Main Menu
User Menu

Kronika roku 1943

Year 1943 Chronicle

Státní útvary Datum Událost

1.1.1943 Zemřel kapitán Andrej Zinovievič Stojanov (veliteľ 24. mino-torpédonosného leteckého pluku vzdušných sil vojenského námorníctva)

1.1.1943 Hlavní stan sovětského vrchního velení vydal směrnici k zřízení Jižního frontu.


1.1.1943 Kalininský front osvobodil Velikije Luki.

1.1.1943 5. úderná armáda (Stalingradský front) převedena k Jihozápadnímu frontu.


1.1.1943 Německá 1.tanková armáda (gen. Mackensen) ustoupila od Tereku.

1.1.1943 Velení německé 6. armády vydalo rozkaz o omezení používání munice. Pluk smí vypálit denně pouze 3 rány z lehkého děla, 2 rány z protitankového nebo protiletadlového děla a 1 ránu z těžkého děla.


1.1.1943 Začal útok Jižního frontu na Rostov na Donu. 62., 64. a 57. armáda (blokovaly nepřátelská vojska mezi Volhou a Donem z východu a ze západu) převedeny k Donskému frontu.

2.1.1943 Zemřel generálmajor Wilhelm Lorenz (velitel 12. pěší divize)

2.1.1943 Zemřel polní podmaršál Karl Gelb von Siegesstern (Veliteľ 6. pešej divízie)

2.1.1943 Zemřel rotník Jozef Drlička (Stíhací pilot 1 zostrel (07.09.1941 I-16))

2.1.1943 Loď HMS Alarm (J140) vyřazena ze služby (zničena v Bône (nyní Annaba) (sešrotována DD.01.1944))2.1.1943 Začala bitva u Búajrat al-Husúnu mezi britskou 8. armádou a německo-italskou Tankovou armádou Afrika. Trvala do 14.01. a skončila porážkou německo-italských vojsk.


2.1.1943 Američania obsadili japonskú základňu Buna na Novej Guineji.


2.1.1943 Generálové Voronov a Rokossovskij předložili Stalinovi nápad, nabídnout 6. německé armádě kapitulaci.


2.1.1943 Nemecké jednotky začali opouštět Kavkaz.


2.1.1943 Američané na Guadalcanálu dobyli pahorek Gifu. Plukovník Oky zorganizoval 6 protiztečí a Američany z Gifu vytlačil. Generál Patche další postup Američanů zastavil až do 9.1., kdy měly dorazit posily a jednotky se zakopaly.

2.1.1943 Po dobytí Buny, zůstala obklíčená japonská posádka již jen v osadě Sanananda.

3.1.1943 Zemřel major Jobst Hinrich von Heydebreck (velitel: Bombardovací eskadra 3)

3.1.1943 Zemřel seržant Cyrendaši Rinčinovič Doržiev (sovětský odstřelovač 2. světové války s 270-297 potvrzenými zásahy)

3.1.1943 Zemřel námořní nadporučík Kurt Ruwiedel (velitel U-10 a U-337)


3.1.1943 Ponorka U-310 (U-310) spuštěna na vodu


3.1.1943 Vojska 5. tankové a 5. úderné armády (Jihozápadní a Jižní front) zatlačila nepřítele za řeku Cimlu.


3.1.1943 Severní skupina vojsk Zakavkazského frontu přešla do útoku na stavropolském směru.

3.1.1943 Osvobozen Mozdok a Malgobek.3.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na St. Nazaire a Ruhr


3.1.1943 Americká vojska dokončila obsazení Buny (Nová Guinea)


3.1.1943 Byl schválen plán na novou protipartyzánskou ofenzívu pod krycím jménem Weiss. Bylo soustředěno 45 000 němců, 24 000 italů a 11 000 ustašovců. Mělo je podporovat asi stovka tanků. Do boje se mělo zapojit i 12 eskader letectva.


3.1.1943 Britská torpéda Chariot s lidskou posádkou pronikají do italskéh přístavu Palermo a potápějí nedostavený křižník Ulpio Traiano a osobní parník Viminale.

3.1.1943 Byl v americkém letectvu zaveden nový způsob bombardování tzv. bombing-on-the-leader. Jeho inovace byla v tom, letadla začaly shazovat bomby jakmile začal shazovat bomby velitel formace (před tím záleželo na každém bombometčíkovi) Tato metoda zvýšila přesnost zásahu.

4.1.1943 Zemřel major Marina Michajlovna Raskova (velitelka 587. bombardovacího leteckého pluku)

4.1.1943 Ponorka U-280 (U-280) spuštěna na vodu

4.1.1943 Založen kýl ponorky U-1002 (U-1002)4.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ruhr


4.1.1943 Severní skupina Zakavkazského frontu osvobodila Nalčik


4.1.1943 Sovětská vojska začala být přesouvána, reorganizována a posilována před závěrečným útokem na německou 6. armádu.


4.1.1943 Stalin dal souhlas k vyzvání 6. armády ke kapitulaci a nařídil Voronovovi, aby vypracoval text. Také souhlasil s odložením zahájení operace KRUH na 10.1.


4.1.1943 Admirál Halsey poslal 67. operační svaz, s novým velitelem admirálem Ainsworthem, zničit japonské letiště v Mundě. Jednalo se o těžký křižník USS Louisville a lehké křižníky USS Nashville, USS St. Louis, USS Helena, USS Honolulu, USS Columbia a novozélandský HMS Achilles. (Na začátku války pomohl potopit německou loď Graf Spee) a 5 torpédoborců. Svaz vyplul z Guadalcanálu, kam doprovázel konvoj s posilami - 6. pluk námořní pěchoty.

4.1.1943 Admirál Nimitz také schválil plán o vylodění na dalším ostrově v Aleutách, na Amchitce. Z velení severního svazu ale odvolal admirála Theobalda a nahradil ho admirálem Kinkaidem.

4.1.1943 Do Rabaulu dorazil japonský kurýr generál Ajabe, aby zde předal rozkaz o vyklizení Guadalcanalu.


5.1.1943 Zemřel armádní generál in memoriam Bedřich Homola


5.1.1943 Zemřel generálmajor Kurt von Bismarck (velitel: Vojenská správní oblast Postupim)


5.1.1943 Ponorka U-541 (U-541) spuštěna na vodu
5.1.1943 Založen kýl ponorky U-865 (U-865)


5.1.1943 Severní skupina Zakavkazského frontu osvobodila Prochladnyj.

5.1.1943 Předsednictvo Výkonného výboru Komunistické internacionály schválilo směrnici o politické linii a nejbližších úkolech KSČ (orientace na rozvíjení ozbrojeného boje, partyzánskou válku, lidové povstání; výstavba sítě ilegálních národních výborů na základě politiky národní fronty)

5.1.1943 V Tunisu se utvořila americká 5. armáda (gen. Clark)5.1.1943 Spojenecký nálet na Rabaul

5.1.1943 Bolo spísané uznesenie Exekutívy Komunistickej internacionály O politickej línii a najbližších úlohách KSČ.

5.1.1943 Voronov a Rokossovskij zaslali Stalinovi text ultimáta pro 6. armádu.5.1.1943 V 01:00 zahájil svaz admirála Ainswortha (1 težký křižník, 6 lehkých a 5 torpédoborců) útok na japonské letiště v Mundě. Za 50 minut dopadlo na letiště 4 500 granátů, které za sebou zanechaly dokonalou zkázu. 4 japonské střemhlavé bombardéry, které na svaz zaútočily, zasáhly křižník HMS Achilles. Zemřelo 13 mužů a 8 bylo zraněno. Dvě japonská letadla se podařilo sestřelit a křižník odpolul k opravě do Aucklandu.


