly útok na ostrov Eniwetok.3.2.1944 U italského Campoleone a na předmostí u Anzia podnikly německé jednotky několik omezených útoků na předsunuté pozice britské 1. divize. K bojům v prostoru Cassina se připravil podle instrukcí 5. armády též novozélandský sbor pod velením generála Bernarda Freyberga.

3.2.1944 Španělský fašistický vůdce Franco vyhlásil neutralitu Španělska.


3.2.1944 Na Kwajaleinu samotném získali Američané pod kontrolu většinu ostrova a 500 posledních Japonců se stáhlo do severního cípu ostrova.


4.2.1944 Zemřel generálmajor Heinrich-Sigismund von der Heyde

4.2.1944 Zemřel šikovatel Karl Hager (nositel Rytířského kříže)

4.2.1944 Založen kýl lodi Hinoki


4.2.1944 Vojska Leningradského frontu pokračovala v ofenzivních operacích podél pobřeží Finského zálivu až k ústí řeky Narvy. Na východním okraji jezera Pejpus vstoupila 42. a 67. armáda do města Gdov, kde se spojila s partyzánskými oddíly. Volchovský front také vyčistil železniční trať Novgorod - Leningrad od nepřítele.


4.2.1944 Hitler změnil dispozice pro von Mansteina a poslal 24. tankovou divizi nazpět do prostoru Nikopole. Díky této změně se divize nezůčastnila začínajícího protiútoku na město Korsuň Ševčenkovskij.


4.2.1944 Poslední japonský odpor na Kwajaleinu ustal. Téměř všech 8 700 vojáků admirála Akijamy bylo zabito, s výjimkou několika set korejských dělníků a raněných. Z vyloděných 41 000 amerických vojáků v bojích padlo 370 a 1 500 bylo raněno.4.2.1944 Americká 34. divize postoupila severně od Cassina a provedla útok na Colle Sant Angelo. Britská 1. divize je u Anzia nucena ustoupit.


4.2.1944 Japonská vojska přešla do protiútoku na arakanské frontě a dobyla barmský Taung Bazaar. Cílem Japonců byl průnik do východní Indie, přičemž operací se zůčastnila též indická kolaborantská "národní armáda" pod vedením nacionalistického vůdce Subhásčandry Bose.


4.2.1944 Čínská vojska dobyla Taipha Ga v Barmě.
4.2.1944 Argentina přerušila diplomatické styky s Bulharskem, Rumunskem a vichystickou Francií.


4.2.1944 Americký těžký bombardér Liberátor z Bougainvillu provedl první průzkumný let nad hlavní japonskou základnou Truk v Karolínách.
Vrchní velitel japonského námořnictva admirál Koga si správně uvědomil, že Američané