Main Menu
User Menu
Reklama

č. 15: Boje na Moravě a ve Slezku v dubnu a květnu 1945

ARMÁDA - Jakab Publishing

ARMÁDA - Jakab Publishing č. 15
Kolář, Ondřej: Boje na Moravě a ve Slezku v dubnu a květnu 1945
Nevojice, Jakab Publishing s.r.o. 2023
ISBN 978-80-7648-075-9


Obsah čísla:

O použitých zdrojích (3)
Nástin politické a vojenské situace na jaře 1945 (4-5)
Partyzánské a povstalecké operace (5-11)
Ostravská operace a ovládnutí severní Moravy (11-32)
Bratislavsko-brněnská operace a další bojové akce na jižní Moravě (33-49)
Použitá literatura (49-50)
URL : https://www.valka.cz/c-15-Boje-na-Morave-a-ve-Slezku-v-dubnu-a-kvetnu-1945-t268326#726420Verze : 1
MOD
Reklama