5.1.1943 Ve věznici Berlín-Plötzensee byl popraven gen. Bedřich Homola

6.1.1943 Zemřel korvetní kapitán Otto Fechner (ponorkový velitel (U-164))

6.1.1943 Zemřel major Vasilij Vasiljevič Rubcov (veliteľ 673. bitevného leteckého pluku)


6.1.1943 Ponorka U-956 (U-956) uvedena do služby6.1.1943 Spojenecký nálet na Rabaul.

6.1.1943 Prezídium Nejvýššího sovětu SSSR přijalo usnesení o zavedení nových rozlišovacích označení pro příslušníky RA (nárameníky)


6.1.1943 V prostóru Lae (Nová Guinea) došlo k velkým námořním a leteckým bojům.


6.1.1943 Americký B-24 Liberator potopil počas sprevádzania konvoja pri brazílskych brehoch nemeckú ponorku U-164.


6.1.1943 Na odbavovacích letištích přistálo 6 letadel Ju-52, soukromé stroje Göringa, Ribbentropa a dalčích stranických špiček, kteří je dali k dispozici pro zásobování stalingradského kotle.

7.1.1943 Ponorka U-470 (U-470) uvedena do služby


7.1.1943 Ponorka U-238 (U-238) spuštěna na vodu


7.1.1943 Ponorka U-957 (U-957) uvedena do služby7.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ruhr.7.1.1943 Spojenecký nálet na Rabaul.

7.1.1943 Stavka schválila text ultimáta pro německou 6. armádu.

8.1.1943 Zemřel plukovník Heinrich Conrady (velitel Polní divize letectva 15)

8.1.1943 Loď USS Spence (DD-512) uvedena do služby

8.1.1943 Ponorka U-194 (U-194) uvedena do služby8.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ruhr.


8.1.1943 Sovětské velení odevzdalo velení německých vojsk, obklíčených mezi Volhou a Donem, výzvu ke kapitulaci. Generál Paulus odmítl.


Parlamentáře s kapitulací vyslali Rusové k německým liniím v 9,00. Němci ale zahájili palbu z kulometů a minometů a zahnali ho zpět. STAVKA proto nařídila jednání přerušit, ale Voronov se rozhodl, pokusit se druhý den znovu. Během noci shodila ruská letadla do německých linií stovky letáků s textem ultimáta.


8.1.1943 Vojska Jihozápadního a Jižního frontu pronikla k Tacinské.


8.1.1943 2. gardová armáda (Jižní front) zlomila odpor německé 4. tankové armády v prostoru Zimovniki.


8.1.1943 Boj o konvoj TM l (trval do 12.1. potopeno 7 lodí)

8.1.1943 V Čechách byl gestapem dopaden člen desantu INTRANSITIVE V. Lukaštík a tak spáchal sebevraždu.

9.1.1943 Zemřel major Heinrich Schweickhardt

9.1.1943 Zemřel generálmajor Claës Bertel Napoleon Winell (velitel 8. pěší divize)

9.1.1943 Zemřel plukovník Sergej Pavlovič Grečkin (veliteľ 3. zákopnickej armády)

9.1.1943 Založen kýl ponorky U-250 (U-250)


9.1.1943 Ponorka U-236 (U-236) uvedena do služby9.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ijmuiden a Essen


9.1.1943 Japonský křižník potopen poblíž Gasmaty (Nová Guinea)9.1.1943 Projaponská čínská národní vláda v Nankingu vyhlásila USA a Velké Británii válku


9.1.1943 Na letisko v Salsku, kde v tej dobe bolo približne 150 dopravných lietadiel Ju 52/3m, zaútočili bitevné lietadlá Iljušin Il-2, ktoré zničili 12 lietadiel a 40 ich poškodili.


9.1.1943 Japonsko a čínska vláda v Nankingu podpísali dohodu o zrušení práv exteritoriality.


9.1.1943 V 15,00 vyslali Sověti opět parlamentáře do německých linií u Stalingradu. Místním velitelem byl sice přijat, ale Paulus kapitulaci nepřijal a nařídil, aby byl parlamentář zase vyveden.

9.1.1943 Generál Hube se vrátil od Hitlera do stalingradského kotle s jistotou, že vůdce plánuje ze západu novou mohutnou ofenzívu a že letecké zásobování bude posíleno. Paulus vydal tedy pro 6. armádu výzvu, že je potřeba vydržet ještě 6 týdnů nebo o něco déle.

9.1.1943 Na letišti v Pitomniku přistálo 7 čtyřmotorových letadel Focke-Wulf 200 Condor, která byla stažena z Atlantské fronty. (Tyto stroje ale snášely mrazy špatně a byly velmi poruchové). Do kotle přivezly 4,5 tun pohonných hmot, 9 tun munice, 22,5 tun potravin a zpět odvezly 156 zraněných.


9.1.1943 Denní příděly německých vojáků ve stalingradském kotli byly opět upraveny. 75g chleba, 24g zeleniny, 200g koňského masa, 12g tuku, 11g cukru, 9g nápoje a 1 cigareta.


10.1.1943 Zemřel generál pěchoty Konrad Kraehe

10.1.1943 Loď Okikaze vyřazena ze služby (potopena ponorkou USS Trigger (SS-237) jihovýchodně od Jokosuky / Sunk by USS Trigger (SS-237) southeast of Yokosuka)

10.1.1943 Ponorka USS Pogy (SS-266) uvedena do služby


10.1.1943 Donský front přešel do útoku, jehož cílem byla likvidace obklíčeného nepřátelského uskupení mezi Volhou a Donem

10.1.1943 Hitler jednal s Antoneskem v Rastenburgu o nové výstavbě rumunské armády, která má být v r. 1944 zasazena na Východní frontě.


10.1.1943 Sovietské stíhacie lietadlá MiG-3 235. stíhacej divízie plk.I.D.Podgorného napadli skupinu 16 Ju 52/3m, ktoré leteli nad obkľúčený Stalingrad, aby tam zhodili zásoby. Sovietom sa podarilo zostreliť 15 lietadiel.


10.1.1943 Severná skupina Zakavkazského frontu zaútočila na Kislovodsk.


10.1.1943 V 8,00 zahájila Rudá armáda, pod velením generála Rokossovského, operaci KRUH - závěrečný mohutný útok na německá postavení ve stalingradském kotli. Útoku předcházela 55 minutová dělostřelecká příprava a poté šly do útoku s vlajícími prapory masy pěchoty a tanků. Do večera postoupili Sověti o 5-8km.


10.1.1943 Velení německé 6. armády vydalo rozkaz, že kdo sám zničí ruský tank odletí okamžitě z kotle a mnoho Němců se vrhalo na tanky jen se zápalnými lahvemi. Většina ale opustila bojovou linii a prchala v mínus 30 stupňovém mrazu stepí na západ ke Stalingradu.


10.1.1943 Američané na Guadalcanalu obnovili postup proti vyvýšeninám. Útoku předcházela dělostřelecká příprava a útok letadel z Hendersonova letiště.

