Main Menu
User Menu
Reklama

č. 7: Slovenská armáda 1939 - 1945

ARMÁDA - Jakab Publishing

ARMÁDA - Jakab Publishing č. 7
Uhrin, Marian: Slovenská armáda 1939 - 1945
Nevojice, Jakab Publishing s.r.o. 2020
ISBN 978-80-7648-025-4


Obsah čísla:

Slovenská armáda 1939 - 1945 [vo fotografii] (3-46)
Zbraně slovenské armády v zápolí (47-49)
Prameny a použitá literatura (50)
URL : https://www.valka.cz/c-7-Slovenska-armada-1939-1945-t237269#655841Verze : 0
MOD
Reklama