11.1.1943 Založen kýl ponorky U-1226 (U-1226)11.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ruhr a Essen.


11.1.1943 Vojska levého křídla Jihozápadního frontu obchvátila ze severu německou armádní skupinu Hollidt


11.1.1943 Začala útočná operace Černomořské skupiny Zakavkazského frontu proti německé 17. armádě. Severní skupina téhož frontu osvobodila Kislovodsk.
11.1.1943 Čína uzavřela novou dohodu s USA a Velkou Británií, podle níž se obě západní mocnosti vzdaly zvláštních práv v Číně. Obdobná čínsko-francouzská dohoda byla uzavřena 23.2.1943


11.1.1943 Sovětský postup do stalingradského kotle neustále pokračoval a většina německých vojáků již neměla ani zbraně. Sověti posílali do boje další pěchotu a tanky. Protože při ústupu němečtí vojáci přepadávali a drancovali polní kuchyně nebo sklady potravin muselo být u nich vyhlášeno stanné právo a mnoho mužů bylo popraveno. U vojáků také vypukla žloutenka a hrozná stepní úplavice. Mrtvé však již kvůli zmrzlé zemi nebylo možno pohřbívat a tak leželi kde padli. Němci poslali do boje poslední vojáky od zásobovacích a stavebních jednotek, kteří fasovali ze skladů poslední munici.


11.1.1943 Osamělý ruský tank, obsazený pěchotou, pronikl překvapivě na letiště Pitomnik. Zásobování bylo zastaveno a letiště muselo být na pár hodin vyklizeno, než se ho podařilo zničit.11.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Neapol

12.1.1943 Zemřel generálmajor Job-Detlef von Raczek (velitel: 66. střelecký pluk)

12.1.1943 Zemřel SS-Obersturmbannführer Harry Polewacz (velitel: 10. pluk tankových granátníků SS "Westland")

12.1.1943 Zemřel poručík Johann Badum (Pilot v JG 77.)

12.1.1943 Ponorka U-342 (U-342) uvedena do služby12.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ruhr a Essen


12.1.1943 Začala útočná operace Volchovského a Leningradského frontu jižně od Ladožského jezera (hlavní úkol byl prolomit blokádu Leningradu). Fronty uskutečňovaly vstřícný úder směrem na Siňavino (proti německé 18. armádě generála Lindemanna).12.1.1943 Voroněžský front zahájil ostrogožsko-rossošskou operaci (proti maďarské 2. armádě generála Jány a italské 8. armádě generála Gariboldiho). Operaci zajišťovala vojska Jihozápádního frontu (6. armáda generála Charitonova) úderem ve směru na Pokrovskoje (jižně od Valujek).


12.1.1943 Severní skupina Zakavkazského frontu osvobodila Mineralnyje Vody.


12.1.1943 Německá 17. armáda (generál Ruoff) začala ustupovat z Kavkazu směrem na Kubáň.


12.1.1943 Několik set amerických vojáků a pracovních oddílů se vylodilo na ostrově Amchitka v Aleutách.

13.1.1943 Zemřel námořní nadporučík Hans-Karl Kosbadt (ponorkový velitel (U-224))13.1.1943 Zemřel generálporučík Bogislav von Studnitz (velitel: 87. pěší divize)

13.1.1943 Zemřel plukovník William Kinley Jones (velitel: 21. pěší brigáda)


13.1.1943 Ponorka U-421 (U-421) uvedena do služby


13.1.1943 Ponorka U-536 (U-536) uvedena do služby13.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Essen


13.1.1943 Do ostrogožsko-rossošské operace zasazeny hlavní síly 40. armády generála Moskalenka (Voroněžský front) a 6. armády (Jihozápadní front).


13.1.1943 Úderné uskupení Donského frontu dosáhlo řeky Rossošky.


13.1.1943 64. a 57. armáda prolomily nepřátelskou obranu na řece Červlenaja.


13.1.1943 Osvobozen Novočerkassk.


13.1.1943 Generál Hansen, bývalý šéf německé vojenské mise v Bukurešti, jmenován německým generálem při vrchném velitelství rumunské branné moci. Generál Hauffe odvolán. Tím bylo zmírněno napětí mezi německým a rumunským velením.13.1.1943 Jednotky Bojujících Francouzů pod velením plukovníka Leclerka obsadily Murzúk a Sebhu (jižní Libye).13.1.1943 Britská 8. armáda obsadila Misurátu.

13.1.1943 Německá 5. tanková armáda útočila na Káf (severní Afrika).

13.1.1943 V Německu vyhlášena totální mobilizace.

13.1.1943 V oblasti brehov Brazílie bola potopená ďaľšia nemecká ponorka, tentokrát U-507.


13.1.1943 Letadlo Junkers Ju-290 při startu z kotle, z letiště v Pitomniku, havarovalo i se 75 raněnými na palubě. Katastrofu přežil pouze 1 člen šestičlenné posádky a 35 zraněných.


13.1.1943 Ze stalingradského kotle odletěl poslední velvyslanec kapitán Behr, aby u Hitlera zjistil, co dělá velení pro záchranu obklíčené 6. armády. Sebou odvezl armádní válečný deník.


13.1.1943 Na Gaudalcanálu dobyli Američané, po nasazení posil, vyvýšeninu Cválajícího koně.

14.1.1943 Zemřel fregatní kapitán Harro Schacht (velitel U-507)


14.1.1943 Zemřel generál delostřelectva Martin Wandel

14.1.1943 Loď USS Independence (CVL-22) uvedena do služby

14.1.1943 Ponorka U-966 (U-966) spuštěna na vodu


14.1.1943 Ponorka U-965 (U-965) spuštěna na vodu14.1.1943 Britským víťazstvom sa skončila bitva u Búajrat al-Husúnu mezi britskou 8. armádou a německo-italskou tankovou armádou Afrika. Začala sa 04.01.1943.14.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Lorient


14.1.1943 Vojska 3. tankové armády (generál Rybalko) a 18. střeleckého sboru (Voroněžský front) zahájila útok v rámci ostrogožsko-rossošské operace. Do útoku přešla též 6. armáda (Jihozápadní front), aby kryla operaci Voroněžského frontu ze směru od Donbasu. Nepřátelská obrana prolomena.


14.1.1943 V Casablance zahájena konference za účasti Roosevelta, Churchilla a spojeného výboru načelníku štábů (generál Marshall, admirál King, generál Arnold za USA, generál Brooke, admirál Pound a maršál Portal za Velkou Británii). Konference se dále zúčastnili hlavní ubytovatel americké armády generál Somerwell, velitel kombinovaných operací admirál Mountbatten, generál Ismay, Rooseveltův poradce Hopkins a ministr dopravy a Churchillův poradce lord Leathers. Konference se usnesla odložit otevření druhé fronty v Evropě na rok 1944 (nejprve ovládnout Středomoří). Po dobytí severní Afriky bude následovat invaze na Sicílii a do Itálie, Itálie měla být vyřazena z války. Ve Velké Británii se zatím měla soustřeďovat americká vojska včetně strategického letectva. V nejbližší době zahájit strategické denní a noční bombardování Německa. Zvýšit dodávky Sovětskému svazu a veškerou pomoc poskytnout Číně. Roosevelt prohlásil, že Spojenci jsou odhodláni donutit mocnosti Osy k bezpodmínečné kapitulaci. Konference skončila 24.1.

14.1.1943 Koordinačná rada Japonska rozhodla o poskytnutí nezávislost Barme.

14.1.1943 Na Guadalcanál dorazilo 9 japonských torpédoborců Tokijského expresu pod velením admirála Konajagiho. Na ostrově vysadily členy štábu s rozkazem ústupu z ostrova a 600 vojáků speciálních jednotek, které měli ústup krýt. Admirál Jamamoto zamýšlel spojit ústup z Guadalcanálu s námořní bitvou, ale byl Císařským stanem odmítnut, kvůli úspoře pohonných hmot. Naplánoval tedy alespoň letecký úder.

15.1.1943 Zemřel plukovník in memoriam Josef Bláha (pilot 313. peruť RAF)

15.1.1943 Zemřel korvetní kapitán Hans-Gerrit von Stockhausen (Veliteľ U-13, U-65.)

15.1.1943 Zemřel plukovník Ivan Jepifanovič Alexejev (velitel 106. tankové brigády)

15.1.1943 Založen kýl lodi USS Manila Bay (CVE-61)

15.1.1943 Založen kýl ponorky U-1004 (U-1004)

15.1.1943 Ponorka I-180 (I-180) uvedena do služby

15.1.1943 Založen kýl ponorky USS Manta (SS-299)

15.1.1943 Založen kýl ponorky USS Tang (SS-306)

15.1.1943 Ponorka U-851 (U-851) spuštěna na vodu15.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Lorient a Cherbourg


15.1.1943 Vojska Voroněžského frontu pronikla k městu Rossoš, Roveňki. Rozdrceny tři maďarské divize a německá divizní skupina Fögelein.


15.1.1943 Donský front prolomil obranu obklíčených nepřátelských vojsk v úseku Jelchi, Zapadnovka. Nepřítel ustupoval ke Stalingradu.

15.1.1943 Hitler pověřil maršála Milcha organizací zásobování obklíčené 6. armády.15.1.1943 Britská 8. armáda zahájila nový útok v prostoru Búajrat al-Husún (Velká Syrta).


15.1.1943 Sovětské tanky postpoupily k letišti Pitomnik a německá letadla se zásobováním musela být odvolána. Přesto se 4 Ju-52 pokusily přistát ale 2 byly zničeny.

15.1.1943 Generál Paulus přemístil svoje velitelství z Gumraku k letišti Stalingradskij a v Gumraku bylo zřízeno nové zásobovací letiště pro 6. armádu. Letová dráha však nebyla vhodná pro přistávání letadel a tak začala Luftwaffe zásoby shazovat ve speciálních kontejnerech na padácích. Pro vysílené muže byl ale nadlidský výkon vyzvednout je z hlubokého sněhu. Denní dodávky klesly na pouhých 45 tun, protože letové trasy jsou již dlouhé 500 km a tak je nutné dodávat pouze munici.


15.1.1943 Na Guadalcanálu pronikla spojka k obklíčeným japonským obráncům na Gifu, s rozkazem postavení vyklidit. Ti to ale odmítli a dál kladli odpor.


15.1.1943 V Čechách byl Gestapem dopaden člen bývalého desantu TIN L. Cupal, který v obklíčení spáchal sebevraždu.

16.1.1943 Zemřel kapitán v zálohe Lubomír Jasínek (rádiotelegrafista operačnej skupiny ANTIMONY)


16.1.1943 Ponorka U-220 (U-220) spuštěna na vodu


16.1.1943 Ponorka U-736 (U-736) uvedena do služby


16.1.1943 Ponorka U-278 (U-278) uvedena do služby


16.1.1943 Ponorka U-281 (U-281) spuštěna na vodu

16.1.1943 Založen kýl ponorky Ro-116 (Ro-116)

16.1.1943 Založen kýl ponorky Ro-117 (Ro-117)16.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín16.1.1943 Spojenecký nálet na Rabaul16.1.1943 Irák vyhlásil mocnostem Osy válku


16.1.1943 B-17 Flying Fortess 206. perute RAF potopil v severnom Atlantiku nemeckú ponorku U-265.


16.1.1943 Sovietske vojská obsadili letisko Pitomnik, na ktorom pristávali nemecké dopravné lietadlá, ktoré privážali obkľúčeným vojskám zásoby. Pre pristávanie týchto lietadiel tak zostalo už iba letisko Gumrak.


16.1.1943 Po vstupu Rudé armády na letiště Pitomnik, padly do jejich rukou stovky vozů, hory potravin a neporušené naváděcí zařízení. Zřídili zde tedy klamné letiště a několik plně naložených letadel přistálo do ruského zajetí. Dokonce i jeden stroj Ju-52 z Hitlerovy osobní ochranky. Na tajný rozkaz Luftwaffe odlétla z obklíčeného kotle všechna průzkumná letadla a štuky. V posledním okamžiku odstartovalo ještě 6 Meserrschmittů Bf 109 Udet, která přelétla na menší letiště v Gumraku. Zde jich 5 přistálo a šesté se vrátilo na odbavovací letiště v Šachtech.


16.1.1943 Na Guadalcanálu obsadili Američané další pahorek - Mořského koníka.

16.1.1943 Členové desantu ANTIMONY byli dopadeni gestapem. Velitel Zázvorka a radista Jasínek byli obklíčeni skupinou 15 gestapaků v Lukešově plovárně v Rovensku pod Troskami. Oba parašutisté, aby zabránili krveprolití, požili tabletu s cyankáli. Třetí člen S. Srazil byl zatčen v Horní Kalné. Od března začal hrát s Londýnem vysílací protihru.


17.1.1943 Zemřel čatník Jozef Vincúr (Zahynul pravdepodobne po zásahu nemeckého ľahkého protilietadlového delostrelectva pri obci Smolenskaja, južne od Krasnodaru.)

17.1.1943 Zemřel kapitán Michail Dimitrijevič Baranov (zástupce velitele eskadry 183. stíhacího leteckého pluku, 289. stíhací letecká divize, 8. letecká armáda, Jihozápadní front)

17.1.1943 Založen kýl lodi USS Natoma Bay (CVE-62)

17.1.1943 Loď USS Cowpens (CVL-25) spuštěna na vodu17.1.1943 Voroněžský front pronikl k Ostrogožsku a uzavřel kruh kolem německého XXIV. tankového sboru (generál Wandel, padl 14.5., po německém generálovi Eiblovi, který padl 21.1.) a kolem italského alpského sboru mezi storoževským a ščučjenským předmostím.


17.1.1943 Donský front pronásledoval ustupujícího nepřítele a dosáhl čáry Bolšaja Rossoška, Gončara, Voroponovo.


17.1.1943 Německý nálet na Londýn (118 letadel)


17.1.1943 Vojská Kalininského frontu oslobodila Velikije Luky.

17.1.1943 Německý generál Milch měl dopravní nehodu a skončil v nemocnici, čímž pro zásobování 6. armády nemohl mnoho vykonat.

17.1.1943 Pěti německým letadlům se zásobami pro Stalingradský kotel se podařilo přistát na letišti v Gumraku. Jelikož zde piloti nenalezli žádný pozemní personál, rozdělili zásoby mezi vojáky, kteří právě táhli kolem.


17.1.1943 Rudá armáda ukončila 1. fázi postupu do kotle. Generál Rokossovskij vojáky přeskupil a připravil na závěrečný útok. Také znovu nabídl Němcům kapitulaci. Generálové Seydlitz a Schlömer chtěli návrh přijmout ale Paulus odmítl, protože stále neměl od Hitlera povolení jednat na vlastní pěst.


17.1.1943 Na Guadalcanálu vyzvali Američané japonské obránce na Gifu, aby se vzdali. Přišlo pouze 6 mužů, ostatní dál kladli odpor.

18.1.1943 Zemřel podplukovník Paul Gloger (velitel: Oddíl útočných děl 244)

18.1.1943 Založen kýl ponorky U-1003 (U-1003)

18.1.1943 Založen kýl ponorky I-400 (I-400)

18.1.1943 Založen kýl ponorky I-401 (I-401)

18.1.1943 Ponorka U-845 (U-845) spuštěna na vodu18.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín


18.1.1943 Leningradský a Volchovský front osvobodily Šlisselburg, prolomily blokádu Leningradu a spojily se u dělnických sídlišť. Osvobozeny stanice Kamensk a Kamenka, města Divnoje a Čerkessk.18.1.1943 Německá vojska zaútočila na Brity a Francouze v prostoru Bú Aráda (Tunisko).
18.1.1943 Spojenecká vojska obsadila mys Killerton a Wye Point v oblasti Papua (Nová Guinea).

18.1.1943 V USA na Aljaške bol vyskúšaný prvý let P-51A so zaťahovacím lyžovým podvozkom.

18.1.1943 K německé Skupině armád Don dorazili 3 himalájští badatelé, aby pomohli vyřešit skladbu koncentrované stravy a jejího co možná nejlepšího transportu do stalingradského kotle.

18.1.1943 Generál Milch povolal z Francie další stíhací a bombardovací letadla, aby podpořila zásobování a rozhodl se zásobovat obklíčené vojáky nákladními kluzáky.


18.1.1943 Na letišti v Gumraku přistála 4 transportní letadla i s nákladem a dalších 13 jen shodilo náklad v kontejnerech.


19.1.1943 Ponorka U-170 (U-170) uvedena do služby

19.1.1943 Ponorka U-542 (U-542) spuštěna na vodu


19.1.1943 Vojska 7. jezdeckého sboru (Voroněžský front) osvobodila železniční uzel Valujki a upevnila se na čáře Volokonovka, Valujki, Urazovo.


19.1.1943 6. armáda (Jihozápadní front) dosáhla řeky Ajdar v úseku Konstantinovka, Běloluck, Novopskov. Vojska levého křídla Voroněžského frontu přikročila k likvidaci obklíčeného nepřítele, k přípravě nového útoku na charkovském směru a k rozdrcení nepřátel západně od Voroněže.


19.1.1943 Britská 8. armáda obsadila Homs a Tarmunu (Tripolsko).

19.1.1943 Místopředseda rumunské vlády M. Antonescu předložil Mussolinimu návrh, aby jménem všech evropských spojenců Německa navázal spojení se západními spojenci.


19.1.1943 Na konferenci v Casablance rozhodl Spojený výbor náčelníků, že likvidace německých ponorkových vlčích smeček se musí stát proiritou č.1.

19.1.1943 Ze stalingradského kotle odletěl německý generál Hube, aby pomohl při organizaci zásobování. Ten prohlásil, že u Stalingradu se jedná o organizované umírání lidí.

20.1.1943 Zemřel brigádní generál in memoriam Jaroslav Konečný20.1.1943 Zemřel brigádní generál in memoriam Jaroslav Lisý


20.1.1943 Zemřel generálmajor Hans Ringe (velitel: Polní velitelství 343)

20.1.1943 Zemřel plukovník Viktor Pavičić (velitel Posíleného chorvatského pěšího pluku 369)

20.1.1943 Zemřel korvetní kapitán Karl Thurmann (Veliteľ U-553.)

20.1.1943 Založen kýl lodi Hajašimo

20.1.1943 Loď USS Samuel B. Roberts (DE-413) spuštěna na vodu

20.1.1943 Založen kýl ponorky U-1301 (U-1301)


20.1.1943 Ponorka U-311 (U-311) spuštěna na vodu


20.1.1943 Skončila velikolucká operace Kalininského frontu.


20.1.1943 Německý nálet na Londýn.


20.1.1943 Německá, italský a fašistická chorvatská vojska zahájila čtvrtý útok proti jugoslávským partyzánům v Bosně (operace Weiss).20.1.1943 Podepsána německo-italsko-japonská smlouva o hospodářské spolupráci (vzhledem k blokádě měla jen formální význam).20.1.1943 Chile přerušilo diplomatické styky se státy Osy.


20.1.1943 Japonská císařská vláda rozhodla o připojení jižního Sachalinu k Japonsku


20.1.1943 Na letišti v Gumraku přistálo 11 letadel He-111, 1 FW-200 Condor a 1 Ju-52. Náklad který přivezly zůstal ale ležet na letišti, protože Němci již neměli prostředky k jeho odvozu.


20.1.1943 Ve stalingradském kotli byli poraženi i poslední koně a německé velení hledalo nové cesty jak zoufalou situaci řešit. (Hitler třeba navrhoval, zahájit ze západu útok se skupinou uplně nových těžkých tanků Tiger. Jaksi ale zapoměl, že neexistují, protože ještě nezačala jejich výroba). Pro záchranu alespoň některých vojáků je připravována operace Löwe - lev. Po vydání tohoto hesla vyrazí samostatné skupiny po 200 vojácích, přes ruské linie k německé frontě. Nikdo ale nepomyslel na to, jak vyčerpaní vojáci projdou v mraze mínus 45 stupňů, bez potřebné výbavy, znalostí terénu a možnosti se ukrýt v hlubokém sněhu 450 km. Zde za frontou se navíc proháněly na koních kozácké hlídky, za účelem likvidace nepřátelských vojáků a s odměnou za každou hlavu.


20.1.1943 Čile prerušuje diplomatické styky s Bulharskom, Chorvátskom, Rumunskom, Japonskom, Nemeckom a Itáliou

21.1.1943 Zemřel generál pěchoty Karl Eibl (veliteľ 385. pešej divízie)


21.1.1943 Zemřel kapitánporučík Willy-Roderich Körner (ponorkový velitel)

21.1.1943 Zemřel major Alexej Nikolajevič Volkov (veliteľ 7. gardového bitevného leteckého pluku)

21.1.1943 Zemřel generálporučík Arno Jahr (velitel: 387. pěší divize)

21.1.1943 Založen kýl lodi Asašimo

21.1.1943 Loď Šimakaze vyřazena ze služby (potopena ponorkou SS-217 USS Guardfish nedaleko Kaviengu na Novém Irsku [img_6 comment=Papua-Nová Guinea (PNG)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/png.gif[/img_6] / sunk by the submarine SS-217 USS Guardfish near Kavieng, New Ireland [img_6 comment=Papua-Nová Guinea (PNG)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/png.gif[/img_6])

21.1.1943 Loď USS Yorktown (CV-10) spuštěna na vodu


21.1.1943 Ponorka U-959 (U-959) uvedena do služby


21.1.1943 Založen kýl ponorky U-321 (U-321)


21.1.1943 Ponorka U-364 (U-364) spuštěna na vodu

21.1.1943 Ponorka I-183 (I-183) spuštěna na vodu21.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ruhr, Essen a Cherbourg


21.1.1943 Sovětská vojska osvobodila Stavropol (Vorošilovsk)


21.1.1943 V noci z 21. na 22. januára 1943 pristáli na obkľúčenom letisku Gumrak, posledné nemecké zásobovacie lietadlá. Konkrétne pristáli 4 Ju 52/3m a 21 Heinkelov He 111. V priebehu nasledovných pár dní letisko padlo do sovietskych rúk a Nemci tak prišli o posledné letisko, ktorým mohli privážať zásoby a odvážať ranených.21.1.1943 Vydaná smernica anglo-amerického Spojeneckého výboru na bombardovanie nemeckých priemyslových centier.

21.1.1943 Velení Luftwaffe vyzvalo 6. armádu, aby určila místa shozu zásob pro operaci Löwe. Bylo rozhodnuto, že pokud skupina uvidí vlastní letadlo, postaví se do kříže a zásoby jim budou shozeny. Paulus ale odmítl návrh na dodání 2 000 párů lyží.


21.1.1943 Američané na Guadalcanálu obsadili s pomocí tanku pahorek Gifu. Tím se vyvýšeniny na jihu dostali pod americkou kontrolu a mohl být obnoven postup na západ.

22.1.1943 Zemřel major Pjotr Trofimovič Logvinov (veliteľ 1. gardového stíhacieho leteckého pluku)

22.1.1943 Zemřel kapitán Günter Klappich (veliteľ 3. roty, 60. pešieho pluku)

22.1.1943 Zemřel vrchní seržant Maxim Alexandrovič Passar (sovětský odstřelovač 2. sv. v. s 237 potvrzenými zásahy)

22.1.1943 Ponorka KNM Ula (P66) spuštěna na vodu
22.1.1943 Založen kýl ponorky USS Archerfish (SS-311)22.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Kolín n. Rýnem


22.1.1943 Donský front pokračoval v likvidaci nepřátelských vojsk obklíčených mezi Volhou a Donem.


22.1.1943 Jižní front postoupil na čáru Krasnyj Manyč, Bogorodickoje.

22.1.1943 H. Schacht zbaven funkce říškého ministra.

22.1.1943 Polytické byro ÚV VKS(b) rozhodlo o zlepšení pomoci poskytovanej rodinám vojakov.


22.1.1943 V 8,00 zahájila Rudá armáda pod velením generála Rokossovského závěrečný útok na 6. armádu. Dělostřelectvo mělo k dispozici jen 30 ran na hlaveň a tak nemohl být sovětský postup zastaven. Sovětští vojáci tak dobyli letiště v Gumraku. Těsně předtím odlétla poslední německá letadla. Ranění, kteří čekali na odsun, se v zoufalství vrhali na trupy letadel a zavěšovali se na křídla nebo podvozek. Odsud ale padali zpět se strašlivými zlomeninami. Velení 6. armády vydalo rozkaz, že všichni schopní chůze, zdravotní a pracovní personál musí ustoupit od letiště do ruin města. Tisíce raněných tak byli v okolí letiště zanecháni na místě a bez lékařské pomoci všichni umřeli. Poslední nadějí Němců na zásobování se stalo malé letiště Stalingradskij na okraji města. Paulus se tedy musel znovu přesunout, tentokrát do nemocnice v jižní části města, odkud vydal další rozkaz o pokračování v boji. Do štábu 6. armády také odletěl bývalý carský důstojník kapitán Niedhardt, aby byl k dispozici jako překladatel a pomohl případně navázat kontakt s Rudou armádou.
22.1.1943 Obsazením severního pobřeží Papui bylo zajištěno Port Moresby. Japonci během bojů přišli o 12 000 mužů, Australané o 2 000 a Američané o 850.

23.1.1943 Zemřel plukovník Maximilian Matzke (velitel: Dělostřelecký pluk 194)

23.1.1943 Zemřel plukovník Wilhelm Böck (velitel Dělostřeleckého pluku 176)23.1.1943 Zemřel generálporučík Ricardo Serrador Santés (generálkapitán Kanárskych ostrovov)

23.1.1943 Zemřel plukovník Hans Clausius (náčelník štábu LII. armádního sboru)

23.1.1943 Loď Hakaze vyřazena ze služby (potopena ponorkou USS-217 SS Guardfish jihozápadně od Kawiengu [img_6 comment=Papua-Nová Guinea (PNG)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/png.gif[/img_6] / Sunk by SS-217 USS Guardfish southwest of Kawieng [img_6 comment=Papua-Nová Guinea (PNG)]https://vcdns.valka.cz/images/flags/png.gif[/img_6])

23.1.1943 Založen kýl lodi USS St. Lo (CVE-63)


23.1.1943 Ponorka U-847 (U-847) uvedena do služby


23.1.1943 Ponorka U-390 (U-390) spuštěna na vodu


23.1.1943 Založen kýl ponorky U-249 (U-249)

23.1.1943 Založen kýl ponorky U-296 (U-296)


23.1.1943 Ponorka FFL Curie (P67) spuštěna na vodu


23.1.1943 Založen kýl ponorky U-866 (U-866)23.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Lorient a Brest.


23.1.1943 Hitler znovu odmítl kapitulaci německé 6. armády ve Stalingradu.


23.1.1943 Jihozápadní front a 5. úderná armáda (Jižní front) postoupily k řece Ajdar a Severní Donec. Německá 1. tanková armáda ustupující z Kavkazu navázala dotyk s německou 4. tankovou armádou jižně od řeky Manyče.


23.1.1943 Německo-italská tanková armáda vyklidila Tripolis a ustoupila k libyjsko-tuniské hranici.


23.1.1943 Boj o konvoj HX 223 (trval do 27.5., potopena l loď).


23.1.1943 Německé jednotky 16. tankové divize, které uvízly v zácpě v osadě Gorodišče, byly zmasakrovány ruskými bitevními letci.


23.1.1943 Za soumraku odletěl ze stalingradského kotle poslední letoun. Jednalo se o Heinkel He-111 poručíka Krause, s napůl ustřeleným výškovým kormidlem a 9 zraněnými na palubě. Po setmění se přes letiště převalily ruské tanky a 6. armáda si určila 4 místa pro shoz zásobovacích bomb. (Traktorový závod, Rudé náměstí, vesnice Gorodišče a nemocnice v jižní části města).


23.1.1943 Američané bojující na Guadalcanálu obsadili vesnici Kokumbona, dřívější velitelství japonské 17. armády.

23.1.1943 Admirál Nimitz se sešel s velitelem Jihotichomořské oblasti admirálem Halseyem, aby naplánovali další vojenské operace. Hlavním úkolem se stane vylodění ve střední části Šalamounových ostrovů a to na ostrově Nová Georgia s letištěm Munda. Tomu bude předcházet vylodění na Russellově ostrově.

24.1.1943 Zemřel podplukovník Friedrich-Wilhelm Meisner (náčelník štábu: 29. pěší divize (motorizovaná))

24.1.1943 Zemřel - Leonid Alexandrovič Golikov (Hrdina Sovětského svazu in memoriam)

24.1.1943 Hlavní stan nejvyššího velení vydal směrnici o utvoření Severokavkazského frontu ze Severní skupiny vojsk Zakavkazského frontu.

24.1.1943 Brjanský a Voroněžský front zahájil voroněžsko-kastornskou útočnou operaci (hlavní úkol byl obklíčit a zničit německou 2. armádu, osvobodit oblast Voroněž-Kastornoje a vytvořit podmínky pro útok na Kursk a Charkov).


24.1.1943 Jižní front a Zakavkazský front dosáhly po třídenních bojích čáry Severní Donec, Krasnyj Manyč, Bélaja Glina, Armavir, stanici Libinskaja.


24.1.1943 Jihozápadní front osvobodil Starobělsk.


24.1.1943 56. armáda Černomořské skupiny Zakavkazského frontu pronikla z jihu ke Krasnodaru.

24.1.1943 Skončila spojenecká konference v Casablance.


24.1.1943 Sovětské jednotky pronikly do Stalingradu a postoupily k Volze. Tím oddělily na severu města XI. armádní sbor generála Streckera od hlavních sil. Tento nový kotel, okolo traktorového závodu, má průměr 10km. Ve městě ale panují příšerné poměry. Všude jsou vidět mrtví nebo otrhaní, vychrtlí vojáci, kteří žebrají o kus chleba a ranění (asi 40 000), kteří živoří bez jakéhokoliv ošetření. Na 20km rumišti, které ještě Němci drží, probíhají poslední boje a shozy potravin jsou pro letectvo téměř nemožné.

25.1.1943 Zemřel generálmajor Karl von Lersner (velitel: 537. pěší pluk)

25.1.1943 Loď Kijonami uvedena do služby

25.1.1943 Založen kýl lodi USS Atlanta (CL-104)


25.1.1943 Vojska 60. armády (Voroněžský front) přešla v rámci voroněžsko-kastornské operace k útoku směrem na Nižní Vedugu.


25.1.1943 Voroněžský front osvobodil Voroněž.


25.1.1943 Donský front vnikl ze západu do Stalingradu.


25.1.1943 V rámci voronéžsko-kastornské operace zahájila útok 13. armáda (Brjanský front) a 38. armáda (Voroněžský front).


25.1.1943 Ve Stalingradu se v prostoru Mamajovy mohyly spojila vojska 21. armády a 62. armády (Donský front). Obklíčené nepřátelské jednotky rozděleny na dvě části. Fašističtí vojáci se hromadně vzdávali.


25.1.1943 Severokavkazský front osvobodil stanici Kavkazskaja. Německá 1. tanková armáda vyklidila Armavir.


25.1.1943 Francouzská vojska generála LeClerka obsadila Gha-dámis (jižní Tripolsko).


25.1.1943 Německá 6. armáda zahájila operaci Löwe - pokus o únik ze stallingradského kotle. Jako první vyrazili 3 důstojníci (2 plukovníci a 1 major), každý se skupinou 300 vojáků, směrem na jihozápad. Později vyrazil na lyžích ještě náčelník štábu LI. armádního sboru se svým pobočníkem. Do německých linií vzdálených 450 km nedorazil nikdo ...

26.1.1943 Zemřel generál pěchoty Alexander von Hartmann (Držiteľ Rytierskeho kríža.)

26.1.1943 Zemřel generálporučík Richard Stempel (velitel: 183. pěší divize)

26.1.1943 Zemřel generálporučík (in memoriam) Nobuo Šimoda (velitel: 3. železniční pluk)

26.1.1943 Zemřel brigádní generál Carlyle Hilton Wash (Velitel : 3. letecká armáda)


26.1.1943 Zemřel poddůstojník Ernst Fraps (držitel Rytířského kříže)

26.1.1943 Ponorka Ro-110 (Ro-110) spuštěna na vodu

26.1.1943 Ponorka Ro-111 (Ro-111) spuštěna na vodu26.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Lorient a Bordeaux26.1.1943 Britská 8. armáda obsadila přístav Zuára (Tripolsko).
Německo-italská vojska ustupovala z Libye do Tuniska. Znamenalo to zánik italského severoafrického impéria.


26.1.1943 Nacisté vyhlásili v Marseille stanné právo (za jediný den popravili 250 Francouzů).26.1.1943 Britská 8. armáda obsadila město Zaouia.

26.1.1943 Peru přerušilo diplomatické styky s francouzskou vichystickou vládou.


26.1.1943 Sovětské dělostřelectvo a letectvo podnikalo ve Stalingradu jeden výpad za druhým a Němci nemohli udržet svoje pozice. Sovětské jednotky 21. armády (postupující z jihu) se spojily s jednotkami 13. gardové armády (postupující ze západu) do dobyly zpět pahorek Mamaja ve středu města. Tím navázaly po 138 dnech kontakt s 62. armádou generála Čujkova, která bojovala obklíčená v ruinách města. Sovětské jednotky obsadily také ruiny továrny Krasnyj Okťabr na severu města a obilní silo s jižním nádražím na jihu města.


26.1.1943 Generál Paulus musel znovu změnit svoje velitelské stanoviště, na svůj poslední post, do obchodního domu UNIVERMAG na Rudém náměstí.


26.1.1943 První německé jednotky se ve Stalingradu začaly vzdávat. Jednalo se o zbytky 297. pěší divize (asi 300 mužů) a jejich velitel generál Drebber se stal prvním zajatým německým generálem. Von Seydlitz nařídil svým vojákům ukončit boj podle vlastního uvážení a byl za to zbaven velení. Velitel 371. pěší divize generál Stempel se zastřelil a generál Hartmann se postavil na železniční násep a tak dlouho střílel na Rusy až byl zabit.

26.1.1943 E. Moravec navrhl K. H. Frankovi, aby bylo s Čechů postaveno vojsko, které bude nasazeno po boku Němců na východní frontě. Němci jeho návrh odmítli


27.1.1943 Ponorka U-309 (U-309) uvedena do služby


27.1.1943 Založen kýl ponorky U-297 (U-297)


27.1.1943 Ponorka U-537 (U-537) uvedena do služby27.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Düsseldorf, Wilhelmshaven a Kodaň

27.1.1943 Obnoveny diplomatické styky mezi SSSR a Uruguayí.


27.1.1943 Skončila ostrogožsko-rossošská operace. Voroněžský front obklíčil a zničil nepřátelské uskupení na Donu mezi Voroněží a Kantěmirovkou (maďarská 2. armáda, italský alpský a německý XXIV. tankový sbor a většina operačních záloh Skupiny armád B; zničeno 15 nepřátelských divizí, 6 divizí utrpělo těžké ztráty, zajato přes 86 000 nepřátelských vojáků). Front postoupil o 140 km a vytvořil podmínky k útočným operacím v prostoru Voroněže a Kastorného a k osvobození Charkova a Kurska.


27.1.1943 Německá 1. tanková armáda (ustoupila z Kavkazu) podřízena Skupině armád Don (maršál Manstein). Větší část zůstala se 17. armádou na kubáňském předmostí.


27.1.1943 Americké těžké bombardovací letectvo provedlo první nálet na Německo (Wilhelmshaven).

27.1.1943 V Japonsku vytvořeno jednotné velení letectva a námořnictva


27.1.1943 První nálet Američanů na Německo byl proveden na Lübeck. Nálet byl proveden Lancastery a ve městě zemřelo 1 000 lidí.


27.1.1943 Rudá armáda obsadila celou jižní část Stalingradu. Generál Schlömer požádal Pauluse o ukončení boje, protože vojákům již došla munice. Paulus to ale odmítl s tím, že to vůdce zakázal a prohlásil, že vojáci mají ještě nože a zuby k obraně. Velitel 29. motorizované divize generál Leyser se rozhodl, že ráno zbytek jeho divize složí zbraně. Německá organizovaná obrana se začala hroutit a spousta vojáků byla zajata. V rámci operace Löwe se pokusili v zimním oblečení a na lyžích probít z města 3 poručíci. To se jim podařilo až na druhý pokus a od té doby o nich nikdo nikdy neslyšel.


27.1.1943 Japonci a Američané se střetli v bitvě U Rennellova ostrova. Japonské letectvo provedlo sérii náletů na námořní svaz admirála Giffena s těžkými křižníky USS Wichita, USS Chicago a USS Louisville, který doprovázel konvoj 4 dopravních lodí s posilami na Guadalcanál. 1) vlna 31 střemhlavých bombardérů z letiště Munda, nezaznamenala žádný zásah a ztratila 1. letadlo. 2) vlna letadel zasáhla a těžce poškodila křižník USS Chicago. 3) vlna 11 torpédových bombardérů opět z Mundy potopila americký těžký křižník USS Chicago, ploužící se za vlečnou lodí. 1 049 námořníků bylo zachráněno a 9 Japonců sestřeleno. Těm se ještě podařilo zasáhnout torpédoborec, kde zemřelo 21 mužů. Konvoj s posilami ale dorazil bez úhony da místa určení.

28.1.1943 Zemřel generálmajor Josef Schmidt (velitel: 199. granátnický pluk)


28.1.1943 Ponorka U-960 (U-960) uvedena do služby

28.1.1943 Ponorka U-852 (U-852) spuštěna na vodu


28.1.1943 Ponorka U-239 (U-239) spuštěna na vodu


28.1.1943 Úderné uskupení Brjanského a Voroněžského frontu se spojila v prostoru Kastorného a přeťala německé 2. armádě ústupovou cestu z Voroněže na západ (německý VII. armádní sbor generála Helia a XIII. armádní sbor generála Straubeho obklíčeny).


Druhé úderné uskupení Voroněžského frontu proniklo k železnici Voroněž-Kastornoje v prostoru Kurbatova

28.1.1943 V Německu probíhala všeobecná mobilizace mužů od 15 do 65 let a žen od 14 do 45 let.28.1.1943 Spojenecké letectvo vytvorili tzv. vzdušný most do oblasti Lae na Novej Guineji. Vojskám bojujúcim partizánskym spôsobom boli privážané posily, zbrane, strelivo, zdravotnícky materiál. Most bol udržovaný až do februára. Zásobovania sa zúčastnila 374. skupina pro přepravu jednotek USAAF, 31. peruť RAAF a 22. peruť RAAF.


28.1.1943 Z Lae a Salamuy zaútočil 102. pěší japonský pluk generála Okabeho do vnitrozemí, na 40km vzdálené letiště u Wau, hájené australskými jednotkami. Leteckým mostem byly zahájeny transtoprty posil (17. australská brigáda), právě na toto letiště. Protože Japonci dosáhli jeho okraje, vyskakovali vojáci z letadel přímo do bojové vřavy.


28.1.1943 Sovětská armáda rozdělila jižní německý kotel ve Stalingradu na 2 menší. Velení 6. armády vydalo rozkaz, že raněným nesmí být vydávána potrava, aby zbylo jídlo na jednotky v bojové linii.


28.1.1943 Generál Milch dosáhl energickými opatřeními vystupňování zásobování obklíčených německých vojsk u Stalingradu až na 100 tun denně. Vojákům se ale stejně nedaří již nalézat kontejnery v ruinách města.

28.1.1943 Hitler se rozhodl znovu zformovat 6. armádu.

29.1.1943 Zemřel plukovník in memoriam Jaroslav Šála (pilot 310. peruť RAF)

29.1.1943 Zemřel generálporučík Adolf Lechner (velitel: 377. pěší divize)

29.1.1943 Zemřel major Georgij Petrovič Zajcev (veliteľ 810. bitevného leteckého pluku)

29.1.1943 Zemřel viceadmirál Valentin Petrovič Drozd (veliteľ Severnej floty)
29.1.1943 Zemřel generálporučík Leonid Lavrovič Kľujev (náčelník štábu 1. jazdeckej armády)

29.1.1943 Loď USS Birmingham (CL-62) uvedena do služby


29.1.1943 Ponorka U-344 (U-344) spuštěna na vodu


29.1.1943 Založen kýl ponorky U-1005 (U-1005)29.1.1943 Britské a americké letectvo provedlo nálet na Ijmuiden a Lorient.


29.1.1943 Voroněžský front započal s likvidací nepřátelských jednotek obklíčených jihovýchodně od Kastorného.


Jihozápadní a Jižní front zahájily útočnou operaci k rozdrcení německé Skupiny armád Don a osvobození Donbasu.


Osvobozen Novyj Oskol a Kropotkin.


Podle hlášení velení 6. německé armády, zlepšené zásobování pozvedlo morálku bojujících. Sověti ale při svém postupu již nenarážejí na velký odpor.


Velitel XIV. tankového sboru generál Schlömer se i se svými vojáky vzdal.

29.1.1943 Vojska maršála Rommela se v jižním Tunisku spojila s uskupením generála Arnima.


29.1.1943 U Šalomounových ostrovů došlo k velkým námořním a leteckým bojům (americký těžký křižník USS Chicago potopen).


Novozélandská korveta Kiwi z Tulagi, potopila japonskou ponorku I-1 dopravující zásoby na Guadalcanál. 40 Japonců se podařilo zachránit.

29.1.1943 Kaltenbrunner nahradil Heydricha na místě šéfa gestapa.30.1.1943 Zemřel generálporučík Alfred Bäntsch (velitel: 82. pěší divize)

30.1.1943 Zemřel major Horst Henrici (velitel Tankového divizního spojovacího oddílu 86)

30.1.1943 Loď USS Chicago (CA-29) vyřazena ze služby (potopena / sunk by Micubiši G4M)


30.1.1943 Ponorka U-237 (U-237) uvedena do služby

30.1.1943 Založen kýl ponorky U-1006 (U-1006)30.1.1943 - V Berlíně se konalo shromáždění k 10. výročí nastoleni nacistického režimu v Německu. V téže době provedlo britské letectvo rušivý nálet na město.


- Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín a Hamburg.


- Admirál Dönitz povýšen na velkoadmirála a jmenován vrchním velitelem německého válečného námořnictva (vystřídal velkoadmirála Raedera).


- Generál Paulus povýšen na polního maršála.


30.1.1943 Leningradský a Volchovský front skončily operaci, jejímž cílem bylo prolomit blokádu Leningradu. 67. armáda (Leningradský front) a 2. úderná armáda (Volchovský front) za podpory Baltského loďstva prorazily obkličovací frontu německé 18. armády a vytvořily koridor jižně od Ladožského jezera.


30.1.1943 Severokavkazský front osvobodil Tichoreck a Majkop.


30.1.1943 Sovětské jednotky dobyly střed Stalingradu a hlavní nádraží. Tím obklíčily velitelství 6. armády na Rudém náměstí i s generálem Paulusem. Masa ruských letadel přelétla nad ruinami města a aniž zaútočila odlétla pryč. To mělo pro obležené vojáky paralyzující účinnek

30.1.1943 V Buzuluku ukončil roční výcvik 1. československý polní prapor v Sovětském svazu. S jeho nasazením do boje se původně počítalo až při dobývání vlasti, ale na jeho vlastní žádost bylo rozhodnuto, že bude nasazen do boje co nejdříve.


30.1.1943 V Adaně jednal Churchill, Cadogan a generál Brooke s tureckým prezidentem Inönüm o účasti Turecka ve válce proti Německu. Turečtí představitelé odmítli.